ДАРВИНИЗМГЕ КАРШЫ КҮРӨШҮҮ ЭМНЕ ҮЧҮН АБДАН МААНИЛҮҮ?

Дарвинизм жөнүндө жетиштүү маалыматка ээ болбогон же бул теманы терең изилдебегендер дарвинизмдин канчалык кооптуу экендигин түшүнө албашы мүмкүн. Бүгүнкү күндө адамзатка азап берген жана кыйноого салган коомдук маселелердин жана адеп-ахлактык бузулуунун түпкүрүндө эволюция теориясынын тургандыгын байкай албашы мүмкүн.

Дарвинист көз-караштын дээрлик 1,5 кылымдан бери адамзатка берген зыяндарын байкабагандыктан, дарвинизмге каршы жүргүзүлгөн илимий күрөштүн канчалык маанилүү экендигин эч түшүнбөшү мүмкүн. Чындыгында болсо дарвинисттик идеология (Улуу Аллахты аруулайбыз) Аллахтын бар экендигинен жана Жаратылуу чындыгынан баш тартат. Адамдардын Раббибиздин алдында милдеттүү экенин унуттурууга аракет кылат. Адамдардын аң-сезимине «силер бир айбан түрүсүңөр» деген пикирди сиңирүү аркылуу аларды «жунгли мыйзамдары» менен жашоого үндөйт. Ушул сыяктуу себептерден улам дарвинизмге каршы илимий күрөшүү абдан маанилүү.


Ааламдагы кемчиликсиз тең салмактуулук жана жандуулар кокустуктан пайда болду деген жалганды жактаган дарвинизм материализмдин негизи болуп саналат. Бул бузуку көз-караш адамдарды рухка ээ бир жандык катары эмес, бир аз өнүккөн бир айбан катары карайт. Дарвинист идеология адамдар арасындагы сүйүү, мээрим жана боорукердикке таянган мамилелерди эмес, таш боор, эгоист жана уруш-талашка таянган бир мамилени негиз катары карайт. Ошондуктан, дарвинизмдин идеологиялык түзүлүшү өкүмчүлүк кылган жерлерде сөзсүз түрдө уруш-талаш, согуштар болот. Себеби бул коркунучтуу идеология мээрим, сүйүү, боорукердик, урмат сыяктуу сезимдерди эволюция процессин артка тарткан жана жок болушу керек болгон тоскоолдуктар катары карайт. Бирок кээ бир топтор дарвинизмдин бардык мындай коркунучтуу таасирлерине карабастан, дарвинизмге каршы иш-аракеттерди маанисиз деп карап, жаңылышууда.

Дарвинизм менен күрөштү маанисиз деп ойлоо жаңылыштыгы

Илимий тараптан кыйратылганына карабастан, идеологиялык себептер менен улантылган жана тарыхый бир алдамчылык болгон дарвинизм коркунучун байкабастан, муну зыянсыз деп ойлоо абдан чоң жаңылыштык. Башталгычы шумерлерге таянган бул акылга сыйбас идеология жандуулардын пайда болушун материалисттик көз-караш менен түшүндүрүүгө аракет кылган ийгиликсиз бир теория гана эмес. Негизги максаты (Улуу Аллахты аруулайбыз) Жаратуучунун бар экендигинен баш тартуу болгон бул бузуку паган дини – коомдорду Аллахка болгон ишенимден (ыймандан) алыстатууга аракет кылуу, алардын аң-сезимине «максатсыз жашап жатасыңар» деген пикирди сиңирүү аркылуу өзгөчө 20-кылымда күнөөсүз адамдардын канынын төгүлүшүнө себеп болгон бир түрткүч. Дарвинизм идеологиясынын мындай кан төгүүчү таасири бүгүнкү күндө да уланууда, дүйнө жүзүндө уланып жаткан террор жана зордук-зомбулук иш-аракеттери бул бузуку теорияга таянууда. Ошондуктан, дарвинизм менен күрөшүү коомдордун бейпилдигине жетүү жана Куран ахлагынын дүйнөгө өкүмчүлүк кылышы үчүн абдан чоң мааниге ээ.

Дарвинизмге көптөгөн өлкөлөр тарабынан расмий колдоо көрсөтүлүүдө

Азыр деле дүйнөдөгү мамлекеттердин көпчүлүгү дарвинизмди расмий бир идеология катары кабыл алган жана ар кандай жолдор менен бул бузуку идеологияны жактоодо. Дарвинисттик билим берүүгө мамлекеттердин расмий органдары тарабынан колдоо көрсөтүлүүдө, элге (Аллахты аруулайбыз) Аллах ишенимине баш көтөргөн жалган билим берилүүдө. Динсиздикке түрткү болгон бул идеологиянын жанында болсо Аллахка ишенимди түшүндүрүүгө расмий тыюу салынууда. Дарвинизмди жактабаган профессорлор кокустан кызматтарынан айрылууда жана башка эч кайсы органга кызматка алынбоодо. Дүйнө жүзү дарвинисттик диктатуранын карамагында. Эволюция теориясын жактабаган бир адамдын илимпоз наамына ээ болушу дээрлик эч мүмкүн эмес. Дарвинист бир профессор ассистентин өзү сыяктуу дарвинист-материалист адамдардан тандоодо, дарвинист эмести эч тандабоодо, ал тургай университеттен алыстатууга аракет кылууда.

Кээ бир чөйрөлөр болсо дарвинизмге каршы иш-аракеттердин маанилүүлүгүн аңдап, түшүнө албай жатышат жана бул багытта жүргүзүлгөн изилдөөлөргө маани бербей келишүүдө. Бул чөйрөлөр жетишсиз билим алуунун натыйжасында дарвинизмди зыяны жок илимий бир теория деген жаңылыштыкка кабылууда. Бирок бул кишилер Аллахка болгон ишеним жана Ислам кеңири тараган жерлерде коммунисттик, материалисттик, динсиз бир системанын пайда болушун мүмкүн эместей көрүп, дарвинисттик идеологиянын жайылышына мүмкүнчүлүк берүүнүн коркунучтуу натыйжасын байкашкан эмес. Чындыгында болсо бул – абдан чоң жаңылыштык. Тарыхта мындай жаңылыштыкка кабылган калктар туш болгон жыйынтык дарвинизмге, метриализмге каршы иш-аракеттердин канчалык деңгээлде маанилүү экендигин дагы бир жолу баса көрсөтүүдө.


Пайгамбарлар Аллахка болгон ишенимге каршы ойлоп табылган жасалма путтарды (идолдорду) жок кылышкан

Тарыхка көз чаптырганыбызда да пайгамбарлардын эч биринин коомдогу путтарга көз жумуп коюшпаганын көрөбүз. Мисалы, Аз. Ибрахим (а.с.) коомунун путтарга сыйынышын токтотуу үчүн путтарды сындырган. Аллах Куранда бул абалды мындайча баяндайт:

«Анан алардын эң чоңунан башка баарын талкалап чыкты, ошого кайрылышар деп. «Биздин кудайларыбызга муну ким жасады?» (Анбия Сүрөсү, 58-59)

«Оо, Ибрахим! Биздин кудайларыбызга ушуну сен жасадыңбы?» дешти. «Жок – деди Ибрахим – мына бул (балта кармап турган) чоңу жасады. Эгер сүйлөчү болсо сурап алгыла.» Ошондо алар (бир саамга) эстерине келе калышты жана (бири-бирине) «Чын эле силер өзүңөр заалым экенсиңер» дешти. Кийин дагы баштары айланып, «Сен булардын сүйлөбөй тургандыгын билет болчусуң!» дешти. «Аллахтан башка, силерге не зыян, не пайда келтире албаган кудайларга сыйынып жатасыңарбы? Силерден дагы, Аллахтан башка сыйынган кудайыңардан дагы тажадым! Акылыңарды иштетпейсиңерби?» (деди Ибрахим). (Анбия Сүрөсү, 62-67)

Жогорудагы аяттардан байкалгандай, Аз. Ибрахим (а.с.) жөн гана путтарды сындырып тим болбостон, муну ишке ашырууда адамдарга путтардын эч кандай күчү жок экендигин толук түшүндүрө турган акылдуу бир жол тандаган. Элдин ариетине тийүү менен балким алар эч ойлонбогон тараптан аларды ой жүгүртүүгө багыттаган.

Ошол сыяктуу Аз. Муса (а.с.) да коомунан алыс жашаган убакта эски адашкан ишенимдердин таасиринде калган коомунун путтарын жок кылган. Аз. Муса (а.с.) коомунун путу болгон музоонун айкелин өрттөп, талкалаган, андан соң деңизге чачкан. Бул кымбаттуу пайгамбарыбыз коомунун кайрадан путтарга сыйынууга кайтпашы үчүн ушундай бекем чара кабыл алган. Аллах Куранда бул абалды мындайча кабар берет:

(Анан Муса:) «Эй Саамирий, бул эмне кылганың?» деди. (Анда Саамирий:) «Мен алар көрбөгөн нерсени көрүп калгам. Анан элчинин (атынын) изинен бир чеңгел алып, музоого сээп жибердим. Нафсим мени ушуга жетелеген» деди. (Муса) Айтты: «Эми (бул жерден) жогол! Сага эми жашоодо (жийиркеничтүү ооруга кабылганың себептүү безилдеп:) «Мага тийбегилечи» деп айтышың гана бар. Жана (акыретте) сага кутулгус убада (тозок) даяр. Өзүң азырга чейин сыйынып жаткан «кудайыңа» карачы? Биз аны күйгүзүп, деңизге сапырып жиберебиз. Силердин кудайыңар - Өзүнөн башка кудай жок болгон Аллах! Ал бардык нерселерди Өз илими менен камтыган.» (Таха Сүрөсү, 95-98)

Пайгамбарыбыз (сав) да коомун путтарга каршы эскерткен жана алардын эч кандай күч-кудурети жок экендигин түшүндүргөн. Улуу Аллах Куранда бул абалды мындайча билдирет:

Көрдүңөрбү, кабар бергиле; Лат жана Уззаны. Жана үчүнчү (пут) Манатты(н кандайдыр бир күч-кудурети барбы)? (Нажм Сүрөсү, 19-20)

«Бул (путтар) силер жана ата-бабаңар (өз каалооңорго жараша) атап алган ысымдардан башка нерсе эмес. Аллах аларга далил түшүрбөгөн. Алар күмөндү жана напси каалаган нерселерди гана ээрчип жатышат. Аларга Раббиси тарабынан Туура Жол келген болчу.» (Нажм Сүрөсү, 23)

Бул аяттардан байкалгандай, бир момунга жүктөлгөн милдет – бул коом пут кылып алган нерселерди толугу менен жана кайра кайтпай турган кылып жок кылуу. Азыркы учурда дүйнө жүзүндө динсиздик коркунучунун фундаменти болгон пут – бул дарвинисттик-материалисттик идеология. Бул кандуу идеологияга каршы үн-сөзсүз калуу жана аны жок сыяктуу кабыл алуу дайыма жаман натыйжаларга алып келген. Караңгы жерде көздү жумуу менен караңгылык жоголбошун унутпоо керек. Караңгылык жок деп ойлоо менен да караңгылык жоголбойт. Караңгылыкты жоготуу үчүн жарык берүү керек. Учурда жагылышы зарыл болгон жарык – бул анти-дарвинисттик, анти-материалисттик багытта жүргүзүлө турган илимий күрөш.

Урматтуу Аднан Октар (Харун Яхья) мырзанын 30 жылдан бери улантып келе жаткан анти-материалисттик, анти-дарвинисттик иш-аракеттери себепчи болуп эволюция теориясы учурда илимий тараптан толугу менен кыйратылды. Башында Түркия болуу менен дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө адамдар чоң бир алдамчылыкка туш болгондуктарын түшүнүштү. Дүйнө жүзүндө Аллахка ишенгендердин саны өсүүдө жана Ислам дини да ушул себептен улам бүт дүйнөдө ылдам көтөрүлө баштады. Дарвинизм деп аталган 150 жылдык бул канкор идеология адамзаттын үстүнөн толугу менен алынып салынган учурда болсо дүйнөдө Аллахка болгон ыйман алып келген кооздуктар өкүмчүлүк кылган жаңы бир доор башталат. Бул доор – адамдардын Аз. Иса (а.с.)дын кайрадан жер бетине келишин жана Аз. Мехди (а.с.)дын чыгышын көрө турган убакта ишке аша турган Алтын Доор.  Ошондуктан, Мусулмандардын бул коркунучтуу идеологияга каршы үн-сөзсүз калышы эч туура эмес. Дарвинизмдин караңгы жүзүн түшүндүрүү менен адамдарды Куран адеп-ахлагына чакыруу ар бир Мусулмандын милдети.

Дарвинисттик диктатура өкүмчүлүк кылган дагы бир чөйрө: УНИВЕРСИТЕТТЕР

Дарвинисттик диктатура жүргүзгөн зордук менен кабыл алдыруу саясатынын башка бир мисалы университеттерде болууда. Калктын акчасына курулган университеттерде элдин акчасы менен элдин ишенимине каршы дарвинисттик философияны кабыл алдыруу иш-аракети уюштурулууда. Илим менен эч кандай байланышы болбогон байыркы Шумер жана байыркы Египетке тиешелүү паганист догма ишенимдер зордукча Түрк жаштарына кабыл алдырылууда, бул жалган көз-караштарды аң-сезимге сиңирүү үчүн башка өлкөлөрдөн атайын алып келинген чет өлкөлүк, паганист-дарвинист кишилерге ири акчалар төлөнүүдө. Ошол эле учурда эволюцияны кабыл албаган илимпоздор илим чөйрөсүнөн алыстатылууда, университеттен айдалууда жана жумуштарынан айрылууда. Бардык бул иш-аракеттер дарвинисттик диктатуранын илим дүйнөсүн кандайча басым астында кармаганын апачык көрсөтөт.

ДАРВИНИЗМ ЭМНЕ ҮЧҮН КООПТУУ?

Дарвинизм Куран ахлагына туура келбеген бардык агымдардын орток фундаментин түзүүдө. Өзгөчө 20-кылымда дарвинисттик идеологиянын жайылышы менен согуштар, кыргындар, анархия жана террор бүт дүйнөнү каптаган. Дарвинисттик ритуалдар менен билим берилген коомдордо динсиздик, ахлаксыздык, анархия жана зордук-зомбулук аң-сезимге сиңирилген жана жетиштүү билим ала албаган адамдар кылмыш машинасына айландырылышкан. Мындай көз-карашка таянуу менен башка элдерди эволюциялык процессте өзүнөн төмөн көргөн адамдар жырткыч табият мыйзамдарын жана айоосуздукту башка адамдарды эзүү үчүн колдонушкан.

Дарвинизм, коммунизм жана террор бири-бири менен тыгыз байланышта

Дарвинизм, коммунизм, материализм, зомбулук жана терроризм бири-биринен бөлүнбөй турган бир бүтүн. Дарвинизм адамдарды максатсыз бир айбан катары көргөндүктөн, бул пикирди кабыл алган адамдарды баш көтөрүүгө, согушка, сүйүүсүздүккө, заалымдыкка, өзүмчүлдүккө жана ахлаксыздыкка багыттайт. Адамды адам кылган баалуулуктардан алыстатылган, «жашоо күрөштөн гана турат» деген сыяктуу багыттагы дарвинисттик көз-караштар менен тарбияланган адамдар үчүн үй-бүлө, дин ахлагы, ар-намыс жана урматтын бир мааниси жоголууда, бул адамдар ар кандай бузуку идеология жана агымдарды ээрчип кетишүүдө. Натыйжада дарвинизмди негиз кылган агымдар өткөн кылымда эң чоң кыйратуулар, согуштар, террордук иш-аракеттер, топ-топ кыргындар, геноциддерге себеп болду.

Түркия мамлекетинин бөлүнбөс бүтүндүгүнө кол салууну максат кылган эң маанилүү коркунуч болгон бөлүүчү террор түздөн-түз коммунисттик идеологияга таянууда. Материализмге жана дарвинизмге таянган бул бузуку идеология ахлак, баалуулук жана руханий байлык сыяктуу түшүнүктөрдү жокко чыгарып, адамдардын жалаң гана материалдык нерселерине кароодо жана адамдарды бир айбан түрү катары көрүүдө. Тарыхта кандуу коммунист жана фашист диктаторлор болгон идеология жана иш-аракеттерин дарвинизмге таяндырышкан.

Карл Маркс дарвинизм менен коммунизм байланышын мындайча түшүндүргөн:

«Дарвиндин эмгеги – чоң эмгек. Тарыхтагы класстык күрөштүн табигый илимдердеги негизин түзөт.» (Marks Engels Mektuplar, cilt 2, s.126)

Ленин болсо мындай дейт:

«Маркстын теориясы толугу менен эволюция теориясынын эң логикага ылайык, эң толук, эң ойлонулган жана маңыздуу абалы менен заманбап капитализмге ылайыкташтырылышы.» (Robert M. Young, Darwinian Evolution and Human History)

Терроризм – түпкүрүндө дарвинизмге таянган бөлүүчү идеологиялар тарабынан максатка жетүү үчүн колдонулган натыйжалуу бир ыкма. Коммунист лидерлер террорду сөзсүз колдонула турган бир курал катары тарапкерлерине сунушташкан. Бөлүүчү террор уюмунун бардык ыкмалары коммунист идеолог жана лидерлердин кеңештерине ылайык болууда. Дарвинизм менен азыктанган ушул эле терроризм Түркиянын да чоң балээси болууда. Ымыркайларды өлтүргөн канкор Абдуллах Өжаландын болсо Дарвиндин бузуку көз-караштарына суктанаары белгилүү:

«ПКК (Түркиядагы террористтик уюм) марксизм-ленинизм адатына ылайык өнүктү. Мындан кийин эт менен тырмак сыяктуу бири-биринен бөлүнбөгөн бул мурас негизинде ишке ашаары да талашсыз.»

Дарвинисттик идеологиянын таасиринде калган өлкөлөр тарыхтын эң караңгы жана кандуу доорун башынан өткөрүшкөн

Бул тарыхый алдамчылыктын идеология катары калк арасында кабыл алынып башталышы менен Иордания, Ирак, Ливия, Сирия жана Йемен сыяктуу өлкөлөрдө уюшкан Баас партиясы бул өлкөлөрдө коммунисттик бир саясий түзүлүштүн пайда болушуна себеп болду. Бул өлкөлөрдө билим берүү, саясат, аскер жана бюрократия тармагындагы кызматкерлер коюу Сталинисттик партиянын кадрларынан даярдалган эле. Баас партиясы эң төмөнкү органынан баштап эң жогорку органына чейин Ленинисттик бир түзүлүшкө ээ эле. Саддам Хүсейин Баас партиясынын алдыңкы активисти болгон. Бул партиянын мүчөсү катары дарвинизм жана материализмге таянган аскердик тарбия алган эле. Андан соң партия ичинде бир революция жасоо менен Иракта бийликти колуна алды. Мындан соң Иракта болгон кыргындар Ирактын басып алынышы менен бүгүнкү күнгө чейин уланууда. Бул кандуу тарыхтын башталышына көз жүгүрткөнүбүздө негизги себеп дарвинист-материалист-коммунисттик пропаганда экенин, бул бузуку идеологиялардын зыянсыз кабыл алынышы жана ошондуктан натыйжалуу бир анти-дарвинисттик пропаганданыны жүргүзүлбөшүнүн натыйжасы экенин көрөбүз. Бул коркунучтуу идеология коомдор арасында акырындап тамырланган жана убакыт ичинде билим берүү системасына да кирүү менен Ирак топурактарын канга булаган.

Баас партиясынын коммунист лидерлеринин дагы бири Сирияда көптөгөн Мусулмандын канын төккөн Хафыз Эсад. Хафыз Эсад да Советтер Союзунда дарвинист-материалисттик билим алган жана бийликке келээри менен өлкөдө ички уруштардын чыгышына себеп болгон. Мындан тышкары, 1982-жылы кээ бир шектүү кол салуулар себеп көрсөтүлүү менен Сирия Жашыруун Кызматы өлкөдөгү Мусулмандарга каршы операциялар баштаган. Хафыз Эсаддын буйругу менен башталган бул операцияларда 150000-200000 арасында адамдын өлтүрүлгөндүгү эсептелүүдө. Хафыз Эсад режими убагында бөлүүчүлөрдүн башчысы Абдуллах Өжалан жана ПКК да бул өлкөдөн логистикалык жардам алган. Бирок Сирия Хафыз Эсад өлгөндөн кийин уулу Бешар Эсаддын бийликке келиши менен зор өзгөрүүгө кабылды. Демократия жана заманбаптыкта алдыга жылган Сирия Түркия менен да жакшы достук мамилелер курду, Түрк-Ислам Биримдигин каалаган, чөлкөмдөгү бардык өлкөлөр менен достук мамилелер курууну максаттаган бир саясат жүргүзүп баштады.

Дарвинисттик идеологиянын таасири астында калган башкаруучулардын өлкөлөрүнө алып келген натыйжасы бир эле: анархия, хаос жана кыргын. Мунун дагы бир мисалы – Египет. Жемал Абдул Насыр Египетте 1952-жылы революция жасап, Хан Фарукту кулаткан жана 20 жыл өлкөнү башкарган. Өлкөдө Насыризм аттуу дарвинисттик-сталинисттик бир улутчулдук идеологиясын өнүктүргөн. Анын доорунда Мусулман калкка абдан басым жасалып, миңдеген Мусулман алим өлтүрүлгөн жана азапка салынган.

Дарвинизмдин таасиринде башталган басып алуучулук иш-аракеттери

Дарвинисттик-материалисттик идеология менен маданият арасында байланыш курууга аракет кылынышы толугу менен бир алдамчылык. Бул алдамчылык негизинде башталган басып алуучулук иш-аракеттери менен Батыш өлкөлөрү басып алган өлкө калктарына айбандарга мамиле кылгандай мамиле көрсөтүшүп, ал жерлерге азап алып келишкен. Басып алуучулар өздөрүн басып алган жердеги элдерден өйдө деп ойлошот. Бул төмөн көрүлгөн коомдордун болсо жашоого укугу жок деп эсептешет. Бул көз-караш менен басып алынган ондогон мамлекет көп жылдар бойу басым жана зулумдукка кабылышып, ички согуштар менен алсызданган. Бул бузуку көз-караштын таасирлери бул өлкөлөрдө дагы эле уланууда, ички согуштарга кайра эле дарвинизмдин тарапкерлери тарабынан колдоо көрсөтүлүүдө.

Бул мисалдардан да байкалгандай, дарвинисттик-материалисттик идеологиянын коркунучтуу тарабы абдан даана ортого коюлуп, бул маалыматтардын бүт адамдарга жеткирилиши абдан маанилүү болууда. Эволюция көз бойомочулугунун илимий бир теория сыяктуу билим берүүгө кошулушу абдан кооптуу бир фитна (бузукулук). Дарвинисттик идеологиянын таасири менен өткөн 150 жылда Аллах ишениминен алыс, максатсыз жана милдетсиз жашап жатам деп ойлогон коомдор өскөн. Дарвинизм өткөн 150 жылдын эң чоң паган ишеними катары Аллах ишениминин жайылышына тоскоол болгон. Ошондуктан, бул бузуку паган дининин иш-аракеттерине көз жумуу – ак пейилдүү, чыныгы диндар адам тарабынан эч кабыл алынбай турган нерсе. Анын ордуна дарвинизм ритуалдарынын жолдон адашкандыгын толугу менен түшүндүрүү жана батыл (негизсиз) дарвинизм идеологиясын ап-ачык, толук кыйратуу зарыл.

Дарвинизмди кыйраткан илимий чындыктар жөнүндө сөз кылбастан, кандуу террордун булагы болгон бузуку дарвинизм динин жактоо, Түрк душманы Дарвинди мактап, эскерүү – Түрк калкын алаксытуу жана алдоого жатат. Элибиз эми дарвинизмдин бир алдамчылык экенин, илимий тараптан толук кыйраганын билүүдө. Так илимий чындыктар турганына карабастан, аларды бир калпка ишенүүгө зордоо эч кандай натыйжа бербейт. Ошондуктан, бардык илимий чындыктарды эске алуу менен бир дин болгон дарвинизмдин чиригенин кабыл алуудан башка жол жок.

ДАРВИНИЗМДИ ТИРИЛТҮҮ АРАКЕТТЕРИ УЛАНУУДА

Түрк калкынын 95%ы дарвинизмге ишенбейт жана дарвинизмге каршы. Буга карабастан, Түрк элинен чогултулган салыктардан топтолгон акча менен 95%ы ишенбеген бир теория элибизге ТҮБИТАКка тиешелүү Илим жана Техника журналы аркылуу чындык сыяктуу түшүндүрүлүүдө.

Илим жана Техника журналы июнь айында «Бүгүнкү күндүн маселелерин түшүнүү үчүн 150 жылдык жол көрсөткүч: Эволюция теориясы» аттуу тема менен жарыкка чыкты. Эволюция теориясы жана дарвинизмдин жалгыз жол көрсөтүүсү 150 жыл бойу адамзатка чоң балээлер алып келиши гана болгон.


КОММУНИЗМ, ФАШИЗМ, САТАНИЗМ жана ТЕРРОРИЗМ...

Бардык бул жолдон адашкан идеологияларга дарвинизм жол көрсөткөн жана идеологиялык тамырын түзгөн. Бүткүл дүйнөнүн балээси болгон коммунизмдин, фашизмдин жана ПКК террорунун фундаменти болгон дарвинизмди калкыбыздын акчасына басылган каражаттар аркылуу жактоо абдан кооптуу.

Өткөн март айында ТҮБИТАКтын басма каражаты болгон Илим жана Техника журналынын сырткы бетиндеги Дарвиндин сүрөтүнүн алмаштырылышы коомдо талаш-тартыштарды жараткан эле. Мындай өзгөртүүнүн натыйжасында Түркия медиасынын кээ бир белгилүү чөйрөлөрүндө чоң паника болуп, кийин бул чөйрөлөр бул теманы гезиттерде да, телевизор программаларында да колго алып, муну бир цензура иш-аракети деген дооматтарын айтуу менен идеологиялык кайгыларын көрсөтүшкөн эле. Журналдарда тышкы беттердин, гезиттердин негизги беттердин көп жолу өзгөргөнүн билген бул чөйрөлөр коомдо туура эмес бир пикир жаратуу үчүн «эволюцияга ишенбеген заманбап эмес» калпына таянган жалпылай бир «иш-чара» башташкан эле.

Бул зордукчул иш-чара натыйжасында ТҮБИТАК Билим Кеңешинин мүчөлөрү «алдыңкы сандардын биринде атайын Дарвин саны чыгарылат» сыяктуу жарыя кылууга мажбур болушкан. Натыйжада июнь айында Илим жана Техника журналы Дарвин жана эволюция теориясын тышкы беттин темасы кылды жана ушундайча дарвинисттердин өз идеологияларын зордукча кабыл алдыруу менен кандайча жашатууга аракет кылаары дагы бир жолу ап-ачык байкалды.

Урматтуу Аднан Октар көп жылдардан бери китептеринде да, интервьюларында да дүйнөнүн бир дарвинисттик-материалисттик идеялык диктатуранын өкүмчүлүгү астында экендигин баса белгилеп келет. Дүйнө өлкөлөрүнүн 95%ынын расмий коргоосу астында турган дарвинизм Түркияда да аз сандагы материалист-дарвинист тарабынана зордукча кабыл алдыруу жолу менен калкыбызга сунулууда. Калкыбыздын 95%ынын дарвинизмге ишенбегенин жана каршы экенин билип туруп, жалпы Түрк калкынан топтолгон салыктардан түшкөн акчага эмгектенген ТҮБИТАКка көз-каранды Илим жана Техника журналы аркылуу эволюция теориясынын туура жана чындык сыяктуу түшүндүрүлүшү – бул абалдын эң маанилүү жана жаңы өрнөктөрүнүн бири.

Империалисттер, фашисттер, коммунисттер, капиталисттер, масондор паника абалында дарвинизмди куткаруу, Дарвиндин өлүгүн тирилтүү үчүн жан алакетке түшүшүүдө

Илим жана Техника журналынын июньдагы санынын тышкы бетинде «Бүгүнкү күндүн маселелерин түшүнүү үчүн 150 жылдык жол көрсөткүч: Эволюция теориясы» темасы колдонулду. Дарвинизмдин 150 жылдан бери адамзатка алып келген кордуктары эске алынганда, мындай теманын эмне айткысы келгендиги жөнүндөгү чындыктар да ортого чыгууда. Дарвинизм бүт дүйнөгө коммунизмди, фашизмди жана согуштарды, Түркияга болсо террор балээсин алып келди. 150 жыл бойу пайда болгон ар кандай проблеманын жол көрсөткүчү дарвинизм болду.

Бирок бүгүнкү күндө 30 жылдан бери дүйнөлүк масштабда жүргүзүлүп келе жаткан илимий күрөштүн натыйжасында дарвинизм эми өлдү жана эч кандай аракеттин бул өлүүнү тирилтүүгө күчү жетпейт. Дарвинисттик чөйрөлөрдө «дарвинизмдин өлгөндүгүн» байкап калуунун алсыз, күлкүмүштүү паникасы даана байкалууда. Мындай макала жана кабарлардын жарыкка чыгышы да бул паниканын бир көрсөткүчү.


 


2010-08-22 23:15:11

Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top