< <
6 / total: 11

Кандай Түрк-Ислам Биримдиги?

19-кылымдын аягында жана 20-кылымдын башында болуп өткөн эки чоң дүйнөлүк согуш, ал согуштарда көз жумган миллиондогон адам, кыйрап талкаланган, жер менен жексен болгон айыл-шаарлар, жырткычтык кадимки нерседей кабыл алынган концлагерьлер адамзатка бир сабак болду. Бул согуштардын түздөн-түз ичинде болгон Батыш дүйнөсү согуштан кийин курулган тартипте бул тарыхый драмадан өтө маанилүү сабак алды. Булардын башында «келечекте чыгышы ыктымал болгон маселелерди оңойураак жана кыска убакта чече алуунун эң натыйжалуу жолдорунун бири – бул биримдик куруу» деген көз-караш турган эле. Андан мурда да ар кайсы Европа өлкөлөрү өз ара биримдиктерди курууга аракет кылып, бирок ал биримдиктер кээде кызыкчылык мамилелеринен улам, кээде болсо идеологиялык себептерден көпкө жашаган эмес эле. Бирок бул жолу Батыш дүйнөсү курула турган биримдиктин бир экономикалык кызматташтык же орток коргонуу келишими менен чектелбестен, Европанын орток маданий баалуулуктар айланасында биригишинин мажбурлуулугун түшүнүшкөн эле. Албетте, бул узун жана татаал бир процесс эле.

çiçekler

And when your Lord announced: "If you are grateful, I will certainly give you increase, but if you are ungrateful, My punishment is severe." (Surah Ibrahim: 7)

Согуш Европанын чоң күчтөрүнүн экономикаларын кыйратып, өнөр-жай дээрлик талкаланып бүткөн эле. Кыйраган жүздөгөн шаарды кайрадан куруу, инфраструктураны оңдоо, билим берүү жана саламаттыкты сактоо мекемелеринин кайрадан нормалдуу иштешин камсыз кылуу керек эле. Болгондо да, Европада согуш бүтүп, бирок колонияларда көз-карандысыздык кыймылдары башталган эле. Мындай шарттарда туруктуулукту камсыздоо жана мындай чачырандылыкта бир биримдикти түзүү өтө оор көрүнүп жаткан эле. 1951-жылы өнөр-жайды өнүктүрүү деген негизги максат менен курулган Европа көмүр жана болот уюму бул аракеттин алгачкы кадамы болду. Кийинчерээк Европа экономикалык уюмуна, андан соң Европа Бирикмесине, эң аягында болсо Европа Биримдигине айланган бул уюм мүчө өлкөлөр арасында товарлардын, кызматтын, капитал менен жумушчу күчүнүн эркин айланышын камсыз кылган, жалгыз акчалуу, мыйзамдык түшүнүгү жана ал тургай мамлекеттик уюмдарына бир-бирине ылайыкташтырылган күчтүү бир биримдикке айланды. Учурда Европа Биримдиги дүйнө саясатына багыт берген элементтердин бири.

56 Мусулман өлкө мүчө болгон Ислам Конференциясы Уюму Мусулмандарды чогулткан –мүчөсүнүн саны жана мүчөлөрүнүн географиялык жайгашышы жагынан- эң чоң Мусулман уюм болуп саналат. Бул уюмдан тышкары бир аймакта жашаган Мусулман өлкөлөр арасында ар кандай соода-экономикалык жана аскердик кызматташтыктар, аймактык биримдиктер курулууда. Булардын баары маанилүү иштерди жасаган уюмдар жана бар болушу пайдалуу. Бирок Ислам дүйнөсү туруктуу мекемелери иштеген, сөзсүз аткарылчу чечимдерди алуу укугуна ээ, орток саясат иштеп чыга турган жана аны чечкиндүүлүк менен ишке ашыра турган, бүт Мусулман дүйнөсүнүн орток үнү боло турган, белгилүү аймактар менен эле чектелбестен бүт Мусулмандардын маселелери менен алектенип аларды чече турган кеңири масштабдуу бир биримдикке муктаж. Ал биримдиктин иш-аракети экономикалык, аскердик жана социалдык тармактарды камтышы керек. Ал биримдиктин урматында Мусулман өлкөлөр арасында ынтымак курулуп, көмөктөшүү өнүгөт. Ошентип эң башында биримдикке кирген өлкөлөрдүн коопсуздук маселелери чечилет, андан соң көп тараптуу кызматташтыктар менен мүчөлөрдүн бакубаттык деңгээли көтөрүлөт. Ислам дүйнөсү –түздөн-түз же кыйыр түрдө аны менен байланыштуу маселелерде- бир денедей иш-аракет жүргүзөт жана натыйжада Мусулман калктардын пайдасына болгон стратегияларды иштеп чыгуу мүмкүн болот.

20-кылымдын экинчи жарымында Палестина баш болуп, Босния, Косово, Карабах, Кашмир, Аче сыяктуу аймактарда болгон окуялар Мусулман дүйнөсүнө маанилүү бир чындыкты көрсөттү. Миңдеген жарандар көз жумган, жаш балдар жетим калган, жырткычтык менен зомбулук эң жогорку чекке жакындаган бул аймактарда Батыш дүйнөсүнүн ал окуяларга же такыр маани бербеши же өтө кеч көңүл бурушу жана керектүү чараларды көрүүдө эч шашылбашы Ислам дүйнөсү аркалашы керек болгон жоопкерчиликти Мусулмандардын эсине дагы бир жолу салды: Мусулман калктардын укуктарын коргоо, муктаждыктарын камсыздоо эң башында Мусулмандардын милдети жана Ислам дүйнөсү бул багытта өтө активдүү жана чечкиндүү болууга милдеттүү. Мусулман өлкөлөрдүн бүт Мусулмандардын коопсуздугун кепилдикке ала турган бир күчкө айланышы Ислам дүйнөсү эл аралык саясат майданында бир ооздон сүйлөгөндө гана мүмкүн болот.

Ислам дүйнөсү аскердик, саясий жана экономикалык жактан бир болууга милдеттүү. Өз ичинде биримдикти камсыз кылган Ислам дүйнөсү дүйнө тынчтыгына да кепилдик болуп, кээ бир радикалдуу элементтер менен «маданияттардын согушун» жактагандар теорияларына негиз катары көрсөтөөр шылтоо таппай калышат.

Түрк-Ислам Биримдигинин жалпы түзүлүшү

terör

Not so! All who submit themselves completely to Allah and are good-doers will find their reward with their Lord. They will feel no fear and will know no sorrow. (Surat al-Baqara: 112)

Түрк-Ислам Биримдиги мүчө өлкөлөрдүн улуттук көз-карандысыздыгы менен улуттук чек аралары ошол бойдон сакталган, ар бир өлкө өзүнүн улуттук укуктарын жана кызыкчылыктарын коргой ала турган бир түзүлүш болушу керек. Бирок бүт бул көз-карандысыз мамлекеттерди орток бир «Ислам маданияты» ичинде бириктире турган бир көз-караш жана ал көз-караштын негизинде орток саясаттарды иштеп чыгып, ишке ашыра турган чечим алуучу жана аткаруучу органдар түзүлүшү керек. Максат – мамлекеттердин түзүлүшү жагынан биригиши эмес, орток саясат жана кызыкчылыктар тегерегинде биригиши жана ал саясаттарды турмушка ашырууда биримдиктин мажбурлоочу күчүнүн болушу.

Заманбап мамлекет түшүнүгү менен Түркия Республикасын Мусулман өлкөлөрдүн эң туруктуу демократиясына айланткан Мустафа Кемаль Ататүрктүн Ислам дүйнөсүнүн кандай түзүлүш ичинде биримдик кура алаары жөнүндө да маанилүү ойлору бар. Бир мамлекеттин эң негизги элементтеринин биринин улуттук чек аралары ичинде жашоо укугу экенин айткан Ататүрктүн сөздөрүнүн тууралыгын убакыт далилдеди. Белгилүү болгондой, Осмон императорлугунун кулашында Осмон империясы аймагында жашаган калктардын бир бөлүгү алданып, Осмон империясын колдоонун ордуна, сырткы күчтөр менен кызматташышкан. Бирок ар кандай кызыкчылыктарга жетүүнү үмүт кылып бул жолду тандагандар кызматташтык жасаган өлкөлөрдүн карамагына кирип, колонияга айланышкан. Ал калктардын кээ бирлери Түркия Республикасы жаңы түптөлгөн жылдары Мустафа Кемальга өкүлдөрдү жөнөтүп, аларды колонияга айланткан лидерлеринин акылсыздыгынан арызданышкан жана ал тургай кээ бирлери Түркия Республикасы менен биригүү каалоосун да айтышкан. Ататүрктүн ал сунуштарга берген жообу Түрк-Ислам Биримдигинин пайдубалынын кандай болушу керек экенин көрсөткөн маанилүү бир жооп болгон:

Бүт Ислам ааламынын руханий жана материалдык жактан да биримдикте жана союздаш болушуна албетте кубанабыз. Ал үчүн болсо биздин өз чек араларыбыз ичинде көз-карандысыз болгонубуз сыяктуу, сириялыктар менен ирактыктар да улуттук эгемендүүлүккө таянган көз-карандысыз бир күч болуп чыга алышы керек.16

Көрүнүп тургандай, Ататүрк баса белгилеген шарт – ал өлкөлөрдүн да көз-карандысыздыкка жетүүсү. Түрк-Ислам Биримдигинин маанилүүлүгүн билген Ататүрк мындай биримдик андан күтүлгөн натыйжаны бериши үчүн мүчөлөрүнүн улуттук чек аралары ичинде көз-карандысыздыкка жеткен, улуттук эгемендүүлүккө таянган жана өз бутунда тура алган мамлекеттер болушу керек экенине көңүл бурган. Ошондуктан азыр да курула турган бул уюмдун мүчөлөрүнүн өз аймагынын бүтүндүгүн жана көз-карандысыздыгын сакташы өтө маанилүү.

endüstri, sanayi
 

The military, political, and economic unity of the Islamic world will enable a better use of the available resources and allow it to accomplish major cultural and economic development.

Мындай биримдик урматында дүйнө Мусулмандары бир-бири менен түздөн-түз байланышта болуп, бир-биринин маселелерин жакшы билет жана бир-бирине көмөктөшүшөт. Бөлүнүүчүлүк, топторго айрылуу, улутчул бөлүнүүчүлүк сыяктуу бүт түшүнүктөр бир тарапка коюлуп, «бүт Мусулмандар бир тууган» деген принцип негиз тутулат. Учурда Ислам дүйнөсүндө кеңири тараган башка башка көз-караштар, чечмелөөлөр жана модельдер арасында бир пикирге келе албоо Мусулмандардын биримдигине тоскоол болууда. Түрк-Ислам Биримдигинин биримдик чакырыгы этникалык тамырга, экономикалык шарттарга же географиялык абалга карабайт; раса, тил жана маданий өзгөчөлүктөрдөн келип чыгышы мүмкүн болгон ар кандай душмандык бул биримдик тарабынан жок кылынат. Бул уюмдун биримдик түшүнүгү бир калктын экинчисинен, бир маданияттын башкасынан, бир топтун экинчисинен үстөмдүгүнө таянбастан, баары бир-бирине тең болгон толеранттуулук, сүйүү менен достукка таянган бир көмөктөшүүнү негиз тутат.

 

Түрк-Ислам Биримдигин түзүүдөгү негизги максаттардын бири жалпы Мусулмандарга багыт бере турган борбордук бир бийликтин түзүлүшү болуш керек. Ал үчүн бул борбордун сөзсүз бүт Мусулмандарга сөзү өтүшү зарыл, башкача айтканда, бүт башка башка көз-караштарды камтый алышы шарт. Түрк-Ислам Биримдиги негизги Ислам баалуулуктарын жана ишенимдерди негиз тутуп, шарият жана көз-караштагы айырмаларды толеранттуулук жана түшүнүү менен кабыл алышы керек жана ал айырмачылыктарды бир маданий байлыкка айланта алышы зарыл. Ал айырмачылыктар орток чечим алууга жана саясий эркти турмушка ашырууга тоскоол болбошу керек. Мусулман өлкөлөр арасындагы бүт карама-каршылыктар бул борбордо чечилип, пикир келишпестиктер жоюлушу зарыл. Өзүнүн ички маселелерин чече алган бир Ислам дүйнөсү башка маданияттардын мүчөлөрү менен чыга турган маселелерди да оңой гана чече ала турган мүмкүнчүлүккө ээ болот. Ошентип бүт Мусулмандарды бириктирген бир борбордун орток саясаттарды иштеп чыгуу жана ал саясаттарды ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү туулат.

Бүгүнкү күндө Ислам дүйнөсүнүн ортоктошо чечиши керек болгон шашылыш маселелер дүйнө саясатынын негизги актуалдуу маселелери болууда. Палестина, Кашмир, Ирак сыяктуу саясий маселелер, терроризмге каршы жүргүзүү керек болгон пикирдик күрөш, өнүкпөгөндүк, жакырлык, саламаттыкты сактоо жана билим берүү булардын негизгилери. Булар аймактык же ал жерлерде жашаган элдерге гана тиешелүү маселелер эмес. Бүт Мусулмандарга түздөн-түз тиешелүү маселелер, ошондуктан алардын чечилиши Ислам дүйнөсүнүн көмөктөшүүсүн талап кылууда. Эч ким «Месжид-и Аксада болуп жаткандар палестиналыктарга гана тиешелүү», «Кашмирде зулумдукка кабылган Мусулмандар өздөрү андан чыгышсын» же «Ислам дүйнөсүнүн кандайдыр бир аймагында ачарчылык чегинде жашап жаткан жаш балдар ошол өлкөнүн маселеси» дей албайт. Мусулмандар ыйманынын бир талабы катары мындайды кабыл ала алышпайт.

Бирок Мусулмандар өз араларында күчтүү бир биримдик түзө албаганы үчүн, алардын ордуна буга окшогон маселелерде башка өлкөлөр чечүү жолдорун сунушташууда. Анткен менен ал сунуштар көбүнчө Мусулмандардын кызыкчылыгын эске албаган же убактылуу чечүү жолдорун камтыган пландар менен гана чектелүүдө. Уруш-талаш, пикир келишпестиктер болуп жаткан көп аймакта Мусулмандардын күчтүү болбошу сунуштарга өз ойлорун кошушуна жолтоо болууда. «Тынчтык планы» деген ат менен Мусулмандарга сунушталган долбоорлор көбүнчө аларды андан да оор абалга сала турган пункттарды камтууда. Бул Мусулмандардын укуктарын коргоо үчүн Ислам дүйнөсү ортоктошуп иш алып барууга милдеттүү.

An Interview with Mr. Adnan Oktar By Denge TV, July 2008

Adnan Oktar:Although Muslim countries have enormous revenues, their peoples are poor. That is so, the people are poor in just about all Islamic countries. And they have a low quality of life. That is generally the case. But there is no reason for this. If a Turkish-Islamic Union is set up, if a rational Turkish-Islamic Union Parliament is established, then these problems will be totally resolved. And the global rule of Islamic moral values will be a matter of moments. It will happen like lightning. That is why we must concentrate on union. We must bring all the Turkic states, almost all of which are Muslim, and all Muslim states, under a single roof, and bring them into a great structure like a Turkish-Islamic NATO or a Turkish-Islamic Common Market. We must keep them all as separate nation states; in other words, there is no need to change the states. We must base ourselves on reason, honesty, love and fervor within the system. It is essential to get rid of the official mentality. That breaks the spirit. The official spirit must be avoided. Love one, and sincerity two. These things must be resolved with love and sincerity.

 

An Interview with Mr. Adnan Oktar By Kral Karadeniz TV, January 2nd, 2008

Adnan Oktar: Our nation has an ideal in the hearts of everyone, from 7 to 70. We know this right from childhood; Turkish Islamic Union. We are the children of the Ottomans. We are their descendants. We will do what our grandfathers did. All the conditions for the formation of the Turkish-Islamic Union have now come about. Once the Turkish-Islamic Union is established and borders are opened, by Allah's leave, it will include Iraq, Syria, Azerbaijan, Turkistan, Tajikistan, Kazakhstan, Armenia, Georgia and the Caucasus. That will be our day for rejoicing. We will get in our cars from here and go right as far as the Caspian, where we will lay our tables by the shore and have dinner. From there we will move on to Turkistan, and from there to Armenia and everywhere. We will just have to salute at the border crossings, that is all. There will be no need for passports or visas. The border points will have to be at least 10 meters across, from one end to the other. What is great about this union is that there will be no racism, only love... What I am talking about has the idea of a fervent love, a love of Allah and helping His servants. This is a system that also embraces Christians and Jews. A system that embraces the whole Arab world, the whole Islamic world, with that warm love inspired by Islam... This Turkish-Islamic Union is a spirit coming to us from the Ottomans, from our forefathers. It is a spirit taught to us by our forefathers. This blessed and delightful union will definitely come about. That is our destiny. But it is a question of love and desire. Once 90% of people in Turkey want it, the matter will be over and done with. Once it has happened in people's hearts, opening up the borders will not take even 10 minutes. Opening up the borders is not the problem, it is essential for this to be accepted and become a reality in people's hearts. It will take just 10 or 15 minutes at most to open up the borders.

Ушул сыяктуу Түрк-Ислам Биримдигин күткөн дагы көп милдеттер бул борбордун болушунча активдүү иштеши керектигин көрсөтүүдө. Биримдик натыйжалуу иштей алышы үчүн туруктуу бир борбору, бир-бири менен координацияда иштей турган чечим алуу жана аткаруу борборлору, керектүү бүт органдары түзүлүшү керек жана бүт ал мекемелердин системалуу иштешин камсыз кылуу зарыл. Туура убакытта, жакшы натыйжалуу чечимдерди алуу үчүн керектүү инфраструктура түзүлүшү керек. Бул биримдиктин иш-аракеттери ишенимдүү болуп, мүчөлөр өз укуктарынын биримдик тарабынан эң жакшы корголооруна ишениши керек.

Түрк-Ислам Биримдиги өзгөргөн саясий шарттарга оңой гана ыңгайлаша ала тургандай ийкемдүү болуп, керектүү стратегияларды иштеп чыга ала тургандай көрөгөч болушу зарыл. Дүйнөдөгү окуяларды сындап же өз пикирин билдирүү менен гана чектелген бир уюм эмес, инициатива колдоно алган активдүү бир борборго муктаждык бар экени анык. Ал борбор дайыма көзөмөл жана координация иштерин аркалап, иш-аракеттери бүт мүчө өлкөлөрдүн кызыкчылыгын камтышы керек. Бул биримдик бүт окуяларды объективдүү баалап, бүт Ислам дүйнөсүнүн талаптарын эске алышы зарыл. Мүчө өлкөлөр арасындагы карама-каршылыктарды, пикир келишпестиктерди жоюучу жана Мусулмандардын башка калктар менен болгон мамилелеринде аларды коргоочу бир механизм катары кызмат кыла турган Түрк-Ислам Биримдиги Ислам дүйнөсүнүн маданий, экономикалык жана саясий таасирин жогорулатат.

Түрк-Ислам Биримдигинин Мусулмандарды бирдиктүү күчкө айлантышы жана Мусулман өлкөлөрдү бир-бирине бириктирген бир уюм болушу үчүн калктардын заманбап баалуулуктарын коргошу, укукту жана адам укуктарын урматташы, демократияга таянып курулушу да өтө маанилүү. Бул баалуулуктардын Ислам ахлагынын маңызы экендигин унутпаш керек.

Тынчтыкты жана ынтымакты көздөгөн бир Түрк-Ислам Биримдиги

Muayyad Camisi, tablo

Түрк-Ислам Биримдиги бир эле Мусулмандарга эмес, бүт адамзатка тынчтык алып келүүнү максатташы керек, алган чечимдеринде жана иш-аракеттеринде тынчтык менен ынтымакты көздөшү зарыл. Исламдын маңызы – Аллах Куранда билдирген жакшы адеп-ахлак. Бул адеп-ахлак ыймандуулардын кичипейил, жумшак мүнөздүү, боорукер, толеранттуу, адилеттүү, сабырдуу, түшүнүү менен мамиле кылган жана башкалар үчүн өз кызыкчылыгынан баш тарткан болушун талап кылат. Ислам адамдарды бейпилдик менен тынчтыкка толо бир дүйнөгө чакырып, Бакара Сүрөсүнүн 208-аятында мындайча айтылат:

Эй ыймандуулар, баарыңар чогуу «тынчтык жана коопсуздукка (Силмге, Исламга) киргиле жана шайтандын жолун ээрчибегиле. Себеби ал силерге апачык бир душман.

Мусулман – Аллахтын буйруктарына моюн сунган, Куран ахлагын болгон күчү менен турмушка ашырууга аракеттенген, дүйнөнү сулууланткан, оңдогон, тынчтык менен бейпилдикти орноткон адам. Максаты адамдарга жакшылык кылуу. Мусулмандар Раббибиздин чексиз мээрими менен боорукердигинин аларда да чагылуусу үчүн аракет кылышат. Аллах Куранда айланасына дайыма жакшылык алып келген, айланасындагы окуяларга көңүл бурган, адамдарды туура жолго чакырган бир мүнөздү туура деп көрсөткөн. Бир аятта айланасына пайдасы тийбеген адамдар менен дайыма жакшылык кылган адамдар арасындагы айырма төмөнкүдөй салыштыруу менен айтылган:

Аллах мындай мисал келтирди: эки киши; алардын бирөө тилсиз, эч нерсеге күчү жетпейт жана дайыма кожоюнунун үстүндө (бир жүк), ал аны кайсы тарапка жөнөтпөсүн эч жакшылык алып келбейт; эми ушул адилеттик менен буйрук кылган жана туптуура жолдогу (киши) менен бирдей болушу мүмкүнбү? (Нахл Сүрөсү, 76)

Бул аяттагы даанышмандык Түрк-Ислам Биримдигине де жол көрсөтүүчү болушу керек. Түрк-Ислам Биримдигинде дин ахлагы адамдарга тартуулаган башкалардын кызыкчылык өйдө коюу, бир туугандык, достук, чынчылдык, адилеттик, туруктуулук жана кызмат кылуу түшүнүгү эң жакшы көрүнүшү керек.

şehit müslümanlar

Not so! All who submit themselves completely to Allah and are good-doers will find their reward with their Lord. They will feel no fear and will know no sorrow. (Surat al-Baqara: 112)

 

Адамдардын ой-пикир, көз-караш жана жашоо эркиндигин кепилдикке алган Ислам ахлагы адамдар арасындагы чыңалууга, пикир келишпестикке, бир-бири жөнүндө жаман сүйлөөгө жана ал тургай жаман ойлоого (күмөнгө) да тыюу салат. Мусулмандар түзгөн бир биримдик да ушул негиздерге таянып, дүйнө тынчтыгы үчүн аракет кылышы зарыл.

Куран ахлагы Мусулмандардын согуштан жана ар кандай уруштан качынышын, пикир келишпестиктерди диалог жана сүйлөшүүлөр менен чечишин, ынтымакты көздөшүн талап кылат. Согуш – Куран боюнча, мажбур болгондо гана барыла турган жана сөзсүз белгилүү адамдык жана ахлактык чекте жасала турган бир «кааланбаган мажбурлук». Ыймандуулар чыккан маселелерде дайыма тынчтыкты жана ынтымакты тандоого, бирок берки тараптан бир кол салуу болгон болсо өздөрүн коргоо максатында согушууга милдеттүү.

Бир аятта жер жүзүндө согуш чыгаргандардын бузукулар экени, Аллахтын болсо бузукуларды сүйбөшү төмөнкүчө айтылат:

... Алар качан согуш максатында бир от тутантышса, Аллах аны өчүрдү. Жер жүзүндө бузукулук үчүн аракет кылышат. Аллах болсо бузукуларды сүйбөйт. (Маида Сүрөсү, 64)

Пайгамбарыбыз Аз. Мухаммед (сав)дын өмүрүн караганыбызда да согуштун мажбурлуу убактарда жана коргонуу максатында гана колдонулган бир ыкма болгонун көрө алабыз.

Курандын Пайгамбарыбыз (сав)га вахийи толук 23 жылга созулду. Мунун алгачкы 13 жылында Мусулмандар Меккедеги путпараст тартиптин ичинде азчылык болуп жашашып, көп кысымчылыктарга туш болушкан. Көп Мусулмандар кыйноо көрүп, кээ бирлери өлтүрүлсө, көпчүлүгүнүн үйү менен мал-мүлкү таланып, дайыма сөгүү, коркутууларга туш болушкан. Ошого карабастан Мусулмандар күч колдонууга барбастан жашоосун улантышкан жана путпарасттарды дайыма тынчтыкка чакырышкан. Аягында путпарасттардын кысымчылыгын эч чыдагыс чекке жеткенде, Мусулмандар эркинирээк жана достук орун алган Йасриб (кийинки аты Медина) шаарына хижрат кылып, ал жерде өз башкарууларын курушкан. Өздөрүн саясий түзүлүшүн ушинтип түзгөндөн кийин да Меккенин зомбулукчу путпарасттарына каршы согуш башташкан эмес.

Ислам коомунун өзгөчөлүгү – бул алардын токтоо жана тең салмактуу болушу, адамдарга жакшылыкты буюруп, аларды жамандыктан тосушу. Бакара Сүрөсүнүн 143-аятында Раббибиз Мусулмандардын адамдарга күбө жана өрнөк болуу үчүн «орто» бир коом экенин кабар берген. Башка бир аятта болсо Мусулмандардын адамзатка жакшы бир коом болушу керек экени мындайча билдирилген:

Силер адамдар үчүн чыгарылган жакшы бир үммөтсүңөр; маруфту (жакшы менен Исламга туура келгенди) буюруп, мункерден (жамандан) тососуңар жана Аллахка ыйман кыласыңар... (Али Имран Сүрөсү, 110)

An Interview with Mr. Adnan Oktar Bytasca
(Turkish Arab Association for Science, Culture and The Arts), November 21st, 2008)

Adnan Oktar: The Turkish-Islamic Union will protect the integrity of all countries. Pakistan will still be Pakistan. Turkey will still be Turkey, and Iran will still be Iran. In other words, there is no pretension to a regime change. But there is joy, love and brotherhood spreading across the whole foundation and being implemented as a national policy. It is a union that will result from the unification of hearts, of love. That will be a real Turkish-Islamic Union. Some people may think of a union established by state force, intimidation or fear. The fact, however, is that love lies at the heart of Islam, and peace and peace of mind, and openness and joy. An atmosphere of rejoicing. Friendship. Establishing these among Muslim countries and Turkic states. Establishing a Turkish-Islamic Union under the leadership of the Turkic states, themselves led by Turkey. We want good intentions and honesty to rule here and reciprocal investment in industry, science and technology. We want all such investment to be unfettered, and for there to be no passport or visa regime. We want that obligation to be lifted so there can be free trade and a free exchange of love and friendship. In other words, we want anyone producing an ID card to be able to cross the border. In fact, there should be no need to show it to anyone. I must be able to take my ID card and go to Azerbaijan. Or Syria, or Kazakhstan. I must be free to go to Morocco, Tunisia or Algeria. I will get on a ship and go to Tunisia and Algeria. And I will talk with my brothers there. We will dine together in the evening and remember Allah. And I will come back the next day. And if trade and business are required, I will do business. That system will be a union of love. In the presence of pre-existing states and a ready functioning system, why should these be annulled?... Terror, disorder, conflict and poverty will all disappear in this climate of love. It will be based on love and sincerity, not on imposition. Once you have love and sincerity, the moral values of Islam will rule everywhere. Some people try to resolve these issues with swords in their hands. That is out of the question.

Reporter: You talk about Turkey and the Turks being in the vanguard. Do you think Turkey is ready for the task?

Adnan Oktar: It is ready. And the historic conditions are driving it in that direction. All Islamic countries and Turkey are currently uneasy. Turkey is uneasy internally. There is the PKK problem, the high cost of living. Our nation is now devoid of joy. It has lost its joy. That also goes for Islamic countries. It is what happens in all systems without a head. No body can live without a head. When there is a system with a head, Turkey is a country to lead it excellently. It has its experience from the Ottoman Empire. It has a mature and well-trained administrative staff. The managing class in Turkey is very large and rational. This means a highly successful power. And nobody denies that. Why should people object to Turkey if they are happy, if Turkey's leadership and playing the role of older brother serves them and if they benefit from it? The benefit for Turkey will be this; terror will come to an end. In a moment. And Turkey will become wealthy. And all the oppression in Islamic countries will end.

Аллах Куранда билдирген өзгөчөлүктөрдү орундаткан Мусулмандар түзгөн бир уюмдун бүт бул сонун адеп-ахлак өзгөчөлүктөрүн коргоп, эң жакшы турмушка ашырышы керек экени анык. Булардын баары Түрк-Ислам Биримдигинин кандай стратегия жүргүзүшү керектигин да апачык көрсөтүүдө. Түрк-Ислам Биримдиги эң биринчиден Мусулман өлкөлөр арасындагы келишпестиктерди чечип, Ислам дүйнөсүнө тынчтык алып келиши керек, экинчиден дүйнөдө уруш менен согушту күчөткүсү келген ар кандай аракетке каршы чыгып, согушту тутантуучу ар кандай аракетти тосо турган бир күч болушу зарыл. Азыркы учурдун эң негизги маселелеринен болгон терроризм жана эл аралык кылмыштык топтор менен күрөшүү, массалык кыргын курал-жарактарын контрольдоо сыяктуу глобалдык маселелерде да эл аралык уюмдар менен кызматташтыкта болушу керек жана ал тургай булар менен күрөшүүдө лидерликти аркалышы зарыл.

Маселелерди чечүүчү бир борбор болушу керек

farklı dinlerden insanlar
 
 

Жогоруда Ислам дүйнөсүнүн чечилбей келе жаткан маселелеринен (Палестина, Кашмир, Афганистан, Ирак ж.б.) кыскача сөз кылдык жана Түрк-Ислам Биримдигинин курулушу менен бул маселелердин кыска убакытта чечилээрине токтолдук. Түрк-Ислам Биримдиги бул мааниде аркалай турган жоопкерчилик өтө чоң жана бул биримдик сөзсүз маселелерди чече турган бир борбор болууга милдеттүү.

Учурдагы шарттар бир эле Мусулмандарга эмес, дүйнөнүн төрт тарабында көптөгөн күнөөсүз адамга тескери таасирин тийгизүүдө. Жакырчылык, коррупция, адеп-ахлаксыздык, кирешенин бөлүнүшүндө теңсиздик, таш боордук, зулумдук, кагылышуулар, адилетсиздиктер миллиондогон адамды кыйын абалда калтырууда. Ачтыктан көз жумган наристелер, көчөгө ташталган жаш балдар менен улгайгандар, жашоосун чатырларда же алачыктарда улантууга мажбур калган качкындар, жетиштүү акчасы болбогону үчүн дарылана албаган оорулуулар Мусулман өлкөлөрдүн эле эмес, -өнүкпөгөн өлкөлөрдө көбүрөөк болуу менен бирге- өнүккөн деп аталган көп өлкөлөрдүн да маселеси.

Муктаждык ичиндеги байкуш адамдар аларга сунула турган бир жардам колун күтүшүүдө. Мусулмандардын мындай абалдагы жоопкерчилиги бир аятта төмөнкүчө кабар берилген:

Силерге эмне болду, Аллах жолунда жана: «Раббибиз, бизди калкы заалым бул өлкөдөн чыгар, бизге Кабатыңдан бир вели (коргой турган кожоюн) жөнөт, бизге Кабатыңдан бир жардам берүүчү жөнөт» деген эркектер, аялдар жана жаш балдардан кыйынчылыкта калгандар үчүн күрөшпөй жатасыңар? (Ниса Сүрөсү, 75)

Мусулман өлкөлөрдүн Түрк-Ислам Биримдиги чатыры астында биригиши Мусулмандар менен Мусулман эместер арасында болуп жаткан тирешүүлөрдөн тышкары, Мусулмандар арасындагы келишпестиктерди да чечет. Бүгүнкү күндө Мусулмандар арасындагы келишпестиктер да Батыштык өлкөлөр же алардын контролундагы эл аралык уюмдар тарабынан чечүүгө аракет кылынууда. Мусулман өлкөлөрдүн маданиятына жана тарыхына жат тышкы күчтөрдүн –кээде пайда алып келсе да- Ислам маданиятынын маселелерин чечиши көп мүмкүн болбой келүүдө. Чындыгында болсо Мусулман өлкөлөр бүт маселелерин өз ичинде чече алышат. Ошентип маселелер эл аралык аренага чыкпастан чечилет жана чечүү жолу бүт Мусулмандардын пайдасына болот, ошондой эле, Ислам дүйнөсүнүн биримдикте болушу күч жана туруктуулуктун ишараты болот. Учурда Ислам дүйнөсүнүн эң чоң кыйынчылыктарынын бири мына ушул орток саясаттарды иштеп чыгуудагы алсыздыгы, түздөн-түз өзү менен байланыштуу маселелерде да стратегияларды иштеп чыга албашы болууда.

bahçe, çeşmeler

Allah calls to the Abode of Peace and He guides whom He wills to a straight path. (Surah Yunus: 25)

Make allowances for people, command what is right, and turn away from the ignorant. (Surat al-A’raf: 199)

 

Түрк-Ислам Биримдиги Мусулман өлкөлөр баш болуп бүт адамдардын дарттарына дабаа табууга, алар күсөгөн бейпилдик менен коопсуздукту камсыздоого милдеттүү. Ар бир Мусулман өлкөнүн өзүнүн саясий, демографиялык жана экономикалык маселелери бар. Дүйнөнүн ар кайсы тарабында да ал аймактарга тиешелүү маселелер орун алууда. Ал маселелердин ар бирине ар башка чараларды көрүү, ар башка чечүү жолдорун ишке ашыруу зарыл болушу мүмкүн. Бирок негизги маселе жана ал маселенин чыныгы чечүү жолу бүт тарапта бирдей. Адамдарга кыйынчылык жана тынчсыздануу алып келген көп окуялар Куран ахлагынын толук орнобогонунан келип чыгууда. Жана ал маселелерди чече албоонун түпкүрүндө да окуяларды Куранга карап анализ кылбоо турат. Ушул себептен бүт бул маселелерди чечүүдө Куран ахлагы адамдарга берген ачык ойлуулук, натыйжалуулук, кенен ойлоно алуу сыяктуу сыпаттар жана чынчылдык, башкалардын кызыкчылыгын ойлоо, адилеттик, жакшылыкты сүйүү сыяктуу сонун мүнөздөр Мусулмандарга жол көрсөтөт.

farklı dinlerden insanlar

Чындап эле экономикалык маселелердин чечилиши менен коомдун адеп-ахлагы арасында маанилүү бир байланыш бар. Мисалы, экономикалык маселелердин эң негизгилеринин бири болгон социалдык адилетсиздик түпкүрүндө адеп-ахлактык бир маселе. Ислам ахлагын өзүнө сиңирген бир коомдо социалдык адилетсиздик болбойт. Аллах Куранда адамдардын муктаждыгынан ашыкчасын муктаждар менен бөлүшүшүн буйруган. Мындан тышкары, ысырапкорчулукту Аллах арам кылган. Материалдык мүмкүнчүлүктөр белгилүү адамдарга жогорулук берген бир элементке айланбашы, кээ бир адамдар тарабынан гана бөлүшүлгөн бир өйдөлүк болбошу Куран ахлагынан бир талабы. Куран ахлагы социалдык көмөктөшүүнү талап кылат жана адамдардын бир-биринин муктаждыктарына карашын буйруйт. Ал тургай, ыймандуулар –өздөрү муктаж болуп турса дагы- колдорундагы тамагын алгач жакырларга жана туткундарга бере турган даражада башкаларды ойлогон бир адеп-ахлакта болушат. Болгондо да муну ал адамдарга жагуу үчүн эмес, Аллахтын ыраазылыгына жетүү үчүн жасашат. Куранда мындайча айтылат:

Бей-бечараларга, жетимдер менен туткундагыларга өздөрү сүйүп (жегиси келип) турган тамактан жедирип (мындай дешкен): «Биз силерди Аллахтын Жүзү (ыраазылыгы) үчүн тамактандыруудабыз. Биз силерден (эч кандай) акы жана алкыш сурабайбыз.» (Инсан Сүрөсү, 8-9)

farklı dinlerden insanlar

Адамдар арасындагы көмөктөшүү менен жардамдашууну улуттар аралык мамилелерде да оңой гана жасоого болот. Бул жерде да Ислам ахлагы Түрк-Ислам Биримдигине мүчө өлкөлөргө жол көрсөтөт. Бир тарапта ашыкча люкс керектөөлөрдү жасаган бир өлкө турганда, экинчи тарапта жаңы төрөлгөн миңдеген наристенин ачарчылыктан өлүп жатышы эч мүмкүн болбойт. Абийирдүү ар бир адам мындай абалдан тынчсызданат.

Учурда көптөгөн мекемелер менен эл аралык уюмдар мындай өлкөлөргө жардам берүүгө аракет кылышууда. Бирок бул аракеттер ал аймактарга жардам пакеттерин жеткирүү менен гана чектелүүдө. Көбүнчө ал жардамдар туура кишилерге жетпей да калууда. Артта калган өлкөлөрдүн системасындагы кемчиликтерди тамырынан жоюу, ал өлкөлөрдөгү мафия жана уюшкан топторду жок кылуу, коомдо болсо билим берүү аркылуу абийирге жана акылга таянган жаңы бир аң-сезимди калыптандыруу маселени тамырынан чечет.

Аллах Куранда буйруган ахлактын талабы катары ысырапкорчулуктун алды алынганда, көмөктөшүү орногондо, адамдар бөлүшүүгө чакырылганда жана өзгөчө адамдар жүрөгүн угууну үйрөнгөндө, экономикалык тең салмаксыздыктарды толугу менен жоюу мүмкүн болот. Мындай чечүү жолдорун Ислам дүйнөсүндө эң натыйжалуу ишке ашыра турган уюм болсо Түрк-Ислам Биримдиги болот.

An Interview with Mr. Adnan Oktar By Tempo Tv, December 3rd, 2008

Adnan Oktar: Love is the most powerful weapon. There is no door that love cannot open. They need to use love, not bombs or weapons. Love can bring any country to its knees and make any country its captive. For example, will America permit the Turkish-Islamic Union? Yes, but we need a weapon. And what is that weapon? Love. America cannot stand up to love. Russia cannot stand up to love. China cannot stand up to love. Once there is love and goodwill there is no country that will not agree to the Turkish-Islamic Union. But we need complete sincerity and an intense love of people and to make no distinctions between people. We must treat them all with love and affection as servants created by Allah.

 

An Interview with Mr. Adnan Oktar By Timothy Furnish, December 14th, 2008

Adnan Oktar: In the union I am talking about, love, peace, brotherhood, rational thinking and attaching importance to art and beauty predominate. Attaching importance to well-being, peace, human freedom and democracy predominate. A deep love and respect for Christians and Jews predominate. In my way of thinking, for example, Armenians and Israel are also in the Turkish-Islamic Union. There is therefore no claim of any racial, bloodline or genetic superiority. There is a union of love and affection. There is therefore no harshness, nothing to make people worried or uneasy. It is a system that strives for human happiness and joy.

 

An Interview with Mr. Adnan Oktar By Turkmeneli Tv, April 22nd, 2008

Adnan Oktar: The most perfect thing to do is to set up the Turkish-Islamic Union. To assume the leadership of all Islamic countries and all Turkish provinces, because all Turkish provinces are generally Muslim. But at the same time, Turkey must play the role of older brother in the region. It must defend Armenian interests and strive to enrich them, too. It must bring peace to Palestine and Israel and the whole region and act as older brother to the region. That is the most urgent task. It is also very important in terms of the EU. Being freed from terror and the fear of terror will be a great blessing and luxury for them. The Turkish-Islamic Union will make that very sure and sound. All the sufferings and disorder in the Islamic world will end. Turkish-Islamic states will move toward a civilization on the European scale, or even greater. That is because the Turkish-Islamic countries are potentially very wealthy. The area is very wealthy. But they are not well-organized. Turkmenistan and Azerbaijan, for example, are places with a huge potential. Their union means the greatest civilization in the world.

 

An Interview with Mr. Adnan Oktar By Azerbaijan Apa News Agency,
August 16th, 2008

Adnan Oktar: The time when there is no Turkish-Islamic Union will always be one of suffering. There is no way around it. We see it in the Caucasus and elsewhere. We can still see it. It cannot be stopped, the bloodshed cannot be stopped. The only answer is the Turkish-Islamic Union. Any delay will leave people suffering a great scourge. We must strive for this with all our might, as a nation, as the Turkish nation. Kazakhstan, Azerbaijan, Turkey, East Turkestan, all the Turkic states, Kyrgyzstan, we must all come together and resolve this as a matter of urgency. Every passing day works against us, may Allah forbid. It is the lack of a Turkish-Islamic Union that lies behind the bloodshed in Georgia, the troubles in Abkhazia, the sufferings of the Russians and all the rest. If Turkey were to propose today to Azerbaijan that we unite as "two states, one nation," believe me that a positive response would be forthcoming within 24 hours, insha'Allah. The same with Syria, and with Iraq. There is no Islamic country or Turkic country that will not accept it. One would have to have a psychological disorder to reject such a plentiful, excellent and peaceable union. It is inconceivable. We are proceeding in the favor of the whole world, and insha'Allah this union will come about. Allah is showing us the signs. As well as what happens in the lack of such union.

 

Адам укуктарын урматтаган жана адилеттүү болушу керек

Чыныгы Ислам ахлагы өкүмчүлүк кылган бир коомдо адам укугу жана эркиндикке өтө маани берилет. Адам укугу жана эркиндик кепилдикке алынып, адамдардын эркин жана кадыр-барктуу бир өмүр сүрүшү максатталат. Аллах Куранда Мусулмандарга бүт адамдардын Аллах Кабатында тең экенин (жогорулуктун такыбалык менен гана болоорун) кабар берген жана адамдарга адилеттүү, толеранттуу, кечиримдүү жана түшүнүү менен мамиле кылууларын буйруган. Айырмачылыктарга урмат көрсөтүү жана алардын арасында адилеттүүлүк менен өкүм кылуу ыймандуунун алааматтарынын бири.

Пайгамбарыбыз (сав) тарабынан алгачкы Ислам коомунда жасалган иш-аракеттер коомдун түзүлүшү жана башкаруусунда Мусулмандарга өрнөк болгон. Мусулмандардын биринчи конституциясы деп кабыл алынган жана ал доордун шарттары эске алынганда өтө жогорку бир укук түшүнүгүнүн көрсөткүчү болгон «Медина документи» Ислам коомунун адамдык укук жана адилеттүүлүк түшүнүгүн көрсөткөн маанилүү бир мисал. Медина документи менен ал шаарда жашаган ар кандай ишенимдеги адамдардын баары негизги укук жана эркиндиктер берилип, адамдардын мал-мүлкү жана жаны, үй-бүлөлөрү, ибадатканалары кепилдикке алынган. Ар башка ишенимдеги адамдардын орток бир саясий түзүлүштө жашашын камсыз кылган бул келишим менен бир-бирин канчалаган жылдан бери жек көрүп, душман болуп келген уруулар да ынтымакка келген. Медина документинен тышкары да мушриктерге дайыма адилеттүү мамиле кылынып, алардын корголуу талаптары Пайгамбарыбыз (сав) тарабынан кабыл алынган. Аз. Мухаммед (сав) океандай боорукердик жана мээрими менен адамдардын мамилелеринин дайыма достук менен жана цивилдүү болушун каалаган.

azerbeycan_endonezya_petrol

Ислам азыркы заманбап дүйнөдөн 1400 жыл мурда адам укуктары, укуктук мамлекет, мыйзам алдында бирдейлик, экономикалык эркиндик сыяктуу баалуулуктарды адамзатка тартуулаган.

Исламдын жайылышы учурунда каратылган аймактарда жасалган адилеттүү мамиле да бүт элдерге өрнөк болгон. Бүгүнкү күндө да көптөгөн батыштык ойчул суктанып, урматтоо менен эскерген мындай адилеттик түшүнүгү ал доордо көптөгөн адамдардын жана калктардын өз талабы менен Мусулмандардын башкаруусуна өтүшүнө жана көпчүлүгүнүн Исламды кабыл алышына себеп болгон. Пайгамбарыбыз Аз. Мухаммед (сав) Куранда кабар берилген адилеттик түшүнүгүн эң жакшы турмушка ашырган жана аны ээрчиген сахабалар жана кийинки Мусулмандар да Пайгамбар Мырзабыз (сав)дын мындай бийик адеп-ахлагын улантышкан. Мындай мамилелери менен Аллах «Жараткандарыбыздан акыйкатка баштаган жана аны менен адилеттикти жасаган (турмушка ашырган) бир үммөт бар.» (Аьраф Сүрөсү, 181) аятында билдиргендей, адамдар арасында адилеттикти орноткон бир үммөт болушкан.

Ислам адамзатка үйрөткөн бийик мүнөздөрдүн бири – бул сөз эркиндиги жана башкарууга катышуу. Бул Исламдын коомдук тармактагы негизги буйруктарынын бири болгон кеңешүүдө орундалат. Аллах Мусулмандарга иштерин кеңешүү менен жасашын буйруган:

Раббилерине жооп бергендер (буйруктарын аткаргандар), намазды туптуура кылгандар, иштерин өз араларында шура (кеңешүү) менен жасагандар жана аларга ырыскы катары бергендерибизден садака бергендер. (Шура Сүрөсү, 38)

Кеңешүү менен иш жасалганда, адамдар баары бирдей сөз укугун колдонушат жана бир чечим алаарда окуяларды бүт тараптан анализдөө мүмкүнчүлүгү туулат. Бул болсо ката ыктымалдыгын азайтып, туура чечимдерди алууга шарт түзөт.

Кеңешүүнүн эң маанилүү тарабы болсо – бул ар кандай пикирлерди айткандардын бир-бирине урмат жана түшүнүү менен мамиле кылышы. Кеңешүүдө кимдин пикиринин кабыл алынганы эмес, эң туура пикирдин кабыл алынышы эң маанилүү. Башкача айтканда, кеңешүүнүн негизги максаты коом үчүн эң жакшы, эң туура чечимдерди алууга шарт түзүү. Ислам ахлагы ыймандуулардын өз пикиринде өжөрлөнбөшүн, абийирге, адилеттикке жана жакшылыкка эң ылайыктуу пикирди кимден келсе да кабыл алууна талап кылат. Ыймандуулар «менин пикирим кабыл алынсын», «менин көз-карашым эң туура» деген сыяктуу текебердик менен кежирликтен качынышы керек, булар Аллах Кабатында жакшы мамилелер эмес. «... Жана ар бир илимдүүнүн үстүндө жакшыраак билген дагы бирөө бар.» (Йусуф Сүрөсү, 76) аятында да айтылгандай, бир Мусулман дайыма андан да жакшыраак билген бирөө болушу мүмкүн экенин, эң туура пикирди мен билем деп айтуунун чоң жаңылыштык болоорун билиши керек.

çöl_ tarım_azarbeycan_ürdün_mısır

Oil complexes in Azerbaijan and Indonesia.

Projects of "greening the deserts" play an important role in the Muslim world's economic recovery. The projects carried out in Egypt, Jordan, and Morocco have been quite successful. Economic cooperation among Muslim countries will yield better results in similar projects.

 

gökdelen

The Petronas Twin Towers in Malaysia, 452 meters tall, are the second tallest buildings in the world.

... He gave you refuge and supported you with His Help and provided you with good things so that hopefully you would be thankful. (Surat al-Anfal:26)

 

gökdelen
 

Islamic morality instructs people to avoid waste and extravagance. This is a key element in establishing social justice in Islamic societies. Social justice in Islam can be established by the society's prevalent moral values. Consequently, living by the Qur'an's values and Islamic unity will cause the Islamic world to become more prosperous.

 

gökdelen

1. Nadir Divan Begi Madrasah, 1622, Bukhara, Uzbekistan.
2. Alaaddin Caravanserai, 1229, Aksaray, Turkey.
3. A caravanserai dating back to the 17th century, Punjab, India.
4. Sher-Dor and Tilla Kari Madrasah, Samarkand, Uzbekistan.

They will ask you what they should give away. Say, “Any wealth you give away should go to your parents and relatives and to orphans and the very poor and travelers.” Whatever good you do, Allah knows it. (Surat al-Baqara: 215)

... so that it (booty) does not become something which merely revolves between the rich among you... (Surat al-Hashr: 7)

The metaphor of those who spend their wealth in the Way of Allah is that of a grain which produces seven ears; in every ear there are a hundred grains. Allah gives such multiplied increase to whoever He wills. Allah is All-Encompassing, All-Knowing. (Surat al-Baqara: 261)

 

An Interview With Mr. Adnan Oktar By Associated Press Of Pakistan, September 6th, 2008

Adnan Oktar: If we take one brick nothing will happen, and nothing will happen if we take a second brick. But if we put all the bricks together and plaster over them and clad them with timber, then we can make a palace. The Islamic world is now like that, like scattered bricks. That being the case, no art, civilization, beauty or reason cannot emerge. That beauty will emerge when we have union and unity and act as one. So this union must be officially supported by all Islamic countries, and without delay. For example, there was a problem between Georgia and Russia. That would not happen if we had Turkish-Islamic union. It would be resolved at once, because the Russians are excellent people worthy of respect and the Georgians are excellent people who also need respect. There is currently nobody to be an intermediary in the region. Yet there is a legitimate reason, is there not? A consistent reason. The most reasonable decisions could be made and the best results obtained, and decisions could be taken that are in favor of and benefit both sides. But that is not happening. Decisions that go against both sides are taken. Both sides are unhappy at the end and then conflicts of this kind result. The Turkish-Islamic Union will be the older brother of the region and the world. This is a system of spiritual altruism, not of self-interest. By Allah's leave, once good manners exist there will automatically be plenty and abundance. Of course oil and minerals will be worked in the most perfect manner. Both Europe will make use of these and also China, Russia and the whole Turkish-Islamic world. But, for example, the oil and minerals in Afghanistan are not being processed. The underground oil and minerals in East Turkestan are not being extracted and processed. Turkey's capacity is known, it has a certain amount of capacity. All these powers coming together means an extraordinary power and bears the seeds of a glorious civilization. We can see this. It is clear that a glorious civilization will emerge from these roots.

 

An Interview With Mr. Adnan Oktar By Kusadasi Tv, July 14th, 2008

Presenter: What can you tell us about the Turkish-Islamic Union? Many people regard it as utopian. That is how many people look at it. Do you really believe it will happen?

Adnan Oktar: If, may Allah forbid, Konya, Izmir and Adana were separated from us, and we then said, "But we are brothers, how is this possible? We must unite" would it be at all logical for someone to then say that they are separate entities, that the idea is utopian and out of the question? No. In the same way, it is illogical for the Turkic states to be separated from us. We share the same religion, speak the same language and share the same racial roots. Everything about us is the same; our culture, customs and traditions. There is no reason for us to be separated. That is why the passport requirement must be lifted between these countries, between the Turkic states and Islamic countries. And the visa. People must be free to come and go as they please. Trade must be as free as possible. Connections must be as free as possible. That happens in the EU, so why not in the Turkish-Islamic Union? People travel and settle to the country they choose in the EU. They do not need passports or visas. And we are brothers, so why should we not do that? There is no reason at all. Of course it can happen. The Turkish-Islamic lands are the most attractive in the world and have the world's greatest mineral reserves and the largest oil reserves. We have flour, butter and sugar, and now we just need to bake the cake. That is what all the Turkish people want.

Ислам ахлагынын ушундай кеңешүү принциби бүгүнкү күндө Түрк-Ислам Биримдигине сонун жол көрсөтөт. Түрк-Ислам Биримдиги да Мусулмандар кеңешүү укугун колдонгон, б.а. эч кандай кысымчылык жана кыйынчылыксыз пикирлерин айта алган, укуктары бүт тараптан корголгон, бүт адамдардын ой-пикирлери толеранттуулук менен кабыл алынган маданий жана эркин бир саясий маданиятка таянышы керек. Ушундайча Түрк-Ислам Биримдиги лидерлигинде Мусулман калктар адамдар бир-биринин көз-караштарына урмат көрсөткөн, теңдик, адилеттик жана эркиндик өкүмчүлүк кылган, зулумдук менен адилетсиздик болсо бүтүндөй жок кылынган калктарга айланат. Ошентип Ислам дүйнөсү Мусулмандардын бейпилдиги менен коопсуздугун камсыздап эле тим болбостон, дүйнөдө маданият менен цивилизациянын лидерине айланышат.

Ислам дүйнөсүн өнүктүрүүнү көздөшү керек

Ислам дүйнөсүнүн эң негизги маселелеринин бири – бул Мусулман өлкөлөрдүн көпчүлүгүнүн артта калганы. Ушул себептен Түрк-Ислам Биримдигинин приоритеттүү максаттары арасында Ислам дүйнөсүн өнүктүрүү, жакыр өлкөлөрдү колдоп экономикалык маселелерин чечүү турушу керек. Бүт Мусулман өлкөлөрдө;

- Жакырчылык менен күрөшүү керек,

- Жаңы инвестициялар стимулданып жумуш орундары түзүлүшү зарыл,

- Коомдук тартип жана туруктуулук камсыз кылынышы зарыл,

- Социалдык адилеттүүлүк кепилдикке алынып, экономикалык теңсиздиктер жоюлушу керек,

- Эл аралык жана аймактык мамилелер жана кызматташтыктар өнүктүрүлүшү зарыл.

Ислам дүйнөсү ичинде материалдык айырмачылыктардан келип чыккан кыйынчылыктарды азайтуу керек. Экономикада, саясий чөйрөдө жана эң негизгиси маданиятта Мусулман өлкөлөр арасында түзүлгөн бир биримдик артта калгандардын ылдам өсүшүнө, керектүү мүмкүнчүлүгү жана инфраструктурасы барлардын аларды эң натыйжалуу колдоно алышына мүмкүндүк берет. Мындай биримдик алып келчү пайдалардын бири экономикалык өсүш менен бирге илим жана технология тармагынын өнүгүшү болот.

An Interview With Mr. Adnan Oktar By Mpl, November 21st, 2008

Adnan Oktar: What comes to my mind when the Ottoman Empire is mentioned is justice, love, plenty, peace, respect, glory, kindness and beauty, and those glorious Ottoman domes, Ottoman music, Ottoman food, Ottoman manners, those great sayings and words in the Ottoman language and a splendid political mechanism that spread justice across the world. The world needs a new, modern Ottoman Empire in the way it needs water. In other words, a Turkish-Islamic Union under Turkish leadership, a great Turkish-Islamic Union supported by the Turkic states. That means the earth literally becoming a paradise. It means enormous economic wealth for Europe, America, Russia and China. That is because the oil and minerals of all Islamic and Turkic countries will flow to them. They will develop their own trade with the technical means and equipment to be acquired from there. They will come and build hospitals and plants and roads. We will go and do useful things in their workplaces. There will be a mutual exchange of technology, science and art. Terror will come to an immediate end. It will be stopped definitely and totally. There will be no money spent on terror. There are traditions telling us that as a result, since there will be security and stability, plenty and abundance will fall down like rain. There will be stupendous well-being. Our age is the Ottoman age. The age of a Turkish identity. It is the age of the Turkish-Islamic Union. It is the age when Islamic social justice and moral values will dominate. We will see all of this in the next 10 to 15 years, insha'Allah. …

Turkish-Islamic Union will put an end to that joylessness. There will be an explosion of joy and happiness. There will be an air of rejoicing. Everyday will be like festival. Syria will still be Syria, for example, in the Turkish-Islamic Union, and all countries will retain their unitary structures. But they will be filled with a fervent love and great abundance. The opening of the borders and an end to oppression means stability. It means the lowering of taxes, an end to all the pressure on people's minds, in other words great well-being. People are highly talented when it comes to love, joy and business and art. But that pressure on their minds just has to be lifted. There will be a huge dynamism and opening up of minds when that pressure is done away with. Allah will bestow a great power of production and great things will begin to be done. They will build great roads, for instance, and create great works of art and gardens and parks and everything. But they must not be pressurized. They must not be crippled by high taxes, interests and social pressures. By Allah's will, people will do great things in a climate of freedom. That is why there is no need to consider these things in great detail in the Turkish-Islamic Union. These things just need to be resolved: the passport and visa regimes must be lifted. A spirit of joyous love and brotherhood must prevail among countries, based on love and fear of Allah. We are all manifestations of Allah. Christians and Jews too are created by Allah. They live out their destinies. And we feel affection for them as servants created by Allah. Once that is put into practice it will mean a spontaneous end to terror. Terror will come to and without even being told to in such a climate. In such an environment, terror will have lost its whole technical infrastructure. It will have no ideological foundation, no social foundation, no philosophical foundation, no nothing. It will collapse of its own accord. They will surrender themselves and it will all be over.

Экономикалык өсүш илим менен технологияга жасала турган инвестицияларды көбөйтүп, технологиянын өнүгүшү болсо экономиканын андан да бат өсүшүнө себеп болот. Экономиканын өнүгүшү менен бирге билим берүү деңгээли да табигый түрдө жогорулап, коом ар тараптуу өнүгөт. Түрк-Ислам Биримдиги негизинде адамдар визасыз жана бажыда тоскоолдуксуз өтө алган, соода эркиндигине, эркин ишкердүүлүккө колдоо көрсөтүлгөн бир система Ислам дүйнөсүнүн ылдам өнүгүшүнө себеп болот.

Бул өнүгүү кыймылы табигый түрдө Мусулман өлкөлөрдүн ыкчам модерндешине жана алдыңкы коомдор деңгээлине жетишине шарт түзөт. Мусулмандардын экономика маданиятынын батыш калктарынын бир бөлүгүндө өкүмчүлүк кылган гедонист (ырахатты негиз туткан) экономикалык маданияттан айырмалуу экенин жана болоорун да бул жерде белгилей кетүү керек. Исламда да батыш калктарындагы сыяктуу эркин экономика негиз тутулат. Жеке менчик укугу бар жана бүт адамдар каалагандай ишкердик кыла алышат. Бирок тапкан байлыкты колдонууда Ислам ахлагы адамдарга ахлактык жоопкерчиликтер жүктөп, коомдо социалдык адилеттиктин түзүлүшүн камсыздайт. Байлардын тапкан акчасында жакырлардын да бир үлүшү бар жана эң негизгиси, бул байлардан мажбурлап чогултулган бир салык эмес, алар ыйманынан улам чын көңүлдөн ыраазы болуп берген бир тартуу. Исламда социалдык адилеттүүлүк социалисттик системалар жасап көрүп ийгиликке жете албаган сыяктуу борбордук пландоо менен жана башкаруучулардын басымы менен эмес, коомдо өкүмчүлүк кылган адеп-ахлактык баалуулуктар менен камсыздалат. Ошондой эле, Ислам ахлагы байларды ашыкча керектөөдөн жана ысырапкорчулуктан да тосот.

gökdelen

The United Arab Emirates

Malaysia

Good land yields up its plants by its Lord’s permission, but that which is bad only yields up scantily. In this way We vary the Signs for people who are thankful. (Surat al-A’raf: 58)

We did not create the heavens and earth and everything between them, except with truth. The Hour is certainly coming, so turn away graciously. (Surat al-Hijr: 85)

Бул, албетте, жалгыз максаты көбүрөөк керектөө болгон, өтө өзүмчүл, көбүрөөк байуу үчүн башкаларды эзүүдөн тартынбаган, адамдарга урмат менен сүйүүсүн жоготкон адамдардан турган материалист коом моделинен такыр башкача. Мындай коом модели акыркы эки кылымдан бери батыш дүйнөсүнүн бир бөлүгүндө барган сайын жайылып, ахлактык баалуулуктарды жок кылып адамдарды бузууда. Жана учурда көптөгөн батыш өлкөсү мындай бузулуунун натыйжасы болгон баңгилик, сойкулук, паракорчулук, кумар, алкоголь, уюшкан кылмыштуулук сыяктуу маселелер менен күрөшүүгө аракет кылууда. Ал тургай, батыш коомдорунда диний ишенимдердин алсыздашы натыйжасында бир «маани кризиси» келип чыкты: жашоонун максаты бир катар материалдык ырахат менен кызыкчылыктарды алуу гана деп көрсөткөн материалисттик философия адамдардын рухун канааттандыра албай, аларды боштукка жана максатсыздыкка түртүүдө. Эркиндик атын жамынып адамды өз каалоолорунун туткунуна айлантууда.

Ислам ахлагы болсо адамдарды алардын ойлорун ээлеген ар кандай санаа менен коркуулардан куткарат. Ыймандуулар Аллахтан гана коркушат жана Анын ыраазылыгына жетүү үчүн гана аракет кылышат. Раббибиздин алдындагы жоопкерчилигин билишип, дайыма абийиринин буйругун угуп жашашат жана абийирлери тынч болгону үчүн дайыма бейпил жана тең салмактуу болушат. Айланаларына дайыма жакшылык менен сулуулук сунушат. Ислам ахлагы адамдарды аларды руханий жактан кыйнаган көрө албастык, ач көздүк, келечек коркуусу, өлүм коркуусу сыяктуу дин ахлагына туура келбеген түшүнүк менен коркуулардан куткарып, аларга Аллахка моюн сунуунун эркиндиги менен бейпилдигин берет.

gökdelen

Ubudiah Mosque, Malaysia.

Iran

If you tried to number Allah's blessings, you could never count them. Allah is Ever-Forgiving, Most Merciful. (Surat an-Nahl: 18)

Ошондуктан Түрк-Ислам Биримдиги стимулдап, баштата турган өнүгүү батыштагы өнүгүүнүн дал өзүндөй болбойт. Батыштын өнүгүшү учурунда өтө чоң коомдук адилетсиздиктер болгон. Мисалы, батыштын өнүгүшүндө алгачкы болгон Англияда 18- жана 19-кылымдар бою үрөй учурарлык бир эзүүчүлүк өкүмчүлүк кылган. Жумушчу классына өтө начар шарттарда жумуш жана жашоо мүмкүнчүлүгү сунулуп, 7-8 жаштагы кичинекей жаш балдар да кир көмүр шахталарында күнүнө 16 саат иштетилип, алардын көпчүлүгү 20 жашка жетпей өлүшкөн. 1840-жылдары Манчестерде бир кенде иштеген жумушчунун орточо өмүрүнүн 17 жашка чейин төмөндөгөнү белгилүү.15 Ал эми байлар болсо ашыкча бир люкс жана ысырапкорчулук ичинде жашашкан. Бүт индустриалдашкан батыш өлкөлөрүнүн ушундай оор тажрыйбалардан өткөндүгү, батыштын өнүгүшүнүн миллиондогон жакыр адамдын эзилиши аркылуу камсыздалганы тарыхтын белгилүү бир чындыгы.

Ислам ахлагы өкүмчүлүк кыла турган бир коомдун өнүгүү модели болсо социалдык адилеттүүлүктү да камтыйт. Батыштагы адилетсиздиктер ал доордо батышта өкүмчүлүк кылган материалисттик философиялардын «адам табияты» жөнүндөгү туура эмес көз-карашынан келип чыккан. Ислам ахлагы болсо адамдардын бир жагынан активдүү жана аракетчил, экинчи жактан мээримдүү, иштерман жана адилеттүү болушун камсыздайт. Тарыхта да чындап эле ушундай болгон. Ислам маданиятынын улуу бийиктеши бою Мусулмандар ошол эле учурда экономикада да дүйнө лидери болуп, өзгөчө соодада чоң ийгиликтерге жетишкен. Бирок бул байуу бир катар байлардын эле колунда чогулбастан, Ислам ахлагынын талабына ылайык бүт коомго жайылган. Ислам маданиятынын социалдык көмөктөшүү уюмдары болгон фонддор, комплекстер, тамак үйлөрү, кербен-сарайлар, элге ачык мончолор, китепканалар Исламда бакубаттыктын жана маданияттын бир топтун гана колунда чогулбаганын, бүт коомго жайылганын көрсөтөт. Биздин доордогу Түрк-Ислам Биримдигинин өнүгүү модели да ушундай болушу керек.

Muayyad Camisi, tablo

Nadir Divan Begi Madrasah, 1622, Bukhara, Uzbekistan.

Allah knows what you keep secret and what you make public. Those you call on besides Allah do not create anything. They are themselves created. (Surat an-Nahl: 19-20)

Түрк-Ислам Биримдигинин өнүгүү модели жөнүндө айта кетчү дагы бир жагдай болсо – бул ачык ойлуулук. Ислам ахлагы Мусулмандардын ачык ойлуу болушун, б.а. башка маданияттар менен мамиледе болушун жана алардын бүт тажрыйбаларынан пайдаланышын колдойт. Ушул себептен Исламдын алгачкы кылымдарында Мусулман ойчулдар менен илимпоздор Байыркы Греция, Кытай, Индия сыяктуу илгерки маданияттардын эмгектерин анализдеп, ал жерден көп маалымат алышкан жана анан ал маалыматтарды Исламдык бир аң-сезим менен өнүктүрүп байытышкан. Бүгүн да Ислам дүйнөсү батыш дүйнөсү баш болуп, дүйнөнүн башка маданияттарын жакындан изилдеп, тажрыйбаларынан пайдаланып, аларды колдонуп жана кабыл алып алдыга жылдырышы керек.

Ислам дүйнөсүн башка маданияттардан изоляциялоо, башкалар менен мамилеси жок, түнт абалга салууга аракеттенүү болсо, албетте, Мусулмандарга пайда алып келбей турган бир ыкма. Мусулмандардын технологиянын бүт мүмкүнчүлүктөрүн дин ахлагына эң ылайыктуу абалда колдонушу зарыл. Мисалы, Ислам ахлагына каршы материалисттик бир ахлакты сиңирген кээ бир тасмаларга каршы Мусулмандар өздөрүнүн кино индустриясын куруп, адамдарга туураны, чындыкты үйрөтө турган тасмаларды даярдашы керек. Эгер кээ бир искусство түшүнүктөрү бир катар терс элементтерди камтыса, анын чечүүнүн жолу ал искусстводон жакшыраагын Исламдык бир мазмун менен чыгаруу болот. Эгер адамдар шаарлардын кооздугуна, тазалыгына, комфортуна, сайранына таң калышса, Мусулмандар андан да кооз шаарларды куруп, дүйнөнү андан да сулуулашы керек.

Мусулмандар өтмүштө курган улуу маданияттын теңдешин эми да курушу, албетте, мүмкүн. Бул үчүн Куран ахлагы алып келген сулуулук жана искусство түшүнүгү, ачык ойлуулук, адилеттик жана токтоолук өкүм сүрүшү керек. Исламдын искусствосу, маданияты Мусулмандарга эле эмес, бүт адамзатка бакубаттык алып келет. Дүйнөнүн эң чоң китепканалары, эң көркөм имараттары, эң таза көчөлөрү, эң жарык проспекттери, эң жакшы мектеп, оорукана жана университеттери курулуп, бүт адамдар бул мүмкүнчүлүктөрдөн жана жакшылыктардан бирдей пайдаланышат.

Исламдык бир борбордун лидерлигинде Ислам маданиятынын кайрадан бийиктешине шарт түзүүгө болот жана 21-кылым Ислам дүйнөсү үчүн нурдуу бир кылым боло алат. Глобалдашуу күн өткөн сайын ылдамдаган азыркы доордо Мусулман өлкөлөр да араларындагы ар кандай тоскоолдуктарды алып салып, илимде, технологияда, соодада орток иштерди жасап, Ислам дүйнөсүнүн кызыкчылыгы үчүн биримдикте иш-аракет жүргүзүшү зарыл.

Эскерте кетчү акыркы бир жагдай болсо – бул, негизи Мусулмандардын көз-карашы боюнча, дүйнөнүн «батыштыктар» жана «Мусулмандар» деп уюлдарга бөлүнбөшү. Эң биринчиден, батыштыктардын көпчүлүгү ахли китап (Христиан жана Иудей) жана ошондуктан Мусулмандар менен көптөгөн орток ыймандык жана ахлактык баалуулуктары бар. Ушул себептен Батыш маданиятынын ичиндеги көп элементтер да –мисалы дин тутуу эркиндиги, демократия, үй-бүлө баалуулуктары сыяктуу- Ислам ахлагынын маңызына туура келет. Мындан тышкары, Батышта көп адамдар Исламды тандашкан жана тандап жатышат. Бүгүнкү күнгө чейин Батыш дүйнөсүнө Ислам ахлагынын туура жана толук түшүндүрүлбөгөнүн эске алсак, келечекте Батышта дагы көп кишилердин Мусулман болоорун болжолдоого болот. Мусулмандар Батышка жана анын маданиятына ушундай көз менен карашы керек. Акыркы эки кылымдан бери материалисттик философиянын таасири астында калган Батыш дүйнөсүндөгү кээ бир чөйрөлөрдү да бул жаңылыштыктан куткаруу керектигин жана бул дагы Мусулмандардын бир милдети экенин унутпаш керек.

 

Булактар

16. "The Impact of the Industrial Revolution on Families." Online at: www.asis.com/sfhs/women/sophie.html.
6 / total 11
You can read Harun Yahya's book Түрк-ислам Биримдигине Чакырык online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."