KY.HARUNYAHYA.COMhttp://ky.harunyahya.comky.harunyahya.com - Акыр заман, Аз. Мехди жана Аз. Иса - Акыркы кошулгандарkyCopyright (C) 1994 ky.harunyahya.com 1KY.HARUNYAHYA.COMhttp://ky.harunyahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Түрк-ислам Биримдигине Чакырыкhttp://ky.harunyahya.com/ky/Китептер/171878/Түрк-ислам-Биримдигине-Чакырыкhttp://ky.harunyahya.com/ky/Китептер/171878/Түрк-ислам-Биримдигине-Чакырык//g.fmanager.net/files/book/pictures/turkislambirliginecagri.jpgMon, 28 Oct 2013 16:58:29 +0200Дарвинисттик дажжал (тажаал) агымынын өлүмүhttp://ky.harunyahya.com/ky/Китептер/166901/Дарвинисттик-дажжал-(тажаал)-агымынын-өлүмүhttp://ky.harunyahya.com/ky/Китептер/166901/Дарвинисттик-дажжал-(тажаал)-агымынын-өлүмү//g.fmanager.net/files/book/pictures/deccal_nasil_oldu.jpgFri, 09 Aug 2013 12:12:08 +0300Христиандар Аз. Исаны Угушсунhttp://ky.harunyahya.com/ky/Китептер/166553/Христиандар-Аз-Исаны-Угушсунhttp://ky.harunyahya.com/ky/Китептер/166553/Христиандар-Аз-Исаны-Угушсун//g.fmanager.net/Image/objects/1-kitaplar/hiristiyanlar_isa_yi_dinlesin.jpgSun, 04 Aug 2013 22:26:00 +0300Дүйнө жүзүндө Мусулмандар шейит кылынып жатканда, жүз миңдеген адамдар ачарчылыкта жашап жатканда, дээрлик күн сайын шейит жаназалары болуп жатканда «Дажжаль каерде көрүнүп жатат?» деген капылеттиктен сактануу керекПайгамбарыбыз (сав)дын көптөгөн хадистеринде кыяматтан мурда анархия, ызы-чуу, зулумдук өкүмчүлүк кыла турган бир дажжалият доорунун болоору жөнүндө сөз кылынат. Риваяттарда, ошондой эле, дажжалият системасынын дүйнө тарыхынын эң чоң фитнасы экендиги билдирилүүдө жана Пайгамбар Мырзабыз (сав) дажжаль фитнасынын коркунучуна мындайhttp://ky.harunyahya.com/ky/Макалалар/31186/Дүйнө-жүзүндө-Мусулмандар-шейит-кылыныпhttp://ky.harunyahya.com/ky/Макалалар/31186/Дүйнө-жүзүндө-Мусулмандар-шейит-кылынып//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/30067_tum_dunyada_muslumanlar_sehit_edilirken_yuz_binlerce_insan_aclik_sinirinda_yasarken_hemen_her_.jpgSun, 19 Sep 2010 00:19:43 +0300Мусулмандардын бир лидеринин болушу Аллахтын мыйзамы, акыр заманда Мусулмандар Аз. Мехди (ас)дын лидерлигинде биригишетАднан Октардын 2010-ж. 19-августтагы Кахраманмараш Аксу ТВ программасынан Кайсы көз-карашка, кандай ишенимге ээ болбосун, белгилүү бир максат менен бир жерге чогулган адамдардын сөзсүз алардын жүзү болгон бир алдыңкылары, бир лидерлери болот. Аллах тарых боюнча ар бир момун коомун лидерлери менен бирге жараткан. Аз. Нух (ас) доhttp://ky.harunyahya.com/ky/Макалалар/30718/Мусулмандардын-бир-лидеринин-болушу-Аллахтынhttp://ky.harunyahya.com/ky/Макалалар/30718/Мусулмандардын-бир-лидеринин-болушу-Аллахтын//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/30066_Muslumanlarin_bir_lideri_olmasi_Adetullahin_geregidir_ahir_zamanda_da.jpgTue, 07 Sep 2010 23:45:19 +0300Акыр Заманда сонун ахлактын жайылышы үчүн жасалган ар бир аракет абдан баалууАкыр заман – Пайгамбар Мырзабыз (сав) хадистеринде кыяматка жакын бир убакта болоорун билдирген жана белгилүү окуялардын биринин артынан экинчиси ишке ашаарын кабар берген бир убакыт периоду. Пайгамбарыбыз бул убакыт аралыгында ишке ашаарын билдирген окуялар биз жашап жаткан кылымда ишке ашты жана аталган алааматтар бирининhttp://ky.harunyahya.com/ky/Макалалар/30716/Акыр-Заманда-сонун-ахлактын-жайылышыhttp://ky.harunyahya.com/ky/Макалалар/30716/Акыр-Заманда-сонун-ахлактын-жайылышыTue, 07 Sep 2010 23:22:38 +0300АЗ. МЕХДИ (А.С.) ЧЫККАНДА, ЖАЛГАНДАН, ТУЗАКТАН КАЧЫНБАГАН, КАЛПЫЧЫ, ЧЫР, АХЛАКТЫК ЖАКТАН БУЗУКУ МҮНАФЫКТАР ЖАНА КААПЫРЛАР АГА КАРШЫ ЧОҢ ДАЖЖАЛЬДЫК КҮРӨШ ИЧИНДЕ БОЛУШАТМуфаззал бин Өмер айтат: Имам Эбу Абдуллах Жафери Садык алейхиссалам мындай деди: «...Жана КАЛКТЫН ЭҢ ЖҮЗҮ КАРАЛАРЫ (УЯТСЫЗДАРЫ) БОЛГОНДО, ЗУХУР ИШКЕ АШАТ (АЗ. МЕХДИ (А.С.) ОРТОГО ЧЫГАТ).» (Gaybet-i Numani, s. 187) Аз. Мехди (а.с.) акыр заманда дарвинизм, коммунизм, материализм жана атеизм, башкаhttp://ky.harunyahya.com/ky/Макалалар/30033/АЗ-МЕХДИ-(АС)-ЧЫККАНДА-ЖАЛГАНДАНhttp://ky.harunyahya.com/ky/Макалалар/30033/АЗ-МЕХДИ-(АС)-ЧЫККАНДА-ЖАЛГАНДАНWed, 25 Aug 2010 10:06:37 +0300МЕХДИЙЕТ ЖӨНҮНДӨ ТУУРА ЭМЕС ЖОРОМОЛДОР ЖАСАП, МУСУЛМАНДАРДЫ ПАССИВДЕШТИРҮҮНҮН ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧОҢПайгамбарыбыз (сав) хадистери менен акыр заманды; Аз. Мехди (ас)дын чыгышын, ахлагын, иш-аракеттерин, дене түзүлүшүн, Аз. Иса (ас)дын кайрадан дүйнөгө кайтышын, дажжалийеттин өзгөчөлүктөрүн жана иш-аракеттерин абдан терең билдирген. Дүйнөнүн өмүрү жөнүндө да кабар берген Пайгамбар Мырзабыз (сав) биз жашап жаткан ушул кылымда Аз.http://ky.harunyahya.com/ky/Макалалар/30029/МЕХДИЙЕТ-ЖӨНҮНДӨ-ТУУРА-ЭМЕС-ЖОРОМОЛДОРhttp://ky.harunyahya.com/ky/Макалалар/30029/МЕХДИЙЕТ-ЖӨНҮНДӨ-ТУУРА-ЭМЕС-ЖОРОМОЛДОР//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/29601_Mehdiyet_hakkinda_yanlis_yorumlar_yaparak_Muslumanlari_pasifize_etmenin.jpgWed, 25 Aug 2010 09:28:14 +0300Мехдийет (Мехдилик) жашырыла турган эмес, сүйүнчүлөнө турган окуя.Мехдийет (Мехдилик) жашырыла турган эмес, сүйүнчүлөнө турган окуя. Бул китеп Харун Яхья (Аднан Октар) эмгектеринен пайдалануу менен даярдалды. Мазмуну: 1. Акыр заман (Кыямат) жана Мехди (а.с.) алааматтары; 2. Мехди (а.с.) ким? Анын кызматтары эмне? Мехди (а.с.) жана Алтын доор. 3. Хадистерде Мехдинин (а.с.) сырткы көрүнүшү. 4. Жhttp://ky.harunyahya.com/ky/Макалалар/21669/Мехдийет-(Мехдилик)-жашырыла-турган-эмесhttp://ky.harunyahya.com/ky/Макалалар/21669/Мехдийет-(Мехдилик)-жашырыла-турган-эмесMon, 15 Mar 2010 01:47:55 +0200КУРАНДА АКЫР ЗАМАНГА, АЗ. ИСА (АС)ГА ЖАНА АЗ. МЕХДИ (АС)ГА ИШАРАТ КЫЛГАН АЯТТАР ЖАНА ЭБЖЕД МААНИЛЕРИЭбжед эсептөөсү Куран түшүрүлгөндөн мурда эле Арабтарда колдонулган бир ыкма болгон. Бул эсептөө бойунча, Арабча ар бир тамга белгилүү бир санга туура келет: мисалы, элиф тамгасы – 1; бе – 2; жим – 3; дал – 4; син – 60 ж.б. Белгилүү бир сөздөгү же сүйлөмдөгү тамгалардын эбжеддеринин суммасы кандайдыр бhttp://ky.harunyahya.com/ky/Макалалар/21666/КУРАНДА-АКЫР-ЗАМАНГА-АЗ-ИСАhttp://ky.harunyahya.com/ky/Макалалар/21666/КУРАНДА-АКЫР-ЗАМАНГА-АЗ-ИСА//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/20257_Kuranda_ahir_zamana_Hz_isa_as_a_ve_Hz_Mehdi_as_a_isaret_eden_ayetler.jpgSun, 14 Mar 2010 16:28:23 +0200