Эч Унутпаңыз

КИТЕПТИ ЖҮКТӨ

Download (DOC)
Жоромолдор

КИТЕПТИН БӨЛҮМДӨРҮ

< <
1 / total: 15

Эч Унутпаңыз!

Бир саамга ойлонуп көрүңүз; жашооңуз бойу унутпашыңыз керек болгон канчалаган нерселер бар. Эрте менен тургандан баштап эле күн бойу «муну эч унутпашым керек» деп эсиңизге бекем түйгөнгө аракет кылган көптөгөн нерселер болот. Ал тургай, балким буларды унутпоо үчүн бир жерге жазып аласыз же башка чараларды көрөсүз. Кээде абдан маанилүү деп ойлогон кээ бир иштерди унутуп калуу ыктымалын элестеткиңиз да келбейт...

Сизге «бул иштер менен салыштырууга болбой турган, абдан маанилүү бир нерсени унутуп калдыңыз» десек эмне кылаар элеңиз?

Бул китеп жашооңуздагы эң маанилүү нерселерди эсиңизге салуу үчүн даярдалган. Күнүмдүк жашоодо унутпаш үчүн аракет кылган нерсеңиз эмне гана болбосун, бул нерселердин эч бирин унутуп калуунун наркы сизге бул китепте эскерте турган нерселерди унутуунун наркындай кымбат боло албашын эч унутпаңыз.

Бул китептин максаты – сизге бул дүйнөдө жаралуу максатыңызды эсиңизге салуу. Себеби адам – унутчаак. Күнүмдүк жашоодогу окуяларга алданып, эрки менен акылын башкарбаса, көңүлүн бурушу зарыл болгон нерселерден алыстайт. Аллахтын бүт тараптан аны курчап тургандыгын, дайыма карап, угуп тургандыгын, кылган ар бир ишинин эсебин (сурагын) Аллахка берээрин, өлүмдү, мазарды, бейиш жана тозоктун бар экендигин, тагдырда белгиленгенден башка эч кандай окуянын боло албашын, ал жолуккан ар бир окуяда бир жакшылык бар экендигин унутуп калат.

Ошондой эле, адам – капылетке кабылууга да ылайыктуу бир жандык. Капылетке кабылуу менен жашоосунун максатын, ошол учурда кылышы керек болгон туура аракетти унутуп, жаңылышы мүмкүн. Бирок салих (ак ниеттүү, ыкластуу) адамдарда мындай унутуулар кыска мөөнөттүү болот жана алар эстээри менен ошол замат тообо келтиришип, кайра Аллахка багытталышат жана жашоосун Ал буйруган багытта улантышат. Момундардын Аллахка болгон дубалары Куранда мындайча кабар берилген:

... Раббибиз, унуткан же жаңылгандарыбыз себептүү бизди жоопкерчиликтүү кылба... (Бакара Сүрөсү, 286)

Албетте, бул жерде сөз кылынган унутуу – күнүмдүк жашоодо кабылган унутуу эмес. Ар бир инсан табиятына ылайык кээ бир нерселерди унутуп калышы же жаңылышы мүмкүн. Бул жердеги унутуу – бул адамдын кээ бир чындыктарды акыл менен таразалоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонуна карабастан, ой жүгүртпөшү, көңүл бурбашы жана көз жумуп койушу натыйжасында ортого чыккан унутуу.

Адам эмнелерди көз жумуп коюу менен унутуп калат?

Албетте, адам унутушу мүмкүн болгон эң маанилүү нерсе – бул бүт нерсенин бир Жаратуучусу бар экендиги. Адамдардын баары Жаратуучубуз болгон Аллахтын алдында жоопкерчиликтүү. Адам бул жоопкерчиликтин натыйжасында сурак берээрин жана бейиш же тозокто өткөрө турган түбөлүк жашоонун аны күтүп жатканын да унутат. Тозок отунун де бейиш немат-жакшылыктарынын бар экендиги жашап жаткан ушул жашообуздай бир чындык. Бирок адамдардын көпчүлүгү бул чындыктарды билип турушса да, аларды өздөрүнө көп тиешелүү эместей көрүшөт жана ойлонбоо аркылуу чындыктардан кача алабыз деп ойлошот.

Унутуу адамды жоопкерчиликтен алыстатабы? Албетте, жок. Адам аны жараткан Аллахтын алдында милдеттүү; эртеби, кечпи өлүмдү татат, жападан жалгыз Раббибиздин алдына чыгып сурак берет жана мунун натыйжасында түбөлүккө бейиш же тозокто жашайт. «Биз асманды, жерди жана ал экөөсү арасындагыларды бир оюн жана алаксуу болсун деп жаратпадык.» (Анбия Сүрөсү, 16) аятында кабар берилгендей, адам да кошо бардык нерселердин баары бир максат менен жаратылган. Ошондуктан, адам жоопкерчиликсиз бир жандык эмес; бир гана «Аллахка кулчулук (ибадат) кылуу» (Зарият Сүрөсү, 56) үчүн жаратылган. Бирок адам күнүмдүк иштердин чуркамайына өзүн алдырып акылын колдонбосо бул улуу чындыкты унутушу мүмкүн. Айлана-чөйрөсүндөгү окуялар жана нерселер жөнүндө терең терең ой жүгүрткөндөр гана бул маанилүү жыйынтыкка жете алышат.

Адам өз жаратылышын эле ойлонсо, Аллах ага берген немат-жакшылыктарды байкайт жана бул үчүн Раббибизге болгон жакындыгын көрсөтүү үчүн аракет кылышы керек экенин түшүнөт. Адам али эч нерсе эмес кезинде көз менен да көрүнбөй турганчалык кичинекей жалгыз бир клетка катары жашап баштаган жана бул клетканын бөлүнүп отуруп миллиарддаган эсе көбөйүшү натыйжасында бардык органдары менен бирге кемчиликсиз бир адам абалына келген. Бирок, эң маанилүүсү, бул жандык али эч нерсе эмес кезинде бир жан, т.а. рухка ээ болгон. Бир тамчы суу бир кесим этке, андан соң ойлоно алган, сүйлөй алган бир жандыкка айланган; б.а. Аллах адамды жоктон жасаган. Бирок ошого карабастан, кээ бир адамдар өз жаратылышын унутуп, Аллахка карата кыйшык мисалдарды берип, Раббибизди жокко чыгарууга барышат. Аллах аяттарында бул абалды мындайча билдирет:

Өзүнүн кантип жаратылганын унутуп, Бизге бир мисал берип; (мындай) деди: «Чирип-талкаланганда бул сөөктөрдү ким тирилтет экен?» Айткын: «Аларды алгачкы жолу жаратып-кураган тирилтет. Ал ар түрдүү жаратууну билет.» (Йасин Сүрөсү, 78-79)

Эгер сиз да мындай абалга түшкүңүз, Раббибизге карата шүгүрсүз (жакшылыкты барктап, ыраазычылык билдирдеген адам) болгуңуз келбесе, анда өзүңүздү күнүмдүк жашоонун агымына алдырып, «ой жүгүртүүнү» таштап койбоңуз. Себеби адам ойлонгондо гана Аллахты эстейт, Анын алдында жоопкерчиликтүү экенин түшүнөт; ой жүгүрткөндө гана бул дүйнөнүн ал үчүн абдан кыска мөөнөттүү бир конок мекени экенин, бул жерде жасаган бүт нерсесинин сурагын берээрин эстейт. Жана ой жүгүрткөндө гана унутпайт...

Бир жагдайды эскерте кетүү жакшы болоор: бул китепте сизге эскерте тургандарыбыздын эч бири «унутпасам жакшы болот» деп өтүп кетчү нерселер эмес. Булардын бирөөсүн да эсиңизден чыгарбашыңыз керек. Себеби буларды эстеп турганыңызда Аллахка талап кылынгандай кулчулук (ибадат) кылып, Аны ыраазы кыла аласыз. Жана ошондо гана бул дүйнө жана акыретте кутулууга жете алаарыңызды унутпаңыз.

Аллах сизди алдыңызга эки жол коюп сынап жатат; булардын бирин тандоодо эркинсиз, бирок булардын биринин түбөлүк азапка, экинчисинин болсо түбөлүк бактылуулукка бараарын унутпаңыз...

Биз аны эки жолго багыттадык. Ал оор жолго жүрбөдү. Сен оор жол эмне экенин билбейсиң. (Ал) кул азат кылуу. Же каатчылык күндө тамак-аш берүү, тууганчылыгы бар жетимге. Же кыйналган кедейге. Анан ыймандуулардан, бири-бирин сабырга, ырайымдуулукка чакыруучулардан болуу. Мына ушулар оң тарап ээлери (Асхабы Меймене). Ал эми аяттарыбызга каапыр болгондор болсо – сол тарап ээлери (Асхабы Мешъеме). «Эшиктери кулптанган» бир от ошолорго болот. (Балад Сүрөсү, 10-20)

 

1 / total 15
You can read Harun Yahya's book Эч Унутпаңыз online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.