< <
2 / total: 11

Баш Сөз

Өтө кеңири бир аймакты жана болжол менен 1,5 миллиард Мусулманды камтыган Ислам дүйнөсүнүн негизги муктаждыктарынын бири болгон «Түрк-Ислам Биримдигин» колго алган бул китебибизде мындай биримдикти куруунун зарылдыгы жана шашылыштыгы жөнүндө сөз кылабыз.

Бүгүн Ислам дүйнөсүнүн абалы анализ кылынганда биринчи көзгө урунган жагдайлардын бири Мусулмандардын өз ара бөлүнүүчүлүгү болот. Кээ бир Ислам өлкөлөрүнүн арасында терең түшүнбөстүк жана карама-каршылыктар бар. Ал тургай, жакында эле Иран-Ирак согушу, Ирактын Кувейтке кол салышы, Пакистан-Бангладеш согушу сыяктуу Мусулман өлкөлөр арасында согуштар болуп өттү. Мусулман өлкөлөрдө көбүнчө этникалык жана саясий маселелер себебинен келип чыккан согуш менен уруштар да –мисалы Афганистанда, Йеменде, Ливияда, Иракта же Алжирде болгон сыяктуу- Ислам дүйнөсүнүн болушу керек болгондой болбой жатканын көрсөтүүдө. Мындан тышкары, Ислам дүйнөсүнүн төрт тарабында бир-биринен өтө айырмалуу диний жоромолдор, көз-караштар жана модельдер орун алган. Эмненин чындап Исламга туура келип, эмненин туура келбешин аныктай турган, бул багытта дүйнө Мусулмандарынын жалпысына багыт бере турган, аларды бир пикирге алып келе турган борбордук бир бийлик жок. Католиктердин Ватиканы, ортодоксалдык Христиандардын Патриархтары бар, ал эми Ислам дүйнөсүндө болсо диний бир биримдик жана борбор жок.

Бирок Ислам ахлагынын маңызында биримдик бар. Пайгамбарыбыз Аз. Мухаммед (сав)дын көзү өткөндөн бери Ислам дүйнөсүнүн дайыма бир лидери болуп, ал макам Мусулмандардын диний темалардагы жол көрсөтүүчүсү болуп келген.

Учурда да Ислам дүйнөсүнүн баарына жол көрсөтө турган заманбап бир борбордук бийликти түзүүгө болот. Демократиялык негиздерге жана укуктун үстөмдүгү принцибине таянган борбордук бир Исламдык бийликтин жана бир Түрк-Ислам Биримдигинин курулушу Ислам дүйнөсүнүн маселелеринин чечилишинде өтө маанилүү бир кадам болот.

Türk İslam Birliği

Китептин эмки бөлүмдөрүндө терең карала тургандай, бул Түрк-Ислам Биримдиги;

1) Куран ахлагынын талабы болгон сүйүү, боорукердик, бир туугандык жана мээримге таянган бир түшүнүктө болушу зарыл, бүт адамдарды коргоп-колдоону көздөшү керек, бүт адамдарга өтө сапаттуу жана жаркын бир жашоо стандартын сунуусу зарыл.

2) Демократ жана тарапсыз (светтик) бир түзүлүштө болушу керек, Түрк-Ислам дүйнөсүн руханий бир лидерликтин астында бириктирип, бүт мамлекеттердин эгемендигин коргогон бир көңүл биримдигин курушу керек.

3) Ислам дүйнөсүнүн баарына кайрыла алышы керек, ошондуктан эң негизги Исламдык баалуулуктарга жана негиздерге таянып, белгилүү бир мазхаптын же тарикаттын өкүлү болбошу керек.

4) Адам укуктарына, демократияга, эркин ишкердикке колдоо көрсөтүп, Ислам дүйнөсүнүн экономикалык, маданий жана илимий жактан өнүгүшүн негизги максат кылып белгилеши керек.

5) Башка өлкөлөр жана маданияттар менен өтө ынтымактуу мамилелер түзүп, массалык жок кылуучу курал-жарактарды контрольдоо, терроризм, эл аралык кылмыштуулук, экологияны коргоо сыяктуу темаларда эл аралык коомчулук жана Бириккен улуттар уюму менен кызматташтык кылышы керек.

Those who desire a conflict between civilizations will cause more bloodshed and losses around the world. Establishing the Turkish Islamic Union will be the most important handicap before those who advocate conflicts.

6) Ислам дүйнөсүндөгү башка диндеги жана улуттардын (мисалы Иудей жана Христиандардын) жана Ислам өлкөлөрүнө келген чет элдиктердин укуктарынын корголушу, алардын коопсуздугунун камсыздалышы жана урмат көрсөтүлүшү сыяктуу жагдайларга маани берилиши керек, ар кайсы диндеги, ар кайсы пикирдеги адамга сүйүү жана мээрим менен мамиле кылуу керек.

7) Палестина, Кашмир, Моро сыяктуу, Мусулмандар менен Мусулман эместерди карама-каршылыкка алып келген көйгөйлөргө адилеттүү жана тынчтык менен чечиле турган чечүү жолдорун табууга маани берүү керек. Бир тараптан Мусулмандардын укуктары жакталып, экинчи тараптан ал көйгөйлөрдүн Ислам дүйнөсүндөгү кээ бир радикалдуу элементтер тарабынан туюкка түртүлүшүнүн алдын алуу зарыл.

Ислам дүйнөсүнүн мындай акылдуу, даанышман жана адилеттүү бир лидерликке жетиши учурда көп маселелерге туш болгон 1,5 миллиард Мусулман үчүн да, дүйнөнүн бүт башка адамдары үчүн да өтө жакшы болот. Куран ахлагына таянып курула турган бир Түрк-Ислам Биримдиги бүт дүйнөнүн адилеттик менен коопсуздукка жетишине, Куран ахлагы алып келген кемчиликсиз кулк-мүнөз урматында бейпилдиктин орун алышына себепчи болот. Мусулмандар Пайгамбарыбыз Аз. Мухаммед (сав)дын доорунан бери адамзатка акыл, илим, ой-пикир, искусство, маданият сыяктуу тармактарда өрнөк болуп, «адамдардын жакшылыгына» чоң эмгектерди жаратышкан.

Европа ортоңку кылымдын караңгылыгында жашап жатканда, дүйнөгө илимди, акылдуулукту, медицинаны, искусствону, тазалыкты жана дагы көп нерсени Мусулмандар үйрөтүшкөн. Курандын нурунан жана даанышмандыгынан келип чыккан мындай Исламдык өнүгүүнү кайрадан баштатуу үчүн өтмүштөгү сыяктуу бүгүн да Мусулмандар Куран ахлагын жана Пайгамбар Мырзабыз (сав)дын сүннөтүн негиз туткан бир жол башчылыкка муктаж.

güvercin

Бул долбоорду кантип ишке ашырууга болот? Бул суроону кийинки бөлүмдөрдө карайбыз. Бирок, жогоруда да айтып кеткендей, бул багытта бүт Түрк Ислам өлкөлөрү менен бирге өзгөчө Түркияга чоң роль түшкөнүн кайрадан эске салуу керек. Себеби Түркия, бир тараптан, тарыхый жана социологиялык фундаментинин талабы катары, экинчи тараптан, Пайгамбар Мырзабыз (сав) хадистеринде сүйүнчүлөгөндөй, биз жашап жаткан акыр заманда өтө маанилүү милдеттерди аркалайт. Бул маанилүү милдеттердин башында Түрк Ислам дүйнөсүнүн биригишинде алдыңкы ролду ойноо турат. Муну унутпаш керек: Түркия биз сөз кылган мааниде бир Түрк-Ислам Биримдигин курган жана 5 кылымдан ашык убакыт бою ийгиликтүү башкарган Осмон Империясынын мураскору. Бул милдетти кайрадан аркалай ала турган бир коомдук фундаментке жана мамлекет салтына ээ. Болгондо да, Түркия Ислам дүйнөсүнүн Батыш менен мамилелери эң өнүккөн өлкөсү; бул болсо Батыш менен Ислам дүйнөсүндөгү маселелерди чечүүдө ортомчулук кылышына мүмкүнчүлүк түзөт. Түркиянын тарыхтан бери толеранттуу жана оор басырыктуу түшүнүктө болушу, Түркиянын Ислам дүйнөсүндө дүйнө Мусулмандарынын көпчүлүгү тутунган ахли сүннөт ишениминин өкүлү болушу да аны Түрк-Ислам Биримдигине лидерлик кылууга талапкер кылган негизги бир сыпаты.

Урматтуу Аднан Октардын Art Tv (Арт Тв) Интервьюсу, 19-Август 2008-Ж.

Арт ТВ: Агай, бул сөздөрүңүздөн көрүнүп турат, Түркиянын Ислам Биримдиги темасында өзгөчө сиздин эмгектериңиздин кээ бирлеринде да мен буларды окудум. Түрк-Ислам Биримдигине өзгөчө маани бересиз. Өзгөчө көңүл бурасыз. Муну бир аз чечмелесек, Ислам Биримдигине басым жасаган сөздөрүңүз бар. Түрк-Ислам Биримдигине басым жасаган сөздөрүңүз бар.

Аднан Октар: Ооба

Арт ТВ: Түркияда түрк, лаз, черкез баары бир бүтүн деген сөздөрүңүз бар. Муну кааласаңыз бир аз чечмелейли. Жана Түркияда Мусулмандар, өзгөчө Мусулман ааламында Түркиянын маанисин өтө жакшы түшүнүп башташты, сиздин бул боюнча көз-караштарыңыз кандай? Түрк-Ислам Биримдигинин мааниси, чындап өзгөчө бир абалга келеби сиздин оюңузча?

Аднан Октар: Пайгамбар Мырзабыз (сав) акыр заман хадистеринин баарын Түркия негизинде баяндаган. Баары Стамбул менен Түркия. Жана түрк элинин алдыңкы ролду ойноорун айткан риваяттары бар. Б.а. Мехдилик окуясында да дайыма түрктөрдөн сөз кылынат. Түрк калкы куттуу бир эл. Исламдын дайыма желегин желбиреткен. Биринчиден эр жүрөк, баатыр бир эл. Жоомарт, сөзүндө турат. Армиябызда да мындай өзгөчөлүктө көрө аласыз. Барып чет өлкөдө кайсы өлкөгө гана барбаңыз, түрк аскерин сүйүшөт, «алар келе көрсүн, баары кетсин, түрк аскери келсин» дешет. Мисалы, Сомалиге барыңыз, «баары кетсин, түрк аскери келсин» дешет. Афганистанга барыңыз, түрк аскерин кучакташат. Эмне үчүн? Себеби жоомарт, чынчыл, боорукер,

Арт ТВ: Ыймандуу.

Аднан Октар: Ыймандуу, Аллахтан коркот, акыл менен иш кылат, мына ушундай бир элге Аллах Исламдын желегин алып жүрүүнү насип кылат. Ислам ахлагын жайуу милдетин ушундай бир элге берген болот Аллах иншаАллах. Осмон Империясы убагында да бул ушундай эле, б.а. түрк дегенде, түркмүн дегендин баары түрк. Ал жагынан карасаңыз, мен мисалы сеййидмин, Пайгамбар Мырзабыз (сав)дын урпактарынанмын, бирок таза кандуу түркмүн. Таза түрк. Себеби Аллах бул элди, түркмүн дегендин баарын бир руханий коргоо астына алгандай, ушундай бир өрнөк адеп-ахлакты, өрнөк Исламды жашаган бир эл, мисалы азыр сураңыз Ислам ааламында баарынан сураңыз. «Исламды эң жакшы ким жашайт?» деп. Түркия дешет. Эң акылдуу, эң эстүү, эң адилеттүү, акыл менен жашаган – бул түрктөр. Эң таза, таптазалар. Ошон үчүн бир пикирде, баары Түркия лидер болсун дешет, түрк ааламы да, Ислам ааламы да ушундай дейт. Ансыз да түрк ааламынын көпчүлүгү Мусулман, бирок Христиандар да биздин бир туугандарыбыз. Иудейлер да биздин бир тууганыбыз. Армяндар да, грузиндер да баары биздин бир тууганыбыз. Себеби Осмон Империясы элдеринин ичинде булардын баарын боорубузга басканбыз, Осмон Империясына, түрктүккө кызмат кылган адамдар. Исламга, Куранга кызмат кылган адамдар. Мисалы, эң барктуу усталар, искусство чеберлери баары армяндардан чыккан. Гректерден чыккан. Еврей илимпоздор, еврей искусство адамдары, Иудей искусство адамдары өтө чоң кызматтарды кылышкан, сарайларда кызмат кылышкан. Кийин ушундай бир фитна чыгарылды. Расизм фитнасы менен алар менен арабызда бир кекенүү, уруш бар сыяктуу болуп калды, масондор ушундай тымызын оюн ойношту. Ушундай бир грек дегенде, армян дегенде, адамдардын мээсине орноп калды ал тургай. Мисалы, ал таптаза адамдар, байкуш адамдар грекмин дегенден, армянмын дегенден тартына турган абалга алып келишти аларды, Иудеймин дегенден тартына турган кылып коюшту. Бул бир масондук оюн. Ахли китап (иудей менен христиандар) биздин бир туугандарыбыз алар. Алар Аз. Ибрахимди сүйүшөт. Аз. Исмаилди сүйүшөт. Аз. Исхакты, Аз. Йакубду сүйүшөт. Жалгыз Аллахка ишенишет. Бир эле пайгамбарларды сүйөбүз. Бир периштелерди сүйөбүз. Жана баары акыйкат диндердин эски абалдары. Эски акыйкат диндер. Албетте Ислам дини акыркы акыйкат дин иншаАллах. Бирок алар да ахли китап. Аллах аларды Куранда ахли китап деп айткан. Ошон үчүн бул кекенүү, душмандыктын баары жоголот. Расизм балээси, улутчулдук балээси, эмне кереги бар? Түркия бир агалык кылса, окуяга бир киришсе, абал толугу менен тынчтанат. Ошон үчүн Түрк-Ислам Биримдиги өтө, өтө, өтө шашылыш бир милдет. Улгайган, жаш адамдар, миңдеген адам өлдү Грузияда. Күнөө эмеспи?

Түркиянын бир күн кеч калышы да жоопкерчиликтүү кылат аны. Ылдам киришиш керек. Муну сунуштасын Түркия, эгер бир киши каршы чыкса, мага келип айтышсын. Б.а. Сирияга барып сунуштаңыз Түркия менен бириккиле деп, Сирия эки күн да ойлонбойт. Азербайжанга сунуштаңыз, ансыз да алар өздөрү сунушташууда. Азербайжан өзү каалап жатат. «Түркия менен биригели» деп көп жолу айтышты. «Эки мамлекет бир эл болуп биригели» дешти. Ошон үчүн мунун расмий ооздон айтылышы зарыл. Бирок расмий ооздон айтылышы үчүн ылдыйдан өкмөткө талап кылынышы зарыл. Б.а. «ушундай бир нерсе каалайбыз» деп талап кылуу керек, бирок муну өтө өжөрлүк менен айтуу керек, өкмөт ага таянып чечкиндүүлүккө жетиши үчүн. Ишке киришсин бул өтө маанилүү. Б.а. фонддор болсун, уюмдар болсун, элдер, бүт Мусулман бир туугандарыбыз, бүт Түрк эли катары буга көп басым жасашыбыз керек. Сөзсүз Түрк-Ислам Биримдиги, Түрк-Ислам Биримдигинин лидери болуп иншаАллах Европа Биримдигине кирели. Лидер болуп кирүү бизге жарашат. Жана Европаны да өнүктүрөлү. Американы да өнүктүрөлү. Россияны да өнүктүрөлү. Бүт дүйнөнү байыталы. Түркиянын миссиясы – бул дүйнөнү байытуу, күчтөндүрүү, тынчтыкты орнотуу, бейпилдик алып келүү, б.а. биздин расисттик көз-карашыбыз жок түрк эли катары.

Эң аягында муну белгилей кетүү керек: бул китепте айтылган чечүү жолдорун токтоосуз турмушка ашыруу өтө маанилүү. Себеби кээ бир чөйрөлөр Ислам дүйнөууда. Түрк-Ислам Биримдигинин курулушу менен бирге бул коркунуч толугу менен жоюлат. Тарсү менен Батыштын ортосунда бир «маданияттар кагылышуусунун» болушу үчүн күн өткөн сайын көбүрөөк аракет кылып, кайраштырышыхтагы тажрыйбалар ачык көрсөткөндөй, ар башка маданияттардын чогуу жашашы негизи бир байлык жана бир жакшылык. Ар кайсы маданияттарды камтыган бир мамлекет өз ичинде айырмачылыктар болгону үчүн эмес, ал айырмачылыктарды башкаруу –же башкара албоо- сыяктуу себептерден маселелерге туш болууда. Же маданияттар бир-бирине карата толеранттуу болуп болбошуна, өз ичтериндеги толерантсыз элементтерди башкарып башкара албашына жараша урушушууда же тынчтык менен кызматташтык жолун тандашууда. Бүгүн да толеранттуулук менен достуктун ордуна, Батышта да, Ислам дүйнөсүндө да душмандык менен кагылышууну тандагысы келген кээ бир чөйрөлөр кездешүүдө. Булардын себебинен Ислам менен Мусулмандар жөнүндө кээ бир түшүнбөстүктөр менен стереотиптер уланып, бул Ислам дүйнөсүнө бир катар кыйынчылыктарды жаратууда. Батыштыктар болсо ар кандай түшүнбөстүктөр себебинен керексиз эле тынчсызданышууда. Бул кыйынчылыктардын баарын жок кыла турган бир чечүү жолуна өтө шашылыш бир муктаждык бар.

Бул китепте баяндала тургандай, бул кооптуу кагылышуу каалоосунун алдын алууда Ислам өлкөлөрүнүн биримдикте болушунун, б.а. «Түрк-Ислам Биримдигинин» чоң ролу болот.

Call to the way of your Lord with wisdom and fair admonition,
and argue with them in the kindest way.
Your Lord knows best who is misguided from His way.
And He knows best who are guided.
(Surat an-Nahl: 125)

 

2 / total 11
You can read Harun Yahya's book Түрк-ислам Биримдигине Чакырык online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."