< <
5 / total: 11

Эмне Үчүн Түрк-Ислам Биримдиги?

Ислам дүйнөсүнүн келечеги менен дүйнө тынчтыгынын жана коопсуздугунун түздөн-түз байланыштуу экени учурда көп ойчул тарабынан айтылууда. Ислам дүйнөсү болжол менен 1,5 миллиард калкы (Мусулмандар дүйнөдөгү адам санынын болжол менен 1/4ин түзөт), кен байлыктары, жайгашкан аймагынын стратегиялык мааниси менен чоң бир күч болуп саналат. Экинчи дүйнөлүк согушка чейин көпчүлүгү колония болуп жашаган Мусулман өлкөлөр Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин башталган колонияга каршы төңкөрүштөр менен көз-карандысыздыкка жетишкен жана бул Ислам географиясынын көрүнүшүн өзгөрткөн. Ислам географиясындагы чыныгы өзгөрүү болсо кансыз согуштун бүтүшү менен ишке ашкан. Бул убакка чейин Африка-Азия географиясы катары кабыл алынган Ислам дүйнөсү Албания жана Босниядан Чеченистан жана Тажикстанга созулган бир Евразия (Европа-Азия) географиясына айланды. Сексенинчи жылдары Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө жалгыз Мусулман өлкө Түркия болсо, бүгүн бул сан тогузга чыкты.8

Бул процессте Ислам дүйнөсүнүн демографиялык таралышында болгон өзгөрүү да Ислам географиясы түшүнүгүнө таасир берген. 20-кылымдын башына чейин Мусулмандар –кыска мөөнөттүү басып алуулардан тышкары- көбүнчө Ислам жерлеринде, б.а. Мусулмандардын башкаруусу астында жашашкан. 20-кылымдын алгачкы доорлорунан баштап Мусулмандар өз каалоосу жана эрки менен ар кайсы Европа өлкөлөрүнө жана Америкага көчүшүп, ал жерлерде маанилүү сандагы калкка айланышкан. Учурда Америкада жана көптөгөн Европа өлкөсүндө Ислам эң ылдам көтөрүлгөн дин болуп калды жана Батыштагы Мусулмандардын санынын көбөйүшү алардын социалдык жана саясий жашоодо маанилүү бир рол ойношун камсыз кылды. Ошентип Ислам географиясы калкынын көпчүлүгү Мусулман болгон же Мусулмандардын башкаруусундагы өлкөлөр менен эле чектелбеген бир топ чоң географияга айланды.

müslüman ülkeler_manzaralar

1. Indonesia
2. Albania

3. Iran
4. Bosnia-Herzegovina

5. Djibouti

The Islamic world, which covers a vast geographic area, enjoys great wealth, with abundant natural beauty being the foremost. Under the Turkish Islamic Union, the Islamic countries will put these resources to better use.

If you tried to number Allah’s blessings, you could never count them. Allah is Ever-Forgiving, Most Merciful. (Surat An-Nahl: 18)

Кавказдан Танзанияга, Мароккодон Фиджиге чейин созулган чоң аймакка жайылган Ислам дүйнөсү тарыхтын ири маданияттары төрөлүп өнүккөн бир жерде жайгашууда. Бул аймактын геосаясий, геомаданий жана геоэкономикалык өзгөчөлүктөрү бул аймакты бүгүн да эл аралык мамилелерде жана дүйнө саясатында маанилүү бир орунга койууда.

Дүйнө соода жолдорунун маанилүү кесишүү жана транзиттик аймактарынын ушул географияда жайгашаканы да маанилүү факторлордон. Карадеңизди Жер ортолук деңизге улаган, Жер ортолук деңизди жана Перс булуңун Инд океанына улаган кысык жана каналдардын жана Инд океанындагы негизги транзиттик чекиттердин Мусулмандардын контролунда экенин ойлогонубузда, Ислам дүйнөсүнүн глобалдык тең салмактуулуктардагы маанисин жакшыраак түшүнөбүз. Буга, мындан тышкары, мунайзат, табигый газ сыяктуу стратегиялык кен байлыктар жагынан дүйнөнүн эң бай жерлеринин Ислам географиясында жайгашканын кошконубузда, жагдайды анык түшүнө алабыз. Бул өзгөчөлүктөрдүн баары Ислам дүйнөсү үчүн бир стратегиялык мүмкүнчүлүк жана бул мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдалануу Мусулмандардын дүйнө саясатындагы таасиринин өсүшү деген мааниге келет.

müslüman ülkeler_manzaralar
 

Buddhism used to be widespread in the Maldives, a land known for its striking natural beauty. Later on, its people embraced Islam due to the missionary activities of Muslim travelers. Today, nearly all of its people are Muslims.

Бүгүнкү абалдан да Мусулмандардын түздөн-түз же кыйыр түрдө 21-кылымдагы өнүгүүлөрдө рол ойноору апачык көрүнүүдө. Бирок албетте бул ролдун Ислам дүйнөсү баш болуп бүт адамзаттын пайдасына болушу эң негизги маселе. Бул жерде биринчи эле оюбузга Ислам дүйнөсүнүн учурдагы абалы менен мындай ролду аркалай алып-албашы келет. Албетте, Мусулмандар бул жоопкерчиликти аркалай турган жөндөмгө жана аң-сезимге ээ. Анткен менен, бүгүн Ислам дүйнөсүн караганыбызда, кээ бир өлкөлөрдө демократия салтынын жетиштүү деңгээлде орнобогону, технологияда замандан артта калуу, экономиканын начар болушу сыяктуу кээ бир маселелер көзгө урунат. Дүйнө саясатында активдүү рол ойноого даярданган бир Ислам дүйнөсүнүн буларды жана ушул сыяктуу маселелерди эртерээк чечиши зарыл.

Бирок Ислам дүйнөсүнүн булардын баарынан мурда тездик менен чечиши керек болгон өтө маанилүү жана негизги бир маселеси бар: бөлүнгөндүк. Дүйнө Мусулмандарынын күчтүү жана активдүү бир Ислам Биримдигин түзө албашы учурда болуп жаткан ар кандай маселелердин негизги себеби болгон бир кемчилик. Күчтүү бир биримдик курулганда бүгүн болуп жаткан маселелер же эч чыкпайт же чыккан маселелердин баары болжонгондон бир топ кыска убакыт ичинде чечилет.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, petrol çıkarma tesisleri
 

Oil complexes in the United Arab Emirates and Saudi Arabia.

Бул жерде муну белгилей кетүү керек: бөлүнүүчүлүк сөзү менен топторго бөлүнүү, б.а. Ислам дүйнөсү ичинде ар кандай мазхаптардын бар болушу айтылып жаткан жок. Мусулмандардын бөлүнүүчүлүктөн кутулушу баарынын жалгыз бир шарият же ыкма астында чогулушу деген мааниге келбейт. Негизгиси бул айырмачылыктардын ишеним биримдиги астында, толеранттуулук жана көмөктөшүү ичинде биригиши. Көз-караш, ой-пикир жана иш-аракетте айырмачылыктар ар кандай коомдо кездешкен кадыресе көрүнүш. Ислам ахлагы бүт айырмачылыктарга карабастан, Мусулмандардын бир-биринин бир тууганы экенин унутпашын талап кылат. Расасы, тили, өлкөсү, мазхабы кандай гана болбосун, бүт Мусулмандар бир тууган. Ушул себептен Ислам дүйнөсүндөгү айырмачылыктар бир байлыктай каралышы керек, алар Мусулмандардын бир-бири менен урушушуна себеп болгон, аларды негизги маселелерден алыстатып, тездик менен чечүү керек болгон негизги маселелерге чара көрүүгө тоскоол болгон кагылышуу жана бөлүнүү себебине айланбашы керек.

Бөлүнүүчүлүктүн себептери

şehit müslümanlar

The twentieth century was one of oppression, violence, war, and conflict. Millions of innocent people lost their lives.

Ислам дүйнөсүнүн азыркы бөлүнүүчүлүк абалы 20-кылымдын башында чыкты. Андан мурда болсо ар кандай мазхап, раса жана тилдеги Мусулмандар ар кандай Ислам императорлуктарынын башкаруусу астында, чогуу бейпилдик жана коопсуздукта жашап келишкен. Болгондо да, күчтүү эле алар.

Бирок 19-кылымдын эң кыйратуучу агымдарынын бири болгон радикалдуу улутчулдук Ислам дүйнөсүнө да таасирин тийгизди. Мусулмандардын бир бөлүгү Батыштык көз-караш агымдарынын таасиринде калып аң-сезимдерине сиңирилген бул идеологияны кабыл алышты. Ислам императорлуктарынын алсыздашы менен Мусулмандардын көпчүлүгү Батыштык күчтөрдүн колониясына айланышты. Колониялоочу күчтөр Ислам өлкөлөрүнөн кетип жатып да, ал өлкөлөрдү жасалма чек аралар менен бөлүп, ар кандай мамлекеттерди түзүштү. Бул абал кээ бир Мусулмандар арасында жайылган радикалдуу улутчулдук кыймылдарына кошулганда өтө башаламан бир жагдай келип чыкты. Мусулман калктардын ичиндеги этникалык айырмачылыктар кагылышуу себебине айланды. Бир аз мурда эле бир жерде чогуу жашаган калктар бир заматта башка башка чек аралар ичинде жашаган, араларында пикир келишпестиктер орун алган, бир-бирине душман коомдорго айланышты. Дээрлик ар бир өлкө менен коңшулары арасында чек ара келишпестиктери баш болуп ар кандай талаш маселелер жаралды. (Бул пикир келишпестиктердин бир бөлүгү Иран-Ирак согушу мисалындагы сыяктуу, эки Мусулман мамлекеттин бир-бири менен кырчылдашып согушушуна чейин жетти.) Ошентип Ислам дүйнөсү бир кылым бою улана турган бир туруксуздук процессине кирди.

şehit müslümanlar, ağlayan çocuklar
 

Бул жерде белгилей кетчү жагдай – албетте, элин жана мекенин сүйүү, көз-карандысыздыкты каалоо туура жана жакшы нерсе. Улутчулдук сезиминин туура эмес абалга келиши сүйүүнүн фанатизмге айланышынан келип чыгат. Бир адам өз элин сүйүп жатып, башка элдерге карата себепсиз эле душман болуп баштаса, өз элинин кызыкчылыктары үчүн башка элдердин жана калктардын акыларын тебелөөнү, мисалы алардын жерин басып алууну, мал-мүлктөрүн талап-тоноону көздөсө, туура эмес көз-карашта болгон болот. Же болбосо, өз элине болгон сүйүүсүн бир расизмге айлантканда, б.а. өз элин генетикалык жактан башкалардан жогору деп ойлогондо да туура эмес көз-карашты чыгарган болот. Улутчулдуктун расисттик бир көз-карашка айландырылып, эки Мусулман эл арасындагы «Мусулман бир туугандыгы» түшүнүгүн тебелей турган, аны жок кылып душмандыкты пайда кыла тургандай чечмелениши да туура эмес.

Аллах бул туура эмес түшүнүккө Куранда көңүл бурат. Аяттарда «кыжырдуу улут коруучулугу» деп сүрөттөлгөн бул көз-караш жахилиянын (дин ахлагынан алыс коомдордун) бир өзгөчөлүгү катары баяндалат:

Ал чындыктан баш тарткандар өз жүрөктөрүндө «кыжырдуу улут коруучулугун», караңгылыктын «кыжырдуу улут коруучулугун» жасап-күчөтүшкөндө, ошол замат Аллах элчисине жана момундарга «ишеним жана бейпилдик сезимин» түшүрдү жана аларды «такыба сөзүндө» «бекемдик менен коргоду». Ансыз да алар буга ылайык жана татыктуу эле. Аллах бүт баарын толук билүүчү. (Фетих Сүрөсү, 26)

Көңүл бурулган болсо аятта «кыжырдуу улут коруучулугунан» сөз кылынып, буга карата Аллахтын момундарга ишеним жана бейпилдик сезимин бергени айтылууда. Демек өз коомуна (уруусуна же элине) болгон сүйүүсү натыйжасында кыжырдуу жана «кабанаак» бир мамиледе болгон адамдардын кылганы Куран ахлагына карама-каршы. Жана 19-кылымда материалист Европадан чыгып, Мусулман коомдорго ал жактан келген улутчулдук түшүнүгү кыжырдуу жана чектен чыккан бир улутчулдук болгон. Бир эле Ислам дүйнөсүндө эмес, дээрлик бүт дүйнөдө кагылышууларга жана саясий туруксуздуктарга себеп болгон.

Hitler

All race-based theories, such as those adopted by Hitler, are great misconceptions. No race is inherently better or superior to another.

Бирок адамдарды расасына, улутуна жана уруусуна карап бөлүү, этникалык айырмачылыктарды пикир келишпестиктин себебине айлантуу Куран ахлагына толугу менен карама-каршы. Раббибиз бир аятта мындайча билдирген:

Эй адамдар, чындап, Биз силерди бир эркек менен бир аялдан жараттык жана бир-бириңер менен таанышышыңар үчүн силерди элдер менен уруулар (абалында) кылдык. Күмөнсүз, Аллах Кабатында эң жогоркуңар – бул (улут же ата-баба жагынан эмес) такыбалык жагынан эң алдыңкыңар. Күмөнсүз, Аллах билүүчү, кабар алуучу. (Хужурат Сүрөсү, 13)

Аллах «Асмандардын жана жердин жаратылышы менен тилдериңердин жана түстөрүңөрдүн ар түрдүү болушу Анын аяттарынан. Күмөнсүз, мында аалымдар үчүн чындап аяттар бар.» (Рум Сүрөсү, 22) аяты менен адамдардын ар түрдүү расалардан жана улуттардан болушунун Өзүнүн аяттарынын бири экенин билдирген. Мындай айырмачылыктар урушуунун жана душмандыктын себеби катары эмес, бир байлык жана ар түрдүүлүк катары жаратылган.

Тарых Исламдын этникалык бөлүнүүлөрдү ынтымакка салуу мисалдарына толо. Аз. Мухаммед (сав) сахабаларды раса жана урууга карап дискриминация кылуудан, адамдарды улутуна, жы нысына, тилине, уруусуна карап бөлүүдөн, ал тургай, бир коом ичинде адамдарды материалдык мүмкүнчүлүгүнө карап бөлүүдөн да толугу менен тоскон. Пайгамбар Мырзабыз (сав) Коштошуу хутбасында «Эй адамдар! Албетте Раббиңер бир жана атаңар да бир. Баарыңар Адамдан, Адам болсо топурактан. Аллахтын алдында эң жогоркуңар – Андан эң көп коркконуңар. Арап ажемден (арап эместен), ажем болсо араптан, ак карадан, кара да актан эч өйдө эмес, такыбалыктан тышкары.» сөздөрү аркылуу Мусулмандарды бул темада этият болууга чакырган.

farklı ırklardan çocuklar
 

Пайгамбарыбыз (сав) жана төрт халифа доорунда биринин артынан экинчиси уланган жеңиштер Ислам дүйнөсүнүн чек араларын чыгыш менен батышты көздөй кеңейтип, ар кайсы улуттардан көптөгөн адамдар Ислам желеги астында бириккен. Уруу кагылышууларына, түгөнбөгөн кан уруштарына чөмүлгөн Ортоңку чыгыш Ислам ахлагынын жайылышы менен бейпилдикке жетип, араптардын арасындагы уруу согуштары эле эмес, Мусулмандар караткан бүт жерлердеги уруштар да токтогон. Кээ бир Христиан мазхаптар арасында кырчылдашып уланган күрөштөр дагы Мусулмандар караткан жерлерде тынчтык менен аяктаган. Бир-бири менен согушкан уруулар, бир-бирлерин таш боордук менен жок кылууга аракеттенген топтор Ислам желеги астында бир-бирине жашоо укугун ыраа көрүп, урмат көрсөтүп калышкан.

Учурдагы Мусулмандардын көз-карашы да ушул багытта болушу керек. Мусулмандардын бир-бири менен болгон байланыштарында негизги критерий адамдардын расасы, этникалык тамыры, тили сыяктуу өзгөчөлүктөрү, колундагы мүмкүнчүлүктөрү, кызмат орду же даражасы эмес, ыйманы жана сонун адеп-ахлагы болуп саналат. Чын жүрөктөн ыйман кылган кишилер арасында сүйүү ал адамдын Аллахтан коркуп-тартынышына, Раббибизге болгон терең сүйүүсүнө, кылган чын ыкластуу иштерине, сонун адеп-ахлагына карап калыптанат. Эгер бир киши өмүрүн Аллах жолуна арнаганын бүт мамиле жана иш-аракеттери менен далилдеп, дайыма Аллахтын ыраазылыгын жана мээримин көздөп жакшы иштерди кылып жатса, ыймандуулар ал кишини сүйүп, урматташат. Ал кишинин терисинин өңүнө, анын улутуна, материалдык мүмкүнчүлүгүнө карашпайт, булар алардын сүйүүсүнө оң же терс таасир бербейт. Мусулман коомдор арасындагы мамилелерде да ушул эле критерийлер негиз болушу керек. Эки Мусулман калк арасындагы мамиленин маңызы Куранда билдирилгендей болушу керек: Мусулмандар бир-бирлеринин жардамчысы жана досу.

Ислам дүйнөсүнүн бүгүнкү бөлүнүүчүлүгүнүн эң негизги себептеринин бири – ушундай аң-сезимдин жоктугу. Буга болсо Куран ахлагынан алыстап, анын ордуна динден тышкаркы пикир агымдарынын жана көз-караштардын таасирдүү болуп калышы себеп болгон. Кээ бир билермандар Батышта чыккан динден тышкаркы философия жана идеологиялардын жаңылыштыктарына алданып, ал пикирлерди Мусулман аймактарына жайылтуу Ислам дүйнөсүн алга жылдырат деп ойлошкон. Бул тарыхый ката себеп болгон кыйроонун издери бүгүн да апачык көрүнүп турат. Адилеттикти, жан аябастыкты, мээримди, толеранттуулукту, ачык ойлуулукту, акылмандыкты алып келген Куран ахлагынын ордуна, кээ бир адашкан философия жана идеологияларды элдерге сиңирүүгө аракет кылынышы менен бирге Мусулман дүйнөсүндө өкүм сүргөн тартиптин жана көмөктөшүүнүн ордун башаламандык менен бөлүнүүчүлүк ээледи. Бул башаламандыкты токтотуу үчүн кээ бир өлкөлөрдө кайра эле Куран ахлагына карама-каршы бир модель пайда болуп, элди таш боордук менен эзген деспоттук режимдер курулду.

An Interview with Mr. Adnan Oktar by Al Baghdadia TV, June 29th, 2008

Reporter: Muslims are being massacred. First in Bosnia and now in Iraq and Afghanistan. What do you think should be done in Palestine?

Adnan Oktar: It is a sin for Muslims not be united and act as one. It is unlawful. According to the Qur'an, it is obligatory for Muslims to act together as one as brothers, for them all to be brothers to one another and to gather around a single leader. But Muslims are not doing that. As they fail to do that, it opens the way to all kinds of affliction. Muslims will abide by that obligation. What I am saying is that a Turkish-Islamic Union must be established under Turkish leadership, under the leadership of the Turkish nation. All countries will still be nation states in it. Every state will act freely domestically, but they will have a spiritual leader at their head. The Christians have a leader, the Pope. Muslims must also have a spiritual leader. This disorder and corruption will easily come to an end if there is a leader at the head of this spiritual union. In that event, if even a hair of Muslims' heads is harmed anywhere in the world, the incident will be stopped at once since all Muslims will act as one. But if they are fragmented, if they act in such a way as to make a policy of divide and rule possible, then it is easy to swallow the small pieces up. But it is impossible to swallow up the Muslim world as an entire block. Muslims must fulfill this obligation without delay.

Бүгүн Ислам дүйнөсүнүн келечеги жөнүндө стратегияларды белгилөөдө бул тарыхый тажрыйбадан сабак алып, туура эмес пикирлерге алдануудан этият болуу керек. Тарых апачык көрсөткөндөй, Ислам дүйнөсү өзүндөгү баалуулуктарды бекем карманганда гана көтөрүлө алат. Жана бул баалуулуктардын эң негизгилеринин бири – бул Мусулмандардын биримдиги жана чогуу болушу.

Тарыхтан бир өрнөк: Селахаддин Аййубинин Ислам Биримдиги

Haçlılar

"Collision of Arab Horsemen." Oil painting on canvas, The Walters Art Gallery, Maryland.

Кресттүүлөргө каршы Ислам дүйнөсүнүн абалы буга жакшы бир мисал болот.

1096-жылы башталган биринчи кресттүү жортуулунун аскерлери Ортоңку чыгышка жеткенде, Мусулмандар бир-бири менен пикир келишпей, урушуп турган эмирликтерге бөлүнгөн эле. Мындай бөлүнүүчүлүк себебинен Европадан келген ал варвар басып алуучуларга туруштук бере алышпады. 1099-жылы Иерусалимде үрөй учурарлык кыргын жасап курулган Кресттүүлөр хандыгы он жылдар бою Мусулмандардын мындай бөлүнүүчүлүгүнөн пайдаланды. Бирок улуу Ислам жол башчысы Селахаддин Аййубинин Мусулман эмирликтерди бир-бирден өз башкаруусуна алып бириктириши менен бирге Мусулмандар кресттүү басып алуучулар менен тең тайлаша турган күчкө жетти.

Анткен менен Мусулмандардын кресттүүлөрдү жеңиши бир күндө болбойт эле. Селахаддин Аййуби Мусулмандарды жалгыз желек астында бириктирип жатып, экинчи тараптан илимий жана адеп-ахлактык бир ойгонууну баштаткан эле. Encyclopedia Britannica'да айтылгандай:

Мусулмандардын диний уюмдарын стимулдоо жана жайуу (Селахаддин Аййубинин) саясатынын негизги бөлүктөрүнүн бири эле. Илимпоздорду жана дин аалымдарын колдоду, алар колдонушу үчүн университеттер менен мечиттерди курду жана аларга Ислам дүйнөсүнүн пайдасына көп эмгектерди жаздырды... Адеп-ахлактык кайрадан жаралуу менен бирге, бул анын жеке жашоосунун да чыныгы бир фактору эле, андан беш жүз жыл мурда белгилүү болгон дүйнөнүн жарымын өзүнө караткан биринчи муун Мусулмандарынын чечкиндүүлүгүн жана бекемдигин кайрадан ойготууга аракеттенди.10

A painting showing the Crusaders' 1099 massacre and destruction during their invasion of Jerusalem.

Илимий, адеп-ахлактык жана ыймандык жогорулоо Мусулмандардын саясий биримдигине кошулганда, Ислам маданияты дагы бир жолу көтөрүлдү: Селахаддин Аййубинин кол астындагы бириккен Ислам армиясы 1187-жылкы Хаттин согушунда –өз ичинде бөлүнүп жарылган- кресттүүлөр армиясын талкалады жана андан соң Иерусалим да кошо кресттүүлөр басып алган Палестина аймактары дээрлик толугу менен куткарылды.

Селахаддин Аййубинин жана анын башчылыгында курулган Ислам Биримдигинин эң маанилүү өзгөчөлүгү болсо – бул анын Куран ахлагынын талабы болгон адилеттик, бейпилдик жана тынчтыкты көздөө сыяктуу баалуулуктарды эң жакшы сактаганы эле. Селахаддин Аййуби көбүнчө кресттүүлөрдү аскердик жеңиши менен эскерилет, бирок анын белгилүү бир өзгөчөлүгү – анын кресттүүлөргө да, башка бүт Христиандарга да өтө адилеттүү жана кечиримдүү мамиле кылганы эле. Кресттүүлөр Мусулмандарга өтө көп зулумдуктарды жасаганына карабастан, Селахаддин Аййуби алардан өч алган эмес жана Иерусалимди каратканда шаардагы эч бир Христианга зыян тийгизилген эмес эле. Селахаддин Аййубинин дагы бир өзгөчөлүгү – анын өз тарабындагы радикалдарды да тизгиндеши эле. Үчүнчү кресттүүлөр жортуулун башкарган Англия ханы Ричард Акра мунарасында 3 миң Мусулман карапайым калкты таш боордук менен өлтүргөнү үчүн кээ бир кишилер өч алуунун жолун издеп, муну Йафа шаарындагы (азыркы Тель-Авив) Христиандарга массалык кыргын жасоо аркылуу ишке ашырууну каалашкан эле. Селахаддин Аййуби өз армиясы ичиндеги бул радикалдуу тенденцияны токтотуу, басуу жана Йафадагы Христиандарга коопсуздукту камсыздоо үчүн көп аракет кылды жана мында да ийгиликке жетти.

Аягында Селахаддин Аййуби кресттүүлөр менен бир катар макулдашууларга барып жана кээ бир мүмкүнчүлүктөрдү берип, ыйык жерлерге тынчтык алып келе алды. 1192-жылы 28-августта кресттүүлөр менен Мусулмандар арасында тынчтык келишимине кол коюлду. Андан соң Селахаддин Аййуби ал шаарды каратуу үчүн миңдеген Мусулманды өлтүргөн кресттүү кол башчыларга өтө айкөлдүк кылып, аларды өзүнүн коногу катары Иерусалимге чакырды. Иерусалимди зыярат кылган кресттүү кол башчылар Мусулмандардагы мындай улуу кечиримдүүлүк, толеранттуулук жана адилеттүүлүккө болгон таң калууларын жашыра алышкан эмес. Селахаддин Аййуби бир жолу душманы Англия ханы Ричарддын ооруп калганын угуп, ага өзүнүн жеке дарыгерин жана температурасын басышы үчүн кар жөнөткөн эле. Селахаддин Аййубинин Куран ахлагына таянган мындай бийик адеп-ахлагы аны бүт Европада легендага айлантты.

Кыскасы, Селахаддин Аййуби курган Ислам Биримдиги Мусулмандарга күч жана жеңиш да алып келген жана Ислам ахлагынын маңызындагы адилеттик, толеранттуулук, тынчтыкты көздөө сыяктуу баалуулуктардын турмушка ашырылышына да шарт түзгөн эле. Мусулмандар бир жагынан Исламга кызмат кылуу үчүн кыймылга келишсе, экинчи жагынан Мусулмандар арасында пайда болгон кээ бир радикалдуу тенденцияларга бөгөт болунуп, Куран ахлагы боюнча Мусулмандардын кандай болушу керек экени көрсөтүлгөн эле.

Haçlılar, Selahaddin Eyyubi
 

The borders of the Ayyubid Sultanate before and after Saladin's reign.

Селахаддин Аййуби курган Ислам Биримдигинен бүгүнкү күнгө чейин толук 8 кылым өттү. Бирок дал ошонун заманындагы себептер менен бүгүн да Мусулмандарга бир Ислам Биримдиги керек. Албетте, бүгүн Ислам дүйнөсүнө кресттүүлөр доорундагы сыяктуу бириккен бир аскердик кол салуу жок, бирок Ислам дүйнөсү ар кайсы аймакта ар кандай коркунучтар астында турат. Болгондо да, Ислам дүйнөсү башка маданияттардан артта калып, илим, технология, маданият, искусство, ой-пикир сыяктуу тармактарда –көп убакыт бою дүйнөнүн алдыңкысы болуп келгенине карабастан- артта калды. Башка тараптан, башка маданияттарда чыгарылган бир катар туура эмес философия менен идеологиялар да 19-кылымдан баштап Ислам дүйнөсүнө алып келинип, Куран ахлагын толук билбеген кээ бир Мусулмандарды таасири астына алууда. Исламдын атын жамынып чыккан, бирок чындыгында Ислам ахлагына толугу менен карама-каршы жырткычтыктарды жасаган кээ бир радикалдар болсо Ислам менен башка маданияттар арасында уруш чыгарууну каалагандарга, көбүнчө билбестен, кызмат кылышууда.

Булардын баарынын токтошу, Мусулмандардын кайрадан дүйнөгө багыт берген, жол көрсөткөн, адилеттик менен тынчтыкты алып келген, суктанылган бир маданият курушу үчүн болсо, бир кездерде Селахаддин Аййуби колдонгон ыкма колдонулушу керек: Ислам дүйнөсүндө адеп-ахлактык, илимий, ыймандык бир кайрадан жаралууну баштатуу жана бир тараптан Мусулмандардын саясий биримдигин куруу.

Айырмачылыктарга толеранттуулук көрсөтүп биригүү

Мусулмандардын биримдик курушу учурдагы абалды токтотуу үчүн гана зарыл болгон саясий бир талап эмес. Мындан да маанилүүсү: биримдик ансыз да Мусулман болуунун талаптарынын бири. Мусулмандар өмүрлөрүнүн ар бир көз ирмеминдеги сыяктуу, улуттук жана эл аралык саясаттарында да Куран ахлагына ылайык иш-аракет жүргүзүшү зарыл. Куран ахлагы болсо эң башта Ислам дүйнөсүнүн биримдик курушун талап кылат. Куран ахлагын негиз тутуу бул биримдиктин бекем болушун жана андан күтүлгөн активдүү ролду аркалашын камсыздайт.

Ислам ахлагы Мусулмандардын дайыма бириктирүүчү мамиле көрсөтүшүн, бир-бирине көмөктөшүп, ынтымактуу дин бир туугандары болууларын талап кылат. Аллах Куранда ыймандууларга «талашып бир-бири менен урушпашын» (Энфал Сүрөсү, 46) буйрук кылат жана мунун Мусулмандарды алсыздандыраарын билдирет. Башка бир аятта болсо төмөнкүдөй буйрук кылынат:

Аларга апачык далилдер келгенден кийин бөлүнүп майдаланган жана пикир келишпестикке түшкөндөр сыяктуу болбогула. Мына ошолор үчүн чоң бир азап бар. (Али Имран Сүрөсү, 105)

Beytüllahim şapeli, namaz

Chapel at Bethlehem, Thomas Allom

Mankind! We created you from a male and female, and made you into peoples and tribes so that you might come to know each other. The noblest among you in Allah’s Sight is the one of you who best performs his duty. Allah is All-Knowing, All-Aware. (Surat al-Hujurat: 13)

Абийири менен акылын колдонгон, өз кызыкчылыктарын эмес адилеттикти көздөгөн бир ыймандуунун башка ыймандуулар менен биримдик курбашы, дайыма бир пикир келишпестик ичинде болушу мүмкүн эмес. Бул жеке адамдардын мамилелерине да, элдер менен калктардын мамилелерине да тиешелүү. Аллах Куранда бул чындыкка да көңүл буруп, Мусулман калктардын бир-бирине карата адилетсиздик кылышына жана душмандай мамиле кылышына тыюу салган. Куранда мындай мамиле кылгандарды токтотуу жана Мусулман калктарды жараштыруу буйрулган:

Момундардан (ыймандуулардан) эки эл урушса, араларын оңдогула. Эгер бирөө экинчисине кол салса, кол салган тарап менен Аллахтын буйругуна кайтканга чейин согушкула; эгер аягында (Аллахтын буйругун кабыл алып) кайтса, анда адилеттик менен жараштыргыла жана (дайыма) адилеттүү болгула. Албетте, Аллах адилеттүүлөрдү сүйөт. (Хужурат Сүрөсү, 9)

Албетте, ар кайсы Мусулман эл арасында аймактык, маданий жана үрп-адаттык кээ бир түшүнүк жана шариятта айырмачылыктар болушу мүмкүн. Чечмелөөдө, көз-карашта айырмачылыктар болуп, ар кандай мазхаптар болот. Бул өтө табигый нерсе. Бул айырмачылыктар себебинен бир Мусулман элдин же топтун экинчисине каршы чыгып, аны менен сүйлөшпөй коюшу, орток баалуулуктарда келише албай турганчалык даражада экинчисин жат жана ал тургай душман көрүшү туура эмес болот. Эч качан мындай нерсе болбош керек.

An Interview With Mr. Adnan Oktar By Denge TV, December 9th, 2009

Adnan Oktar: This spirit of opposition stemming from this sectarian difference needs to be eliminated. Shiites, Alawites, Bektashis and Wahabbists are all our brothers. They are all spotless, honest, pious believing people. They all have a profound love of Allah and the prophets. They are therefore a blessing for us, our brothers. They are all a blessing. That idea of opposition needs to be eliminated. Once Islamic moral values spread across the Turkish-Islamic world this will lead to industriousness, activity, clarity of mind, discipline, trust in Allah, cleanliness, quality and profound reason. The whole region will enjoy the resulting abundance and beauty. The Christian world and the Jews will also benefit from it. This needs to be hastened.

 

An Interview With Mr. Adnan Oktar By Indonesia's Antara News Agency,
September 16th, 2008

Adnan Oktar: For one thing, they must love one another, and there must be no sectarian differences. Alawite, Sunni or Shiite, we are all brothers. They must have joyous, loving ties to one another. The coming of Hazrat Mahdi (pbuh) is imminent. The Prophet Jesus (pbuh) will return at any moment. They will see that what I am saying is true within the next 10 years. All of the signs have come about. People must joyously prepare for the Turkish-Islamic Union. By Allah's leave, our lives in Paradise will also be most delightful, insha'Allah. We may hope for that from Allah if we make such genuine efforts. We are entities for whom eternity has already begun. We are entities who will exist for all eternity, once we have been created. Insha'Allah, we will live on in Paradise.

But it is essential that we be completely honest, that we love one another with a great fervor. We must bow our heads to Allah. We must strictly follow the Qur'an and live by the morality revealed in it. When people do that, their hearts can be at peace, insha'Allah.

Аллах Куранда Мусулмандарды мындай катага түшпөшү үчүн эскертип, ахли китаптын каталарын сабак алуу үчүн көрсөткөн. Куранда ахли китаптын (Христиандар менен еврейлердин) каталары айтылып жатканда, алардын өз араларында майдаланып, бөлүнүшү да айтылат. Баййина Сүрөсүнүн 4-аятында ахли китаптын аларга апачык далилдер келгенине карабастан, бөлүктөргө бөлүнгөнү кабар берилет. Башка аяттарда болсо мындай бөлүнүүнүн себептери арасында «араларындагы кол салуу жана адилетсиздик», «араларындагы кызганычтык», «акыйкатка баш көтөрүү» сыяктуу жаман адеп-ахлак өзгөчөлүктөрү кабар берилет. Бул аяттардын кээ бирлери төмөнкүдөй:

Алар өздөрүнө илим келген соң, араларындагы «кол салуу жана адилетсиздик» себебинен гана бөлүнүп-жарылышты... (Шура Сүрөсү, 14)

Эч күмөнсүз, дин – Аллах Кабатында Ислам. Китеп берилгендер аларга илим келген соң гана араларындагы «кызганычтык жана акыйкатка баш көтөрүү» (баый) себебинен бөлүнүп-жарылышты. Ким Аллахтын аяттарын четке какса, (билип койсун) чындыгында Аллах эсепти өтө бат кылуучу. (Али Имран Сүрөсү, 19)

Мындай бөлүнүүчүлүк себебинен ахли китаптын тарыхынын чоң кагылышууларга толо экени белгилүү бир чындык. Христиандыктын алгачкы 1600 жылдык тарыхын бир-бири менен согушкан Христиан конфессияларынын тарыхы десек болот. Кичине эле чечмелөөдөгү айырмачылыктар да Христиандардын бир-бирин каапыр деп айыпташына себеп болгон. Мындай уруштардын ичинде Рим католик чиркөөсү акырындап үстөмдүккө жеткен, бирок андан кийинки кылымдарда эми бул Чиркөө «адашкан» (еретик) деп санаган башка диний конфессияларга (булардын арасында докетизм, монтанизм, адоптионизм, савеллианизм, арианизм, пелагианизм жана гностицизмди (Docetism, Montanism, Adoptionism, Sabellianism, Arianism, Pelagianism, Gnosticism) санаганга болот) карата абдан кысымчылык көрсөткөн. Папалыктын 11-кылымдан баштап катарлар жана богомилдер (Kathar, Bogomil) сыяктуу башка диний агымдарга жасаган кысымчылыктары, андан соң протестанттар менен католиктер арасында чыккан жана бир кылымдан ашыкка созулган кандуу согуштар Европа тарыхынын эң караңгы доорлоруна туура келет. Эң кызыгы, Европа маданиятынын бийиктеши ушул мазхап согуштары бүткөн соң гана башталган. Саясий тарыхчылар кабыл алгандай, заманбап Европа Христиан конфессиялары бир-бирине толеранттуулук көрсөтүшү керек деген пикир үстөмдүк кылган белгилүү Вестфаль (Westphalia) тынчтыгынан (1648-ж.) соң жаралган.

Адамдардын динде бөлүнүшүнүн түбүндө Аллах буйрук кылган ахлакты талап кылынгандай орундатпашы турат. Ал адеп-ахлак кичипейилдикке таянат. Кичипейилдиктен алыстагандар өздөрүн жана өз пикирлерин абсолюттук туура деп ойлошуп, алардан башкача ойлонгондорду басмырлап, аларды жек көрүшөт. Өз пикирлеринин абсолюттук туура экенинен эч күмөн санабаганы үчүн өздөрүн эч качан сын көз менен карашпайт жана ошондуктан жакшыраакка, туурараакка жыла алышпайт. Өз жоромолун гана жактырып аны менен мактангандардын абалына Куранда «... алар иштерин өз араларында (ар башка) китептер кылып бөлүштү; ар бир топ өз колундагын жетиштүү көрүп сүйүнүүдө.» (Мүминун Сүрөсү, 53) аятында көңүл бурулган.

Бул Аллахтан коркуп-тартынгандар жана акырет күнү сурак берээрине ишенгендер өтө тартынып-сактанышы керек болгон нерсе. Мунун маанисин түшүнгөндөр башка ыймандууларды да бөлүнүп-жарылуудан, айрылуудан тосушу, Мусулмандардын Куран ахлагында биримдик курушун камсыз кылуу үчүн аракет кылышы зарыл.

Өрнөк Мусулмандар адамдарга –булар Раббибиздин көрүнүштөрү деген түшүнүк менен- сүйүү, мээрим жана боорукер мамиле кылышат. Алар менен ишеними бир, Куранга ыйман кылган, Аллахтын буйруктарын орундаткан жана Пайгамбар Мырзабыз (сав)дын сүннөтүн ээрчигендерди болсо бир туугандары катары көрөт жана бир-биринин досу экенин унутушпайт. Мусулмар калктар арасындагы маданий, үрп-адаттык жана кээ бир көз-караш айырмачылыктары себебинен урушуп-талашуудан качынуу, аларды дайыма алдыңкы планга чыгарып карама-каршылыкка негиз даярдоонун ордуна, Куран ахлагын орундатууда биримдикте болууну колдоо зарыл. Мусулмандар биримдикте бир-бирин колдоп, карама-каршылык чыккан маселелерде толеранттуу болуп, түшүнүү менен мамиле кылышы керек. Жогоруда да баса белгилеп кеткендей, өзгөчө мунун маанилүүлүгүн түшүнгөн чын ниеттүү Мусулмандар менен Ислам дүйнөсүнүн алдыңкы ойчул жана акылмандары бул багытта өтө аракеттенип, Мусулмандар арасында биримдик менен ынтымакты колдошу зарыл. Мусулман дүйнөсүндө сүйүү, урмат, мээрим жана толеранттуулукка таянган бир көмөктөшүү курулушу керек.

Humayun Türbesi, Hindistan, Moğol

Humayun's Tomb, India. One of the most important works of the Mughal Empire.

Hold fast to the rope of Allah all together, and do not separate. Remember Allah's blessing to you when you were enemies and He joined your hearts together so that you became brothers by His blessing You were on the very brink of a pit of the Fire and He rescued you from it. In this way Allah makes His Signs clear to you, so that hopefully you will be guided. (Surah Al 'Imran: 103)

Дагы бир жолу эске салып кетүү керек: Ислам ахлагынын маңызында карама-каршылык жана бөлүнүүчүлүк эмес, ишеним биримдигин жана орток баалуулуктарды негиз туткан бир түшүнүк бар. Аз. Мухаммед (сав) «Силерге эки нерсе калтырып жатам, аларды бекем тутунсаңар эч качан адашып, жолдон чыкпайсыңар:

Куран жана менин сүннөтүм» деген сөздөрү менен Мусулмандарга ээрчиши керек болгон жолду көрсөткөн.11

Биздин милдетибиз ушул жолдо жүрүү. Акыйкат динге моюн сунуу жана бөлүнүүдөн качынуу – Раббибиздин бүт ыймандууларга буйругу. Аллах аятында мындайча билдирген:

Ал: «Динди туптуура сактагыла жана анда бөлүнүүчүлүккө түшпөгүлө» деп динден Нухка осуят кылганын жана сага вахий кылганыбызды, Ибрахимге, Мусага жана Исага осуят кылганыбызды силер үчүн да тешриъ кылды (бир шарият кылды). Сен аларды чакырган нерсе мушриктерге оор келди. Аллах каалаганын буга тандайт жана чын жүрөктөн Ага багытталганды хидаятка (туура жолго) жеткирет. (Шура Сүрөсү, 13)

Биримдик маанайынын орношу

Faytoum, Renoir, Londra

"The city of Faytoum." Paul Renoir, Mathaf Gallery, London.

Биримдик түшүнүүчүлүктү, жан аябастыкты, бекемдик менен туруктуулукту талап кылат. Аллах Куранда Мусулмандарга биримдикте болушун, шайтандын ынтымакты бузууга аракеттенээрин, бул биримдикке тоскоол болуу үчүн аракет кылаарын билдирген. Мусулмандар дин бир туугандары менен болгон мамилелеринде берки тарапты капа кыла турган бир сөздү айтуу, ачуулануу, урмат-сыйга туура келбеген мамиле жасоо сыяктуу биримдик маанайын буза турган ар кандай мамиледен качынууга милдеттүү. Ар бир ыймандуу экинчисине карата мүмкүн болушунча жан аябас, сабырдуу болуп, анын жакшылыгына аракет кылышы, бекем жана туруктуу болушу зарыл. Бул бүт ыймандууларда болушу керек болгон бир адеп-ахлак.

Буга эң сонун өрнөктөрдүн бири – Аз. Мухаммед (сав) менен бирге Меккеден хижрат кылган (көчкөн) ыймандуулар менен Мединада аларга сонун бир мекен даярдаган Мусулмандар арасындагы мамиле. Меккелик мушриктердин зулумдугу жана кысымчылыгы себебинен Аллах жолунда мекендеринен хижрат кылган ыймандууларды Мединада Аз. Мухаммед (сав)га моюн сунган Мусулмандар эң сонун тосуп алып, аларды өтө сүйүп, аларга абдан көңүл бурушкан. Бир-бирине жат эки коом болгонуна, араларында жахилия араптары арасында жалгыз маанилүү критерий болгон «уруучулук байланышы» болбогонуна карабастан, ыйманы жана моюн сунуучулугу себебинен өрнөк бир туугандыкты көрсөтүшкөн. Мединалык Мусулмандар хижрат кылгандарга ар түрдүү мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип, аларга үйлөрүн ачып, тамактарын алар менен бөлүшүшкөн жана өз муктаждыктарынан мурда алардын муктаждыгын ойлоп, момун бир туугандарынын напсисин өз напсилеринен өйдө тутушкан. Раббибиз Мединалык ыймандуулардын мындай сонун адеп-ахлагын Куранда мындайча билдирген:

Алардан мурда ал мекенди (Мединаны) даярдап, ыйманды (көңүлдөрүнө) жайгаштыргандар болсо, хижрат кылгандарды (көчүп келгендерди) сүйүшөт жана аларга берилген нерселерден улам ичтеринде бир муктаждык (сезимин) сезишпейт. Өздөрү муктаж болуп турушса да, (Мусулман бир туугандарын) өз напсилеринен өйдө тутушат. Ким напсисинин «сараң жана өзүмчүл каалоолорунан» сактанган болсо, мына ошолор фелах (кутулуу)га жетишкендер. (Хашр Сүрөсү, 9)

Бул өрнөк алуу керек болгон өтө бийик бир адеп-ахлак. Жана эки ыймандуу коомдун бир-бири менен болгон мамилесинин кандай болушу керек экенин көрсөткөн өтө маанилүү бир мисал. Пайгамбар Мырзабыз (сав) болсо Мусулмандар арасындагы көмөктөшүүнүн кандай болушу керек экенин бир хадисинде төмөнкүдөй сүрөттөгөн:

Мусулмандардын өз ара мээрими, сый-урмат жана көмөктөшүүсү бир дене сыяктуу. Денеде бир орган ооруганда башка органдар аны менен бирге ооруу сезишет жана укташпайт.12

Мусулмандардын бир-бирине болгон сүйүүсү жана жүрөктөрүндө бир-бирине карата эч кандай тескери сезимдин калбашы – Аллахтын ыймандууларга улуу бир берешендиги жана жакшылыгы. Акыретте толугу менен орундала турган бул жакшылык Куранда мындайча билдирилет:

Muayyad Camisi, tablo

"Interior of the Mosque of the Metwalys," by British painter David Roberts.

Obey Allah and His Messenger and do not quarrel among yourselves lest you lose heart and your momentum disappear. And be steadfast. Allah is with the steadfast. (Surat al-Anfal: 46)

Алардын көкүрөктөрүндө кекенүүдөн (эмне бар болсо баарын) алып салдык, бир туугандар катары тактылар үстүндө маңдай-тескей (отурушат). (Хижр Сүрөсү, 47)

Ошондуктан Мусулмандар көмөктөшүүнүн, бир туугандыктын жана биримдик сезиминин чоң бир жакшылык экенин түшүнүшү керек жана ал биримдикти сактоо үчүн сабырдуу жана эрктүү болушу зарыл. Энфал Сүрөсүнүн 1-аяты «... Эгер ыймандуу болсоңор Аллахтан коркуп-тартынгыла, араңарды оңдогула жана Аллахка жана Пайгамбарына моюн сунгула.» Мусулмандарга биримдикте болуунун маанилүүлүгүн кабар берген башка бир аят. Пайгамбарыбыз Аз. Мухаммед (сав) болсо Мусулмандардын биримдикте болушунун маанилүүлүгүн бир куттуу хадисинде мындайча айткан:

...Бир-бириңерге кызганычтык кылбагыла. Бир-бириңерге душмандык кылбагыла. Бир-бириңер менен жакшы мамилеңерди үзбөгүлө. Бир-бириңерден жүз буруп таарынышпагыла жана эй Аллахтын кулдары, бир туугандар болгула13

Ыймандуу адам дайыма кечиримдүү болууга милдеттүү, бирок берки киши да Мусулман болсо, аны менен дин бир тууганы экенин, экөөнүн тең Аллахтан коркуп-тартынаарын, Пайгамбар Мырзабыз (сав)га моюн сунаарын, адал жана арамга көңүл бураарын ойлоп өтө сабырдуу болушу керек. Мусулман дин бир тууганына дайыма жакшылык каалашы керектигин, өзүн ойлогондой аны да ойлошу керектигин, кандайдыр бир пикир келишпестик болгондо сабыр менен, боорукердик менен жана сүйүү менен жооп бериши керектигин жакшы билет. Бир Куран аятында Мусулмандардын дин бир туугандары үчүн төмөнкүдөй дуба кылаары билдирилет:

Анан алардан кийин келгендер: «Раббибиз, бизди жана бизден мурда ыйман кылган бир туугандарыбызды кечир жана жүрөктөрүбүздө ыймандууларга карата бир кекенүү калтырба. Раббибиз, чындыгында Сен өтө боорукерсиң, өтө айоочусуң» дешет. (Хашр Сүрөсү, 10)

Мусулмандар араларында кандайдыр бир маселеси болгон бир туугандары менен ал маселени досчо чечүүгө милдеттүү болгон сыяктуу, эки Мусулман калк арасында маселе келип чыкканда да, ыймандуулардын арасын оңдоп жараштырууга милдеттүү. Аллах ыймандууларга мындайча буюрган:

Ыймандуулар бир тууган гана. Демек бир туугандарыңарды жараштырып, арасын оңдогула жана Аллахтан коркуп-тартынгыла; балким айоо көрөөрсүңөр. (Хужурат Сүрөсү, 10)

terör

The prevalence of violence and cruelty reveals dimensions of the responsibility upon Muslims.

Мындай адеп-ахлактын ыймандууларга өтө күчтүү бир ынтымак жана биримдик маанайын тартуу кылаары анык. Раббибиз ыймандууларга Өз жолунда «бир-бирине бекем жабышкан бир имарат сыяктуу сапка туруп» (Сафф Сүрөсү, 4) күрөшүшүн буйрук кылат. Бул күрөш Аллахты жокко чыгарган философия жана идеологияларга каршы жүргүзүү керек болгон пикирдик бир күрөш жана бүт Мусулмандардын мойнундагы маанилүү бир жоопкерчилик. Бул пикирдик күрөштү аркалап, дүйнөнү караңгылыктан жарыкка чыгаруунун ордуна, өзүнүн ички маселелери менен күрөшкөн, жабык бир система куруу, албетте, чоң бир катачылык жана тарыхый бир жоопкерчилик болушу мүмкүн. Учурда дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө эзилген жана зулумдук көргөн Мусулмандар баш болуп, бүт адамзат оор абалдан кутулуунун жолун издеп, дүйнөгө тынчтык, бейпилдик, адилеттүүлүк алып келе турган жана унутуп калган жаралуу максатын эскерте турган бир жол көрсөтүүчүнү күтүп жатат. Мындай жол көрсөтүүчүлүк Ислам коомунун мойнунда жана бүт Мусулмандар муну түшүнүшү керек.

Зомбулуктун, террордун, зулумдуктун, алдамчылыктын, көз бойомочулуктун, уятсыздыктын, уруштардын, жакырчылыктын дүйнө жүзүндө кеңири тараганы жер жүзүнүн «фитнага» толгонун көрсөтүүдө. Мындай учурда Мусулмандардын арасындагы көпчүлүк маселелердин мааниси жоголууда. Бүт мындай зулумдук жана ахлактык бузулуу Аллахтын бар экенин жана жалгыздыгын жокко чыгарган, акырет күнүнө ишенбегендер курган негизсиз системаларга таянууда жана көбөйүп жайылууда. Мындай жагдайда абийирдүү адамдардын милдети – бул жакшылыкты көбөйтүп жайуу үчүн биримдик куруу.

Аллахтын уруксаты менен бул биримдик атеисттик идеологиялардын пикирдик жактан жеңилишинин эң негизги этаптарынын бири болот. Раббибиз Куранда атеисттердин биримдикте болооруна көңүл бурган жана ыймандуулардын да бир-бири менен дос болуп, бир-бирине жардам бериши керектигин билдирген. Бул жер жүзүндө бузукулукту токтотуу үчүн зарыл. Аятта төмөнкүчө айтылат:

güzel, sevimli kuşlar
 

Каапырлар бир-биринин досу. Эгер силер да андай кылбасаңар (бири-бириңерге жардам берип, дос болбосоңор) жер жүзүндө бир фитна жана чоң бир бузукулук (фесат) болот. (Энфал Сүрөсү, 73)

Ушунчалык маанилүү бир жоопкерчилик жүктөлгөн Мусулмандардын ынтымакта жана биримдикте болушу керек экени анык. Мусулмандар биримдигине тоскоол болгон жагдайлар болгондо төмөнкү суроолор жөнүндө ойлонушу керек:

«Бул жагдай Ислам биримдигине жолтоо боло турганчалык маанилүүбү?»

«Эч бир пикирге келүү мүмкүн болбогон бир жагдайбы?»

«Атеисттик идеологияларга каршы пикирдик иш-аракет жүргүзүүнүн ордуна, Мусулман бир калк менен күрөшүү туурабы?»

Бул суроолорго жүрөгүн угуп жооп бергендердин баары эч түгөнбөгөн уруштардан алыс болуунун жана Мусулмандар арасындагы Куран ахлагына таянган биримдикти коргоонун эң негизги маселе экенин түшүнөт.

Ошондой эле, Мусулмандар шайтандын да дайыма ынтымак менен биримдикти бузуу, Мусулмандардын арасына душмандык салуу үчүн аракет кылаарын унутпашы керек.

Раббибиз «Кулдарыма сөздүн эң жакшысын сүйлөгүлө деп айт. Себеби шайтан ынтымактарын бузат. Күмөнсүз шайтан адамдын апачык бир душманы.» (Исра Сүрөсү, 53) аяты менен ыймандууларга бул коркунучту эскерткен. Бул аят Мусулмандардын бир-бирине жакшылап ойлонуп сүйлөшү керектигин, көңүлүн оорута турган, шылдыңдаган, катуу, сындаган сөздөрдөн өтө качынышы керек экенин көрсөтөт.

Куранда биримдикте болуунун маанилүүлүгү кабар берилүү менен бирге, бир тараптан, уруштардын жана биримдик маанайын буза турган мамилелердин Мусулмандардын күчүн азайтаарына да көңүл бурулган. Раббибиз мындайча билдирет:

Аллахка жана Элчисине моюн сунгула жана өз ара урушуп талашпагыла, маанайыңар түшүп, күчүңөр жоголот. Сабыр кылгыла. Күмөнсүз, Аллах сабыр кылгандар менен бирге. (Энфал Сүрөсү, 46)

Бул, башында да айтып кеткендей, жеке адамдарга да, Мусулман калктарга да тиешелүү. Эгер Ислам дүйнөсү күчтүү, туруктуу, гүлдөп өскөн бир маданият болууну, дүйнөгө бүт тармакта багыт берүүнү жана жол көрсөтүүнү кааласа, биримдикте болууга мажбур. Мындай биримдиктин жоктугу, Мусулман өлкөлөр арасындагы бөлүнүүчүлүк жана чачырандылык, Ислам дүйнөсүнөн орток бир сөз чыкпашы байкуш Мусулман калктарды коргоосуз калтырууда. Палестинада, Кашмирде, Чыгыш Түркстанда (Синьцзянда), Мородо жана дагы көп жерлерде аялдар, жаш балдар жана улгайгандар муктаждык ичинде зулумдуктан куткарылууну күтүшүүдө. Бул күнөөсүз адамдардын жоопкерчилиги баарынан мурда Ислам дүйнөсүнүн мойнунда. Мусулмандар Пайгамбарыбыз (сав)дын «Мусулман Мусулманга зулумдук кылбайт жана аны коркунуч ичинде таштабайт» деген сөзүн эстеринен чыгарбашы керек.14

kır, çiçekler, kediler

Obey Allah and His Messenger and do not quarrel among yourselves, lest you lose heart and your momentum disappear. And be steadfast. Allah is with the steadfast. (Surat al-Anfal: 46)

 

Ислам дүйнөсү бөлүнүүчүлүктү жана айырмачылыктарды бир тарапка таштап, бүт Мусулмандардын «бир тууган» экенин эстеши керек жана бул руханий бир туугандыктан келип чыккан сонун адеп-ахлак менен бүт дүйнөгө өрнөк болушу зарыл. Ыймандуулардын бир-бири менен болгон бир туугандыгы Улуу Аллахтын бир берешендиги жана жакшылыгы. Чын ниеттүү Мусулмандар бул жакшылык үчүн Раббибизге шүгүр кылып, Аллахтын «бөлүнүп-жарылбагыла» деген буйругун унутпашы керек:

Баарыңар Аллахтын жибин бекем кармангыла жана бөлүнүп-жарылбагыла. Аллахтын силерге берген нематын эстегиле: бир кезде силер өз ара душман болуп, (токтоосуз согушуп) турганыңарда жүрөгүңөрдү бири-бирине үлпөт кылды жана Анын бул нематы себептүү (бир туугандай) дос болуп калдыңар. Жана силер тозок чуңкурунун жээгинде элеңер, андан силерди куткарды. Аллах силерге Өзүнүн аяттарын туура жолго түшөөрсүңөр деп ушинтип баян кылат. (Али Имран Сүрөсү, 103)

An Interview With Mr. Adnan Oktar By Al Baghdadia TV, August 5th, 2008

Adnan Oktar: You know my ideas. I am a follower of the creed of the Ahl al-Sunnah. … For one thing, we must eliminate all sectarian differences. These are completely unconscionable. Wahhabism, Shiism and Sunnism are all fraternal sects. We all live together. We are all brothers. Muslims must never be one another's enemies on the pretext of sectarian differences. They are all sects of great piety. They are all sects that scrupulously abide by the faith. There is no division among us. We all believe in the same Allah and the same Prophet. We face the same direction in prayer. We love the same prophets. We are the same in just about everything. A spirit of opposition caused by differences of minor detail would be very ugly. It would mean falling into satan's trap. My brothers must take great care over this. All Muslims must love one another. For example, when a Shiite meets a Sunni he must embrace him and ask how he is doing. When he meets Wahhabist brothers, for example, he must go to their homes and embrace them and dine with them and even pray with them. I sometimes hear people say they do not pray behind each other, and that is totally out of order. They must be happy to pray behind them. Be they Shiite or Wahhabist or Sunni… It makes no difference, as we are all brothers… This ill becomes any Muslim.

Биримдик Мусулмандарга күч берет

Жогоруда Мусулмандар арасындагы уруш-талаш же бөлүнүүчүлүктүн аларды руханий алсыздандыраарын айтып өткөн элек. Бул Аллах Куранда ыймандууларга билдирген сырлардын бири жана бул аркылуу дагы бир маанилүү чындыкка көңүл бурулууда: бөлүнүүчүлүк менен уруш-талаштар Мусулмандарды руханий алсыздандырса, биримдик менен көмөктөшүү болсо Мусулмандарга күч берет. Аллах Куранда ыймандууларга «укуктары тебеленгенде» биримдикте күрөшүүнү буюрган:

Жана укуктары тебеленгенде, биримдикте каршы чыгышат. (Шура Сүрөсү, 39)

Бул ыймандууларга Аллахтын бир буйругу жана көптөгөн терең мааниси бар. Атеисттик идеологиялардын илим-пикир менен жок кылынышы да Мусулмандардын биримдик курушу менен гана мүмкүн болот.

Бирок, албетте, ыймандуулардын биримдигин күчтүү кылган нерсенин негизи алардын ыйманы жана чын ыкласы экенин унутпаш керек. Чыныгы достук менен биримдик чыныгы ыйман менен гана түзүлөт. Ыймандуулар бир-бирин ортого эч кандай кызыкчылык күтүүсүн кошпостон, чын ниеттен жана Аллах ыраазылыгы үчүн гана сүйүп, Аллах ыраазылыгы үчүн дос болот жана Аллах ыраазылыгы үчүн биримдикте болушат. Пайдубалы дүйнөдөгү эң бекем булакка, Аллах сүйүүсүнө жана Аллах коркуусуна таянган мындай биримдиктин бузулушу, талкаланып жыгылышы, Аллахтын каалоосунан тышкары, эч мүмкүн эмес. Мынчалык бекем бир биримдиктин Мусулмандарга дүйнөдө көп кездешпеген бир күч берээри болсо анык. Раббибиз «... Канчалаган аз сандагы топ көбүрөөк болгон бир топту Аллахтын уруксаты менен жеңген; Аллах сабыр кылуучулар менен бирге.» (Бакара Сүрөсү, 249) аятында ийгиликке жетүү үчүн сан жагынан көп болуунун маанилүү эмес экенине ишарат кылган. Мусулмандардын ыйман менен чын ыкласка таянып курган биримдиги аларга чоң ийгиликтерге жетүүнү камсыздай турган бир эрк менен чечкиндүүлүктү тартуулайт.

Аллах башка бир аятта болсо каапырлар (атеисттер) ынтымактуудай көрүнгөнү менен чындыгында биримдик түзө албашын кабар берген:

... Өз араларындагы уруштары болсо абдан күчтүү. Сен аларды чогуу деп ойлойсуң, чындыгында болсо жүрөктөрү бөлөк-бөлөк. Бул, күмөнсүз, алар акыл жүгүртпөгөн бир коом болгону үчүн ушундай. (Хашр Сүрөсү, 13-14)

aile, insanlar
 

By acting in a spirit of unity and cooperation, the Muslims will set a very good example for all other societies. The essentials of the Qur'an's values, such as justice, compassion, love, and understanding will spread to the rest of the world. In other words, Muslim unity will be a blessing for all of humanity.

Чын, калыс ниет менен курулбаган биримдиктер канчалык көмөктөшүү ичиндегидей көрүнгөнү менен түпкүрүндө бөлөк-бөлөк болот. Себеби алардын биримдиги бир кызыкчылык биримдиги болот жана кызыкчылыктарына зыян келүү ыктымалдыгы ал биримдикти заматта жок кылат. Мусулмандар Аллах Куранда билдирген бул сырды билишет. Мусулмандардын биримдиги дүнүйөлүк жоготуулар натыйжасында чайпалбайт, тескерисинче андан да күчтөнөт. Мындай маанай Мусулман биримдигин өтө күчтүү кылат. Улуу Ислам аалымы Саид Нурси Мусулмандардын чын ыклас жана чын ниет менен түзгөн биримдик аркылуу канчалык чоң күчкө жетээрин төмөнкүдөй мисал менен айткан:

Албетте төрт кишиден бир миң бир жүз он бир руханий күчтү алган ыклас сырына жетүү менен, көмөктөшүүгө жана акыйкатка ишенүүгө муктажбыз жана мажбурбуз. Ооба үч алиф бирикпесе, үч болот. Сандардын сыры менен бириксе, бир жүз он бир маанисине ээ болот. Төрт жолу төрт өз-өзүнчө турса, он алты болот. Эгер бир туугандык сыры менен жана биримдик максаты менен жана биригүү милдети менен бир сызыкта тизилишсе, анда төрт миң төрт жүз кырк төрт күчүнө жана маанисине жеткен сыяктуу, чыныгы ыклас сыры менен он алты жан аябас бир туугандардын баркынын жана руханий күчүнүн төрт миңден ашаарына көп тарыхый окуялар күбө болот.

Бул сырдын сыры мындай: акыйкат, чын ниеттүү бир биримдикте ар бир адам башка бир туугандарынын көзү менен да көрө алат жана кулактары менен да уга алат. Он чындап бириккен адамдын ар биринин жыйырма көз менен карап, он акыл менен ойлонуп, жыйырма кулак менен угуп, жыйырма кол менен иштеши сыяктуу руханий баалуулугу жана күчү болот.15

Бул жерге чейин айтылгандар Ислам дүйнөсүнүн биригиши жана Мусулмандардын күчтүү бир биримдик түзүшү керек экенин көрсөтүүдө. Эмки бөлүмдө болсо Түрк-Ислам Биримдигинин өзгөчөлүктөрүнүн кандай болушу керектигин карайбыз.

An Interview with Mr. Adnan Oktar By Crimean Newspapers, November 14th, 2008

Adnan Oktar: The Turkish-Islamic Union is not utopian. That would be like asking how Konya and Istanbul, Erzurum and Ankara came together. It is the state of division that is peculiar. Would it be at all logical for one to take Erzurum or Konya from us and say that "your uniting together is a pipe dream"? Division was forcibly imposed on us at one time. But if there is a nation, and everyone uses the same language and shares the same religion, then they are one nation. How could they all be separate? ... Of course the states will remain separate. Azerbaijan, for example, will remain as a separate state, but there are two states, one nation. Kirkuk will remain separate of course, but as two states, one nation. And Crimea likewise, as two states, one nation. In other words, we are one nation. [They ask,] "How can this be possible?" So how did the Common Market come about? How did the EU come about? Is it somehow impossible when it is something to do with Muslims? We even share the same language, religion, lineage and everything. We have the same customs, traditions and everything. They say we cannot be united. So how come Europe is united? How does NATO come together? They all fight alongside one another, these people. I mean, when they have to fight, they all fight together and are prepared to die. Since they are capable of such a unity as that, why should the Turkish-Islamic Union not come into being? Questioning it is something so illogical as to be actually unanswerable. Of course it will happen.

This is a sociological fact. But we need to be very honest in doing this. If someone stands up and says: "We will build the Turkish-Islamic Union, and we will rule the world. The Turkish race is the greatest. It is the top race. We will rule the entire world," then that is out of the question. But you stand up and say: "The Turkish nation is a very noble and well-mannered one, full of love and in favor of peace, and altruistic. In times of difficulty they will wish to use all the means at their disposal, their selves and their wealth, to isolate the situation in question and put it right.

We treat all the nations of the world with love and affection..." Some say, for example, that Russia will collapse when there is a Turkish-Islamic Union. But why should it collapse? Why should Russia collapse? Russians are lovely people, why should they be unhappy? Why should there be any suffering there? Why should we be happy on the back of their suffering? What happiness can there be if it is built on another's suffering? How could we rejoice if Russia were to collapse? Our happiness will be all the greater if Russia prospers, grows, develops and gets stronger. Let us be friends and live together. Russia is in any case a kind of Turkic state. There are Turks all over it. It is a kind of Islamic country. It is full of Muslims everywhere. Why should we be enemies? For one, they must abandon that mindset. It is totally illogical. Bigotry must end, and all the countries of the world will then approach this beauty willingly and happily. That is because the Turkish-Islamic Union will benefit all of Europe, America, China and Russia. That is because the world wants there to be no terror, and this union will put an end to terror. It will eliminate terror all over the world. Not just in the Islamic world, but everywhere. A huge economic power will emerge. A huge underground wealth will emerge. And a huge manpower. And the most wonderful art and beauty. And a spirit of love.

This needs to be very well emphasized. Nobody in the world will oppose it. Communists will not oppose it. Neither mad people nor sane will oppose such a thing. But if you stand up egotistically and say, "I am the greatest," and "I will crush everyone else," then they will put the blocks up straight away all over the world. Why are we opposed to atheist Zionism? The whole world is opposed to it because of their violently psychopathic attitude. But we love Israel. We love the people. We love the Jews. They are our dear brothers. Let them live in plenty and abundance. May Allah grant them long and good lives. We have no disagreements with them. Armenians are also our very dear brothers. They are our old friends and brothers. They were forced to split away from us. We used to call them the Loyal Nation. We had Armenian generals, artists and scientists. It was as if they had torn our hearts out. Why should Armenia split away from us? Armenia is a country that must assume its place in the Turkish-Islamic Union. And Georgia. Let us embrace one another and be as one. Let us trade. Let us collaborate in industry. Let us open hospitals and schools and set up facilities. Let us build roads. Let us help one another so they will be happy and we can rejoice at their happiness. We are a nation that delights in the happiness of others. We are happy when others are happy. We cannot build joy and happiness on the suffering of others. The whole matter lies in telling people that. Once we have laid that out, America, Russia and everyone will sign up to it. As they actually do now.

 

Булактар

8. Ahmet Davutoglu, Stratejik Derinlik-Turkiye'nin Uluslarası Konumu (Strategical Depth: Turkey's International Status) (Istanbul: Kure Publications, 2001), 250.

9. Sahih Bukhari.

10. "Saladin," The Encyclopedia Britannica, 2002 CDEdition.

11. Sahih Bukhari.

12. Sahih Muslim.

13. Ibid.

14. Sahih Bukhari and Sahih Muslim.

15. Bediuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Collection, "The Twenty-First Flash, Your Second Rule."

5 / total 11
You can read Harun Yahya's book Түрк-ислам Биримдигине Чакырык online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."