< <
1 / total: 7

Киришүү

Илимпоздор 20-кылымдын баштарында бир нерсени байкашты: зат биз билгендей эмес эле. Зат катуу эмес эле. Заттын түсү жок эле. Жыт, үн жана сүрөттөлүш бербейт эле. Зат энергия гана эле. Биз отурган кресло, таянган столубуз, ичинде турган үйүбүз, итибиз, маңдайыбыздагы адамдар, имараттар, космос, жылдыздар, кыскасы, бүт заттык дүйнө бир энергия абалы катары гана бар эле. Ошондуктан затка таянган бүт философиялар бул күтүлбөгөн ачылыш аркылуу илимий жактан кыйрады. Илим адам денеси ичинде, бирок денеге тиешесиз, бүт заттык дүйнөнү кабылдаган, бирок өзү заттык эмес бир чындыктын далилин көрсөттү: адам рухунун.

manzara Dere Manzara

Рухту материалисттик пикирлер менен түшүндүрүү эч мүмкүн эмес эле. Жашоонун ойдон чыгарылган эволюциясына сансыз жомокторду чыгарган дарвинизм рухтун бар экенин көргөндө унчукпай калды. Себеби рух – зат эмес эле. Метафизикалык бир түшүнүк эле. Метафизиканы болсо материалисттер эч кабыл ала алмак эмес. Себеби метафизика алар «кудай» кылып алган аң-сезимсиз окуяларды, кокустуктарды, аң-сезимсиз процесстерди жок кылып, аң-сезимдүү бир жаратуунун, б.а. Аллахтын бар экендигинин далилдерин сунуп жаткан. Ансыз да материалисттердин байыркы гректерден бери рухтун бар экенине каршы күрөшүп келгенинин себеби да ушул эле.

Байыркы гректерден ушул күнгө чейин уланып келген бул күрөштүн эми эч мааниси калбады. Себеби адамды адам кылган, «мен менмин» деген жандык, б.а. рух бар жана ал Аллахка тиешелүү. Илим бүт нерсенин адам рухуна көрсөтүлүп жатканын, бул сүрөттөлүштөрдөн тышкары баарынын реалдуу эмес экенин толук далилдеди. Башкача айтканда, илим жалгыз абсолюттук Заттын Аллах экенин апачык жарыялады.

Илимдин бул далили, шексиз, материалисттик философияны кудай тутунган адамдардын ойун өзгөртүшү үчүн маанилүү. Бирок негизи акылы жана аң-сезими бар ар бир адам жогорку бир рухка ээ экенин билет. Адам, эгер акылы жетсе, сүйүнүп, ойлонуп, чечим алып, сындап, кубанып, толкунданып, сүйүп, боор ооруп, тынчсызданып, бир алманын даамынан ырахат алып, бир музыканы угуудан ырахаттанып, учактарды жасап, бийик имараттарды куруп, лабораторияларды жасап өзүн изилдеп жатканда, булардын баарын өзүнүн руху жасап жатканын түшүнөт.

Руху бар адам максатсыз жаратылган эмес. Бул дүйнөдө жашашынын бир максаты бар. Аллахтын рухун алып жүрүүдө жана бул дүйнөдө сыналууда. Кылган жана ойлогон нерселеринин баарынан жооптуу. Жашоосунда дарвинисттер айткандай бир кокустук, аң-сезимсиз кокус окуялар жана максатсыздык жок. Бүт баары Аллахтын каалоосу менен жаратылган жана булардын баары сыноонун бир бөлүгү. Өлүм менен бүтө турган бул жашоосунда денесин гана таштап кетет. Руху болсо рух жашай турган, чыныгы жашоо акыретте түбөлүк жашайт.

Бул – руху бар экенин билген, Аллахтын кудуретин түшүнө алган ар бир адам үчүн улуу бир кубанычтуу кабар. Бирок дарвинисттер, рух ээси экенин кабыл алмайынча, бул чындыктан мүмкүн болушунча качууну улантышат. Өмүр бою жокко чыгарган Улуу Аллахтын алдына бараарын танышат. Өздөрүн кокустан пайда болгон бир клетка жыйындысы катары көрүшүп, ДНКларды ачкан, атомдун түзүлүшүн изилдеген, клетканы терең изилдеп таң калган адам аң-сезими алдында болсо тайсалдоону улантышат. Адам руху – Дарвиндин жана Дарвин тараптарларынын чоң бир туюгу. Алар ичинен чыга албаган, түшүндүрө албаган, чарасыз калган эң негизги чындык. Аллах аларды затты жок кылуу менен, рухтун бар экенин –алар жокко чыгара албай турган абалда- илимий далилдеп жеңилүүгө дуушар кылды. Эми алардын бул чындыкка каршы айта турган бүт пикирлери жараксыз жана маанисиз.

Аллах аяттарында мындайча буюрат:

Cocuk Bilim Ucak Deniz

Аллахты таштап кыямат күнүнө чейин ага жооп бербей турган нерселерге сыйынгандан да адашуучураак барбы? Алар болсо булардын сыйынганынан кабарсыз. Адамдар чогултулганда, (Аллахтан башка сыйынгандары) аларга душман болушат жана (аларга) ибадат кылганын да танышат.
(Ахкаф Сүрөсү, 5-6)

Дарвинисттер менен материалисттер төмөнкү чындыкты көрүшү зарыл: жалгыз чыныгы жана абсолюттук Зат – бул Аллах. Бул чындык алдында бүт батыл (жалган) диндер туюкта. Баары бош алдануулар, калптар. Аллах Улуу Кудурети менен бүт нерселерди курчап турат. Бүт баары Ага тиешелүү, Анын башкаруусунда. Рухтун бар экенин жана бүт нерсенин жаратылганын жокко чыгаруу бул чындыктарды өзгөртпөйт.

Бул китепте материалисттердин чоң жаңылыштыгы, анын илимий далили, бул чындык алдындагы дарвинизм туюгу жана рухтун күмөнсүз бар экендиги каралат. Рух кабылдаган дүйнөнүн бир элес катары гана жаратылганы жана бүт ааламды башкарган жалгыз абсолюттук Заттын жерлердин жана асмандардын Өкүмдары жана Ээси болгон Аллах экени эстетилет. Бул чындыктарды көрүп түшүнгөн акылы төп ар адамдын жашап жаткан дүйнөсүнө болгон көз-карашы өзгөрөт жана жалгыз куткаруучусунун Аллах экенин түшүнөт. Адам чыныгы жашоосу болгон акыретте кутулууга жетүү үчүн ушул түшүнүккө ылайык мамиле кылышы зарыл.

 

1 / total 7
You can read Harun Yahya's book Дарвиндин Туюгу: Рух online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top