< <
6 / total: 11

Коргонууда Кызматкер Органдар

Жоокер Өндүрүүчү Борбор: Жилик Чучугу

kemik, kemik iliği

1. Bone marrow

2. Bone section

Хиросима менен Нагасаки шаарларына атом бомбалары ташталганда, радиацияга кабылган көп адамдар 10-15 күн ичинде ичтен кан кетүү же жугуштуу оорулар себебинен көз жумушту. Бул адамдарга эмне болгонун түшүнүү үчүн жаныбарларга жасалган эксперименттер дененин толугу менен радиацияга кабылышынын кан жасоочу жана иммундук системанын омурткасы болгон клеткалардын өлүмүнө себеп болоорун аныктады. Бул болсо дененин кыска убакытта өлүшү деген мааниге келет эле. 6

Мындай өтө маанилүү клеткалардын заводу – бул жилик чучугу (костный мозг). Бирок бул заводдо бир-биринен өтө айырмалуу көптөгөн продукттардын өндүрүлөөрү абдан маанилүү жагдай. Себеби ал жерде өндүрүлгөн кээ бир клеткалар фагоцитозду жасоодо, кээ бир клеткалар кандын коюлуп жарага айланышында, кээ бир клеткалар болсо заттардын майдаланышында кызмат кылат. Бул клеткалардын кызматтары сыяктуу, түзүлүштөрү да бир-биринен айырмаланат.

Мында көңүл буруу керек болгон нерсе – орток бир максатты көздөй иш-аракет жасаган көптөгөн ар башка клеткалар үчүн өтө өзгөчө бир өндүрүш системасынын курулгандыгы.

Бул жерде эволюция теориясы үчүн чыгуу мүмкүн болбогон бир туюк бар. Себеби эволюция теориясы көп клеткалуу организмдер бир клеткалуу жандыктардан эволюциялашып пайда болгон дейт.

Кокустан пайда болгон клеткалар бир жерге чогулган соң кантип бул түзүлүштүн ичинде жаңы клеткаларды жасай турган бир системаны жоктон пайда кыла алышат. Бул бир кирпич кампасында болгон жарылуу натыйжасында абага учкан миңдеген кирпичтин кокустан үстү-үстүнө тизилип, жапжаңы бир имаратты пайда кылышына окшошот. Болгондо да, бул имараттын ичинде жаңы кирпичтерди жасай турган завод да пайда болушу керек болот.

Адам денесинин бир имараттан миллиондогон эсе татаал түзүлүштө экенин унутпаш керек. Адам денесинин негизги курулуш материалы болгон клетка болсо адам колу менен жасалган эч кандай продуктка салыштыргыс даражада кемчиликсиз жана комплекстүү бир түзүлүшкө ээ. Эволюционисттердин гипотезасынын канчалык чоң алдамчылык экенин көрсөтүү үчүн гана клетканы кирпичке салыштырган ушул мисал берилген.

Ичибиздеги Университет: Богок Бези (Тимус)

t hücreleri

Immune cells (T lymphocytes) trained in the thymus.

Богок бези биологиялык жактан изилденгенде көп деле өзгөчөлүгү жок катардагы бир органдай көрүнөт. Бирок кылган ишин караганыбызда, кереметтүү абалды көрөбүз.

Богок безинде лимфоцит клеткаларына билим берилет. Туура эмес окуп алган жоксуз. Клеткалар богок безинде билим алышат.

Белгилүү бир мээси бар жандыктарга гана билим берүүгө болот негизи. Бирок бул жерде өтө маанилүү бир жагдай бар. Бул жерде билим берүүчү бир тиштем эт, б.а. богок бези, билим алуучу болсо кичинекей бир клетка. Башкача айтканда, экөө тең аң-сезими жок нерселер.

Болгондо да, бул билим алуу натыйжасында лимфоцит клеткалары өтө маанилүү маалыматтарга ээ болушат. Денедеги клеткалардын касиеттерин үйрөнүшөт. Бул кандайдыр бир мааниде денеге тиешелүү клеткаларды лимфоцит клеткаларына тааныштыруу болуп саналат. Аягында клеткалар өтө көп маалымат алып алышып богок безинен чыгышат.

Натыйжада лимфоциттер денеде кызмат кылып жатканда, таанып калган клеткаларга кол салышпайт. Андан башка, ар кандай клеткага жана жат заттарга кол салып, жок кылышат.

Богок бези көп жылдар бою эволюционист илимпоздор тарабынан рудимент орган деп кабыл алынып, эволюциянын бир «далили» катары колдонулуп келген эле. Бирок акыркы жылдары бул органдын иммундук системабыздын омурткасы экени белгилүү болду. Бул белгилүү болгон соң богок безин рудимент орган деген эволюционисттер эми ушул эле орган жөнүндө карама-каршы бир теория чыгарышты. Богок бези башында жок эле, акырындап эволюциянын натыйжасында пайда болгон деп чыгышты. Дагы эле богок бези башка көп органдарга караганда көбүрөөккө созулган бир эволюция процессинин натыйжасында пайда болгон дешет. Бирок богок бези болмоюнча же толук өрчүмөйүнчө, Т-клеткалар душманды кантип таанууну үйрөнө албайт жана иммундук система өз кызматын аткара албайт. Иммундук системасы жок бир адам болсо жашай албайт. Азыр сиздин бул сүйлөмдү окуп жатышыңыз да, богок безинин көпкө созулган бир эволюция процесси менен эмес, алгачкы адамдан бери кемчиликсиз жаратылгандыгынын бир далили. Аллах – улуу кудуреттүү Жаратуучубуз.

Көп Тараптуу Бир Орган: Көк Боор

savunma sistemi organları

1. Thymus
2. Bone marrow

3. Lymph Node
4. Spleen

Organs functioning in the body's immune system

Иммундук системабыздын дагы бир кереметтүү мүчөсү болсо – бул көк боор. Көк боор кызыл жана ак болуп эки бөлүктөн турат. Ак бөлүгүндө өндүрүлгөн жаш лимфоциттер алгач кызыл бөлүккө көчүшүп, анан ал жерден кан айланууга кошулушат. Ток кызыл түстөгү жана ашказандын жанында жайгашкан бул органдын кылган иштери терең изилденгенде, керемет көрүнүштү көрөбүз. Аны мынчалык керемет жана укмуш кылган нерсе – бул анын өтө оор жана татаал кызматтары.

Көк боордун клетка жана фагоцитоз өндүрүү, эритроцит кампалоо жана иммунитет түзүүгө салым кошуу сыяктуу өтө маанилүү жана өтө оор кызматтары бар. Албетте, көк боор да, бүт башка органдарыбыз сыяктуу, болгону бир кесим эт. Бирок бир кесим эттен күтүлгүс акылдуу жана оор иштерди аткарат. Эч катасыз бүт иштерди уюштуруп, такыр эс албастан иштейт. Көк боор төрөлгөндөн баштап адам үчүн болгон күчү менен иштеп, Аллах каалаган убакыт бою, тынымсыз өз кызматын аткарат.

Клетка Жасоо

Эне курсагындагы наристеде бар болгон жилик чучугу кан клеткаларын өндүрүү кызматын толук аткара албайт. Жилик чучугу бул кызматын наристе төрөлгөн соң гана аткарып баштайт. Анда бул убакыт бою наристе кансыз калабы?

Жок. Бул этапта көк боор ишке киришип, жоопкерчиликти өзүнө алат. Дененин эритроцит, тромбоцит жана гранулоциттерге муктаж экенин түшүнгөн көк боор өз кызматы болгон лимфоцитти өндүрүүдөн тышкары, бул клеткаларды да өндүрүп баштайт.

Бирок көк боор аң-сезими жок, бир кесим эт гана. Мындай жоопкерчиликти өзүнө алууга акылы жеткидей бир жөндөмү жок. Болгондо да, бул жоопкерчиликти алган күндө да өтө комплекстүү клетка менен белокторду өндүрө турган маалымат менен жабдыктарды кайдан алат?

Адам денесин жараткан Аллахтын көк боорду да керек болгондо өз кызматынан тышкары жоопкерчиликтерди ала турган кылып, ага ылайык өндүрүш жана сигнал системалары менен бирге жараткандыгы анык.

Фагоцитоз Жасоо

He is Allah — the Creator, the Maker, the Giver of Form. To Him belong the Most Beautiful Names. Everything in the heavens and on the earth glorifies Him. He is the Almighty, the All-Wise. (Surat al-Hashr: 24)

Көк боордо көп санда макрофагдар (тазалагыч клеткалар) бар. Алар көк боорго келген кандагы улгайган, айныган эритроциттерди жана бир катар бузук кан клеткалары менен кандагы кээ бир заттарды фагоцит кылышат, б.а. жутуп сиңиришет.

Бул жерде өтө маанилүү бир химиялык кайра иштетүү системасы иштейт.

Көк боордогу макрофаг клеткалары жутуп алган эритроциттердин курамындагы гемоглобин белогунун ичиндеги темирди башка заттарга кошуп билирубинге айлантышат. Билирубин андан соң вена системасына берилип, боорго жөнөтүлөт. Мындай кайра иштетүү урматында өт суюктугу менен бирге денеден чыгарып сала турган абалга келет. Бирок өт суюктугу менен бирге ичегилерден чыгарып салына турган билирубиндин ичиндеги темир молекуласы дене үчүн өтө баалуу жана табылышы кыйын бир элемент. Ошондуктан темир ичке ичегилердин белгилүү бир аймагында кайра сиңирилип, алгач боорго, ал жерден болсо жилик чучугуна кетет. Бул жерде максат – бир жагынан, зыяндуу зат болгон билирубинди денеден чыгарып салуу, жана экинчи жагынан, темирди кайра пайдалануу.

Билирубин балансы денебиз үчүн өтө олуттуу мааниге ээ. Себеби мында кетирилген кичинекей бир катанын натыйжасы өтө оор болот. Мунун эң ачык мисалдарынын бири – бул билирубин белгилүү бир деңгээлден ашканда сарык оорусунун келип чыгышы. Бирок денебиздеги клеткалар бул коркунучту билгендей, өтө этияттык менен кооптуу заттарды сыртка чыгарып, пайдалууларын араларынан тандап, бөлүп алып кайра пайдаланууга беришүүдө.

Эритроцит Кампалоо

Көк боордун жөндөмдөрү муну менен эле чектелбейт. Көк боор белгилүү көлөмдөгү кан клеткасын (эритроцит менен тромбоциттерди) өз ичинде кампалайт (чогултуп сактайт). «Кампалайт» десе оюңузга кампа катары колдонула турган, өзүнчө бир бөлүк бар экен деген ой келиши мүмкүн. Бирок көк боор кичинекей бир орган жана кампа катары колдоно турган эч оруну жоктой көрүнөт. Көк боор мындай учурларда көлөмүн чоңойтуп, эритроцит менен тромбоциттерге орун даярдайт. Кээде оорулар натыйжасында чоңойгон көк боордун кампасынын көлөмү да чоңойгон болот.

Согушка Салым

Денеде кандайдыр бир микробдук инфекция же башка бир зыяндуу фактор пайда болгондо, дене ал зыяндуу душманга каршы бир коргонуу чабуулун жасайт. Ал үчүн жоокер клеткалар көбөйүшү керек. Мындай учурларда көк боор лимфоцит менен макрофагдардын өндүрүшүн көбөйтөт. Ошентип оору учурунда бүт денедеги «өзгөчө кырдаалга» көк боор да катышат.

Дагы Бир Өндүрүш Борбору: Лимфа Бездери

Is it you who create it or are We the Creator? (Surat al-Waqi'a: 59)

Адам денесинде бүт денени кайтаруучу бир полиция жана тыңчылык уюмдар бар. Бул системанын ичинде сакчы полицияларды кармап туруучу, керек болгондо жаңы полицияларды өндүрүүчү полиция участоктору да бар.

Бул система – лимфа системасы, полиция участоктору болсо – лимфа бездери. Системанын полициялары – лимфоцит клеткалары.

Бир эле лимфа системасы да адамдын буйругуна берилген өзүнчө бир керемет. Бул система бүт денени каптаган лимфа тамырлары, ал тамырлардын белгилүү жерлерине жайгаштырылган лимфа бездери, лимфа бездери өндүргөн жана лимфа тамырларында көзөмөл (кайгуул) кызматын аткарган лимфоцит клеткалар жана ал клеткалар сүзүп жүргөн, лимфа тамырларында айлануучу лимфа суюктугунан турат.

Система төмөнкүдөй иштейт: бүт денени каптаган лимфа тамырларынын ичиндеги лимфа суюктугу капиллярдык лимфа тамырларынын айланасындагы кыртыштарга тийет. Ага тийген соң кайра лимфа тамырларына кайткан лимфа суюктугу өзү менен чогуу ал кыртыштарга тиешелүү кээ бир маалыматтарды алып келет. Ал маалыматтар лимфа тамырларында жайгашкан эң жакын лимфа безине жеткирилет. Эгер кыртыштарда бир душман кыймылы башталган болсо анын маалыматы да лимфа суюктугу аркылуу лимфа безине алып келинген болот.

Душманга тиешелүү маалымат анализденген соң эгер бир коркунуч бар болсо, коңгуроо кагылат. Лимфа бездеринде тездик менен лимфоцит менен башка кээ бир жоокер клеткалар өндүрүлүп баштайт.

Өндүрүштөн соң кезек жаңы аскерлерди согуш болуп жаткан фронтко алып барууга келет. Жаңы аскерлер лимфа бездеринен лимфа суюктугу аркылуу лимфа тамырларына өтүшөт. Лимфа тамырларынан болсо кан айланууга өткөн аскерлер согуш болуп жаткан аймакка барышат. Ушул себептен инфекция болгон аймактагы лимфа бездери эң биринчи шишийт. Бул ошол аймакта лимфоцит өндүрүшүнүн өскөнүн көрсөтөт.

Эми бул системаны кыскача кайталайлы:

  • - Бүт денени баштан аяк каптаган өзгөчө бир транспорт системасы.
  • - Дененин көп аймагына жайгаштырылган лимфа бези полиция участоктору.
  • - Душман аскерлерин чалгындоо.
  • - Бул чалгындоонун негизинде аскерлердин чыгарылышы.

Бир бөлүгү эле кем болсо иштебей турган бул системанын убакыттын өтүшү менен баскыч баскыч өрчүп пайда болушу мүмкүн эмес. Мисалы, лимфа бездери менен лимфоциттери бар, бирок лимфа тамырлары жаратылбаган бир система ишке жарабайт. Система бүт мүчөлөрү чогуу бир убакта жаратылганда гана иштей алат.

Раббибиздин жаратышы жөнүндө бир аятта төмөнкүдөй айтылат:

Эй адамдар, (силерге) бир мисал келтирилди; эми аны уккула. Силердин Аллахтан башка сыйынып жаткандарыңар, баары ушул үчүн бириксе да, чындыгында бир чымынды да жарата алышпайт. Эгер чымын алардан бир нерсе тартып алса, муну да андан кайра ала алышпайт. Талап кылган да алсыз, талап кылынган да. (Хаж Сүрөсү, 73)

 

Footnotes

6. Scientific American, September 1993, p. 65

6 / total 11
You can read Harun Yahya's book Иммундук Система Керемети online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."