< <
5 / total: 12

4-Бөлүм: Толкундарды Жана Титирешүүлөрдү (Вибрацияларды) Колдонуу

Үн абада жана сууда толкундар абалында жайылат жана бул толкундар кандайдыр бир нерсеге тийсе, кайра кайтат. Эгер керектүү илим жана технологияга ээ болсоңуз, анда кайткан толкундардан бул зат жөнүндө ар кандай маалыматтарды ала аласыз: толкундун булагынын сизден канчалык алыста экендиги, чоңдугу же кайсы багытта, кандай ылдамдык менен баратканы сыяктуу...

Үн жана басым толкундарын колдонуп, нерселердин ордун аныктоо технологиясы 20-кылымда иштеп чыгылды. Бул технология согушта колдонулуу максатында иштеп чыгылса да, учурда чөккөн кемелердин ордун аныктоо же деңиз түбүнүн карталарын чыгаруу сыяктуу максаттарда колдонулууда. Бирок табияттагы жандыктар мындан миллиондогон жыл мурда, али адамдар бул системаларды таба электе, айланага таркаган үн толкундарын колдонушуп, мунун урматында өмүрлөрүн улантып келе жатышкан эле.

Мисалы, дельфиндер, жарганаттар, балыктар жана көпөлөктөр жаратылгандан бери «сонар» (гидролокатор) деп аталган мындай системага ээ жандыктардан. Болгондо да бул системалар учурда биз колдонуп жаткандан бир топ сезгич жана ыңгайлуу.

Жарганат Сонарлары Технологиябыздын Чектеринен Жогору

Dalgalar

Сонар системасы суунун ичиндеги суу-асты кемелерди аныктоо үчүн бирден-бир ыкма. Ошондуктан, Америка коргоо министрлиги жарганат сонарларындагы иштөө принциптерин өз сонарларында колдонуу үчүн аракет кылып баштаган.

Американын атактуу илимий журналдарынын бири болгон Science берген бир кабар боюнча, АКШ коргонуу министрлиги бул проект үчүн атайын каражат да бөлгөн. Жарганаттар ээ болгон сонар системасы урматында чымкый караңгыда оңой гана жол таба алаары көптөн бери билинчү. Аягында изилдөөчүлөр бул сонар системасынын жаңы кээ бир сырларын табышты. Мисалы, күрөң курт-кумурскачыл жарганат (Epesicus fuscus) секундасына 2 миллион үстү-үстүнө жыйылган үн чагылышын иштетүү жөндөмүнө ээ. Болгондо да бул чагылууларды болгону 0,3 миллиметрлик бир сезгичтик айырмасы менен кабылдай алат. Бул сандар болсо жарганат сонарынын адам жасаган сонарлардан дээрлик 3 эсе сезгич экенин көрсөтүүдө.59

Жарганаттардын сонар системалуу учуу жөндөмдөрү бизге караңгыда учуу жөнүндө көп нерсе үйрөтүүдө. Ультра-кызыл термалдык сүрөттөлүш системалуу камералар жана үндөн жогорку толкундарды кабылдоочу детекторлор менен жасалган изилдөөлөр жарганаттардын түнкү аңчылык учуштары жөнүндө бир топ көп маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн берди.

Жарганаттар жерден көтөрүлгөн бир курт-кумурсканы абада учуп баратканда кармай алышат. Кээ бир жарганаттар олжолорун кармоо үчүн аларды бадалдардын арасында да кубалашат. Чагылган үн толкундарын колдонуп, түнкүсүн асманда бызылдаган бир чымындын үстүнө ыргуу абдан оор. Буга кошумча курт-кумурсканын бадалдардын арасында учканын, айланадагы бардык жалбырактардан үн толкундары чагылаарын ойлоп көрсөңүз, жарганаттын канчалык чоң ийгиликке жетишкенин жакшыраак түшүнө аласыз.

Мындай учурда жарганаттар сонар үндөрүн азайтышат. Мунун себеби айланадагы өсүмдүктөрдөн келиши мүмкүн болгон үн чагылууларынын жаңылтышын алдын алуу. Бирок жарганаттар нерселерди өз-өзүнчө кабылдай алышы үчүн бул ыкма өз башынча жетиштүү эмес. Биринин артынан экинчиси келген чагылуулардын келүү убактысы жана багыттары да айырмаланышы зарыл.60

Жарганаттар суу үстүндө учуп баратканда суу ичүү үчүн же олжолорун жерден кармоо үчүн да гидролокатор системасын колдонушат. Эң уста учуу чеберчиликтерин болсо жарганаттар бири-бирин кубалап баратканда көрсөтүшөт. Жарганаттардын муну кандайча жасай алганын түшүнүү сонар, учуштар жана аныктоо аппараттары сыяктуу көптөгөн технологиялык продукттун өндүрүшүндө жеңилдик бериши мүмкүн. Мындан тышкары, жарганаттардын абдан жогорку жыштыктуу сонар системалары учурда мина издөө технологиясында да тууралууда.61

awaks

With their highly developed radar equipment, the AWACS (Airborne Warning And Control System) in Boeing 767 jets is used for early warning and target control purposes.62 AWACS, effective in the air and on land, can identify ships on the surface only and fails when it comes to submarines under the water (which are invisible to AWACS). (Bezen Çetin, "Hava Savunma Sistemleri," (Air Defense Systems) Bilim ve Teknik, Jan. 1995, 33)63

 

awaks

In identifying underwater targets, the Greater Bulldog Bat (Noctilio leporinusi) is far superior to AWACS. This bat's sonar system enables it to hunt fish. It's no exaggeration to think of the bat as a kind of advanced warplane with early warning capabilities. When it locates a fish near the surface of the water, it goes into a dive. On the large feet of the bat, which are ideally designed for seizing fish, there are super sharp, powerful claws. As it approaches its prey, the bat drops its feet below the water, where its thin claws meet no water resistance. These large, sharp and pointed claws give the bat a great advantage when it comes to gripping its prey. ("More about bat echolocation;" http://www.szgdocent.org/resource/ff/f-bateco.htm)64

Some moth species are able to confuse the bats' detection system by means of the high-pitched squeaks they emit. If the bat can't locate the moth, it's unable to catch it. (Phil Gates, Wild Technology, 53.)65 The EA-6B Prowler aircraft currently used by the U.S. military imitate these moths' tactics. It monitors the electromagnetic spectrum and actively denies an adversary the use of radar and communications. ("EA-6B Prowler;" http://www.globalsecurity.org/ military/systems/aircraft/ea-6.htm)66

prowler

EA-68 Prowler

Байкалгандай, жандыктардагы өзгөчөлүктөр абдан көп тармакта адамдарга пайдалуу болууда. Аллах Курандагы бир аятта жаныбарлардагы пайдаларга мындайча көңүл бурат:

Чындыгында жаныбарларда да силер үчүн бир сабак (өрнөк) бар; курсактарынын ичиндегилерден силерге ичирүүдөбүз жана аларда силер үчүн дагы көптөгөн пайдалар бар… (Мүминун Сүрөсү, 21)

Дельфиндердин Үн Толкундары Жана Сонар Технологиясы

Дельфиндер баштарындагы «шляпа» («коон») деп аталган атайын бир органдан жыштыгы секундасына 200 миң титирешүүгө жеткен үн толкундарын жөнөтөт. Бул жандык башын кыймылдатып, толкундарды каалаган багытта жөнөтө алат. Жайылган үн толкундары катуу бир нерсеге тийгенде, чагылып дельфинге кайра кайтат. Балыктын оозунун ылдыйкы тарабы кабылдагыч милдетин аткарат. Алынган толкундар алгач ички кулакка, ал жерден болсо мээге жөнөтүлөт. Бул маалыматтар абдан ыкчам жоромолдонот. Мындай жоромолдоо урматында абдан так, даана маалыматтар алынат. Дельфин мунун урматында үн толкуну тийген нерсенин кыймыл багытын, ылдамдыгын жана чоңдугун майда-баратына чейин аныктай алат.67

sonar

1. Echo
2. Sound pullse

 

sonar
"Glory be to Him Who has the Dominion of all things in His Hand.
To Him you will be returned."
(Qur'an,36:83)

 

robot

Scientists and engineers have built several robots based on the sonar designs in nature. One of these, the robot named "koala," constructed by the K-Team Company, has six sonar units and was designed for remote-control exploration purposes.

Дельфиндин толкундарды жоромолдоо системасы ушунчалык жогорку сыпатка ээ болгондуктан, бир балыктар тобу арасындагы бир даана балыкты да изилдей алат.68 Ал тургай, чымкый караңгыда сууда өзүнөн 3 км алыста турган эки түрдүү металл акчаны бири-биринен айырмалай алат.69

Учурда кемелерде жана суу-асты кемелерде багыт жана максатты аныктоодо SONAR70 (СОНАР70) деп аталган аппарат колдонулат. Сонарлардын иштөө принциби дельфиндердин үн толкундарын колдонуу системасынын дал өзүндөй.

АКШда Йель (Yale) университетинде бир нерсени аныктоо максатында колдонула турган бир робот иштеп чыгылган. Роботто профессор жана электр инженери Роман Куц (Roman Kuc) дельфиндерди туурап жасаган сонар системасы колдонулган. Мындай ийгиликке карабастан, 10 жылдан бери үн-үстү кабылдагычтар жана робот технологиясы жөнүндө изилдөөлөр жасаган профессор Куц табиятка көңүл буруп, мындай дейт:

Roman Kuc

Roman Kuc

Сонар жасоо үчүн табиятты тереңирээк изилдешибиз керек, байкабай калган бир нерселерибиз болушу мүмкүн.71

Бирөө сизге үн толкундары деңиз суусунда секундасына 1500 метр ылдамдык менен кыймылдайт деп айтса жана мындай бир суроо узатса: сиз ичинде турган суу-асты кемеден бир кемеге жөнөтүлгөн үн толкундары 4 секундадан соң кайра келип жатса, кеме канчалык алыста?

Эсептөөлөр натыйжасында 3 км деп аныктайсыз. Дельфиндер да ушул сыяктуу эсептөөлөрдү эч кыйналбастан жасашат. Бирок албетте, дельфиндер үн толкундарынын суудагы таркоо ылдамдыгын да, кагылуу процессин да, сандарды бөлүүнү да билбейт. Бул болсо бизге бардык бул жумуш-процесстердин дельфиндер тарабынан жасалбаганын, алардын бир гана Аллах аларга буйрук кылгандай кыймылдаганын апачык көрсөтөт.

sonar operatörü Yunus

Right: Part of a sonar circuit

Operators trained to interpret the data sit at the consoles of the most developed sonar systems. Yet dolphins, which evolutionists maintain are more primitive than man, have no need of such operators.

Evolutionists claim that dolphins' sonar emerged as the result of a series of changes caused by different factors. ("National Geographic TV's Undersea Fairy Tales;" www.darwinism-watch.com/ nat_geo_tv_undersea_tales.php) This is as senseless and meaningless as claiming that wind or earth tremors brought together thousands of pieces of electrical equipment on a shelf and formed a sonar circuit.

Жарганат Сонарларынан Көзү Майыптарга Чечүү Жолу

Илимий изилдөөлөр алдыга жылган сайын жандыктардын таң калыштуу өзгөчөлүктөрүнө жакыныраактан күбө болуудабыз. Сөз болуп жаткан өзгөчөлүктөр күнүмдүк жашообузда жумуш орундарынан ооруканаларга чейин көп жердеги ар кандай көйгөйлөргө чечүү жолдорун сунууда. «Найк» (Nike) фирмасынын «Ааламдык жумуш мүмкүнчүлүктөрү» генералдык мүдүрү Дарки Уинслоу (Darcy Winslow) бул багытта мындай дейт:

Биз жетүүгө мажбур болгон продукт өндүрүмдүүлүгүнүн мүнөздөрү үчүн табигый дүйнөнүн бизге берген технологиялык чечүү жолдору чынында чексиз. Биомимикрия дагы эле аныктоо, жаңылоо жана жаратуучулук талап кылат, бирок бир биолог сыяктуу ойлонуп же бир биолог менен бирге иштеп ар кандай суроолор узатууну жана табиятка илхам жана үйрөнүү мүмкүнчүлүктөрүнө жетүү максатында карап үйрөнүшүбүз керек.73

mercedes

Көп фирмалар эми Уинслоудун сөздөрү багытында бир иштөө стратегиясын жасашууда. Ошондуктан, эми бир биолог менен электрондук инженердин же механикалык адистин чогуу иштеп жатканын көрүүгө болот.

Жарганаттардын сонарынан таасирленген инженерлер кичинекей бир сонар түзүлүшүн бир көз айнекке туташтырышты. Көз айнекти колдонгон көзү майыптар белгилүү бир көнүгүү мөөнөтүнөн соң тоскоолдуктарга тийбестен баса алышкан, ал тургай велосипед да айдай алышкан. Бирок көз айнек долбоорчулары мунун эч качан адамдын көзүндөй боло албашын же жарганаттыкындай натыйжалуу болбошун түшүнүп турушат.

Өз чөйрөсүндө адис адамдар көчүрмөсүн да жасаганга кыйналган мындай кемчиликсиз өзгөчөлүктөрдүн жарганатта кокустан пайда болгон болушу, албетте, эч мүмкүн эмес. Бул жерде унутпаш керек болгон дагы бир жагдай бар: бул жерде «өзгөчөлүк» деп атаган нерселер негизи бири-бири менен абдан тыгыз байланыштуу, татаал системалар. Бул системалардын бир бөлүкчөсүнүн да кем болушу бүт системанын ишке жарабай калышына алып келет. Мисалы, жарганаттар үн толкундарын таркатышса, бирок таркаткан толкундарды кайра кабылдап, баалай алышпаса сонар системасы деген нерсе жок болот.

Жандуулардагы мындай кемчиликсиз, толук кандуу долбоорлор илимий эмгектерде «бир бөлүгүн да бөлүүгө мүмкүн болбогондой комплекстүүлүк» деп аталат. Б.а. жөнөкөйүрөөк абалга алып келингенде, маанисиз жана иштебей турган абалга келе турган долбоор... Жандуу организмдердин баарында жана бардык системаларында бар болгон мындай «бир бөлүгүн да бөлүүгө мүмкүн болбогондой комплекстүүлүк» өзгөчөлүгү эволюция теориясынын «жөнөкөйдөн татаалды көздөй баскычтуу эволюция» деген негизги логикасын кыйратууда. Себеби акыркы абалына келмейинче эч кандай ишке жарабаган бир системанын миллиондогон жылдар бою жашап, толукталышын күтүшү эч логикага сыйбайт. Бир жандык бардык системалары толук болгондо гана жашоосун жана урпагын уланта алат. Системадагы бөлүкчөлөрдүн убакыттын өтүшү менен боло турган ойдон чыгарылган бир эволюциянын толукталышын күтүп отуруу мүмкүнчүлүгү да жок. Бул болсо бардык жандыктардын алгач пайда болгондо эле азыркыдай өнүккөн жана кемчиликсиз түзүлүштөрү менен бирге жаратылгандыгынын апачык бир далили.

Жаныбарларды да башка бардык жандыктар сыяктуу өзгөчө бир жаратылыш менен Аллах жараткан. Бир аятта бул жаратуу мындайча кабар берилүүдө:

Жана (Ал) айбанаттарды да жаратты; аларда силер үчүн (көп) пайдалар, жылуулуктар бар жана алардын этинен жейсиңер. (Нахл Сүрөсү, 5)

Жарганаттагы Өзгөчө Долбоор Жолдорубузду Кантип Коопсузураак Кыла Алаарыбызды Үйрөтүүдө

mercedes

Эдинбург (Edinburgh) университетиндеги изилдөөчүлөр бир жарганат сыяктуу эхолокация менен жолун таба ала турган акылдуу кулактарга ээ бир робот үстүндө эмгектеништи. Университеттин информатика бөлүмүнөн Жозе Кармена (Jose Carmena) жана кесиптештери жасаган бул роботун «RoBat» деп аташты. RoBat'ке бир ооз сыяктуу кызматын берген бир үн булагы жана эки туруктуу үн кабылдагычы коюлду. Анда соң роботтун оозу жарганаттагы сыяктуу чагыла турган үн толкундарын (жаңырыктарды) тарката турган кылып жасалды.

RoBat'тин долбоорунда жаңырыктарды эң жакшы колдонуу үчүн жарганаттын башка өзгөчөлүктөрү да эске алынды. Жарганаттар чагылтылган үн толкундарынын жыштык аралыгын аныктоо үчүн кулактарын кыймылдатат жана ушундайча тоскоолдуктардан оңой өтүп, олжолорун таап кармашат. RoBat болсо жарганаттагы сыяктуу кемчиликсиз бир механизмге ээ болушу үчүн үн-үстү кабылдоочулар менен жабдылды.

Табияттан илхам алынып даярдалган мындай үн кабылдагычтар урматында бир күн жолдор коопсузураак абалга келет деген ойлор бар:74

Мерседес, БМВ сыяктуу унаа өндүрүүчүлөр арткы ылдамдыкка (скорость) салынганда, иштеп баштаган үн-үстү кабылдагычтарды колдонушууда. Айдоочу бул кабылдагычтар урматында артында турган унаа же бир нерсеге канчалык жакындаганын биле алууда.

Булганычка Карата Балык Детектору

dedektör balık

Батыш Африка пил балыгы (Gnathonemus petersii) Африканын 27oC даражалык ысык жана ылай сууларында жашайт. Ата мекени Нигерия болгон 10 см чоудугундагы бул балык ылай сууларда көздөрүн абдан аз колдонот. Жолун куйрук тарабындагы булчуңдарынан тынымсыз таркаткан электрдик сигналдары менен табат. Демейде мүнөтүнө 300-500 сигнал чыгарат. Бирок суунун булганычтык деңгээли жогорулаган сайын мүнөтүнө чыгарган сигнал саны 1000ден ашышы мүмкүн.

Англиянын Борнмут шаарында булганычтыкты өлчөө үчүн пил балыктарынан пайдаланып, жасалган детекторлор колдонулууда. Борнмуттагы бир суу фирмасы Стоур (Stour) дарыясынан алган суу өрнөктөрүн 20 пил балыгынын текшерүүсүнө берген. Ар бир балык дарыядан келген суу менен толтурулган бир аквариумда жашатылууда. Аквариумдардагы кабылдагычтар сигналдарды алып аларга туташкан компьютерлерге жөнөтүшүүдө. Эгер суу булганыч болсо балыктын көбөйгөн сигналдары аныкталып, компьютер аркылуу сигнал алынууда.75

elektrikli yılan balığı elektrik elektrikli yılan balığı

The electric eel Electrophorus electricus lives in the Amazon. Two-thirds of its two-meter long body is covered in 5,000 to 6,000 electricity-producing disc-like plates that produce 550 V / 2 A of electricity. The shock is sufficient to stun fish up to two meters away. ("Iste Doga," Bilim ve Teknik, Nov. 1985, 11.76

Scientists imitate the electric eel's defense mechanism, using the same principle as it employs today. That the eel can release such a strong discharge of electricity is truly a miracle of creation. It's out of the question for this exceedingly complex system involved to have come about in stages: If the fish's electricity production fails to function completely, it will give it no advantage. In other words, every part of the system must have been created flawlessly and at the same time.

Middle: An electric stun gun
Right: An electric eel

 

uydu
pc

 

 

You can use electrical signals to locate an object or for communications, but need to have accumulated scientific technology to do so. Even today, very few countries have reached that level. Yet some electric eels possess organic radar around their bodies that give off electrical signals that bounce back from its surroundings, letting the animal obtain information about the size, speed and motion of the objects around it. The eel can also obtain information about the gender and maturity of another electric eel, and then invite it to mate or frighten it off.77 (W. M. Westby, "Les poissons électriques se parlent par décharges," Science et Vie, no. 798, Mar. 1984) Considering the complicated nature of our radar and communications systems, we can better understand the marvelous creation within the eel's body.

The glass knife fish (Eigenmannia virescens) locates objects in much the same way as humans calculate distance. We calculate distance according to the distance between sound waves and the time waves from the object take to reach our ear. This takes place in a little as 1/15,000 second. Instead of the sound waves, however, the glass knife fish emits electrical signals and detects perturbations in the self-generated electric field due to nearby objects. As California University researchers G. Rose and W. Heilingenberg discovered, the fish can perform these calculations in 400 billionths of a second, like a super-computer.
("Harika Balik," (Wonderful Fish), Hakan Durmus, Bilim ve Teknik, Mar. 1991, 43)

 

Бележки

59 http://www.godandscience. org/evolution/design. html; The Designing Times, Vol.1, No.8. , March 2000

60 http://www. nature. com/nsu/010208/010208-1. html; Philip Ball, Nature, "Astounding Bat Mobility", 2 February 2001

61 http://www.nature. com/nsu/010208/010208-1. html; Philip Ball, Nature, "Astounding Bat Mobility", 2 February 2001

62 AWACS "Havaya Konuşlandırılmış Uyarı ve kontrol Sistemi"nin ingilizce kısaltmasıdır

63 Bezen Çetin, "Hava Savunma Sistemleri", Bilim ve Teknik, Ocak 1995, s. 33

64 http://www. szgdocent. org/ff/f-bateco. htm

65 Wild Technology, Phil Gates, sf.53

66http://www. hqmc. usmc. mil/factfile. nsf/7e931335d515626a8525628100676e0c/b69da93e5a6094a18525626e00490b3f?OpenDocument

67 Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bakınız: "Doğadaki Tasarım", Harun Yahya, Vural yayıncılık, ss: 86-87

68 Wild Technology, Phil Gates, sf.52

69 Betty Mamane, "Le surdoué du garnd blue", cience et vie Junior, Ağustos 1998, ss. 79-84

70 Sonar kelimesi, İngilizce "Sound Navigation and Ranging"'in kısaltmasıdır.

71 http://www. robotbooks. com/sonar-robots. htm

72 http://www. oceanetic. com/sonar/sonar%201. jpg

73 http://www.bfi.org/trimtab/spring01/TrimtabSpring01.pdf

74 New Scientist, 14 Ekim 2000, s.20

75 "Kirliliğe Balık Dedektörü", Science'den çev. : Mustafa Öztürk, Bilim ve Teknik, Şubat 1991 sf. 43.

5 / total 12
You can read Harun Yahya's book Биомиметика Технология Табиятты Өрнөк Алууда online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."