ДАРВИНИЗМГЕ КАРШЫ КҮРӨШҮҮ ЭМНЕ ҮЧҮН АБДАН МААНИЛҮҮ?

Дарвинизм жөнүндө жетиштүү маалыматка ээ болбогон же бул теманы терең изилдебегендер дарвинизмдин канчалык кооптуу экендигин түшүнө албашы мүмкүн. Бүгүнкү күндө адамзатка азап берген жана кыйноого салган коомдук маселелердин жана адеп-ахлактык бузулуунун түпкүрүндө эволюция теориясынын тургандыгын байкай албашы мүмкүн.

Дарвинист көз-караштын дээрлик 1,5 кылымдан бери адамзатка берген зыяндарын байкабагандыктан, дарвинизмге каршы жүргүзүлгөн илимий күрөштүн канчалык маанилүү экендигин эч түшүнбөшү мүмкүн. Чындыгында болсо дарвинисттик идеология (Улуу Аллахты аруулайбыз) Аллахтын бар экендигинен жана Жаратылуу чындыгынан баш тартат. Адамдардын Раббибиздин алдында милдеттүү экенин унуттурууга аракет кылат. Адамдардын аң-сезимине «силер бир айбан түрүсүңөр» деген пикирди сиңирүү аркылуу аларды «жунгли мыйзамдары» менен жашоого үндөйт. Ушул сыяктуу себептерден улам дарвинизмге каршы илимий күрөшүү абдан маанилүү.


Ааламдагы кемчиликсиз тең салмактуулук жана жандуулар кокустуктан пайда болду деген жалганды жактаган дарвинизм материализмдин негизи болуп саналат. Бул бузуку көз-караш адамдарды рухка ээ бир жандык катары эмес, бир аз өнүккөн бир айбан катары карайт. Дарвинист идеология адамдар арасындагы сүйүү, мээрим жана боорукердикке таянган мамилелерди эмес, таш боор, эгоист жана уруш-талашка таянган бир мамилени негиз катары карайт. Ошондуктан, дарвинизмдин идеологиялык түзүлүшү өкүмчүлүк кылган жерлерде сөзсүз түрдө уруш-талаш, согуштар болот. Себеби бул коркунучтуу идеология мээрим, сүйүү, боорукердик, урмат сыяктуу сезимдерди эволюция процессин артка тарткан жана жок болушу керек болгон тоскоолдуктар катары карайт. Бирок кээ бир топтор дарвинизмдин бардык мындай коркунучтуу таасирлерине карабастан, дарвинизмге каршы иш-аракеттерди маанисиз деп карап, жаңылышууда.

Дарвинизм менен күрөштү маанисиз деп ойлоо жаңылыштыгы

Илимий тараптан кыйратылганына карабастан, идеологиялык себептер менен улантылган жана тарыхый бир алдамчылык болгон дарвинизм коркунучун байкабастан, муну зыянсыз деп ойлоо абдан чоң жаңылыштык. Башталгычы шумерлерге таянган бул акылга сыйбас идеология жандуулардын пайда болушун материалисттик көз-караш менен түшүндүрүүгө аракет кылган ийгиликсиз бир теория гана эмес. Негизги максаты (Улуу Аллахты аруулайбыз) Жаратуучунун бар экендигинен баш тартуу болгон бул бузуку паган дини – коомдорду Аллахка болгон ишенимден (ыймандан) алыстатууга аракет кылуу, алардын аң-сезимине «максатсыз жашап жатасыңар» деген пикирди сиңирүү аркылуу өзгөчө 20-кылымда күнөөсүз адамдардын канынын төгүлүшүнө себеп болгон бир түрткүч. Дарвинизм идеологиясынын мындай кан төгүүчү таасири бүгүнкү күндө да уланууда, дүйнө жүзүндө уланып жаткан террор жана зордук-зомбулук иш-аракеттери бул бузуку теорияга таянууда. Ошондуктан, дарвинизм менен күрөшүү коомдордун бейпилдигине жетүү жана Куран ахлагынын дүйнөгө өкүмчүлүк кылышы үчүн абдан чоң мааниге ээ.

Дарвинизмге көптөгөн өлкөлөр тарабынан расмий колдоо көрсөтүлүүдө

Азыр деле дүйнөдөгү мамлекеттердин көпчүлүгү дарвинизмди расмий бир идеология катары кабыл алган жана ар кандай жолдор менен бул бузуку идеологияны жактоодо. Дарвинисттик билим берүүгө мамлекеттердин расмий органдары тарабынан колдоо көрсөтүлүүдө, элге (Аллахты аруулайбыз) Аллах ишенимине баш көтөргөн жалган билим берилүүдө. Динсиздикке түрткү болгон бул идеологиянын жанында болсо Аллахка ишенимди түшүндүрүүгө расмий тыюу салынууда. Дарвинизмди жактабаган профессорлор кокустан кызматтарынан айрылууда жана башка эч кайсы органга кызматка алынбоодо. Дүйнө жүзү дарвинисттик диктатуранын карамагында. Эволюция теориясын жактабаган бир адамдын илимпоз наамына ээ болушу дээрлик эч мүмкүн эмес. Дарвинист бир профессор ассистентин өзү сыяктуу дарвинист-материалист адамдардан тандоодо, дарвинист эмести эч тандабоодо, ал тургай университеттен алыстатууга аракет кылууда.

Кээ бир чөйрөлөр болсо дарвинизмге каршы иш-аракеттердин маанилүүлүгүн аңдап, түшүнө албай жатышат жана бул багытта жүргүзүлгөн изилдөөлөргө маани бербей келишүүдө. Бул чөйрөлөр жетишсиз билим алуунун натыйжасында дарвинизмди зыяны жок илимий бир теория деген жаңылыштыкка кабылууда. Бирок бул кишилер Аллахка болгон ишеним жана Ислам кеңири тараган жерлерде коммунисттик, материалисттик, динсиз бир системанын пайда болушун мүмкүн эместей көрүп, дарвинисттик идеологиянын жайылышына мүмкүнчүлүк берүүнүн коркунучтуу натыйжасын байкашкан эмес. Чындыгында болсо бул – абдан чоң жаңылыштык. Тарыхта мындай жаңылыштыкка кабылган калктар туш болгон жыйынтык дарвинизмге, метриализмге каршы иш-аракеттердин канчалык деңгээлде маанилүү экендигин дагы бир жолу баса көрсөтүүдө.


Пайгамбарлар Аллахка болгон ишенимге каршы ойлоп табылган жасалма путтарды (идолдорду) жок кылышкан

Тарыхка көз чаптырганыбызда да пайгамбарлардын эч биринин коомдогу путтарга көз жумуп коюшпаганын көрөбүз. Мисалы, Аз. Ибрахим (а.с.) коомунун путтарга сыйынышын токтотуу үчүн путтарды сындырган. Аллах Куранда бул абалды мындайча баяндайт:

«Анан алардын эң чоңунан башка баарын талкалап чыкты, ошого кайрылышар деп. «Биздин кудайларыбызга муну ким жасады?» (Анбия Сүрөсү, 58-59)

«Оо, Ибрахим! Биздин кудайларыбызга ушуну сен жасадыңбы?» дешти. «Жок – деди Ибрахим – мына бул (балта кармап турган) чоңу жасады. Эгер сүйлөчү болсо сурап алгыла.» Ошондо алар (бир саамга) эстерине келе калышты жана (бири-бирине) «Чын эле силер өзүңөр заалым экенсиңер» дешти. Кийин дагы баштары айланып, «Сен булардын сүйлөбөй тургандыгын билет болчусуң!» дешти. «Аллахтан башка, силерге не зыян, не пайда келтире албаган кудайларга сыйынып жатасыңарбы? Силерден дагы, Аллахтан башка сыйынган кудайыңардан дагы тажадым! Акылыңарды иштетпейсиңерби?» (деди Ибрахим). (Анбия Сүрөсү, 62-67)

Жогорудагы аяттардан байкалгандай, Аз. Ибрахим (а.с.) жөн гана путтарды сындырып тим болбостон, муну ишке ашырууда адамдарга путтардын эч кандай күчү жок экендигин толук түшүндүрө турган акылдуу бир жол тандаган. Элдин ариетине тийүү менен балким алар эч ойлонбогон тараптан аларды ой жүгүртүүгө багыттаган.

Ошол сыяктуу Аз. Муса (а.с.) да коомунан алыс жашаган убакта эски адашкан ишенимдердин таасиринде калган коомунун путтарын жок кылган. Аз. Муса (а.с.) коомунун путу болгон музоонун айкелин өрттөп, талкалаган, андан соң деңизге чачкан. Бул кымбаттуу пайгамбарыбыз коомунун кайрадан путтарга сыйынууга кайтпашы үчүн ушундай бекем чара кабыл алган. Аллах Куранда бул абалды мындайча кабар берет:

(Анан Муса:) «Эй Саамирий, бул эмне кылганың?» деди. (Анда Саамирий:) «Мен алар көрбөгөн нерсени көрүп калгам. Анан элчинин (атынын) изинен бир чеңгел алып, музоого сээп жибердим. Нафсим мени ушуга жетелеген» деди. (Муса) Айтты: «Эми (бул жерден) жогол! Сага эми жашоодо (жийиркеничтүү ооруга кабылганың себептүү безилдеп:) «Мага тийбегилечи» деп айтышың гана бар. Жана (акыретте) сага кутулгус убада (тозок) даяр. Өзүң азырга чейин сыйынып жаткан «кудайыңа» карачы? Биз аны күйгүзүп, деңизге сапырып жиберебиз. Силердин кудайыңар - Өзүнөн башка кудай жок болгон Аллах! Ал бардык нерселерди Өз илими менен камтыган.» (Таха Сүрөсү, 95-98)

Пайгамбарыбыз (сав) да коомун путтарга каршы эскерткен жана алардын эч кандай күч-кудурети жок экендигин түшүндүргөн. Улуу Аллах Куранда бул абалды мындайча билдирет:

Көрдүңөрбү, кабар бергиле; Лат жана Уззаны. Жана үчүнчү (пут) Манатты(н кандайдыр бир күч-кудурети барбы)? (Нажм Сүрөсү, 19-20)

«Бул (путтар) силер жана ата-бабаңар (өз каалооңорго жараша) атап алган ысымдардан башка нерсе эмес. Аллах аларга далил түшүрбөгөн. Алар күмөндү жана напси каалаган нерселерди гана ээрчип жатышат. Аларга Раббиси тарабынан Туура Жол келген болчу.» (Нажм Сүрөсү, 23)

Бул аяттардан байкалгандай, бир момунга жүктөлгөн милдет – бул коом пут кылып алган нерселерди толугу менен жана кайра кайтпай турган кылып жок кылуу. Азыркы учурда дүйнө жүзүндө динсиздик коркунучунун фундаменти болгон пут – бул дарвинисттик-материалисттик идеология. Бул кандуу идеологияга каршы үн-сөзсүз калуу жана аны жок сыяктуу кабыл алуу дайыма жаман натыйжаларга алып келген. Караңгы жерде көздү жумуу менен караңгылык жоголбошун унутпоо керек. Караңгылык жок деп ойлоо менен да караңгылык жоголбойт. Караңгылыкты жоготуу үчүн жарык берүү керек. Учурда жагылышы зарыл болгон жарык – бул анти-дарвинисттик, анти-материалисттик багытта жүргүзүлө турган илимий күрөш.

Урматтуу Аднан Октар (Харун Яхья) мырзанын 30 жылдан бери улантып келе жаткан анти-материалисттик, анти-дарвинисттик иш-аракеттери себепчи болуп эволюция теориясы учурда илимий тараптан толугу менен кыйратылды. Башында Түркия болуу менен дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө адамдар чоң бир алдамчылыкка туш болгондуктарын түшүнүштү. Дүйнө жүзүндө Аллахка ишенгендердин саны өсүүдө жана Ислам дини да ушул себептен улам бүт дүйнөдө ылдам көтөрүлө баштады. Дарвинизм деп аталган 150 жылдык бул канкор идеология адамзаттын үстүнөн толугу менен алынып салынган учурда болсо дүйнөдө Аллахка болгон ыйман алып келген кооздуктар өкүмчүлүк кылган жаңы бир доор башталат. Бул доор – адамдардын Аз. Иса (а.с.)дын кайрадан жер бетине келишин жана Аз. Мехди (а.с.)дын чыгышын көрө турган убакта ишке аша турган Алтын Доор.  Ошондуктан, Мусулмандардын бул коркунучтуу идеологияга каршы үн-сөзсүз калышы эч туура эмес. Дарвинизмдин караңгы жүзүн түшүндүрүү менен адамдарды Куран адеп-ахлагына чакыруу ар бир Мусулмандын милдети.

Дарвинисттик диктатура өкүмчүлүк кылган дагы бир чөйрө: УНИВЕРСИТЕТТЕР

Дарвинисттик диктатура жүргүзгөн зордук менен кабыл алдыруу саясатынын башка бир мисалы университеттерде болууда. Калктын акчасына курулган университеттерде элдин акчасы менен элдин ишенимине каршы дарвинисттик философияны кабыл алдыруу иш-аракети уюштурулууда. Илим менен эч кандай байланышы болбогон байыркы Шумер жана байыркы Египетке тиешелүү паганист догма ишенимдер зордукча Түрк жаштарына кабыл алдырылууда, бул жалган көз-караштарды аң-сезимге сиңирүү үчүн башка өлкөлөрдөн атайын алып келинген чет өлкөлүк, паганист-дарвинист кишилерге ири акчалар төлөнүүдө. Ошол эле учурда эволюцияны кабыл албаган илимпоздор илим чөйрөсүнөн алыстатылууда, университеттен айдалууда жана жумуштарынан айрылууда. Бардык бул иш-аракеттер дарвинисттик диктатуранын илим дүйнөсүн кандайча басым астында кармаганын апачык көрсөтөт.

ДАРВИНИЗМ ЭМНЕ ҮЧҮН КООПТУУ?

Дарвинизм Куран ахлагына туура келбеген бардык агымдардын орток фундаментин түзүүдө. Өзгөчө 20-кылымда дарвинисттик идеологиянын жайылышы менен согуштар, кыргындар, анархия жана террор бүт дүйнөнү каптаган. Дарвинисттик ритуалдар менен билим берилген коомдордо динсиздик, ахлаксыздык, анархия жана зордук-зомбулук аң-сезимге сиңирилген жана жетиштүү билим ала албаган адамдар кылмыш машинасына айландырылышкан. Мындай көз-карашка таянуу менен башка элдерди эволюциялык процессте өзүнөн төмөн көргөн адамдар жырткыч табият мыйзамдарын жана айоосуздукту башка адамдарды эзүү үчүн колдонушкан.

Дарвинизм, коммунизм жана террор бири-бири менен тыгыз байланышта

Дарвинизм, коммунизм, материализм, зомбулук жана терроризм бири-биринен бөлүнбөй турган бир бүтүн. Дарвинизм адамдарды максатсыз бир айбан катары көргөндүктөн, бул пикирди кабыл алган адамдарды баш көтөрүүгө, согушка, сүйүүсүздүккө, заалымдыкка, өзүмчүлдүккө жана ахлаксыздыкка багыттайт. Адамды адам кылган баалуулуктардан алыстатылган, «жашоо күрөштөн гана турат» деген сыяктуу багыттагы дарвинисттик көз-караштар менен тарбияланган адамдар үчүн үй-бүлө, дин ахлагы, ар-намыс жана урматтын бир мааниси жоголууда, бул адамдар ар кандай бузуку идеология жана агымдарды ээрчип кетишүүдө. Натыйжада дарвинизмди негиз кылган агымдар өткөн кылымда эң чоң кыйратуулар, согуштар, террордук иш-аракеттер, топ-топ кыргындар, геноциддерге себеп болду.

Түркия мамлекетинин бөлүнбөс бүтүндүгүнө кол салууну максат кылган эң маанилүү коркунуч болгон бөлүүчү террор түздөн-түз коммунисттик идеологияга таянууда. Материализмге жана дарвинизмге таянган бул бузуку идеология ахлак, баалуулук жана руханий байлык сыяктуу түшүнүктөрдү жокко чыгарып, адамдардын жалаң гана материалдык нерселерине кароодо жана адамдарды бир айбан түрү катары көрүүдө. Тарыхта кандуу коммунист жана фашист диктаторлор болгон идеология жана иш-аракеттерин дарвинизмге таяндырышкан.

Карл Маркс дарвинизм менен коммунизм байланышын мындайча түшүндүргөн:

«Дарвиндин эмгеги – чоң эмгек. Тарыхтагы класстык күрөштүн табигый илимдердеги негизин түзөт.» (Marks Engels Mektuplar, cilt 2, s.126)

Ленин болсо мындай дейт:

«Маркстын теориясы толугу менен эволюция теориясынын эң логикага ылайык, эң толук, эң ойлонулган жана маңыздуу абалы менен заманбап капитализмге ылайыкташтырылышы.» (Robert M. Young, Darwinian Evolution and Human History)

Терроризм – түпкүрүндө дарвинизмге таянган бөлүүчү идеологиялар тарабынан максатка жетүү үчүн колдонулган натыйжалуу бир ыкма. Коммунист лидерлер террорду сөзсүз колдонула турган бир курал катары тарапкерлерине сунушташкан. Бөлүүчү террор уюмунун бардык ыкмалары коммунист идеолог жана лидерлердин кеңештерине ылайык болууда. Дарвинизм менен азыктанган ушул эле терроризм Түркиянын да чоң балээси болууда. Ымыркайларды өлтүргөн канкор Абдуллах Өжаландын болсо Дарвиндин бузуку көз-караштарына суктанаары белгилүү:

«ПКК (Түркиядагы террористтик уюм) марксизм-ленинизм адатына ылайык өнүктү. Мындан кийин эт менен тырмак сыяктуу бири-биринен бөлүнбөгөн бул мурас негизинде ишке ашаары да талашсыз.»

Дарвинисттик идеологиянын таасиринде калган өлкөлөр тарыхтын эң караңгы жана кандуу доорун башынан өткөрүшкөн

Бул тарыхый алдамчылыктын идеология катары калк арасында кабыл алынып башталышы менен Иордания, Ирак, Ливия, Сирия жана Йемен сыяктуу өлкөлөрдө уюшкан Баас партиясы бул өлкөлөрдө коммунисттик бир саясий түзүлүштүн пайда болушуна себеп болду. Бул өлкөлөрдө билим берүү, саясат, аскер жана бюрократия тармагындагы кызматкерлер коюу Сталинисттик партиянын кадрларынан даярдалган эле. Баас партиясы эң төмөнкү органынан баштап эң жогорку органына чейин Ленинисттик бир түзүлүшкө ээ эле. Саддам Хүсейин Баас партиясынын алдыңкы активисти болгон. Бул партиянын мүчөсү катары дарвинизм жана материализмге таянган аскердик тарбия алган эле. Андан соң партия ичинде бир революция жасоо менен Иракта бийликти колуна алды. Мындан соң Иракта болгон кыргындар Ирактын басып алынышы менен бүгүнкү күнгө чейин уланууда. Бул кандуу тарыхтын башталышына көз жүгүрткөнүбүздө негизги себеп дарвинист-материалист-коммунисттик пропаганда экенин, бул бузуку идеологиялардын зыянсыз кабыл алынышы жана ошондуктан натыйжалуу бир анти-дарвинисттик пропаганданыны жүргүзүлбөшүнүн натыйжасы экенин көрөбүз. Бул коркунучтуу идеология коомдор арасында акырындап тамырланган жана убакыт ичинде билим берүү системасына да кирүү менен Ирак топурактарын канга булаган.

Баас партиясынын коммунист лидерлеринин дагы бири Сирияда көптөгөн Мусулмандын канын төккөн Хафыз Эсад. Хафыз Эсад да Советтер Союзунда дарвинист-материалисттик билим алган жана бийликке келээри менен өлкөдө ички уруштардын чыгышына себеп болгон. Мындан тышкары, 1982-жылы кээ бир шектүү кол салуулар себеп көрсөтүлүү менен Сирия Жашыруун Кызматы өлкөдөгү Мусулмандарга каршы операциялар баштаган. Хафыз Эсаддын буйругу менен башталган бул операцияларда 150000-200000 арасында адамдын өлтүрүлгөндүгү эсептелүүдө. Хафыз Эсад режими убагында бөлүүчүлөрдүн башчысы Абдуллах Өжалан жана ПКК да бул өлкөдөн логистикалык жардам алган. Бирок Сирия Хафыз Эсад өлгөндөн кийин уулу Бешар Эсаддын бийликке келиши менен зор өзгөрүүгө кабылды. Демократия жана заманбаптыкта алдыга жылган Сирия Түркия менен да жакшы достук мамилелер курду, Түрк-Ислам Биримдигин каалаган, чөлкөмдөгү бардык өлкөлөр менен достук мамилелер курууну максаттаган бир саясат жүргүзүп баштады.

Дарвинисттик идеологиянын таасири астында калган башкаруучулардын өлкөлөрүнө алып келген натыйжасы бир эле: анархия, хаос жана кыргын. Мунун дагы бир мисалы – Египет. Жемал Абдул Насыр Египетте 1952-жылы революция жасап, Хан Фарукту кулаткан жана 20 жыл өлкөнү башкарган. Өлкөдө Насыризм аттуу дарвинисттик-сталинисттик бир улутчулдук идеологиясын өнүктүргөн. Анын доорунда Мусулман калкка абдан басым жасалып, миңдеген Мусулман алим өлтүрүлгөн жана азапка салынган.

Дарвинизмдин таасиринде башталган басып алуучулук иш-аракеттери

Дарвинисттик-материалисттик идеология менен маданият арасында байланыш курууга аракет кылынышы толугу менен бир алдамчылык. Бул алдамчылык негизинде башталган басып алуучулук иш-аракеттери менен Батыш өлкөлөрү басып алган өлкө калктарына айбандарга мамиле кылгандай мамиле көрсөтүшүп, ал жерлерге азап алып келишкен. Басып алуучулар өздөрүн басып алган жердеги элдерден өйдө деп ойлошот. Бул төмөн көрүлгөн коомдордун болсо жашоого укугу жок деп эсептешет. Бул көз-караш менен басып алынган ондогон мамлекет көп жылдар бойу басым жана зулумдукка кабылышып, ички согуштар менен алсызданган. Бул бузуку көз-караштын таасирлери бул өлкөлөрдө дагы эле уланууда, ички согуштарга кайра эле дарвинизмдин тарапкерлери тарабынан колдоо көрсөтүлүүдө.

Бул мисалдардан да байкалгандай, дарвинисттик-материалисттик идеологиянын коркунучтуу тарабы абдан даана ортого коюлуп, бул маалыматтардын бүт адамдарга жеткирилиши абдан маанилүү болууда. Эволюция көз бойомочулугунун илимий бир теория сыяктуу билим берүүгө кошулушу абдан кооптуу бир фитна (бузукулук). Дарвинисттик идеологиянын таасири менен өткөн 150 жылда Аллах ишениминен алыс, максатсыз жана милдетсиз жашап жатам деп ойлогон коомдор өскөн. Дарвинизм өткөн 150 жылдын эң чоң паган ишеними катары Аллах ишениминин жайылышына тоскоол болгон. Ошондуктан, бул бузуку паган дининин иш-аракеттерине көз жумуу – ак пейилдүү, чыныгы диндар адам тарабынан эч кабыл алынбай турган нерсе. Анын ордуна дарвинизм ритуалдарынын жолдон адашкандыгын толугу менен түшүндүрүү жана батыл (негизсиз) дарвинизм идеологиясын ап-ачык, толук кыйратуу зарыл.

Дарвинизмди кыйраткан илимий чындыктар жөнүндө сөз кылбастан, кандуу террордун булагы болгон бузуку дарвинизм динин жактоо, Түрк душманы Дарвинди мактап, эскерүү – Түрк калкын алаксытуу жана алдоого жатат. Элибиз эми дарвинизмдин бир алдамчылык экенин, илимий тараптан толук кыйраганын билүүдө. Так илимий чындыктар турганына карабастан, аларды бир калпка ишенүүгө зордоо эч кандай натыйжа бербейт. Ошондуктан, бардык илимий чындыктарды эске алуу менен бир дин болгон дарвинизмдин чиригенин кабыл алуудан башка жол жок.

ДАРВИНИЗМДИ ТИРИЛТҮҮ АРАКЕТТЕРИ УЛАНУУДА

Түрк калкынын 95%ы дарвинизмге ишенбейт жана дарвинизмге каршы. Буга карабастан, Түрк элинен чогултулган салыктардан топтолгон акча менен 95%ы ишенбеген бир теория элибизге ТҮБИТАКка тиешелүү Илим жана Техника журналы аркылуу чындык сыяктуу түшүндүрүлүүдө.

Илим жана Техника журналы июнь айында «Бүгүнкү күндүн маселелерин түшүнүү үчүн 150 жылдык жол көрсөткүч: Эволюция теориясы» аттуу тема менен жарыкка чыкты. Эволюция теориясы жана дарвинизмдин жалгыз жол көрсөтүүсү 150 жыл бойу адамзатка чоң балээлер алып келиши гана болгон.


КОММУНИЗМ, ФАШИЗМ, САТАНИЗМ жана ТЕРРОРИЗМ...

Бардык бул жолдон адашкан идеологияларга дарвинизм жол көрсөткөн жана идеологиялык тамырын түзгөн. Бүткүл дүйнөнүн балээси болгон коммунизмдин, фашизмдин жана ПКК террорунун фундаменти болгон дарвинизмди калкыбыздын акчасына басылган каражаттар аркылуу жактоо абдан кооптуу.

Өткөн март айында ТҮБИТАКтын басма каражаты болгон Илим жана Техника журналынын сырткы бетиндеги Дарвиндин сүрөтүнүн алмаштырылышы коомдо талаш-тартыштарды жараткан эле. Мындай өзгөртүүнүн натыйжасында Түркия медиасынын кээ бир белгилүү чөйрөлөрүндө чоң паника болуп, кийин бул чөйрөлөр бул теманы гезиттерде да, телевизор программаларында да колго алып, муну бир цензура иш-аракети деген дооматтарын айтуу менен идеологиялык кайгыларын көрсөтүшкөн эле. Журналдарда тышкы беттердин, гезиттердин негизги беттердин көп жолу өзгөргөнүн билген бул чөйрөлөр коомдо туура эмес бир пикир жаратуу үчүн «эволюцияга ишенбеген заманбап эмес» калпына таянган жалпылай бир «иш-чара» башташкан эле.

Бул зордукчул иш-чара натыйжасында ТҮБИТАК Билим Кеңешинин мүчөлөрү «алдыңкы сандардын биринде атайын Дарвин саны чыгарылат» сыяктуу жарыя кылууга мажбур болушкан. Натыйжада июнь айында Илим жана Техника журналы Дарвин жана эволюция теориясын тышкы беттин темасы кылды жана ушундайча дарвинисттердин өз идеологияларын зордукча кабыл алдыруу менен кандайча жашатууга аракет кылаары дагы бир жолу ап-ачык байкалды.

Урматтуу Аднан Октар көп жылдардан бери китептеринде да, интервьюларында да дүйнөнүн бир дарвинисттик-материалисттик идеялык диктатуранын өкүмчүлүгү астында экендигин баса белгилеп келет. Дүйнө өлкөлөрүнүн 95%ынын расмий коргоосу астында турган дарвинизм Түркияда да аз сандагы материалист-дарвинист тарабынана зордукча кабыл алдыруу жолу менен калкыбызга сунулууда. Калкыбыздын 95%ынын дарвинизмге ишенбегенин жана каршы экенин билип туруп, жалпы Түрк калкынан топтолгон салыктардан түшкөн акчага эмгектенген ТҮБИТАКка көз-каранды Илим жана Техника журналы аркылуу эволюция теориясынын туура жана чындык сыяктуу түшүндүрүлүшү – бул абалдын эң маанилүү жана жаңы өрнөктөрүнүн бири.

Империалисттер, фашисттер, коммунисттер, капиталисттер, масондор паника абалында дарвинизмди куткаруу, Дарвиндин өлүгүн тирилтүү үчүн жан алакетке түшүшүүдө

Илим жана Техника журналынын июньдагы санынын тышкы бетинде «Бүгүнкү күндүн маселелерин түшүнүү үчүн 150 жылдык жол көрсөткүч: Эволюция теориясы» темасы колдонулду. Дарвинизмдин 150 жылдан бери адамзатка алып келген кордуктары эске алынганда, мындай теманын эмне айткысы келгендиги жөнүндөгү чындыктар да ортого чыгууда. Дарвинизм бүт дүйнөгө коммунизмди, фашизмди жана согуштарды, Түркияга болсо террор балээсин алып келди. 150 жыл бойу пайда болгон ар кандай проблеманын жол көрсөткүчү дарвинизм болду.

Бирок бүгүнкү күндө 30 жылдан бери дүйнөлүк масштабда жүргүзүлүп келе жаткан илимий күрөштүн натыйжасында дарвинизм эми өлдү жана эч кандай аракеттин бул өлүүнү тирилтүүгө күчү жетпейт. Дарвинисттик чөйрөлөрдө «дарвинизмдин өлгөндүгүн» байкап калуунун алсыз, күлкүмүштүү паникасы даана байкалууда. Мындай макала жана кабарлардын жарыкка чыгышы да бул паниканын бир көрсөткүчү.


 


2010-08-22 23:15:11

Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."