Дүйнө жүзүндө Мусулмандар шейит кылынып жатканда, жүз миңдеген адамдар ачарчылыкта жашап жатканда, дээрлик күн сайын шейит жаназалары болуп жатканда «Дажжаль каерде көрүнүп жатат?» деген капылеттиктен сактануу керек

Пайгамбарыбыз (сав)дын көптөгөн хадистеринде кыяматтан мурда анархия, ызы-чуу, зулумдук өкүмчүлүк кыла турган бир дажжалият доорунун болоору жөнүндө сөз кылынат. Риваяттарда, ошондой эле, дажжалият системасынын дүйнө тарыхынын эң чоң фитнасы экендиги билдирилүүдө жана Пайгамбар Мырзабыз (сав) дажжаль фитнасынын коркунучуна мындайча көңүл бурган.

«Аллах Аз. Адамды жараткандан бери буга чейин дажжальдин фитнасынан чоңураак фитна болгон эмес.» (Muhammed B. Resul El-Hüseyni el Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayıncılık, Genişletilmiş 8. Baskı, İstanbul, s. 225)

Дажжальдин чыгышы Пайгамбар Мырзабыз (сав)дын риваяттарында маанилүү акыр заман алааматтарынын бири катары түшүндүрүлгөн. Коомдорду Аллахтын дининен алыстата турган, аларды бактысыздыкка, сүйүүсүз, кооптуу, заалым бир жашоого түртө турган дажжаль кыяматтын жакындаганына ишарат кылган көптөгөн алааматтардын бири катары риваят кылынган. Бирок дажжальдин чыгышы өзү менен бирге чоң бир кубанычтуу кабарды да алып келет. Ал кабар – дажжалиятка каршы чоң бир руханий күч катары ортого чыга турган, дүйнөнү дажжалияттын шайтандык рухунан куткара турган, адамдарды кайрадан Ислам дининин нуруна жеткире турган Аз. Мехди.

Аз. Мехди (ас) – Пайгамбар Мырзабыз (сав) тарабынан кыяматтан мурда келээри сүйүнчүлөнгөн, Пайгамбар Мырзабыз (сав)дын урпактарынан болгон эң чоң мүжеддид, эң чоң мүжтехид, эң чоң эмир, кутб-у азам, замандын өкүмдары жана Ислам ааламынын руханий лидери болгон нурдуу бир зат. Тышкы көрүнүшү, ахлагы, үй-бүлөсү, кыла турган кызматтары жана ал келе турган замандын өзгөчөлүктөрү көптөгөн сахих (ишенимдүү) хадис тарабынан майда-чүйдөсүнө чейин кабар берилген жана бүт Эхли Сүннөт аалымдары бул хадистердин ишенимдүүлүгү жөнүндө бирдиктүү пикирге келишкен. Сахихи Бухари, Сахихи Мүслим, Сүнени Тирмизи, Сүнени Эбу Давуд, Сүнени Ибни Маже, Имам Раббани, Суйути, Бедиүззаман Саид Нурси жана башка көптөгөн Ислам аалымдарынын эмгектеринде абдан терең баяндалгандай, Аз. Мехди (ас)дын келиши толук чындык.

Бул Ислам аалымдарынын эмгектеринен байкалгандай, Аз. Мехди (ас) Хижри 1400-жылдары чыгат жана анын куттуу зухурун (чыгышын) кабар берген жүздөгөн алаамат ишке ашат. Белгилүү болгондой, азыр Хижри 1431-жылдабыз жана сөз кылынган алааматтардын 200дөн көбү дал хадистерде айтылгандай абалда ишке ашты. Бул болсо абдан баалуу, маанилүү жана нурдуу доордо жашап жаткандыгыбызды дагы бир жолу көрсөтүүдө.

Азыр дажжаль да, Аз. Мехди (ас) да кызмат кылып жатышат жана чындык менен батылдын илимий күрөшү башталды. Ушул себептен, бул доордо жашаган адамдар бул илимий күрөштүн кайсы тарабында болоору жөнүндө так чечим чыгарууга мажбур. Аз. Мехди (ас) тарабында болуу, бул куттуу заттын жардамчыларынан жана колдоочуларынан болуу дажжальга каршы жүргүзүлгөн чоң илимий күрөшкө жардам берүүнү талап кылат, бул болсо абдан оңой жол. Аллахтын бар экендигинин далилдерин түшүндүрүү, Куран ахлагын жайуу, Аз. Мехди (ас)дын келгенин сүйүнчүлөө жана бардык кыйратуучу идеологиялардын калп илимий негизин түзгөн дарвинизмди илимий тараптан жыгуу менен Аз. Мехди (ас)дын окуучусу, алдындагы аскери жана колдоочусу болууга болот.

Ошону менен бирге, Мусулман бир туугандарыбыз төмөнкүнү унутпашы керек, дажжалийет системасына көз жумуу, дажжаль жана Аз. Мехди (ас) доорунда экендигибизди түшүнбөгөн сыяктуу болуу, ишке ашкан жүздөгөн кыямат алааматтарынан жүз буруу жана зулумдукка унчукпай калуу дажжалийет системасын колдоо маанисине келет. Дажжальди колдоо үчүн сөзсүз эле динге каршы сүйлөп, иш-аракет кылуу талап кылынбайт. Дажжальдин кылгандарына унчукпай карап туруу да ага колдоо көрсөтүү маанисине келет жана адамга абдан чоң милдет жүктөйт. Ошондуктан, Мусулмандардын ушундай бир доордо «Дажжаль кана? Дажжаль жөнүндө сөз кылуунун эмне кереги бар? Мехди жөнүндө мынчалык көп айтуунун эмне зарылдыгы бар?» сыяктуу хадистерге жана аяттарга туура келбеген пикирде болушу абдан кооптуу. Баарынан мурда мындай абал – акыретте эсеби бериле албай турган бир капылеттик абалы.

Себеби, дажжалийет учурда дүйнө тарыхында эч болбогон чоңдуктагы бир фитнаны бүт коомдорго жайды. Дажжаль адамдарды туткунга алып, экономикалык кризистер менен аларды ороп, көчөгө чыга албай турган, досуна ишене албай турган, бейпил жашай албай турган, ал тургай бейпил дем да жута албай турган абалга алып келди. Дажжалийет адамдардын апасын, атасын, балдарын, сүйгөндөрүн өлтүрүүдө, үй-бүлөсүн талкалоодо, жакыр кылууда, аброй, намысын колунан алууда жана аларды сүйүүсүз, урматсыз, жалгыз жана бактысыз жашоого мажбур кылууда. Ушуга карабастан, бардык ушундай балээлердин ичинде жашаган кээ бир адамдар дажжалийет жок сыяктуу, эч мындай балээ болбой жаткан сыяктуу мамиле кылууда жана Мехдийетке (Аз. Мехдиге) болгон зарыл муктаждыктан баш тартууда.

Бардык Мусулман бир туугандарыбыздын төмөнкү чындыкты көрүшү зарыл: дажжаль өзүнүн иш-аракеттери менен бүт дүйнөнү канга бөлөдү жана бөлөшүн улантууда. «Дажжаль бул доордо келбейт», «Аз. Мехди (ас)дын келишине дагы кылымдар бар» деген кишилер дүйнөнүн азыркы абалын чын көңүлдөн ойлонуп, баалап көрүшү керек.

Учурда Кытайдын Чыгыш Түркстанда дээрлик 60 жылдан бери жасаган басым жана зулумдугу күчөө менен улантылууда. Өткөн 60 жыл ичинде 35 миллион Уйгур Мусулман геноцидге кабылган Чыгыш Түркстанда өткөн жылы бир ай ичинде 796 МУСУЛМАН ӨЛТҮРҮЛҮП; ШЕЙИТ КЫЛЫНДЫ, БИР ТҮНДӨ 10 МИҢ МУСУЛМАН ЖОГОЛДУ, 100 МИҢ УЙГУР КЫЗ БИР ТУУГАНДАРЫБЫЗ ҮЙЛӨРҮНӨН ЗОРДУК МЕНЕН АЛЫП КЕТИЛДИ. Бул кыз бир туугандарыбыз өлүм менен коркутулуп, зордуктоого мажбур кылынган. Бир түндө жоголуп кеткен 10 миң Мусулмандын акыбети болсо али белгисиз. Цзинзянда көчөлөр өлүккө толду. Уйгур Түрктөрү көчүүгө мажбур кылынууда. Урумчидеги окуяларда өлтүрүлгөн 156 уйгурдун көпчүлүгүнүн полиция күчтөрү тарабынан жалгыз ок менен башка атып, өлтүрүлгөнү аныкталды. Уйгур Түрктөрү мечиттерден таяктар менен куулууда жана дуба кылууларына тыюу салынууда.

Непалда Мусулмандар мечитте ибадат кылып жаткан жеринде бомбаланууда. Непалдык Мусулмандарга тиешелүү үй, ишкана, уюм жана мечиттерине ок жаадырылууда. Афганистанда 6 айда 1013 карапайым адамдар өлтүрүлгөн. Палестинада Мусулмандар өз мекенинде туткун сыяктуу жашашууда жана дээрлик күн сайын шейит болуу коркунучу астында жашоолорун улантышууда. Жакынкы өткөн жылдарда Чеченистанда жүздөгөн карапайым адамдар өлтүрүлүп, миңдегени мекендерин таштоого мажбур кылынган. Иракта акыркы жасалган изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча, жөнөкөй адамдарга карабастан, элдин баарына бирдей уран колдонулганы аныкталды. Феллужахта (Ирактагы шаардын аты) рак ооруларында 4 эсе өсүш болгон, 14 жаштан төмөнкүлөрдө 12 эсе, ак канда 38 эсе, өспүрүмдөрдө мээ шишиктеринде маанилүү деңгээлде өсүш башталган. Хиросимада бомба ташталгандан кийин ак кан оорусунда 17 эсе өсүш болгон болсо, Феллужахта 38 эсе өсүш болгон. Пакистанда бомба жарылбаган бир күн да жок. Пешавар жана Лахор дээрлик күн сайын бомба жарылуусуна кабылууда.

Сомалиде ачарчылык абдан кооптуу абалда жана 5 жаштан төмөнкү балдардын төрттөн биринин ачка калып атканы айтылган. Бул жерде 1 миллион адам ачкадан өлүү коркунучу алдында турганы аныкталган. Патаниде буддист Тайланд армиясы тарабынан кыздар зордукталууда, аалымдар өлтүрүлүүдө, мечиттерге ок жаадырылууда. Патаниде дээрлик күн сайын Мусулман каны төгүлүүдө.

Дажжалийеттин зулумдугун учурда бүт адамдар толугу менен башынан өткөрүүдө жана көрүшүүдө. Көчөлөрдө уруш-талаштардын болушу, бир туугандын бир тууганын өлтүрүшү – бул дажжальдин өзүн көрсөтүп жаткандыгы. Күн сайын Түркиянын ар кайсы жерлеринде шейит жаназаларынын болушу дажжальдин «мен бул жердемин» дегенин көрсөтөт.

«Дажжаль кана?», «Дажжальди көрбөй жатабыз» дегендер Феллужахтагы, Афганистандагы, Палестинадагы, Чыгыш Түркстандагы, Судан же Непалдагы абалга бир карашы зарыл. «Дажжаль кана?» суроосунун жообун ошол жерден табышат. Дажжаль учурда Америкада, Афганистанда, Иракта, Непалда, Чыгыш Түркстанда, Кашмирде жана дүйнөнүн төрт тарабында. Болгон күчү менен адамдарды жок кылуусун, кан төгүүсүн, кыйратуусун улантууда.

Дажжаль өзүн бүт шайтандык тараптары менен ап-ачык көрсөттү. Бирок, дажжаль бүт тарапта өзүн көрсөткөнүнө карабастан, дагы эле кээ бир адамдар маңдайында «дажжаль» жазылган, мүйүздүү, кызыктай бир жандыкты күтүшүүдө жана «мындай жандык чыкпады, демек дажжалийет да жок» деп ойлоо менен чоң жаңылыштыкка кабылууда. Чынында болсо, дажжаль азыркы учурда тырмактарын чыгарып, колдорун ап-ачык дүйнөнүн төрт тарабында жашаган Мусулмандарга жана бүт адамдарга матырды.

Чоң Ислам аалымы Бедиүззаман Саид Нурси да эмгектеринде акыр замандын эң чоң фитнасы болгон дажжальдин дарвинисттик жана материалисттик агымдарды аң-сезимге сиңирүү менен фитна чыгараарын айткан жана Мусулмандарды бул жөнүндө мындайча эскерткен:

«Табиййун (табиятчылык, дарвинизм), маддийун (материалисттик, материализм) философиясына таянган бир баш тартуучу (каапыр) агым барган сайын акыр заманда материализм философиясы аркылуу күчтөнүп, кубаттанып, улухийеттен (Аллахтын бар экенинен) баш тартуучу бир даражага келет... Жана алардын башына келген эң чоңу спиритизм жана сыйкырдын гипнозкылуучу жана сыйкырлоочу укмуштуу өзгөчөлүктөрүнө ээ болгон дажжаль болсо андан да алдыга кетип, зордук-зомбулукка таянган өкмөтүн үстөмдүк деп кабыл алып, улухийетин (өзүнүн кудай экенин) жарыялайт.» (Mektubat, s. 55)

Бардык мындай чындыктарга карабастан, 7 миллиарддык дүйнөдө Куран ахлагын, Исламдын сонундуктарын жана Мехдийетти жактаган адамдардын саны дээрлик кол менен көрсөтө тургандай аз санда болууда. Адамдардын көпчүлүгү дүйнөнүн учурдагы хаос абалына көз жумууда жана бир бөлүгү болсо өз иштеринин кайгысы менен гана жүрөт.

Бирок, албетте, бүт нерсе сыяктуу бул абал да Аллахтын тагдырынын бир бөлүгү. Аллах дажжалийет системасын чөктүрүүнү, адамдарды бейпилдик жана бакытка жеткирүүнү, бүт дүйнөгө Ислам ахлагынын жылуулугун, достугун жана бейпилдигин өкүмдар кылууну Аз. Мехди (ас)га насип кылган. Чынында эле, дажжалийет менен илимий күрөшүү абдан жеңил болгонуна карабастан, көп адамдардын бул багытта эч аракет кылбашы – Аллахтын бир керемети. Дин аалымдарынын көпчүлүгү ар кандай тема жөнүндө сөз кылууда, бирок акыр замандын фитнасы жөнүндө эч сөз кылышпоодо. Бүт дүйнөдө Мусулмандар топ тобу менен шейит кылынып жатканда, дажжальдин атын да эскеришпөөдө же болбосо көп жылдардан кийин келет деп айтышууда, Аз. Мехди (ас)дын келгенин сүйүнчүлөшпөөдө. Дажжалийет системасын бүгүнкү күнгө чейин сындаган, колго алган жана ага каршы күрөш жасаган дээрлик эч ким болгон эмес.

Бирок, Аз. Мехди (ас)дын жеңээри тагдырда белгиленген бир чындык. Дажжальдин адамдарды дин ахлагынан алыстатуу үчүн жүргүзгөн согушу, Аллахтын уруксаты менен, сөзсүз жеңилүүгө дуушар болот. Аллахтын хизби болгон Аз. Мехди (ас) жана анын жардамчыларынын мындай даңктуу жеңишине колдоо көрсөтүп, орток болгусу келген Мусулмандардын акыр заманда жашап жаткандыгыбызды түшүнүү менен дарвинизмге, материализмге жана динсиздикке каршы болгон күчтөрү менен илим, билим, искусство жана маданият менен күрөшүшү зарыл.

Мусулман бир туугандарыбыз дажжалийетти жеңүү үчүн Аллахтын бар экендигинин далилдерин түшүндүрүшү, дарвинизмдин бир калп экенин далилдеген илимий далилдерди жайышы, Аз. Мехди (ас)ды сүйүнчүлөшү жана Түрк-Ислам Биримдигинин эртерээк курулушу үчүн аракет кылышы – абдан маанилүү жана кечиктирилгис чара.

Эч шексиз, акыр заманда жашала турган алтын доор күн өткөн сайын жакындоодо. Жакынкы бир заманда, иншаАллах, бүт адамдар сүйүү, мээрим, боорукердик толугу менен жашалган, байлык, берекет, бейпилдик өкүм сүргөн, искусство жана сулуулуктун эң сонуну көрүлө турган бир дүйнөгө кабылышат. Аялдар, улгайгандар, жаш балдар бейпилдик ичинде кыдырып жүрө алышат жана кубаныч, жандуулук, достук өкүм сүргөн сонун чөйрөлөр бүт дүйнөгө жайылат. Пайгамбарыбыз (сав) бул сонун жана айдың доорду бизге төмөнкү хадиси менен сүйүнчүлөөдө:

Дүйнө херж-ү мерж (инсандар арасында пайда болгон фитна, баш аламандык, хаос, тартипсиз, оор чөйрө) ичинде калганда, фитналар чыкканда, жолдор кесилгенде, кээ бирлери кээ бирлерине кол салганда, чоң кичинеге мээримдүүлүк көрсөтпөй, чоңго урмат көрсөтүлбөй калганда, Аллах бул учурда алардан душмандыктын тамырын казып, далалат дарбазаларын колго алат жана башында мен бутуна тургузган сыяктуу, акыр заманда динди бутуна тургузат, мурда зулумдукка толгон дүйнөнү адилеттүүлүккө толтура турган бирөөнү (Аз. Мехди (ас)ды) жөнөтөт.(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12)

2010-09-19 00:19:43

Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."