< <
1 / total: 15

Киришүү: Адам Денесинде Кыска Бир Сапар

Бул китепте адам денесиндеги кээ бир системалардын кантип иштеши каралып, ал системалардын бөлүктөрүнөн мисалдар келтирилет. Бирок адам денеси жөнүндө жазылган көптөгөн китептерден айырмаланып бул китепте көп жолу басым жасалган кээ бир маанилүү нерселер бар. Бул жерде маалыматтар терең каралып, адам денесинин ар бир миллиметр квадратындагы укмуш долбоорго көңүл бурулуп, денеде керемет процесстерди жасаган клеткалар, кыртыштар, молекулалар жана секрециялар алдыңкы планга чыгарылат.

Мындан тышкары, китепте кээ-кээде тема жөнүндө илимий маалыматтар да берилет. Андагы максат адамдын өз денесиндеги комплекстүү түзүлүштү жакшыраак түшүнүшүнө шарт түзүү. Жана адамдын өз денесинде болуп жаткан окуяларга ачык акыл менен карашына негиз түзүп, аны терең ойлонууга чакыруу.

Ошондуктан китепти окуп жатканда эң биринчиден өз денеңиздин ичинде бир сапарга чыктым деп элестетиңиз. Бул сапарда сизди укмуш сюрприздер күтүүдө. Жүрөгүңүздүн ичинде бир генератор бар экенин, ал генератор иштен чыкканда запаста турган бир генератордун ишке киришээрин көрөсүз. Ичке ичегиңиздеги клеткалардын алдынан өткөн жүздөгөн түрдүү заттын арасынан темир атомун таанып, кармай алаарына күбө болосуз. Баш тарабыңызда жайгашкан гормоналдык бир безде чыгарылган гормон молекуласынын узун бир сапардан соң абдан алыстагы бир максатына –мисалы бөйрөгүңүзгө- жеткенин жана ал жердеги клеткаларга буйрук бергенин көрөсүз. Бул сапар учурунда төрөлгөн күнүңүздөн бери «менин денем», «мага тиешелүү» деп ээ чыккан өз денеңиздин ичинде, териңиздин бир канча миллиметр астынан баштап тереңине чейин ар бир чекиттеги керемет окуяларга күбө болосуз.

Адам денеси, бул жагынан караганда, өз ичинде өзүнчө бир «аалам», өзүнчө бир «шаар» сыяктуу. Ал шаардын ичинде транспорт жолдору, имараттар, заводдор, инфраструктура системасы, эң алдыңкы технологиядан да жогорку технологиялуу жабдыктар, алардан эч күтүлбөгөн акылдуу иштерди жасаган, өз тармагында адистешкен жумушчулар (клеткалар, гормондор, бездер), толук куралданган аскерлер жана дагы көптөгөн нерселер бар. Болгондо да бул «аалам» бир эле сиздин денеңиздин ичинде эмес. Айланаңыздагы ар бир адамда, апаңызда, атаңызда, бир тууганыңызда, досторуңузда, кесиптештериңизде, көчөдө жаныңыздан өткөн адамдарда, телевизордогу актерлордо, кыскасы жер жүзүндө учурда жашап жаткан миллиардаган адамда ушул кереметтүү «аалам» бар. Ошол сыяктуу, мындан жүздөгөн, миңдеген жыл мурда жашаган, биздин заманга чейинки доорлордо жер жүзүндө жашаган, ал тургай, алгачкы адам жаралгандан бери жашап өткөн бүт адамдарда да ушул кереметтүү «аалам» болгон. Дал азыркы учурда жашап жаткан адамдар сыяктуу илгери жашаган адамдардын денелеринде да кемчиликсиз системалары, акылдуу триллиондогон клеткалары, чечим чыгаруучу механизмдүү секреция бездери, жогорку технологиялуу органдары бар эле.

Бул кичинекей «ааламдын» ичинде болуп жаткан окуяларды ойлонуу жана баалоо өтө маанилүү. Себеби муну ойлонуп баштаган адам чоң бир гипноздон кутулууда алгачкы кадамын таштаган болот. Өз денесиндеги –мисалы өз жүрөгүндөгү- системалардын кемчиликсиздигин билген жана бул системанын долбоорундагы акылды түшүнгөн бир адамга «жүрөктөгү мындай өзгөчөлүктөр кокустан келип чыккан» деп эволюционист жомокторду айтуу мүмкүн болбой калат. Ал адам аң-сезими жок атомдордун жыйындысынан турган клеткаларынын булардын баарын өз алдынча жасай албашын билет жана клеткалардагы бул акыл кимге тиешелүү деген суроонун жообун тапканга аракет кылат.

Өзү да эттен турган ашказан эттерди сиңирүүчү кислоталарды чыгарганда өзүн өзү сиңирбеш үчүн атайын бир системанын курулганын билген, бир жери кесилгенде кан уюшу үчүн эң аз 20 ферменттин өтө кылдат бир план менен ишке киришкенин, андагы процесстердин эч башаламандыксыз жана катасыз кезек менен болушу керек экенин билген бир адам булардын эч биринин эволюционисттер айткандай акырындап, этап этабы менен пайда боло албашын түшүнөт.

Терең ойлонгон адам кичинекей бир аалам болгон денесинин бир Жаратуучусу бар экенин түшүнүп, окуган маалыматтарын Жаратуучусун таануунун бир жолу катары көрөт. Дененин ичиндеги системалардагы тартипти, жогорку долбоорду көргөн ар бир адам теңдешсиз кудуреттүү, улуу бир акылдын адам денесин жаратканын апачык түшүнөт. Аяттарда мындай деп айтылат:

Асмандарда жана жердегинин баары Аныкы (Ага тиешелүү). Күмөнсүз, Аллах – эч нерсеге муктаждыгы жок (Ганий), мактоого татыктуу. Аллахтын жердегилерди жана деңизде Анын буйругу менен сүзүп жүрүүчү кемелерди силердин пайдаланууңарга бергенин көргөн жоксуңбу. Жана (Өз) уруксаты болмоюнча, асманды жердин үстүнө түшүүдөн сактайт. Күмөнсүз, Аллах адамдарга карата боорукер, абдан мээримдүү. Силерди тирүү туткан, анан өлтүрүп, анан тирилте турган Ал. Чындыгында адам өтө нашүгүр (жакшылыкты билбейт). (Хаж Сүрөсү, 64-66)

Китепте бериле турган мисалдардан да апачык көрүнүп тургандай, адам денесиндеги болжол менен 100 триллион клетканын, секреция бездеринин, көптөгөн органдын, кыртыштын ээси жана Жаратуучусу – улуу кудуреттүү Аллах. Аллах адамды бүт бөлүктөрү менен бирге, толук кылып жараткан жана Аны таанып билиши үчүн далилдерин көрсөткөн. Раббибиз Куранда кабар бергендей;

Эгер Аллахтын немат-жакшылыктарын санагыңар келсе, аны топторго бөлүп да санай албайсыңар. Чындыгында Аллах – кечиримдүү, боорукер. (Нахл Сүрөсү, 18)

Демек, булардын баарын билген адам Аллахтын ага кылган жакшылыктарын түшүнүшү керек. Жашоосун Аллахтын ыраазы кылууга арнап, ар күнү эрте менен турганда ага тартуу кылынган жаңы бир күндүн жана денесинин Аллахтын бир жакшылыгы экенин билип, дайыма шүгүр кылышы керек.

Мага эмне болду, мени Жаратканга кулчулук кылбагыдай? Силер Ага кайтарыласыңар. Мен Андан башка кудайлар тутунмак белем, Рахман (Аллах) мага бир зыян кааласа, алардын шапааты да мага пайда бербейт, алар мени куткара да алышпайт. (Йасин Сүрөсү, 22-23)

Акылдуу Долбоор, Б.А. Жаратуу:

Аллах жаратуу үчүн план түзүүгө муктаж эмес...

Китепте колдонулган «долбоор, план» сөзүн туура түшүнүү өтө маанилүү. Аллахтын кемчиликсиз бир долбоор жаратканы Раббибиз алгач план түзүп, анан жараткан деген мааниге келбейт. Асмандардын жана жердин Раббиси Аллахтын жаратуу үчүн эч кандай «долбоор, план» түзүүгө муктаж эмес экенин билүү керек. Аллахтын долбоорлошу менен жаратышы бир учурда болот. Аллах мындай кемчиликтерден аруу, таза.

Аллах бир нерсенин же бир иштин болушун кааласа, ал үчүн «Бол!» деп коюшу гана жетиштүү болот.

Аяттарда мындай деп айтылат:

Бир нерсени каалаганда, Анын буйругу бир гана: «Бол» деп айтуу; ал ошол замат болуп калат. (Йасин Сүрөсү, 82)

Асмандарды жана жерди (өрнөксүз) жараткан. Ал бир иштин болушун кааласа, ага «БОЛ» деп гана айтат, ал ошол замат болуп калат. (Бакара Сүрөсү, 117)

Do you not see that Allah has subjected to you everything in the heavens and Earth and has showered His blessingsupon you, both outwardly and inwardly?
(Surah Luqman:20)

 

1 / total 15
You can read Harun Yahya's book Адамдагы Керемет online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."