< <
10 / total: 11

Иммундук Системанын Эволюция Менен Пайда Болушу Мүмкүн Эмес

Иммундук система илимпоздор айткандай «төмөндөтүүгө мүмкүн болбогон бир комплекстүүлүккө» ээ. Башкача айтканда, орток иштөөчү жана кандайдыр бир бөлүгүнүн жок болушу бүт баарынын ишинин токтошуна себеп болуучу бир система. Бул системанын бир мүчөсүнүн эле кем болушу системаны ишке жараксыз кылып койот. Мисалы, бир жерге факс жөнөтүү үчүн керектүү материалдарды жалпысынан эстейли:

Факс аппараты, телефон линиясы, кабель, кагаз.

Булардын бирөө эле болбосо, факс жөнөтө албайсыз. Баары толук бар болуп, керектүү материалдардын эч биринде кемчилик болбошу зарыл. Мисалы, кабель керектүү жерге чейин жете турганчалык узун болбосо, колдогу материалдардын эч бири ишке жарабайт.

Ушул сыяктуу, иммундук системанын бүт бөлүктөрү өз милдетин кемчиликсиз аткарса да, кичинекей бир бөлүгүнүн өз кызматын аткарбашы дененин согуштан жеңилишине себеп болот. Мисалы, Т-клеткаларынын ичиндеги кичинекей чекитчелер (гранулдар) өз функциясын жоготсо, уу кампаланып, душманга өткөрүлө албай калат жана согуш жеңилүү менен аяктайт. Ошондуктан душманды өлтүрө албаган бир системада жоокер клеткалардын жасалып, аларга таалим берилишинин да, сигнал берүүчү клеткалардын убагында жана керектүү жерге сигнал жөнөтүшүнүн да, гендерибиздин антитело өндүрө алуу үчүн миңдеген комбинацияга киришинин да, эске тутуучу клеткалардын көп жылдар бою маалыматтарды эстеринде тутушунун да ж.б. баарынын эч кандай мааниси калбайт. Система иштебейт. Ошол сыяктуу, төмөндөтүүгө (бир бөлүгүн алып салууга) мүмкүн болболгон комплекстүүлүктөгү бир система болгон адам денесинин да, иммундук система пайда болбостон, башка жүздөгөн функциясынын бар болушунун эч мааниси жок. Себеби иммундук система жок болсо же өз кызматын толук аткара албаса, адам эч качан жашай албайт.

Андай болсо, эволюционисттер мынчалык маанилүү жана комплекстүү бир системанын пайда болушун кантип түшүндүрүшөт? Негизи бул жөнүндө эч нерсе айта алышпайт. Иммундук система убакыттын өтүшү менен, акырындап, кичинеден өзгөрүп отуруп пайда болгон дешет. Мындай өзгөрүүгө болсо «табигый тандалуу» жана «мутация» механизмдеринин себеп болгонун айтышат.

Бирок, эң биринчиден, мынчалык комплекстүү бир системанын эволюция теориясы айткандай, баскыч баскыч, кичинекей кокустуктардын жыйындысы менен пайда болушу мүмкүн эмес. Себеби, башынан бери айтылып келе жаткандай, иммундук система бүт мүчөлөрү менен бирге бир заматта, кемчиликсиз пайда болмоюнча эч бир ишке жарабайт. Жана, башынан бери айтылып жаткандай, иммундук системанын иштебеши адамдын кыска убакыт ичинде өлүшү деген мааниге келет.

Экинчиден, эволюционисттердин «табигый тандалуу» пикирине токтолуу керек. Табигый тандалуу жандыктардагы пайдалуу өзгөрүүлөрдүн тандап алынып, кийинки урпактарга өткөрүлүшү дегенди билдирет.

Бирок мындай механизмдин комплекстүү системаларды түшүндүрүүдө такыр жетишсиз экенин бүт илимпоздор кабыл алышат. Мисалы, америкалык белгилүү биохимия адиси Майкл Дж. Бехе Darwin's Black Box (Дарвиндин кара кутусу) аттуу китебинде табигый тандалуу жөнүндө мындай дейт:

Кемитүүгө мүмкүн болбой турган комплекстүү биологиялык бир системанын бар болушу Дарвиндин эволюциясына өтө күчтүү бир кооптуулук жаратат. Себеби биз билгендей, табигый тандалуу ансыз да мурдатан иштеп жаткан системалардан гана өтө алат. Демек, эгер бир биологиялык система баскыч баскыч пайда болбогон болсо, анда бир гана альтернатива калат. Бир жолуда толук жана кемчиликсиз пайда болгон деген; табигый тандалуунун болсо мында эч кандай ролу жок.12

Теориянын түзүүчүсү Дарвин да, учурдагы көптөгөн илимпоздор да табигый тандалуу механизминин эволюциялоочу эч кандай күчү жоктугун өздөрү да моюнга алышкан:

Чарльз Дарвин:

Теориям менен байланыштуу кыйынчылыктар менен каршы пикирлерди төмөнкүчө топтоого болот:... Табигый тандалуунун бир тараптан жирафтын куйругу сыяктуу чымын кубалаганга гана жарай турган мааниси өтө аз бир органды, жана экинчи тараптан, көз сыяктуу таң калыштуу бир органды пайда кыла алаарына ишене алабызбы? 13

Бүгүнкү күндөгү алдыңкы эволюционисттердин бири, геология жана палеонтология профессору Стивен Джей Гоулд болсо табигый тандалуунун эволюциялоочу күчү жок экенин минтип айтат:

Эгер эволюциянын баары табигый тандалуу тарабынан колдоо көргөн узун бир ортоңку баскычтар сериясы менен алга жылышы керек болсо, кантип жоктон мынчалык майда-бараттуу бир нерсени ала аласыз? Бир канаттын 2%ы менен уча албайсыз. Башкача айтканда, (азыр аларга байкоо жасай албаганыбыз үчүн) өтө детальдуу формаларда колдонула алган түзүлүштөрдүн мындай башталгыч этаптарын табигый тандалуу кантип түшүндүрө алат? Бул этапта бир нерсе калгандарынан алдыда турат: башталгыч стадиялардын туюгу. Миварт бул маселени эң негизги маселе деп белгиледи жана бул бүгүн дагы эле уланууда.14

Мындай системанын пайда болушун нео-дарвинизм айткандай, «мутациялар» менен түшүндүрүүгө болобу, анда? Катары менен болгон мутациялар натыйжасында ушундай кемчиликсиз бир система пайда болгон болушу мүмкүнбү?

Белгилүү болгондой, мутациялар – бул жандыктардын генетикалык коддорунда ар кандай тышкы факторлор натыйжасында келип чыккан бузулуу жана талкалануулар. Мутациялардын баары жандыктын ДНКсында программаланган генетикалык маалыматка зыян тийгизет жана эч качан жаңы генетикалык маалымат кошпойт. Ошондуктан, мутациялардын эч кандай өнүктүрүүчү жана эволюциялоочу касиети жок. Бул чындыкты да бүгүнкү күндө көп эволюционисттер каалабай болсо да, айтышууда. Мындай эволюционисттердин бири Калифорния университетинен генетик Джон Эндлер (John Endler) мындайча мойнуна алат:

Мутациялар жөнүндө өтө көп нерсе билсек да, эволюция сыяктуу ал да дагы эле бир «кара куту» көрүнүшүндө. Эволюцияда жаңы биологиялык функциялардын пайда болушу көп кездешпейт жана булардын тамыры болсо белгисиз.15

Белгилүү эволюционист француз биолог Пьер Грасс болсо мутациялардын санынын да жыйынтыкты өзгөртпөшүн мындайча мойнуна алат:

«Канчалык көп санда болбосун, мутациялар кандайдыр бир түрдөгү эволюцияны пайда кыла алышпайт.»16

Апачык көрүнүп тургандай, кичинекей клеткалардын кереметтүү өзгөчөлүктөрүн, таң калыштуу ийгиликтерин кокустуктар, мутациялар, эволюционист тантырак сөздөр менен түшүндүрүү илимге да, акыл менен логикага да бүтүндөй карама-каршы келет. Учурда адам мээсинин жеткен эң жогорку чеги да клеткалардагы акылдын алдында өтө төмөндө калууда.

Жандыктардагы эволюция менен түшүндүрүүгө болбогон мындай миңдеген акылдуулуктар алдында көп илимпоздор ансыз да күмөн менен жактаган эволцюцияга болгон ишенимдерин күн өткөн сайын жоготушууда. Эң кызыгы, мындай ишенбегендигин ар мүмкүнчүлүктө айтпай койо алышкан эмес. Өздөрү да бул чындыктарды билген көп изилдөөчүлөр эволюционист түшүндүрмөлөрдүн сооротмо жана көз бойомо гана экенин билишүүдө. Молекулярдык биология тармагында белгилүү бир изилдөөчү Клаус Доуз (Klaus Dose) мындай дейт:

Жашоонун келип чыгышы жөнүндөгү 30 жылдык химия жана молекулярдык эволюция изилдөөлөрү маселенин чечилишине караганда, көбүрөөк абалдын маанилүүлүгүн түшүнүшүбүзгө жол ачты. Учурдагы теориялар менен эксперименттердин баары же ийгиликсиздик менен аяктап жатат же болбосо көргүбүз келбегендерди ортого коюп жатат.17

Ал тургай, мындай ишенбегендикти болжол менен 150 жылдан бери келе жаткан эволюция теориясынын түзүүчүсү Дарвин да сезген:

Кээде бир теманы көп жылдар бою изилдеген соң жиндидей бир доктринага барып, анан ал доктринага өздөрүн да, башкаларды да ишендирүүгө аракет кылган кээ бир адамдарды ойлонуп, өзүм да ушундай маньяктардын бирөөсү болуудан бир аз корком.18

Ааламдагы бүт нерселер сыяктуу, системанын бул тарабынын да улуу кудурет жана акыл ээси Аллахтын башкаруусунда экени апачык көрүнүп турат. Адамзаттын акылынын алигече муну чече албашы да адамдын түшүнүү чегинен алда канча жогору бир акылдын, б.а. Аллахтын жараткан нерсеси экендигинин далили.

Адамдар кылымдардан бери талашып бир натыйжага жете албаган, логикалуу түшүндүрмө бере албаган темалардын жообу негизи өтө жөнөкөй. Жооп – кокустуктар да, табигый тандалуу да, мутациялар да эмес. Булардын эч бири жашоону да, жашоонун уланышын камсыз кыла турган бир системаны да пайда кыла алышпайт.

Куранда бул жана ушул сыяктуу бүт суроолордун жообу 1400 жыл мурда берилген. Ааламдардын Рабби Улуу Аллах, ааламдагы бүт нерселер сыяктуу, клеткаларыбызды да моюн сундурган;

Чындыгында, силердин Раббиңер алты күндө асмандарды жана жерди жараткан, андан соң Аршка истива кылган Аллах. Күндүздү токтобостон аны кубалаган түн менен орогон, күн, ай жана жылдыздарды Өз буйругу менен баш ийдирген. Кабарыңар болсун, жаратуу да, буйрук берүү да (бир гана) Ага тиешелүү. Ааламдардын Рабби Аллах кандай Улук. (Аьраф Сүрөсү, 54)

 

Footnotes

12. Michael J. Behe, Darwin's Black Box, New York: Free Press, 1996, p. 39

13. Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, p. 204

14. Stephen Jay Gould, "Not Necessarily a Wing", Natural History, October 1985, p. 13

15. J. A. Endler ve T. McLellan (1988), "The Process of Evolution: Toward A Newer Synthesis", Annual Review of Ecology and Systematics, 19, 397

16. Pierre P. Grassé, Evolution of Living Organisms, New York, 1977, p. 88s

17. Klaus Dose (1988), "The Origin Of Life: More Questions Than Answers", Interdisciplinary Science Reviews, 13, 348

18. Francis Darwin, Life and Letters of Charles Darwin, Charles Darwin to W.B. Carpenter

10 / total 11
You can read Harun Yahya's book Иммундук Система Керемети online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."