< <
7 / total: 12

6-Бөлүм: Жаныбарлардан Үйрөнгөндөрүбүз

Жаныбарлардын ар бири адамдарды таң к алтырган көптөгөн жаратылуу өзгөчөлүктөрүнө ээ. Кээ бирлери сууда кыймылдашын камсыз кылган эң идеалдуу калыпка (гидродинамикалык) ээ болсо, кээ бирлери биз үчүн абдан жат болгон сезимдерди колдонушат. Булардын көпчүлүгү адамдар алгачкы жолу кез келген, т.а. эми байкаган нерселер. Биомимикрия илими урматында ачылган мындай кереметтүү түзүлүштөрдүн тууралышы натыйжасында пайда болгон продукттардын келечекте жашообузда бир топ көп колдонулаары шексиз.

Акуланын Терисинен Өрнөк Алынып Жасалган Купальниктер Жана Суунун Беттик Каршылыгы

Dalgalar

1/100 секунда алтын медальды аныктаган олимпиадалык жарыштарда жарышуучулар үчүн суунун денелеринде пайда кылган сүрүлүү каршылыгы абдан маанилүү. Ошондуктан, көп сүзүүчүлөр сүрүлүү каршылыгын минимум кыла турган купальниктерди тандашууда. Бул купальниктер сүзүүчүдө болушунча көп жерди каптайт жана денеге бекем жабышат. Купальниктин кездемеси тик смола ленталары үстүнө акула терисинин өзгөчөлүктөрүнө ээ бир токуудан куралган.

Акулаларды электрондук микроскоп менен изилдешкенде анын терисинде ленталардын бар экени байкалган. Ленталар тик суу турбуленттерин же суу спиралдарын пайда кылып, сууну балыктын денесине көбүрөөк жабыштырат жана суунун сүзүүгө болгон каршылыгын азайтат. Ленталардын мындай таасири «Ribblet таасири» катары белгилүү жана бул темада НАСАнын Langley изилдөө борборунда Ribblet тери изилдөөлөрү жасалууда. Акыркы он жылдан бери бул таасир купальниктерге колдонулууда.

Жаңы жипчелер жана жаңы токуу ыкмалары менен жасалган купальниктер сүзүүчүнүн денесин ороп, сууга эң аз каршылык көрсөтө турган абалда өндүрүлүүдө. Жүргүзүлгөн изилдөөлөр мындай купальниктердин башка купальник түрлөрүнө салыштырмалуу сүрүлүү каршылыгын 8%га азайтканын көрсөткөн.95

 

The U-shaped channels on a shark's skin generate tiny vortexes, bringing the water closer to the body and reducing drag. The large picture above shows a scanning electron microscope image of shark skin. ("Fizik, Teknoloji ve Olimpiyatlar" (Physics, Technology and Olympics), Bilim ve Teknik, 77.)93 At the Sydney Olympics, all gold-medal-winning swimmers like the Australian Ian Thorpe, wore swimsuits with the same properties as shark skin. This important development led to a new sphere of business activity. Firms such as Speedo, Nike and Adidas, well known bathing suit manufacturers, hired many experts in the fields of biomechanics and hydrodynamics.94

Америка Коргонуусунда Бир Жылан Түрлөрүн Өрнөк Алууда

Pit (пит) деп аталган оюк органдарга ээ, «Pit Viper» деп аталган жылан түрү бар. Техас университети Электр жана компьютер инженериясы бөлүмүнүн профессору Др. Джон Пирс (John Pearce) пит жыландары катары таанымал болгон «Crotaline»дерди изилдеген.

Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдө бул жыландардын көздөрүнүн алдында жайгашкан жана көп санда нервди камтыган кичинекей чуңкурлардын жылуу кандуу олжолорунун ордун аныктоодо колдонулаары аныкталган. Пит деп аталган бул оюк (чуңкур) органдар абдан комплекстүү бир жылуулук-кабылдоочу системага ээ. Бул система ушунчалык сезгич болгондуктан, бир топ метр алыстагы чычканды чымкый караңгыда да кабылдай алат.96

Изилдөөчүлөр бул жыландын аныктоо жана жок кылуу механизминин сырларын түшүнүүгө мүмкүн болгондо, жылан колдонгон ыкмаларды өлкөнү душман ракеталарынан коргоодо бир топ кеңири масштабда пайдаланууга болоорун айтышууда. Ошондой эле, коркунучтуу милдеттерде учуу жасаган учкучтардын да душман куралдарынан качышына жардамчы боло турган системаларды иштеп чыгууга болот. Др. Джон Пирс «Аба күчтөрү биологиялык системаны туурап, жакшыраак ракета детекторун (аныктагычын) жасай алабы?» суроосун узатууда.97 Мындан тышкары, бул максатта жүргүзгөн изилдөөлөрүндө жыландын сезгичтигине жетише албай кыйналганын мындайча баяндайт:

Биз негизи жыландын органынын сезгичтигин өрнөк алуудабыз. Нерв сигналдарын өлчөй аласыз, бирок маселе бул сигналдардын эмне мааниге келгендигинде. Муну бизге айтышы үчүн сандык бир модел колдонуп жатабыз: органга тийген ультра-кызыл канчалык көп болсо, ошончолук көп нерв сигналы болууда.98

Жыландын пит органында кан-тамырлар жана нерв түйүндөрүнө бай, абдан ичке бир кабыкча бар. Илимпоздор изилдей алышы үчүн бул кабыкча жөнөткөн сигналдар токтогон бир учурду кармай алышы керек. Бирок бул кабыкча ушунчалык сезгич жана реакцияларынын түрлөрү да ушунчалык кыска болгондуктан, сигналдарды кармап, аларды изилдөө абдан оор. Пит органынын иштешин түшүнүү үчүн назик сезгич өлчөөлөрдү жана микро-графикалык сүрөттөрдү анализ кылуу керек.

Бул мисалдан да байкалгандай, табияттагы жандыктар абдан жогорку бир акыл жана технологияны көрсөтүшүүдө. Табияттагы долбоорлордон өрнөк алган изилдөөчүлөр да мунун урматында көп жылдарын ала турган долбоорлор үчүн теңдешсиз моделдерди алышууда жана кыска убакытта натыйжага жетишүүдө.

Хамелеондор Жана Түсү Каалоого Жараша Өзгөргөн Кийимдер

The technology in color-changing clothes and the chameleon's ability to change color may appear similar, but are in fact very different. Even if this technology can change color, still it entirely lacks the chameleon's camouflage ability that lets it match its surroundings in moments.

Хамелеондордун чөйрөгө жараша түстөрүн өзгөртүшү абдан таң калыштуу жана абдан кооз бир кубулуш. Хамелеон ушунчалык жогорку бир камуфляж өзгөчөлүгүнө ээ, жана анын муну жасоодогу ылдамдыгы менен адамды таң калтырат.

Хамелеон терисинин астындагы кызыл жана сары түстү алып жүрүүчүлөрүн, көк жана ак чагылтуучу катмарды жана эң маанилүүсү түсүн коюулаткан «хроматофор» клеткаларын абдан усталык менен колдоно алат.99

Мисалы, бир хамелеонду сапсары бир чөйрөгө койгонуңузда, денесинин түсүнүн да абдан бат сары түскө айланганын көрөсүз. Болгондо да хамелеон жалгыз бир түскө эмес, ала-була түстөргө да толук ылайыкташа алат. Муну кыла алышынын сыры болсо – бул камуфляж устасынын терисинин астындагы түс клеткаларынын көлөмүнүн чоңойушу жана ылдам орун которуп, чөйрөгө ыңгайлашышы.

АКШда MIT лабораторияларында хамелеондогу сыяктуу түс өзгөртүү өзгөчөлүгүнө ээ кийим, бут кийим жана сумкалар жасоону максаттаган эмгектер жасалууда. Изилденип жаткан бул технология атайын бир силикон материалдын кичинекей бир электрон жүктөлүшү менен кааланган түскө айланышын камсыздайт. Натыйжада кездеме жана ага окшош материалдан өндүрүлгөн ар түрдүү кийим буюму жана кооздук жасалгалардын бир канча секунда ичинде түс жана саймасынын өзгөрүшү мүмкүн болот. Бул жумуш үчүн кичинекей бир электрондук аппаратты колдонуу керек.

God has created the chameleon's body with a system that lets it change color to match its surroundings, endowing it with a considerable advantage. Yet the reptile itself is unaware of this ability.

Батарея менен иштеген бул аппаратка андагы бир баскыч аркылуу кааланган түстүн кодунун киргизилиши жетиштүү. Бирок бул технология учурда абдан кымбат. Мисалы, бир эркек костюмунун чыгымы 10 миң долларга жетет.100

Бирөө сизге келип бир костюм көрсөтүп, мындай десе: «Бул костюмдун түс өзгөрмөй өзгөчөлүгү бар. Бирок костюмду да, анын түс өзгөрмөй өзгөчөлүгүн да эч ким жасаган эмес. Баары өзүнөн өзү болду.»

Оюңузга эмне келээр эле? Муну айткан адамды «жинди» же «абдан сабатсыз экен» деп ойлойт болушуңуз керек. Себеби костюмду тиккен бир тигүүчүнүн жана түс өзгөрмөй өзгөчөлүгүн жасаган илимпоздордун бар экени апачык.

Андай болсо, хамелеон эч кемчиликсиз болгон мындай өзгөрүүнү кантип жасоодо? Бул иштердин баарын өзү жасап, өзгөрүүнү камсыздаган системаларды өзү долбоорлоп, денесине жайгаштырып жаткан болушу мүмкүнбү? Албетте, булардын баарын хамелеон өз эрки менен жасап жатат деп айтуу акылга сыйбайт. Бир адамдын да мындай өзгөрүүнү жасай алышы мүмкүн эмес болсо, бир сойлоочунун өз денесинин көрүнүшүн аныкташы, ал тургай көрүнүшүн өзгөртө турган бир системаны денесинин ичине жайгаштырышы эч мүмкүн эмес. Мындай жогорку бир жөндөмдү кокустан пайда болду деп айтуу да ушул сыяктуу толугу менен логикага сыйбас жана маанисиз бир догма.

Табияттагы эч бир механизм мынчалык кемчиликсиз бир жөндөмдүүлүктү пайда кылуу жана аны муктаж болгон жандыкка берүү күчүнө ээ эмес.

Хамелеондорду Аллах жараткан. Аллах жаратуу чеберчилигиндеги теңдешсиздикти бизге ушул сыяктуу мисалдар менен көрсөтүүдө. Аллах Улуу жана Күчтүү.

Асмандарда жана жердегилердин баары Аллахты тасбих кылышууда. Ал – Улуу жана Күчтүү (Азиз), өкүм жана хикмат ээси. Асмандардын жана жердин мүлкү Аныкы. (Ал) тирилтет жана өлтүрөт. Ал бүт нерсеге кудуреттүү. (Хадид Сүрөсү, 1-2)

515 Миллион Жаштагы Оптикалык Долбоор

АКШнын атактуу илимий журналдарынан New Scientist'те жарык көргөн бир макалада бир илимпоздун бир музейге болгон зияраты учурунда 515 миллион жылдан бери бир янтарь ичинде сакталып, бүгүнкү күнгө чейин жеткен бир чымын фоссилин изилдөө мүмкүнчүлүгүнө жеткени жөнүндө сөз болот. Бул илимпоз чымындын көздөрүндөгү бал челегине окшош түзүлүштөрдү жана бул түзүлүштөр урматында өзгөчө ийилген бурчтардагы нурду жакшыраак кабылдаганын байкаган. Андан кийин жасалган изилдөөлөрдө бул гипотеза тастыкталган.

Илимпоздор учурда мындай ачылыштар урматында спутниктерди энергия менен камсыздоо үчүн колдонулган күн панелдеринен бир топ көп натыйжа алууга шарт түзүштү. Себеби күн панелдеринде эң көп натыйжа панелдер жылуулук жана нур толкундарын эч чагылтпаганда алына алат. Чымындын карегин изилдеген илимпоздор жаңы бир анти-рефлектор заттын бар экенин аныкташкан. Нурдун чагылышына тоскоол болгон бул зат күн панелдери үчүн абдан ыңгайлуу түзүлүшкө ээ жана болгондо да бул панелдерди тынымсыз күндү көздөй буруу ишин аткарган кымбат жабдыктарга болгон муктаждыкты да жок кылды.101

Космос технологиясы бул долбоорду жаңы эле таап көчүрүп (туурап) жатса, чымын бул өзгөчөлүккө миллиондогон жылдан бери ээ. Абдан кескин, көп түстүү көрүүнү камсыздаган мындай теңдешсиз долбоор чымындын канчалык улуу бир жаратылуу мисалы экенин көрсөтөт. Бирок бул мисалдар бир гана акылын колдоно алган жана жаратылган ар бир жандыктын Аллахтын башкаруусунда экенин түшүнө алган, б.а. ыйман кылган адамдар үчүн түшүнүктүү болот.

Бир аятта ушуга окшогон мисалдардын каапырлар үчүн эч мааниси жок экендиги мындайча баяндалат:

Албетте, Аллах бир чиркейди да, андан өйдөнү да мисал келтирүүдөн тартынбайт. Ушундайча ыйман келтиргендер, албетте, мунун Раббилеринен келген бир чындык экенин билишет; каапырлар болсо «Аллах бул мисал менен эмне максат кылыптыр?» дешет. Муну менен бир тобун адаштырат, бир тобун болсо туура жолго (хидаятка) жеткирет. Бирок Ал бузукулардан башкасын адаштырбайт. (Бакара Сүрөсү, 26)

Толук Уюштурулган Бир Суу Топтоо Элементи: Стенокара Коңузу

Жандык түрлөрү аз жашаган чөл шарттарында да адамды таң калтырган долбоорлорго ээ жандыктар бар. Булардын бири стенокара коңузу. Nature журналынын 2001-жылдын 1-ноябрындагы санында жарыяланган бир кабарда Намибия чөлүндө жашаган бул коңуздун өмүр сүрүшүндө абдан маанилүү болгон сууну кантип топтоору жөнүндө сөз болгон.

Стенокара коңузунун суу топтоо системасы негизи жонунун атайын долбооруна таянат. Бул коңуздун жону көптөгөн кичинекей дөңчөлөрдөн турган бир катмарга ээ. Бул дөңчөлөрдүн араларындагы боштуктардын бети бир бал муму түрү менен капталса, дөңчөлөрдүн чокуларында бал муму жок. Бул коңуздун сууну натыйжалуу топтошуна мүмкүнчүлүк түзөт.

Коңуз чөл шарттарында абада абдан сейрек болгон нымды шамалдардан бөлүп, ичет. Бул жерде бүт адамдардын көңүлүн бурган жагдай – бул Стенокара коңузунун абада учкан майда суу тамчыларын кантип бөлүп алышы жана муну чөл шарттарында кантип ишке ашырышы. Себеби суу тамчылары чөлдөгү жогорку температура жана шамалдар натыйжасында абдан бат бууланат. Оордугу дээрлик нөлгө барабар болгон мындай кичинекей суу тамчылары чөл шамалдарынын таасири менен жерге параллель учат. Коңуз муну билген сыяктуу кыймылдайт жана шамалга карата ийилген бир абалда турат жана жонундагы атайын долбоор урматында абадагы суу тамчылары жонунун төбөсүндө чогулуп, коңуздун оозун көздөй тоголонот.102

Nature журналында Стенокара коңузундагы улуу долбоор жөнүндө мындай жоромол жасалган:

Биомиметика тармагы үчүн потенциалдуу болгонуна карабастан, тамчыларды абадан бөлүп алган жана чоң тамчылар абалына алып келген бул механизм али түшүнүлө элек.103

Бул коңуздун жонунун түзүлүшү электрондук микроскоп менен изилденген жана илимпоздор коңуздардагы мындай түзүлүштөрдүн суу муздаткычтарына, суу моторлоруна жана имарат сырттарына сонун бир модел болоорун айтышкан. Мындай комплекстүү долбоорлор өзүнөн өзү же табият окуялары натыйжасында пайда боло албайт. Мынчалык кереметтүү долбоорго ээ системаны кичинекей бир коңуздун долбоорлогон болушу да, албетте, мүмкүн эмес.

100% Натыйжалуулук Менен Жарык Өндүргөн Жылдыз Курттар

Жылдыз курттар курсак бөлүгүндө жашыл-сары жарык өндүрүшөт. Жылдыз курттарда жарык өндүргөн клеткалар кычкылтек жана «люцифераз» деп аталган бир химикат менен реакцияга кирген «люциферин» аттуу бир химикатка ээ. Курт клеткаларына дем алуу түтүктөрү жардамында камсыздаган аба көлөмүн жөнгө салуу аркылуу жарыктын жанып өчүшүн башкарат. Кадимки электрдик чырактар (лампочка) 10% натыйжалуулук менен иштешет, 90%ы болсо жылуулук катары сыртка чыгат. Ал эми жылдыз курттар 100%дык бир натыйжалуулук менен жарык чыгарышат. Жылдыз курттардын мындай ийгиликтүү электр энергиясы өндүрүшү илимпоздорго өрнөк болууда.104

Жылдыз курттарды мынчалык натыйжалуу бир өндүрүш жасоого багыттаган күч кайсы күч? Эволюционисттердин ою боюнча, бул күч – аң-сезимсиз атомдор, кокустуктар же эч бир мажбурлоочу күчү болбогон сырткы факторлор. Бирок бул саналгандардын эч бири мынчалык натыйжалуу иштөөнү баштата турган күчкө ээ эмес. Аллахтын чеберчилиги теңдешсиз жана чексиз. Аллах Курандагы абдан көп аятта акылын колдонгон адамдардын жаратылган нерсе, жандыктарды ойлонуп сабак алышы керек экенин айтат. Ошондуктан адамдын милдети – бул жаратылуу кереметтери жөнүндө ойлонуу жана бир гана Аллахка багытталуу.

sonar operatörü

Чегирткелерден Жол Көйгөйүнө Чечүү Жолу!

Жыл сайын миллиондогон адамдын өмүрүнө тете болгон жол кырсыктарына чечүү жолун издеген илим дүйнөсү эми чегирткелердин бул көйгөйгө чечүү жолун суна алаарына ишенишүүдө. Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдө чегирткелердин миллиондордон көп болушуп топтор абалында жүргөнүнө карабастан, бири-бири менен кагылышпаары аныкталган. Чегирткелер мындай ийгиликке кантип жете алат деген суроонун жообу болсо илимпоздорго жаңы жол ачты.

Жүргүзүлгөн эксперименттерде чегирткелердин аларга келе жаткан нерсеге алгач электрондук сигнал жөнөтөөрү жана ордун аныктап ылдам өзүнүн багытын өзгөртөөрү байкалган.105 Адамдар жылдардан бери чече албаган бир темада чегирткелердин ыкмалары жол маселелерин чечүү жолу катары ишке ашырылууга аракет кылынууда. Бул жандыктар да жаратылуунун апачык далилдеринен.

Ыкчам Поезддер Үчүн Канаттуулардын Учуу Ыкмалары Өрнөк Алынууда

Жапон инженер жана илимпоздор «500 сериясы» деп аталган ыкчам поезддерди долбоорлоп жатышканда, маанилүү бир көйгөйгө кабылышкан: бийик үн (шум). Чечүү жолун канаттуулардын кемчиликсиз долбоорунан издеген Жапондор көп өтпөстөн издегенин табышкан жана аны ийгиликтүү колдонушкан.106

Бир Бай Уулунун Учушу Жана Ыкчам Поезддин Бийик Үнү

Жапондор өндүргөн ыкчам поезддерде «коопсуздук» эң маанилүү жагдайлардын бири. Экинчиси болсо Жапония айлана-чөйрө стандарттарына ыңгайлуулугу. Жапония дүйнөдөгү темир жол ишканалары арасында эң оор «добуш (шум) стандартарына» ээ. Учурда технологияларды колдонуп ылдамыраак жүрүү абдан оңой. Бирок муну менен бирге тынч (үнсүз) жол жүрүү болсо салыштырмалуу кыйын. Жапония Айлана-чөйрө министрлигинин жөнгө салуулары боюнча, калк жайгашкан борборлордо бир темир жолдун 25 метр алыстыгындагы үн деңгээли 75 децибелден жогору болбошу керек. Кызыл чыракта токтогон унаалар жашыл чыракта бирдей кыймылдаганда пайда болгон үн 80 децибелден ашпашы зарыл. Бул көрсөткүчтөр менен жасалган салыштыруу «Shinkansen» деп аталган ыкчам поезддин канчалык үнү акырын чыгышы керек экенин көрсөтүүдө.

evren

1. Owl feather
2. Serrations
3. Pantograph

Поезддин белгилүү бир ылдамдыкка жеткенге чейин чыгарган добушунун себеби дөңгөлөктөрдүн рельстер үстүндөгү кыймылы. Бирок ылдамдыгы 200 км/саат болгондо, үндүн негизги булагы поезддин абадагы кыймылы натыйжасында пайда болгон аэродинамикалык шум болуп калат.

Аэродинамикалык шумдун пайда болушундагы эң негизги фактор болсо – бул жогорудагы зымдардан ток алуу үчүн колдонулган же ток алуучулар. Кадимки колдонулган тик бурчтуу формадагы пантографтар менен шумдун азайбашын түшүнгөн инженерлер ылдам бирок үнсүз кыймылдаган жандыктарды көбүрөөк изилдеп башташкан.

Бай уулу бардык канаттуулар арасында эң добушсуз учат. Бай уулунун акырын үн менен учушунун сырларынын бири – бул канаттарындагы бүгүлүүлөр. Бай уулулардын канаттарында башка канаттууларда жок тегиз болбогон түктөр бар. Буларды көз менен да көрүүгө болот. «Аэродинамикалык үн» аба агымында пайда болгон айлампалардан келип чыгат. Айлампалар көбөйгөн сайын үн да жогорулайт. Бай уулунун канатында көптөгөн түз эмес соройгондор бар болгондуктан, чоң айлампалар ордуна кичинекей айлампалар пайда болот жана бай уулу абдан акырын үн менен учат.

Жапон инженер жана долбоорчулар толо бир бай уулуну шамал тунелинде эксперимент кылышканда, бул канаттуунун канат түзүлүшүндөгү кемчиликсиз долбоорду дагы бир жолу байкашкан. Аягында поезддин үстүндөгү үндү бай уулу ээ болгон тегиз болбогон түк принцибине окшош канат абалындагы пантографтарды колдонуу аркылуу натыйжалуу азайтууга жетише алышкан. Натыйжада Жапондор табияттан таасирленип, туураган пантографка окшош система «жумушун эң акырын үн менен жасоочу» наамына ээ болгон.107

Балыкчы Чымчыктын (Зимородок) Сууга Чумкушу Жана Ыкчам Поезддин Тунелге Кириши

To catch its prey, the kingfisher dives from low-resistance air into high-resistance water. Just as the bird's beak facilitates such a dive, it also prevents its body from harm. But the kingfisher still needs to be able to see its prey as it dives into the water. God has created the bird with a protective mechanism to protect its eyes without hindering its ability to see and seize its prey underwater. When one bears in mind the fact that underwater objects appear to be somewhere else than where they really are when one looks at them from above the water, the importance of this becomes even clearer.

Ыкчам поезд жүргөн линияда тунелдер да бар. Бул абал инженерлер үчүн дагы бир көйгөй жараткан. Поезд тунелге чоң бир ылдамдык менен киргенде аба басымы өсөт жана келип-кайткан суу толкундары сыяктуу толкундарга айланып, тунелдин аягына үн ылдамдыгы менен жетет. Чыга беришке жеткен соң толкун артка кайтат. Басымдын бир бөлүгү тунелдин чыга беришинде бош койо берилет жана кээде бир жарылуу болгондой үн чыгат.

Толкундардын басымы аба басымынын миңде биринен төмөн болгондуктан, «микро басым толкундары» деп аталат. Толкундардын пайда болушу болсо сүрөттөгү сыяктуу.

Басым толкунунун таасиринен пайда болгон добуш адамдардын бейпилдигин буза турганчалык катуу чыгат. Тунелдерди абдан кенен жасоо менен мындай добушту азайтууга болот, бирок тунелдердин туурасын чоңойтуу оор жана чыгымы да көп.

Инженерлер бул көйгөйдү поезддин туурасын азайтып, мурун тарабын сүйрү жана жылмакай кылуу менен чечүүгө болот деген ойго келишкен. Бир эксперимент поездине бул пикирлерин жасашкан, бирок бул экспериментте поезд себеп болгон микробасым толкундарын жок кыла алышкан эмес.

Табиятта ушуга окшош абалдар болушу мүмкүн деп ойлогон инженер жана долбоорчулардын эсине «балыкчы чымчык» аттуу канаттуу келген. Балыкчы чымчык да сууга чумкуп жатканда, поезд тунелге киргенде аба каршылыгы себебинен башынан өткөргөн кокус өзгөрүүлөрдөй өзгөрүүлөргө кабылат. Себеби балыкчы чымчык аңчылык кылуу үчүн каршылыгы аз болгон абадан каршылыгы көп болгон сууга чумкуйт.

Демек 300 км/саат ылдамдык менен жүргөн поезддер да балыкчы чымчыктын тушмугу сыяктуу чумкушун жеңилдеткен бир мурунга жана алдыңкы бетке ээ болушу керек.

Жапон темир жолдору техникалык изилдөө институту жана Kyushu университетинде жасалган изилдөөлөрдө тунелдин микро басымын басуу үчүн «айлампа параболоиддин» эң идеалдуу калып экендиги аныкталган. Балыкчы чымчыктын тумшугу тереңирээк изилденгенде, астыңкы жана үстүңкү тумшуктун туурасынын да кудум ушундай экендиги байкалат. Балыкчы чымчык чымчыгындагы мындай теңдешсиз долбоор жалгыз бир мисал гана. Табияттагы бардык жандыктар өмүрлөрүн улантышына шарт түзгөн кемчиликсиз долбоорлору менен адамдарга өрнөк боло турган абалда жаратылышкан.

1. Train
2. Approach
3. Tunnel

4. Compressed wave
5. Exit
6. Micro-pressure wave

Канаттуу Түктөрү Жана Өзүнөн Өзү Өзгөрүүчү Тактайлар (Доска)

Канаттуу түктөрүндөгү кератин протеини менен табигый бойок заты меланиндин биригиши жарыктын биз көрө ала турган абалда сынышын камсыздайт; түктөрдө биз көргөн ачык, коюу түстөр болсо ушул кератин протеининин жалгыз бир багытта болушунун себебинен болууда. Канаттуу түктөрүндөгү абдан жандуу түстөр түктөрдүн ушундай түзүлүштүк өзгөчөлүгүнөн келип чыгат.

Бул долбоордон таасирленген бир Жапон фирмасы кайрадан колдонууга мүмкүн болгон көрсөткүч тактайларын өндүргөн; бул тактай беттеринин UV нурлары астында түзүлүшү өзгөрүүдө. Тактай үстүнө түшкөн UV нурлары материалдын кристалдык катарын өзгөртөт жана керек болгон ишаратты көрсөтүшү үчүн белгилүү түстөрдүн «иштебешин» камсыздайт. Мындай тактайларды кайра кайра колдонууга болот же үстүнө жаңы сүрөттөрдү басууга болот. Натыйжада жаңы тактай өндүрүү чыгымынан кутулушту, ошондой эле бул өндүрүш үчүн керектүү болгон зыяндуу бойоктор колдонулбай калды.108

Көпөлөктөн Компьютерге Жол

Учурда компьютерлер жашообуздун ар бир секундасына аралашкан абалда. Үйүбүздө, жумуш ордубузда, ал тургай унааларыбызда... Күнүбүздүн жыйырма төрт саатын компьютерлерде отуруп өткөрө алабыз. Мынчалык көп колдонулган компьютерлердеги технология да күн сайын чоң ылдамдык менен өнүгүүдө. Жашоо деңгээлинин көтөрүлүшү компьютерлердин иштөө ылдамдыгынын да бат өнүгүшүн талап кылууда. Натыйжада компьютерлер күн өткөн сайын ылдамдоодо. Жаңы чыккан модельдер баш айлантуучу ылдамдыктарга оңой гана жете алууда. Компьютерлердин ылдамдыгын аныктаган чиптердин ылдамыраак болушу көбүрөөк процессти кыскараак убакытта жасай алышы дегенди билдирет. Бирок бул чиптер ылдамдаган сайын көбүрөөк электрдик энергия талап кылууда жана мындай ылдам процесстердин натыйжасында чип ашыкча ысып кетүүдө. Компьютер чипинин эрибеши үчүн болсо муздатылышы керек. Бирок колдогу желдеткичтер акыркы модель чиптерди муздатууга эми жетише албай калды. Мындай ысынуу көйгөйүнө жаңы чечүү жолун издеген чип долбоорчулары табияттан даяр чечүү жолун табышканын айтышты.

«Көпөлөк канаттары долбоорлорунда кемчиликсиз бир түзүлүштү да алып жүрөт. Tufts университетинде жүргүзүлгөн изилдөө көпөлөктүн канаттарында бир муздаткыч (салкындаткыч) системасы бар экенин аныктады. Мындай салкындаткыч системасынын компьютер чиптериндеги салкындатуу системасына салыштырмалуу бир топ жогорку өзгөчөлүккө ээ экендиги айтылууда. Бул тема менен байланыштуу Америка улуттук илимий уюмунан машина инженери Проф. Др. Питер Вонг (Peter Wong) жетектеген бир изилдөө тобу курулган.

Көпөлөктөр муздак кандуу жандыктар болгондуктан, дене температурасын эң натыйжалуу жол менен, тынымсыз жөнгө салууга мажбур. Бул абдан чоң бир көйгөй. Себеби учуп баратканда сүрүлүү натыйжасында көп өлчөмдө ысыктык пайда болот. Бул ысыктыкты ылдам муздатуу керек. Болбосо көпөлөк өмүрүн уланта албайт. Бул көйгөй кандын канаттардагы абдан ичке пленкага окшош кыртыштардан өткөрүлүшү аркылуу чечилет. Ушундайча денеде пайда болгон ысыктык жок кылынат.»109

Мындай жаңы салкындатуу ыкмасынын чип өндүрүүчүлөрдүн кызматына жарашы үчүн эмгектер улантылууда. Көпөлөктөрдөгү мындай теңдешсиз долбоордун алар алгач жаралгандан бери бар экенин унутпаш керек. Антпесе, көпөлөктөр жашай алмак эмес. Көпөлөк канаттарынын ушундай кемчиликсиз бир чечүү жолу менен бирге жаратылган болушу бизге Жаратуучубуз болгон Аллахтын улуу илим жана кудуретин көрсөтүүдө.

 

Бележки

92 http://www. sciam. com/2001/0601issue/0601dickinson. html; Michael Dickinson, Scientific American, Solving the Mystery of Insect Flight, June 2001

93 Bilim ve Teknik, TÜBİTAK Yayınları, No.395, Ekim 2000, s.77

94 news. bbc. co. uk/. . . /athletics-track/ newsid_935000/935260. stm

95 Bilim ve Teknik, TUBİTAK Yayınları, No.395, Ekim 2000, s.77

96http://www. utexas. edu/admin/opa/oncampus/01oc_issues/oc010627/oc_vipers. html; On Campus, Vol.28, No.08, 27 June 2001

97 http://www. utexas. edu/admin/opa/oncampus/01oc_issues/oc010627/oc_vipers. html; On Campus, Vol.28, No.08, 27 June 2001

98 http://www. utexas. edu/admin/opa/oncampus/01oc_issues/oc010627/oc_vipers. html; On Campus, Vol.28, No.08, 27 June 2001

99 International Wildlife, September-October 1992, s. 34

100 "Üzerinizdeyken isteğe göre rengi değişen elbise geliyor", Mustafa Kutlay, Hurriyet Gazetesi, 26 Aralık 2000

101 http://www. rdg. ac. uk/Biomim/00parker. htm; [Parker, A.R. , Light-reflection strategies, American Scientist (1999a) 87 (3), 248-255. ]

102 Parker, A. R. et al. Water capture by a desert beetle, Nature 414, 33-34 (2001) Brief Communications

103 Parker, A. R. et al. Water capture by a desert beetle, Nature 414, 33-34 (2001) Brief Communications

104 Stuart Blackman, BBC Wildlife, "Fatal Flasher", April 1998, vol.16, no.4, s.60

105 http://www. milliyet. com. tr/2001/07/31/yasam/yas07. html

106 http://www. wbsj. org/bird/contribution/97_910E. html

107 http://www. wbsj. org/bird/contribution/97_910E. html

108 http://www.bfi.org/trimtab/spring01/TrimtabSpring01.pdf

109 http://www.mercek.org/s2/s02.php?sayi=s2

7 / total 12
You can read Harun Yahya's book Биомиметика Технология Табиятты Өрнөк Алууда online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."