Аз. Иса (aс) Жана Аз. Мехди (aс) Ушул Кылымда Келет

КИТЕПТИ ЖҮКТӨ

Download (DOC)
Жоромолдор

КИТЕПТИН БӨЛҮМДӨРҮ

< <
1 / total: 29

Биринчи Китеп
Аз. Иса (aс) Жана Аз. Мехди (aс) Ушул Кылымда Келет

Баш Сөз:
«Аз. Мехди (aс) Ды Сүйүнчүлөшкүлө»

Ал Курейштен жана Эхли Бейтимден бир киши.» (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Ahir zaman, s.13)

«Аз. Мехди (ас)ды сүйүнчүлөгүлө. Ал Курейштен жана Эхли Бейтимден бир киши.»(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Ahir zaman, s.13)

Саадет (бактылуулук) кылымынан бери «Мехди темасы» Ислам ааламында дайыма чоң маани берилген маанилүү бир тема болуп келген. Ыйман келтиргендер Мусулмандар чеккен азаптардын, жер бетиндеги каапырдыкка таянган көз-караш системаларынын, адилетсиздиктердин, дүйнөдө болуп жаткан согуш, уруштардын Аз. Мехди (ас) себебинен токтоорун үмүт кылып, бул куттуу кишинин алар жашаган кылымда келишин күтүшүп, ал үчүн Аллахка чын жүрөктөн дуба кылышкан.

Пайгамбарыбыз (сав)дын хадистеринде Асхабы Кирам доорунан баштап Мусулмандардын сагыныч менен Аз. Иса (ас) жана Аз. Мехди (ас)дын келишин күтөөрү жана Аллахтан «ошол тарыхый доордо жашагандардан болууну тилешээри» жөнүндө айтылат. Ал тургай, Аз. Иса (ас) менен Аз. Мехди (ас) дооруна жетүү үчүн улгайгандардын «Аллахтан жаш болууну сурашаары» кабар берилет. Хадистерде, ошондой эле, Пайгамбарыбыз (сав) ошол доордо жашай турган ыймандууларга «карда сойлоп болсо дагы Аз. Мехди (ас)ды таап аны ээрчиши» айтылып, ушул барктуу кылымга жеткендерге Аллахтын бул берешендигине ылайык болууга аракет кылышы кеңеш кылынган:

Ибни Эби Шейбе жана Нуайм б. Хаммад Фитен аттуу эмгекте Ибни Маже жана Эбу Наим болсо Ибни Месуддан алып айтышты. Ал айткан:

«... Ал (Аз. Мехди (ас)) жер бетин ээлейт жана андан мурда кысымчылык жана зулумдукка толгон жерди адилеттикке толтурат. СИЛЕРДЕН АГА КИМ ЖЕТИШСЕ, КАР ҮСТҮНДӨ СОЙЛОП БОЛСО ДА КЕЛСИН, АГА КОШУЛСУН. Себеби Ал Аз. Мехди (ас).» (Ahir Zaman Mehdisi‘nin Alametleri, Celalettin Suyuti, s. 14)

«Анын (Аз. Мехди (ас)дын) убагында ЧОҢДОР «АТТИҢ КИЧИНЕ БОЛГОНУМДА», КИЧИНЕЛЕР БОЛСО «АТТИҢ ЧОҢ БОЛГОНУМДА» ДЕШЕТ.» (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 48) (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17)

«... АЛ ТУРГАЙ ЖАШАГАНДАР (АЛАРДАГЫ НЕМАТ-БАЙЛЫКТАРДЫ КӨРҮШҮ ҮЧҮН) ӨЛГӨНДӨРДҮ ДА ТИРҮҮ БОЛГОНДО ДЕШЕТ.» (İmam Şa‘rani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir zaman Alametleri, s. 437)

Нуайм б. Хаммад Ибни Аббасдан алып мындай деди: «Аз. Мехди (ас) биздин Эхли Бейттен бир жаш жигит. УЛГАЙГАНДАРЫБЫЗ АГА ЖЕТИШПЕЙТ, ЖАШТАРЫБЫЗ БОЛСО АНЫ ҮМҮТ КЫЛЫШАТ.» " (Ahir Zaman Mehdisi‘nin Alametleri, Celalettin Suyuti, s. 23)

Нуайм Тавусдан риваят кылды: «МЕН АЗ. МЕХДИ (АС)ГА ЖЕТКЕНГЕ ЧЕЙИН ӨЛБӨӨНҮ КААЛАДЫМ. Себеби анын доорунда жакшы адамдардын жакшылыгы көбөйөт, жамандарга да жакшылык кылынат.» (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17)

«(Аз. Мехди (ас)дын) Убагы ушунчалык адилеттүү болгондуктан, КАБЫРДАГЫ ӨЛГӨНДӨР ТИРҮҮЛӨРГӨ СУКТАНЫШАТ...» " (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 22)

Адамдар кылымдардан бери күсөгөн ушундай сонун доор хадистердин ишараты боюнча «жарым кылымдан көбүрөөккө» созулат. Жана кылымдар бою Ислам дүйнөсү үчүн ушунчалык чоң мааниге ээ болгон кубанычтуу кабардын ишке ашышына өтө аз убакыт калды. – Аллахтын каалоосу менен – Пайгамбарыбыз (сав) хадистеринде Аз. Мехди (ас)дын келээрин айткан убакыт өтө жакын. Биз жашап жаткан ушул кылым – Хижрий календары боюнча 1400 -жылдар – иншаАллах «Мехди кылымы». Кылымдар бою адамдар сагынып күтүп, чыгышы үчүн дуба кылган «Аз. Иса (ас) менен Аз. Мехди (ас)дын келиши иншаАллах (Аллах буйруса) ушул кылымда болот». Ушул кылымда жашаган, ал тарыхый инсандардын чыгышын сагынуу, үмүт, толкундануу менен күткөн чын ыкластуу Мусулмандар иншаАллах Аз. Иса (ас) менен Аз. Мехди (ас)дын жардамчыларынан, досторунан, жакындарынан болуу урматына жетишишет. Жер бетиндеги динсиз агымдарга каршы жүргүзө турган пикирдик күрөштөрүндө, бүт дүйнөгө Ислам ахлагынын жайылышында, Ислам дүйнөсүнүн биригишинде, Христиан дүйнөсүнүн Куранга жана акыйкат динге моюн сунушунда иншаАллах Аз. Иса (ас) менен Аз. Мехди (ас)дын жардамчыларынан боло алышат. Ушул куттуу инсандардын жардамчыларынан болуп, Мусулман дүйнөсү 14-кылымдан бери күсөгөн адилеттик, тынчтык, бейпилдик, бактылуулук, молчулук жана берекеге жетишине себепчи болгондордун арасында болуу урматына жете алышат.

Пайгамбарыбыз (сав)дын хадистери, улуу Ахли Сүннөт аалымдарынын, өз кылымынын жол көрсөткүчтөрү, мужеддиддери, мучтехиддери болгон кымбаттуу Ислам аалымдарынын бүт сөздөрү бир добуштан биз жашап жаткан ушул кылымга ишарат кылууда. Ошондой эле, ал булактарда айтылган «Акыр заман алааматтары» катары белгилүү болгон дээрлик бүт окуялар, ал хадистерде «бир мончоктун таштарындай бир-биринин артынан» ишке ашат деп айтылгандай, биринин артынан экинчиси ишке ашты. Дүйнөдө дээрлик күн сайын болуп жаткан окуялар биз жашап жаткан доордун «Акыр заман» экендигинин жана «Аз. Иса (ас) менен Аз. Мехди (ас)дын ушул кылымда чыгаарынын жана алар себебинен боло турган куттуу доордун жакындагандыгынын» жарчысы болууда.

Учурда бул чындыкты бул темага кызыккан же кызыкпагандардын баары билишет; жергиликтүү же чет элдик бүт каналдарда, радиолордо, маек программаларында, гезит жана журналдарда, конференцияларда, интернет сайттарында бүт адамдар Аз. Мехди (ас) жөнүндө сөз кылууда. Күмөнсүз, бул дагы Аз. Мехди (ас)дын хадистерде билдирилген жана келишин кабар берген өтө маанилүү бир ишарат:

«АЗ. МЕХДИ (АС) ЧЫГАТ, БААРЫ АЛ ЖӨНҮНДӨ ГАНА СҮЙЛӨШӨТ, АНЫН СҮЙҮҮСҮН ИЧЕТ ЖАНА АНДАН БАШКА НЕРСЕ ЖӨНҮНДӨ СҮЙЛӨШҮШПӨЙТ.» (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 33)

Бул китептин даярдалуу максаттарынын бири – бул Аз. Иса (ас) менен Аз. Мехди (ас)ды толкундануу менен күткөн Мусулмандардын да, бул темага кызыккан бүт адамдардын да эң туура маалыматтарга жана эң ишенимдүү, сахих булактарга жете алышы; жана Пайгамбарыбыз (сав)дын кылымдар бою кылдаттык менен өткөрүлүп бүгүнкү күнгө чейин жетип келген кымбаттуу хадистеринде бул куттуу инсандар жөнүндө берилген маанилүү кабарларды көрүшү. Натыйжада Мусулмандар Ислам дүйнөсү жана жер бетиндеги бүт адамдардын бейпилдиги үчүн чоң мааниге ээ болгон бул маанилүү окуяларды жакшыраак түшүнүп, ал тарыхый окуяларга ылдамыраак жана жакшы даярдана алышат.

14 кылымдан бери адамдар бир «Пайгамбар» көрүү урматына жете алышкан эмес. Андай куттуу бир инсан менен жолугуп, таанышуу, Анын терең ыйманына, Аллах коркуусуна, сонун мүнөзүнө күбө болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан эмес. Аллахтын буйругу менен ал доор Аллах 1400 жылдан соң адамдарды бир «Пайгамбар» менен сыйлай турган бир кылым. Аллах Аз. Иса (ас)ды каапырдыкка каршы күрөштө Аз. Мехди (ас)дын жардамчысы катары кайрадан жер бетине жөнөтөт. Аз. Иса (ас) бул келишинде Куранга моюн сунат жана бүт Христиан дүйнөсүнүн акыйкат дин болгон Куранга баш ийишине себепчи болот. Аз. Иса (ас) Аз. Мехди (ас)га моюн сунуп, Аз. Мехди (ас)дын руханий лидерлиги астында Ислам ахлагын бүт дүйнөгө жайышат. Бул ушул кылымда жашап жаткан адамдар үчүн чоң бир немат-жакшылык жана Аллахтын чоң бир берешендиги.

Ошол сыяктуу адамдар кылымдардан бери күткөн «Акыр заман Мехдиси» да бир эле жолу келет жана ал Улуу Затты көрүү да азыркы кылымдын адамдарына насип болууда. Пайгамбарыбыз (сав) хадистеринде «Аз. Мехди (ас)дын өз кылымынын эң сонун мүнөздүү инсаны болоорун» кабар берген. Мүнөзүнүн болсо Пайгамбар Мырзабыз (сав)дын мүнөзүнө окшошоору кабар берилген. Ыйман келтирген бир адам үчүн ушундай жогорку мүнөздүү, куттуу бир инсандын аны менен бир доордо жашашы Аллахтын чоң бир берешендиги, сыйы. Бир Мусулмандын өзү жашаган доордо, «дүйнөнүн эң сонун мүнөздүү адамы» экенин билген бир адамды издеши, табууга аракет кылышы зарыл.

Аллах тандап жактырган ушундай жогорку эки кулунун чогуу бир убакта жөнөтүлүшү ыймандуулар үчүн чоң бир мээримдүүлүк. Бул китептеги маалыматтар болсо –Аллахтын буйругу менен – Мусулмандардын бул чоң мээримдүүлүктү жана Аллахтын ушул сонун сүйүнчүлөрүн жакшыраак түшүнүшүнө жана Ислам ахлагынын кылымдардан соң келе турган өкүмдарлыгына бир топ жакшы даярданышына себепчи болот.

1 / total 29
You can read Harun Yahya's book Аз. Иса (aс) Жана Аз. Мехди (aс) Ушул Кылымда Келет online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top