< <
10 / total: 11

Түрк-Ислам Биримдиги Сүйүнчүсү

Бул китеп 2003-жылдын жай айларында жазылды. Эгер мындан 20, 30, 40 же 50 жыл мурдакы убакта болгонубузда, анда бир «Түрк-Ислам Биримдигинен» сөз кылуу да өтө кыйын болмок. Себеби дүйнөнүн абалы да, Ислам дүйнөсүнүн абалы да мындай биримдиктин түзүлүшү үчүн керектүү шарттарда эмес эле. Тескерисинче, мындай бир биримдиктин түзүлүшүнө бөгөт боло турган көптөгөн шарттар бар эле. Бирок дүйнө 1980-жылдардан баштап бир катар өзгөрүүлөргө дуушар болду жана булар бир Түрк-Ислам Биримдигинен сөз кылууга жана аны куруу үчүн аракеттенүүгө мүмкүндүк берди.

Түрк-Ислам Биримдигинин жолун ачкан бул чоң өзгөрүүлөрдү бир-бирден карайлы.

Мусулмандардын эгемендикке жетиши

darwinizm, leninizm
 
 

Дүйнө жүзүндөгү акыркы Түрк-Ислам Биримдиги – бул улуу, салтанаттуу Осмон Империясы эле. Ал кулагандар баштап Ислам дүйнөсү чоң-кичине мамлекеттерге бөлүнүп, ал мамлекеттердин көпчүлүгү көпкө чейин Батыштык мамлекеттердин колониясы болушту. 1920-жылдардан баштап бүт Ортоңку Чыгыш, Түндүк Африка, Индостан жарым аралы жана Тынч океан Мусулмандары Англия менен Франция баш болуп, Европалык колонист мамлекеттердин карамагына өтүштү. Орто Азия менен Кавказдагы Мусулмандар алда канча катуу бир башкаруунун, Советтик Россия диктаторлугунун астында калышты. Балкан Мусулмандары сербдер жана хорваттар сыяктуу мусулман эмес калктардын башкаруусуна өтүшүп, Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин болсо бул башкаруулар коммунисттик идеологияны да кабыл алып, Исламга каршы болуп калышты.

Кыскасы, 20-кылымдын көп бөлүгүндө дүйнө Мусулмандарынын көпчүлүгү колония болуп турду. 1950- жана 60-жылдары колониалдаштыруунун бүтүшү менен Мусулмандар да эркиндикке жетип башташты. Англия алгач Индостан жарым аралын, андан соң болсо Ортоңку Чыгышты таштады. Индия жарым аралында Пакистан жана кийин Бангладеш деп атала турган Чыгыш Пакистан курулду. Ортоңку Чыгыштагы Египет, Иордания, Ирак сыяктуу Мусулман мамлекеттер көз-карандысыздыкка жетишти. Түндүк Африка узун жана оор бир процесстен соң француз империализминен кутулду. Африкадагы башка Мусулман өлкөлөр да 1960-жылдары биринин артынан экинчиси көз-карандысыздыкка жетишти. Чыгышта Малайзия менен Индонезия экөө тең 1965-жылы көз-карандысыздыгын жарыялашты.

1980-жылдардын аягында Коммунисттик блоктун жана 1991-жылы СССРдин кулашы менен бул башкаруулардын карамагындагы Мусулмандар да көз-карандысыздыкка жетишти. Орто Азиядагы Мусулман түрк тилдүү мамлекеттер 1,5 кылымдан ашыкка созулган Россия башкаруусунан кутулуп, көз-карандысыз мамлекеттерге айланышты. Коммунизмдин кыйрашы Балкан Мусулмандарына да эркиндик алып келди. Босния жана Герцеговина серб өкүмчүлүгүндөгү Югославиядан кутулуп, Европанын ортосунда бир Мусулман мамлекет катары сахнага чыкты. Албания канкор, жеткен атеист диктатор Энвер Ходжа курган заалым коммунисттик режимден кутулду.

Бүгүнкү күндө ар кайсы өлкөлөрдөгү азчылыктардан жана Палестина, Кашмир сыяктуу басып алынган бир канча Мусулман өлкөдөн тышкары, дүйнө Мусулмандары өз саясий эгемендүүлүгүнө ээ. Бул маанилүү саясий өзгөрүү 20-кылым бою мүмкүнчүлүк берилбеген бир «Түрк-Ислам Биримдигинен» сөз кылууга 21-кылымда мүмкүнчүлүк берүүдө.

Атеист идеологиялардын таасиринин азайышы

Ислам өлкөлөрү, жогоруда айтылгандай, 1950-жылдардан баштап көз-карандысыздыкка жетип башташты, бирок көз-карандысыздык дайым эле «аң-сезим» маанисине келе бербейт. Тескерисинче, көз-карандысыздыкка жеткен Ислам өлкөлөрүнүн кээ бирлеринде Ислам ахлагынын маңызындагы баалуулуктарга карама-каршы келген идеологиялык агымдар күчөдү.

1950- жана 60-жылдары Арап дүйнөсүнө терең таасирин тийгизген «Арап социализми» мунун бир мисалы эле. Ислам ахлагында эч кандай орду жок күчтүү бир Арап улутчулдугуна жана кайра эле Исламда орду жок радикалдуу марксист сөздөр менен ыкмаларга таянган Арап улутчулдугу кыска убакытта күчтөнүп, бирок кайра ылдам артка кетти. Арап дүйнөсүнө болсо убакыт жоготуусу менен конфликттерди гана алып келди.

Türk_İslam Birliği
 

During the twentieth century, major changes took place in the Islamic world: In 1950s and 1960s, many Muslim countries became independent, and in the 1990s, communism collapsed, which enabled most Muslims living under its system to achieve a better and more comfortable life.

Мындан тышкары, Мусулман өлкөлөр ар башка уюлдарга бөлүнүшкөн. Ал кезде дүйнө АКШ менен СССР башчылык кылган эки уюлга бөлүнгөн эле жана Мусулман өлкөлөр орток иш-аракет жүргүзүү мындай турсун, бул эки уюлга дээрлик бирдей болуп бөлүнүшкөн эле. Арап өлкөлөрүнүн көпчүлүгү Советтер Союзуна жакын болушкан. Мусулман Египет Мусулман Пакистан менен согушуп жаткан Индия менен чогуу «бирикпөөчүлөр» кыймылына лидерлик кылуудан тартынган эмес.

Ислам дүйнөсүнүн саясий, стратегиялык жана маданий мааниде чындап «Ислам дүйнөсү» деп аталышы жана ортого чыгышы Кансыз согуш бүткөн соң гана мүмкүн болду. Кансыз согуш учурунда «Ислам дүйнөсүнөн» сөз кылуу көп мүмкүн эмес эле. Кансыз согуштан соң болсо «Ислам дүйнөсү» маанилүү рольго ээ болду.

Кансыз согуш доорунун калдыктарынын Ислам дүйнөсүнөн тазалануу процесси болсо дагы эле уланууда. Бирок болуп жаткан өзгөрүүлөр Ортоңку Чыгышта толеранттуу жана демократиялык бир маанайдын түзүлөөрүн сүйүнчүлөөдө жана бул болсо Ислам ахлагын түшүнүү, түшүндүрүү жана турмушка ашырууга, албетте, алда канча жакшыраак шарттарды пайда кылууда. Ошондой эле, Мусулмандар арасындагы салт болуп калган кээ бир бөлүнүүчүлүктөрдүн Ортоңку Чыгыштагы акыркы саясий өзгөрүүлөр натыйжасында жумшарышы да маанилүү бир жылыш. АКШнын Иракты басып алышы учурунда Ирактагы сунниттер менен шииттердин тарыхта биринчи жолу бир мечиттерде намаз кылышы жана орток хутбаларды бериши сыяктуу...

Эл аралык мамилелерди маданият түшүнүгүнүн маанисинин өсүшү

Кансыз согуштун бүтүшү Мусулмандарды эки башка саясий лагерьге бөлгөн мажбурлуу бөлүнүүнү жок кылды. Ошондой эле, саясий идеологиялардын ордуна маданияттардын алдыңкы планга чыгышына шарт түздү. Сэмюэл Хантингтон айткандай, эми адамдар «кимдин тарабындасыз» деген суроо менен эмес, «кимсиз»53 деген суроо менен таанытылып калды. Балкандардан Орто Азияга, Ыраакы Чыгыштан Түндүк Африкага чейин өздөрүн мурда «социалист», «югослав», «совет», «анти-коммунист» же «улутчул» деп тааныткан көп адамдардын мындай өзгөчөлүгү эмес, кайсы маданияттын өкүлү экени маанилүү болуп калды.

Сэмюэл Хантингтондун бул чындыкты айткан «маданияттар кагылышуусу» гипотезасы – бул жагынан маанилүү бир гипотеза. Хантингтон 21-кылымда дүйнөнүн улут-мамлекеттер же саясий блоктор тарабынан эмес, көбүрөөк маданияттар тарабынан калыптандырылаарын, негизги өздүк маалыматтын маданият болоорун туура аныктап айткан. Маданияттын динге таянып белгиленээрин да туура болжогон. Хантингтондун маданияттар арасындагы мамиле кагылышууга барат деген божомолу жаңылыштык болгон. Чындыгында болсо, бул китепте да каралгандай, маданияттар арасындагы мамиле кагылышуу эмес достукка жана кызматташтыкка таяна алат; ал үчүн Хантингтонду жана ал сыяктуу ойлонгондорду туура эмес багытка бурган согушчан, социал-дарвинист дүйнө көз-карашынан баш тарттыруу керек.

Дүйнөдөгү адамдардын маданиятка карап аныкталышынын жалгыз себеби кансыз согуштун бүтүшү эмес экенин да айта кетүү керек. Дагы бир маанилүү себеп – бул бүт дүйнөдө атеизмдин кыйрашы жана дин ахлагынын жогорулашы. Бул акыркы эки кылымдан бери дүйнө жүзүндө маданий гегемония курган материалисттик философиянын жаңы илимий жана коомдук өнүгүүлөр натыйжасында кулап башташы менен түз байланышта. Өзгөчө илимий өнүгүүлөр материализмдин таянычтарын кыйратып, натыйжада адамдардын Аллахтын бар экендигинин далилдерин жакшыраак көрө алышына шарт түзүүдө. Аллахка ишеним барган сайын күчтөнгөн, адамдар кайрадан дин ахлагына багыт алган бир доордо, албетте, Исламга болгон ыйман да өсүүдө.

Исламдын дүйнөнүн эң актуалдуу темасына айланышы

Бүт дүйнөдө дин ахлагынын өсүшүндөй кызыктуу дагы бир окуя болууда: бүт диндер арасынан эң көп өскөн дин – бул Ислам. Учурда Ислам дүйнөнүн эң ылдам өсүп жаткан дини жана бул чындыкты бүт адамдар кабыл алышууда. Болгондо да, Ислам дүйнөдөгү эң актуалдуу тема болууда.

Мындан 30-40 жыл мурда болсо абал такыр башкача эле. Дүйнө кансыз согуштун тар идеологиялык калыптары ичинде ойлончу. Болгондо да, материалисттик дүйнө көз-караштарынын таасири менен дин ахлагы адамдардын жана коомдордун жашоосунда аныктоочу роль ойнобойт деген жаңылыштык өкүмчүлүк кылчу. Бирок 1980-жылдардын башынан баштап Ислам бир заматта дүйнөдө эң актуалдуу болуп калды жана Ислам ахлагынын адамдарды жана калктарды кыймылдата турган чоң күч экенин батыштыктар да байкашты.

1990-жылдары батыш дүйнөсүнүн Исламга болгон кызыгуусу андан да өстү. Медиада Ислам жөнүндөгү кабарлардын санынын өсүшү мунун бир көрсөткүчү эле. Исламга болгон эң көп кызыгуу болсо –чындыгында Ислам ахлагына толугу менен карама-каршы келген- 11-сентябрь кол салууларынан соң башталды. Батыштыктар, эң биринчиден америкалыктар, Ислам ахлагы менен жакшыраак таанышуу, Мусулмандарды түшүнүү үчүн өтө аракет кылып башташты. Учурда Батыш медиасынын жана батыштык илимий изилдөөлөрдүн көп маанилүү бөлүгү Ислам дини менен байланыштуу. Булардын бир бөлүгү стереотиптүү жоромолдорду камтыса да, баары бир дүйнөнүн көңүлүн Исламга буруп, көбүрөөк адамдын Ислам ахлагына багыт алышына шарт түзүүдө. (Бул жөнүндө тереңирээк маалымат үчүн караңыз: İslam'ın Yükselişi (Исламдын бийиктеши), Harun Yahya)

Мусулмандар арасындагы глобалдуу байланыш менен көмөктөшүүнүн өсүшү

şehit müslümanlar
 

Islam is the most rapidly spreading religion in the world. Many people in the West are making an effort to learn about its morality and frankly express the admiration and interest they feel for Islam.

3. Blair: Koran inspired me

Түрк-Ислам Биримдигинин жолун ачкан өтө маанилүү дагы бир окуя болсо – бул 1980-жылдардан баштап барган сайын өскөн, 1990-жылдары интернет баш болгон байланыш технологиясынын өнүгүшү менен өтө ылдамдаган глобалдашуу процесси. Кээ бир Мусулмандар Батыш маданиятынын «унаасындай» көргөн глобалдашууга терс көз-карашта болушууда. Чындыгында болсо, бүт дүйнөнүн бир-бири менен тыгыз маданий мамилелерде болушун жана дүйнөнүн бүт маданияттарынын орток бир тилде байланыш курушун камсыздаган глобалдашуу дүйнө Мусулмандарынын илимге, маалыматка жетишин жеңилдетип, бир-бири менен болгон мамиле жана кызматташтыктарын өтө өнүктүрдү. Натыйжада Мусулман калктардын аң-сезиминин өсүшүнө маанилүү бир себепчи болду.

Интернеттин өзү эле Мусулмандар арасындагы байланыштын канчалык өнүккөнүн көрсөтүүдө. Интернет технологиясы бүт адамдар үчүн да, Мусулмандар үчүн да маанилүү бир немат-жакшылык болду. Интернет урматында орток иш-аракеттердин саны көбөйүп, ошондой эле илим-маалымат алуу мүмкүнчүлүктөрү да өтө кеңейди. Натыйжада Ислам дүйнөсү да кошо, дүйнөнүн төрт тарабында окуган, ойлонгон, пикирлер жараткан жана чечүү жолдорун иштеп чыккан урпактар өсүп-жетилүүдө. Малайзиялык бир коом таануучу жана изилдөөлөрүн Германиядагы Freie Universität of Berlin'де жасаган Фариш А. Нур (Farish A. Noor) глобалдашуунун Ислам дүйнөсүнө болгон таасирлерин караган бир изилдөөсүндө мындай дейт:

Өнүккөн байланыш технологиясы жана илим менен маалыматтын эркин кыймылы урматында Мусулмандар эми Исламдык илимдердин түздөн-түз маңызына жетүүдө эркин; Исламдык көз-караштын негизги китептери жана баяндары эми алыстагы китепканалардагы аз сандагы китеп менен чектелбейт...

Мунун натыйжаларынын бири... Исламдык жактан аң-сезимдүү жана билимдүү жаңы урпактардын жетилиши. Исламдык китептер менен илимге жетүү ошол эле учурда Мусулман аялдардын жана (илимий тарапта алектенбеген) катардагы Мусулмандардын Ислам жөнүндө көбүрөөк маалымат алышына, ой жүгүртүшүнө жана жоромол жасашына шарт түзүүдө. Бул глобалдык Исламдык тармактардын курулушу урматында Мусулман дүйнөнүн төрт тарабында болуп жатат.54

Нур айткандай эми «убакыт менен жер адамдарды бөлбөгөн (чек ара болбогон) бир Ислам дүйнөсү» бар.55

Интернет эле эмес, медиа да дүйнө Мусулмандарын бириктирүүдө. Кандайдыр бир Ислам өлкөсүндөгү бир маселе бир заматта бүт Ислам өлкөлөрүндө жарыяланып, ал жерлерде да актуалдуу болуп, ал жерлердеги Мусулмандардын да маселесине айланууда. Бүт бул мүмкүнчүлүктөр Мусулман дүйнөсүнүн алда канча жаркын бир келечекке жете алаарын көрсөтүүдө.

Батыштыктардын Осмон империясын эңсеши

Китептин башынан бери баса белгилеп, курулушу үчүн чакырык жасалып жаткан Түрк-Ислам Биримдиги Мусулмандарга да, Мусулман эместерге да көп пайдаларды алып келе турган, адилеттүү, демократиялык жана заманбап бир уюм болот. Түрк-Ислам Биримдиги курулса, Батыш баш болуп башка маданияттар да достук жана тынчтык мамилелерин кура ала турган, туруктуу жана ишенимдүү бир бийликти таба алышат. Мусулман атын жамынып чыккан кээ бир радикалдуу агымдарга бөгөт болуу жана тарбиялап айыктыруу иши Түрк-Ислам Биримдигинин жумушу болуп; Батыштын бул жөнүндөгү тынчсыздануулары толугу менен жоюлат.

Osmanlı Devleti'nin üstünlüğü
 

1. Daily Turkiye, 3.12.2002 (The truth on which the world is agreed...
THE OTTOMANS LEFT AND PEACE CAME TO AN END)
The New York Times wrote that the fragmentation of the Ottoman Empire lay at the root of most of the international problems and conflicts.

2. Daily Milliyet, 28.4.2003 (The Guardian: As the Ottomans Left, the Problems Began)

Түрк-Ислам Биримдигинин жакындап келе жатканын көрсөткөн маанилүү алааматтардын бири – бул сөз кылынып жаткан «Ислам Биримдиги муктаждыгынын» батыштыктардын да түшүнүп башташы. Өзгөчө мурдакы Осмон империясы аймагында бир кылымдан бери уланып келген бийлик боштугу көрүнүп, Осмон империясы моделинин кандайдыр бир жол менен кайрадан кайтып келиши менен мунун чечилээри айтылууда.

Бул жөнүндө батыш медиасында чыккан жоромолдордун бири – бул 2003-ж. 9-мартында New York Times гезитинде жарык көргөн Дэвид Фромкиндин (David Fromkin) "A World Still Haunted by Ottoman Ghosts" (Дагы эле Осмон империясы элестерине толгон бир дүйнө) аттуу макаласы. Макаласына «бир элес АКШны тынчсыздандырат, бул Осмон императорлугу элеси» деп баштаган Фромкин мындай деп жазган:

Бүгүнкү күндө Буш башкаруусундагы амбициялуу ысымдар Иракты басуу менен эле чектелбей, муну Арап Ортоңку Чыгышын реформалоодо бир негиз катары колдонууну да көздөп жатат.

Мурда батыштык өлкөлөр (Англия менен Франция) дагы бир жолу Осмон империясы жерлерин реформалоо ишине киришишкен эле. Бул өлкөлөр Биринчи дүйнөлүк согуштан жеңиш менен чыккан соң Ортоңку Чыгыштын картасын кайрадан чийишти. Ирак жасалма жол менен түзүлгөн мамлекеттердин бири эле.

Биринчи дүйнөлүк согуштан соң Англия менен Франция Осмон империясын жеңип, арап жерлерин контрольдоп калышты. Жана муну менен бирге дагы бир нерсеге ээ болушту: бул жерлерде көп мунайзат ресурсунун табылуу ыктымалы.

Европалыктар менен алардын америкалык бизнес ортоктору бул аймактарда достукча жана туруктуу режимдерди курууну үмүттөндү. 1920-жылдардын башында чек араларды кайрадан чийген соң Англия менен Франция бир мамлекет системасын баштады жана саясий жол башчылык кылууга да аракеттенди. Бирок система чыдай албады. Тескерисинче, аймак андан да туруксуз жана чуулгандуу болду.

Артты караганыбызда, президент Буш кээ бир бөлүктөрүн өзгөртүүнү каалаган Ортоңку Чыгыштын көпчүлүк мүнөздөрүнүн беш кылымдык Осмон империясы башкаруусунда калыптанганы апачык көрүнүп турат.56

şehit müslümanlar

1. Daily Ortadogu, 4.12.2002 - THEY WISH THE OTTOMANS WERE BACK
The fact that present day wars in many countries, from the Caucasus to the Balkans and the Middle East, began with the end of Ottoman rule is on foreigners' agendas.

2. Daily Yeni Safak, 18.12.2001 - (THE OTTOMANS LEFT AND PEACE CAME TO AN END)

 

vizeler kaldırılıyor

1. Daily Bugun, 17.09.2009 (TURKEY AND SYRIA HAVE LIFTED THE VISA REQUIREMENTS BETWEEN THEM)
2. Daily Zaman , 20.09.2009 (EVERY DAY IS NOW A HOLIDAY ON THE SYRIAN BORDER!)
3. Daily Star , 24.072009 (A GIANT UNION IN THE MIDDLE EAST)
4. Daily Bugun , 18.09.2009 (BASRA AND EDIRNE WILL BE LINKED TOGETHER)

 

Türk-İslam Birliği

1. Daily Milli Gazete, 6.06.2008 (BEFORE ALL ELSE, TURKISH-ISLAMIC UNION)
2. Daily Sabah, 10.02.2009 (THE NEW OTTOMANS WILL RESOLVE THIS PROBLEM)
3. Daily Vakit, 17.07.2009 (MUSLIMS CAN GET BACK ON THEIR FEET WITH ISLAMIC UNION)

 

Osmanlı, Balkanlar
 

Daily Turkiye, 20.10.2008 (THE BALKANS ARE LOOKING FOR THE OTTOMANS)

Англис журналист Тимоти Гартон Эш (Timothy Garton Ash) болсо The Guardian гезитинде 2003-ж. 27-мартында чыккан макаласында да ушул сыяктуу бир анализ жасаган. Косоводогу албандардын жана Түндүк Ирактагы күрттөрдүн көйгөйлөрүн караган Эш «эки жагдайда тең дагы эле, бир кылым өткөн соң да Осмон императорлугунун мурасын көрөбүз» дейт жана макаласын мындайча аяктайт:

Беттешели: (Ирактагы) бул кандуу согуш бүткөндө, 1918-жылга кайра кайткан болобуз, б.а. чоң аталарыбыз Балкандардан Ортоңку Чыгышка чейин туш болгон суроолордун көпчүлүгү менен жана дал ошол аймактарда бетме-бет калабыз. Жана дагы эле буларга бере турган бир жообубуз жок. Кээде Осмон императорлугун кайрадан курушубуз керек деп ойлойм.57

Батыштыктар да «Осмон императорлугун кайрадан куруш керек» деп ойлоп жаткан бир доордо Мусулмандардын бул ишке төрт колдоп жабышышы керек экени анык.

Хижрий 14-кылымдын башынан бери болуп өткөн окуялар Мусулмандардын тарыхтын маанилүү бир бурулуш чекитинде турганын көрсөтүүдө. Бул жоопкерчиликке ылайыктуу болуу – баарыбыздын милдетибиз.

Türkiye lider
 

1. Daily Hurriyet, 10.02.2009 (ONLY NEW OTTOMAN CAN SAVE THE MIDDLE EAST)
2. Daily Yeni Asya, 27.04.2009 (TURKEY IS AN IMPORTANT COUNTRY)
3. Daily Milliyet, 17.02.2009 (WE APPRECIATE TURKEY'S LEADERSHIP)

 

Булактар

53. Anouar Boukhars, "The ‘global divide' is not Islam vs. America," Global Beat Syndicate (May 12, 2003).

54. Dr. Farish A. Noor, The Caliphate: Coming Soon To A Country Near You?The Globalisation of Islamic Discourse and its Impact in Malaysia and Beyond (Institut fur Islamwissenschaft; Freie Universitat of Berlin, 2000), 31. Online at: www2.ucsc.edu/globalinterns/cpapers/noor.pdf.

55. Ibid., 26

56. David Fromkin, "A world still haunted by Ottoman Ghosts," New York Times March 9, 2003. 

57. Timothy Garton, The Guardian, March 27, 2003.

10 / total 11
You can read Harun Yahya's book Түрк-ислам Биримдигине Чакырык online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."