< <
3 / total: 12

2-Бөлүм: Өсүмдүктөрдөгү Долбоорлор Жана Биомиметика

Бирөө сизге сиз акыркы убактарда колдонуп баштаган була-оптика технологиясын (жарык жана жогорку өлчөмдө маалымат өткөрүү өзгөчөлүгүнө ээ була-оптика кабельдерден турган система) миллиондогон жылдан бери колдонуп келе жаткан жандыктар бар деп айтса акылыңызга эмне келмек?

akıllı malzeme

Бул технологияны колдонгондор – бул биз абдан жакшы тааныган, бирок алар ээ болгон жогорку сыпаттагы долбоор балким эч кимдин акылына да келбеген өсүмдүктөр.

Көп адамдар айланасына көнүмүш көз менен, үстүртөн карайт, Аллах жандыктарда жараткан жогорку долбоор өзгөчөлүктөрүн байкамаксан болуп, эч ойлонбойт. Чынында болсо бардык жандыктар мындай «көнүмүштүк пардасын» алып сала турган сырларга толо. Бул сырларды ача алуу үчүн болгону эмнеге, кандайча, эмне үчүн суроолорун берүү жетиштүү. Бул суроолордун жоопторун ойлонгон адам айлана-чөйрөбүздө көргөн бүт нерсени чексиз күч, илим жана акыл ээси болгон Раббибиздин жаратканын байкайт. Мисалы, өсүмдүктөр ишке ашырган фотосинтез кубулушун карайлы. Фотосинтез – сырлары дагы эле ачыла элек бир жаратылуу керемети.

Өсүмдүк клеткаларынын күндүн нурун, адамдар жана жаныбарлар азыктануу жолу менен ала алган бир энергияга айлантышы «фотосинтез» деп аталат. Бул аныктама балким бир окуганда көп адам үчүн анчалык өзгөчө көрүнбөшү мүмкүн. Бирок биомиметика адистери фотосинтезди жасалма жол менен ишке ашыруунун бүт дүйнөнү өзгөртө турган бир окуя экенине ишенишүүдө.

yaprak pil

Өсүмдүк жана дарактар (Ага) сажда кылышууда. (Рахман Сүрөсү, 6)

Өсүмдүктөр фотосинтезди бири-бирин ээрчиген абдан татаал бир катар процесс натыйжасында ишке ашырышат. Бул процесстердин кандай процесстер экендиги али толугу менен билине элек.

Фотосинтездин бир ушул өзгөчөлүгү да эволюция теориясын жактагандардын оозун жап кылат. Проф. Др. Али Демирсойдун төмөнкү сөздөрү эволюционист илимпоздор фотосинтез алдында кабылган туюкту абдан сонун сүрөттөйт:

Фотосинтез ушунчалык татаал бир кубулуш жана клетканын ичиндеги органеллде пайда болушу эч мүмкүн эместей көрүнүүдө. Себеби бардык баскычтардын бир заматта пайда болушу эч мүмкүн эмес, бир-бирден пайда болушунун болсо эч мааниси жок.43

Өсүмдүктөр күндүн нурун «хлоропласта» деп аталган табигый солар клеткалары менен кармашат. Биз болсо жасалма солар клеткалар менен (күн батарея панельдери) алынган энергияны алып, батареяларда кампалайбыз.

Солар клетка (күн батарея панели) нурду электрдик энергияга айлантат. Клетканын төмөнкү кубаттуу продукту (low power output) көп санда панель колдонууну талап кылат. Солар клеткалардын адамдар муктаж болгон энергияны камсыздай алышы үчүн жалбырактардагы сыяктуу бир гана күн нурларына карашы жетиштүү. Хлоропласталар аткарган ишти толугу менен тууроого мүмкүн болгондо, көп энергия короткон аппараттарды да кичинекей күн батареялары менен иштетүү мүмкүн болот. Космос кемелери жана жасалма спутниктер башка бир энергия булагына муктаж болбостон, бир гана күн энергиясы менен уча алышат.

Мынчалык жогорку өзгөчөлүктөргө ээ, илимпоздор абдан таң калган жана туураганга аракет кылган өсүмдүктөр да, жаратылган бүт жандыктар сыяктуу, Аллахка моюн сунган. Бул чындык бир аятта мындайча билдирилет:

Корголгон Үстүңкү Катмарлар

parfüm

What mankind has to learn from plants isn't limited to solar cells. Plants are opening up many new horizons, from construction to the perfume industry. Chemical engineers producing deodorants and soaps are now trying to produce beautiful fragrances in the laboratory by imitating the scents of flowers. The scents produced by many famous houses, such as Christian Dior, Jacques Fath, Pierre Balmain, contain floral essences found in nature. ("The History of Parfume;" http://www.parfumsraffy.com/history.html)44

Ар бир буюмдун үстүңкү катмарынын суудан, кирден, ал тургай нурдан да зыян тартуу ыктымалы бар. Ошондуктан илимпоздор унаа жана эмерек лактарын, ультра-кырмызы күн нурларына тоскоол болгон суюктуктарды өндүрүшкөн. Булардын баарынын максаты үстүңкү бетти кандайдыр бир бузулуу жана жыртылуудан коргоо. Табияттагы айбанаттар жана өсүмдүктөр да өз клеткаларынын ичтеринде үстүңкү катмарларын сырткы факторлордон коргой турган бир катар химиялык заттарды өндүрүшөт. Табияттагы жандыктардын денелери тарабынан өндүрүлгөн жана илимпоздорду таң калтырган мындай химиялык аралашмалар долбоорчуларды тууроо үчүн убара кылган татаал өрнөктөр болууда.

yaprak

The external surfaces of leaves are covered with a thin, polished coating that waterproofs the plant. This protection is essential because carbon dioxide, which plants absorb from the air and is essential to their survival, is found between the leaf cells. If these spaces between the cells filled with rainwater, the carbon dioxide level would fall and the process of photosynthesis, essential to plants' survival, would slow down. But thanks to this thin coating on their leaves' surface, plants are able to carry on photosynthesis with no difficulty.

Жыгачтын бетин каптоо кирден жана эскирүүдөн корголушун камсыздоо үчүн абдан маанилүү. Өзгөчө жумшак жыгачтардын ичине кирип, аларды чирите турган суудан коргоо абдан керектүү. Колдонулган алгачкы жыгач «сырттарынын» табигый майлардан жана курт-кумурскалар өндүргөн суюктуктардан алынган материалдардан жасалганын билчү белеңиз?

Адамдар күнүмдүк жашоодо колдонгон көптөгөн коргоочу материал негизи табияттагы жандыктар тарабынан бир топ мурдатан бери колдонулуп келүүдө. Жыгачты каптоо булардын бирөөсү гана. Курт-кумурскалардын катуу кабыктары да аларды суудан жана сырттан келиши мүмкүн болгон зыяндардан коргоодо.

«Склеротин» деп аталган бир протеин тарабынан бекемделген бул кабыктар курт-кумурскаларга табияттагы эң катуу үстүңкү катмарга ээ жандыктар болуу өзгөчөлүгүн берет. Мындан тышкары, курт-кумурскалардын кабыгындагы хитин катмары да түсүн жана жалтырактыгын убакыттын өтүшү менен жоготпойт.45

Булардын баарын эске алганыбызда, курулуштарда үстүңкү катмарларды каптоо жана коргоо үчүн өндүрүлө турган системалардын курт-кумурскалардыкына окшош бир долбоордо болушунун бир топ пайдалуу болоорун апачык көрөбүз.

cila

Өзүн Дайыма Таза Сактаган Лотос Өсүмдүгү

Лотос өсүмдүгү (ак лилия) ылай жана кир чөйрөлөрдө өсөт. Ошого карабастан, өсүмдүктүн жалбырактары дайыма таза. Себеби өсүмдүк үстүнө кичинекей бир чаңча келээр замат жалбырактарын кыймылдатат жана чаңдарды белгилүү чекиттерди көздөй түртөт. Жалбырактын үстүнө түшкөн жамгыр тамчылары да ошол тарапка багытталат жана ал жердеги чаңдарды тазалашына шарт түзүлөт.

Лотос өсүмдүгүнүн мындай өзгөчөлүгү жаңы бир имараттын бетин долбоорлоо үчүн изилдөөчүлөргө жол көрсөттү. Натыйжада изилдөөчүлөр лотостун жалбырагы сыяктуу жамгыр сууларын колдонуп бетиндеги кирди тазалоочу имарат беттери жөнүндө эмгектенип башташты. Мындай эмгектер натыйжасында ISPO аттуу бир немис фирмасы лотусан деп аталган бетти каптоо материалын өндүрдү. Азия жана Европада жайгашкан сатуу борборлорунда рынокко сунушталган бул продукт үчүн «айнага муктаждык болбостон, 5 жыл бою өзүн таза кармоо кепилдиги» да берилген.46

Табияттагы көптөгөн жандык үстүңкү катмарларын коргогон ар кандай өзгөчөлүктөргө ээ. Албетте, лотос өсүмдүгүнүн үстүңкү катмарындагы түзүлүшү да, курт-кумурскалардагы хитин катмары да өзүнөн өзү пайда болгон эмес. Ал тургай, бул жандыктар өздөрү ээ болгон жогорку өзгөчөлүктөрүнөн толугу менен кабарсыз. Аларды бардык өзгөчөлүктөрү менен бирге жараткан – бул Аллах. Курандын бир аятында Аллахтын жаратуу чеберчилиги мындайча билдирилет:

Ал – Аллах, Ал – жаратуучу, кемчиликсиз бар кылуучу, «калып жана келбет» берүүчү. Эң сонун ысымдар Аныкы. Асмандарда жана жердегилердин баары Аны тасбих кылууда. Ал – Азиз, Хаким. (Хашр Сүрөсү, 24)

 

lotus

During his microscopic research, Dr. Wilhelm Barthlott at the University of Bonn realized that leaves that required the least cleaning were those with the roughest surfaces. On the surface of the lotus leaf, the very cleanest of these, Dr. Barthlott found tiny points, like a bed of nails. When a Speck of dust or dirt falls onto the leaf, it teeters precariously on these points. When a droplet of water rolls across these tiny points, it picks up the speck, which is only poorly attached, and carries it away. In other words, the lotus has a self-cleaning leaf. This feature has inspired researchers to produce a house paint called LOTUSAN, guaranteed to stay clean for five years. (Jim Robbins, "Engineers Ask Nature for Design Advice," New York Times, December 11, 2001.)47

lotus

 

lotus

How a raindrop cleans a lotus leaf

The effect of a raindrop on a normal surface

The effect of raindrops on a building exterior covered with Lotusan.

Өсүмдүктөр Жана Жаңы Бир Унаа Долбоору

deniz yosunu

Deniz yosunu

Унаа фирмасы Fiat ZIC (Zero Impact Car) аттуу жаңы продуктту долбоорлоп жатканда, өсүмдүктөрдөгү «бутактарга айрылуу» өзгөчөлүгүнөн пайдаланган. Унаанын ортосунан өсүмдүктүн денесиндеги сыяктуу кичинекей бир тунел өткөргөн долбоорчулар бул тунелге унаанын иштеши үчүн керектүү энергияны камсыздаган батареяларды жайгаштырышкан. Унаанын отургучтары болсо сүрөттөгү өсүмдүктөн таасирленип, өсүмдүктөгү сыяктуу түздөн-түз денеге (корпуска) туташкан. Унаанын үстү болсо деңиз балырынын түзүлүшүнө окшош долбоорлонгон. Мындай түзүлүш ZICке жеңилдик жана бекемдик тартуулаган.48

Унаа тармагы сыяктуу адамдар эң акыркы технологияны оңой гана колдоно ала турган бир тармакта инженерлерге жана долбоорчуларга табиятта бар болгон жана жандуулук пайда болгон алгачкы күндөн бери жашап келген жөнөкөй бир өсүмдүк илхам булагы болгон. Жандуулук кокустан пайда болду жана убакыт ичинде өнүгүп дайыма жакшырып келди деген ойду жактаган эволюционисттер үчүн бул жана ушуга окшогон окуялар кабыл алууга абдан оор нерселерден. Кандайча болуп акылы жана аң-сезими бар адамдар эч мээси жана билими жок, ордунан да кыймылдай албаган өсүмдүктөрдөн бир нерселерди үйрөнүшөт жана буларды турмушка ашыруу ал күнгө чейин ал багытта ортого чыккан эң натыйжалуу жыйынтыктарды берет? Булар, албетте, кокустуктар менен түшүндүрүүгө мүмкүн болбогон өзгөчөлүктөр жана бүт ааламды Аллах жаратканын далилдейт. Ошондуктан эволюционисттер үчүн бул бир кыйынчылык.

Коңгуроо Сигналын Берүүчү Өсүмдүктөр

tütün bitkisi

The manduca moth and the tobacco plant

Бүт адамдар өсүмдүктөр коркунучтан кача алышпайт, ошондуктан душмандарына ошол замат багынышат деп ойлошот. Бирок жасалган изилдөөлөр чындыктын мындай эмес экенин аныктады. Тескерисинче, өсүмдүктөр да таң калаарлык тактикалар менен душмандарын жеңе алышууда.

Мисалы, өсүмдүктөр жалбырактарын кемирген курт-кумурскаларды алыстатуу үчүн кээде зыяндуу химикаттарды чыгарышат, кээде болсо бул курт-кумурскалар менен азыктанган аңчы курт-кумурскаларды өзүнө тартуучу химиялык жыттарды жайышат. Албетте, эки тактика тең абдан акылдуу. Ошондуктан айыл-чарба тармагында жасалган иш-аракеттерде мындай коргонуу стратегиясы абдан натыйжалуу бир ыкма катары туураганга аракет кылынууда. Германиядагы Макс Планк (Max Planck) химиялык экология институтунда «өсүмдүк коргонуусунун генетикасы» чөйрөсүндө изилдөөлөр жасаган Джонатан Гершензон (Jonathan Gershenzon) мындай акылдуу стратегияны керектүү деңгээлде тууроого мүмкүн болсо, келечекте айыл-чарба дарыларын зыянсыз (уусуз) жасоого болот деп ойлоодо.49

Кээ бир өсүмдүктөр курттар тарабынан кол салууга кабылганда, ылдам бул курттар менен азыктанган аңчы курт-кумурскаларды өзүнө тарткан, учуучу бир химиялык затты чыгарат. Жардамга чакырылган курт-кумурскалардын өзгөчөлүгү болсо – бул жумурткаларын курттардын ичине ташташы. Курттан кабарсыз анын ичинде жашаган жана жумурткадан чыккан личинкалар болсо бул курттар менен азыктанып, чоңойуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Натыйжада эгинге зыянын тийгизген курттар кыйыр бир стратегия менен жок кылынышат.

Өсүмдүктүн жалбырактарынын бир курт тарабынан жеп жатканын түшүнүшү да кайра эле химиялык ыкмалар менен ишке ашат. Өсүмдүк жалбырактарын жоготкону үчүн эмес, курттун шилекейиндеги химикаттарга жооп катары мындай бир коңгуроо сигналын чыгарат. Жөнөкөй сыяктуу көрүнгөн бул кубулушта ой жүгүртүү керек болгон көптөгөн жагдайлар бар. Булардын кээ бирлерин мындайча саноого болот:

1-Өсүмдүк курттун химиялык суюктугун кантип кабылдоодо?

2-Өсүмдүк коңгуроо сигналын бергенде, курттардан кутулаарын кайдан билүүдө?

3-Берилген сигналдын курт-кумурскаларды чакыраарын кайдан билет?

4-Өсүмдүктүн чакырууну керектүү курт-кумурскаларга (кол салган курттар менен азыктанган) багытташын эмне камсыз кылууда?

5-Берилген сигнал үн менен эмес, химиялык бир бөлүп чыгаруу абалында. Курт-кумурскалар колдонгон химикаттар да абдан татаал бир молекулалык түзүлүшкө ээ. Химикаттагы кичинекей бир кемчилик же жаңылыштык сигналдын сыпатын жоготушу мүмкүн. Анда өсүмдүк бул сигналды берүүчү химикатты өзүнөн өзү кантип өндүрө алууда?

Албетте, мээси да болбогон бир өсүмдүктүн коркунучтардын алдын алуу жолун ойлоп табышы, бир химик сыяктуу химиялык заттарды анализ кылышы, ал тургай муну өндүрүшү, пландуу бир стратегия жүргүзүшү мүмкүн эмес. Эч шексиз, кыйыр жол менен бир душманды жеңүү акыл талап кылган бир кыймыл-аракет. Өсүмдүктү мындай өзгөчөлүктөрү менен бирге жараткан – бул Улуу Раббибиз болгон Аллах.

Мына бүгүнкү күндө жайылып бараткан ушул сыяктуу биомиметика изилдөөлөрү аркылуу Аллах жандыктарда бизге көрсөткөн акыл таң калуу менен тууроого аракет кылынууда.

Найробидеги Эл аралык курт-кумурска физиологиясы жана экология борборунан жана Англиядагы Жер түшүмдөрү изилдөө институтунан бир изилдөөчүлөр тобу да бул багытта изилдөө жасашкан: эмгекчи топ жүгөрү жана буудай талааларында эгиндердин арасына айыл-чарба зыянкечтерин ушундай стратегия менен жок кылуучу бир чым эгишкен. Натыйжада, айыл-чарба дарысына муктаждык болбостон, зыяндуу жандыктардын таасирсиз кылынышында 80% ийгиликке жетишилген. Өсүмдүктөргө болгон мындай теңдешсиз ыкма жайылтылса, айыл-чарбада көп алдыга жылуулар болмокчу.50

АКШ Ютада өскөн бир тамеки өсүмдүгү болсо Мандука көпөлөгүнүн курту тарабынан кол салууга кабылууда. Бул зыянкечтин жумурткалары Geocoris курт-кумурскасы жактырган бир азык. Тамеки өсүмдүгү чыгарган учуучу химиялык зат урматында Geocoris аңчысы чакырылууда жана жумурткалар бул курт-кумурска тарабынан желгендиктен, курт санынын көбөйүшүнө жолтоо болунууда.51

manduca geociris

Manduca moth caterpillar

Geociris

Океандын Тереңдериндеги Була-Оптикалык Долбоор

optik tasarım

Rossella racovitzae

Optical fibers

"The Originator of the heavens and earth. When He decides on something, He just says to it, 'Be!' and it is." (Qur'an, 2: 117)

Rossella Racovitzae аттуу суу губкасы өсүмдүгү адам баласы эң жаңы технологияларда колдонгон була-оптикадан жасалган бутактарга ээ. Була-оптика жарыкты өткөрүүдө абдан натыйжалуу бир материал. Лазердик нурлардын була-оптика кабелинен өткөрүлүшү аркылуу алынган байланыш мүмкүнчүлүктөрү кадимки материалдан жасалган кабельдегилерге караганда, керемет жогорулайт. Чач кылы калыңдыгындагы 100 даана була-оптикалык кабельдин жанаша бириктирилиши менен алынган кабель кесиндисинен 40000 ар башка үн каналын өткөрүүгө болот.

Антарктика жээктеринин тереңдиктеринде жашаган бул губка түрү фотосинтез кыла алуу үчүн муктаж болгон жарыкты була-оптикадан жасалган тикен сыяктуу бутактары урматында оңой гана топтоодо жана чөйрөсү үчүн да бир жарык булагы болууда. Мунун урматында өзү да, бул губканын жарык топтоо жөндөмүнөн пайдаланган башка жандыктар да өмүрүн уланта алышууда. Ушул эле чөйрөдө жашаган бир клеткалуу балырлар да бул губкага жабышып, жашоолору үчүн керектүү жарыкты алышууда.

Антарктика жээктеринин 100-200 метр тереңдиктеринде, калың муз жыйындыларынын астында дээрлик капкараңгы деп айтууга боло турган бир чөйрөдө жашаган бир жандык үчүн күн нурун кармоо жандыктын жашоосун уланта алышы үчүн абдан чоң мааниге ээ. Жандыктын бул маселени чече алышы жарыкты эң натыйжалуу топтогон була-оптика менен жабдылышы урматында мүмкүн болууда. Белгилүү болгондой, була-оптика технологиясы акыркы кылымдын эң алдыңкы технологияларынын бири. Жапон инженерлер бул технологияны күн нурун бийик имараттардын нур жетпеген бөлүмдөрүнө жеткирүүдө колдонушат. Бийик имараттардын чатырына жайгаштырылган ири линзалар күн нурун була-оптика өткөргүчтөрдүн учуна багыттайт. Була өткөргүчтөр аркылуу күн нуру имараттын эң караңгы чекиттерине чейин жеткирилет.

Алдыңкы технологияга ээ өнөр-жайларында жасалган була-оптика затынын мындай бир чөйрөдө бул жандык тарабынан 600 миллион жылдан бери колдонулуп келиши илимпоздорду да таң калтырууда. Вашингтон университетинде механика инженери, адис Анн М. Мешер (Ann M. Mescher) бул чындыкты мындайча баяндайт:

Бул булаларды төмөнкү температураларда мынчалык теңдешсиз механика жана кемчиликсиз оптикалык өзгөчөлүктөр менен өндүргөн бир жандыктын бар болушу кереметтүү таасир берүүчү көрүнүш.52

Вашингтон университетинде профессор жана ошол эле учурда металлургия инженери Брайан Д. Флинн (Brian D. Flinn) болсо бул губкадагы жогорку түзүлүштү мындайча сүрөттөйт:

Бул келечекте 2 же 3 жыл ичинде (адамдар) телекоммуникацияда колдоно ала турган түрдөгү нерсе эмес, бул алдыбыздагы 20 жылда айлана-чөйрөбүздө көрүлбөй турган бир нерсе.53

Булардын баары бизге табияттын жана ичиндеги жандыктардын адамдар үчүн көп санда өрнөктөргө ээ экенин көрсөтүүдө. Аллах булардын баарын адамдар сабак алып, ойлонушу үчүн жараткан. Куранда мындайча буйурулууда:

Шек жок, асмандардын жана жердин жаратылышында, түн менен күндүздүн алмашышында таза акыл ээлери үчүн чындыгында аяттар (белгилер) бар. Алар турганда да, отурганда да, жатканда да Аллахты эстешет жана асмандардын жана жердин жаратылышы жөнүндө ой жүгүртүшөт. (Жана айтышат:) «Раббибиз, Сен муну максатсыз жараткан жоксуң. Сен – абдан Улуксуң, бизди оттун азабынан сакта.» (Ал-и Имран Сүрөсү, 190-191)

 

Бележки

43 Prof. Dr. Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim, s.80

44 http://www. parfumsraffy. com

45 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Doğadaki Tasarım, Harun Yahya …

46 New York Times, Mühendisler tasarım için doğadan örnek alıyor, 11 Aralık 2001

47 "Engineers Ask Nature for Design Advice", Jim Robbins, New York Times, 11 December 2001

48 Carmelo Di Bartolo, "Biyonik: Tasarımda 'doğal' gelişim", Domus, Aralık 1999, s. 180

49 http://www. nature. com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/nature/journal/v410/n6830/full/410736a0_fs.html&_UserReference=C0A804EC46516639F0E0A2AC62BC3BB39855; John Whitfield, Nature, "Making Crops Cry For Help", 12 April 2001, s.736-737

50 http://www. nature. com/cgi-taf/DynaPage. taf?file=/nature/journal/v410/n6830/full/410736a0_fs. html&_UserReference=C0A804EC46516639F0E0A2AC62BC3BB39855; John Whitfield, Nature, "Making Crops Cry For Help", 12 April 2001, s.736-737

51 http://www. nature. com/cgi-taf/DynaPage. taf?file=/nature/journal/v410/n6830/full/410736a0_fs. html&_UserReference=C0A804EC46516639F0E0A2AC62BC3BB39855; John Whitfield, Nature, "Making Crops Cry For Help", 12 April 2001, s.736-737

52 Science News, 4 Ağustos 2001

53 Science News, 4 Ağustos 2001

3 / total 12
You can read Harun Yahya's book Биомиметика Технология Табиятты Өрнөк Алууда online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."