< <
9 / total: 12

8-Бөлүм: Биомиметика Жана Архитектура

Dalgalar

Архитектуралык долбоорлор жасалып жатканда, табияттагы өрнөктөрдөн пайдалануу учурда абдан кеңири тараган бир ыкма. Себеби табияттагы долбоорлор бүт тараптан кемчиликсиз. Энергия үнөмдөө, кооздук, абдан ыңгайлуулук, бекемдик сыяктуу архитектуралык долбоордо болушу керек болгон өзгөчөлүктөр табияттагы өрнөктөрүндө кемчиликсиз абалда бар. Адамдардын алдында өрнөк алышы үчүн абдан жогорку системалар бар болсо да, алар тууралып жасалгандар эч качан оригиналындай жакшы жана ыңгайлуу боло албай жатат.

Табияттагы долбоорлорду тууроо жана архитектуралык курулуштарда колдонууга мүмкүн болгон абалга алып келүү үчүн жогорку даражада инженер билими керек болот. Ал эми табияттагы жандыктар болсо курулуш билимине да, архитектуралык долбоорлоо билимине да ээ эмес. Мындай билим алуу мүмкүнчүлүктөрү да жок. Бүт жандыктар Аллахтын илхамы менен кыймыл-аракет кылышууда. Алар жасаган архитектуралык кереметтердин жалгыз булагы ушул. Аллах бир аятта бүт жандыктардын Анын көзөмөлүндө экенин мындайча билдирет:

…Ал маңдайынан кармап-көзөмөлдөбөгөн эч бир жандык жок… (Худ Сүрөсү, 56)

Left: Buckminster Fuller, an architect famous for using forms in nature in the structures he designed, said that the designs in nature make marvelous models. According to Fuller, what makes nature's dynamic, functional and light weight technology essential is "optimum efficiency." ("Invisible Architecture," Bonnie Goldstein DeVarco, http://members.cruzio.com/ ~devarco/nature. htm)122 The picture shows Fuller with a design inspired by the microscopic creatures known as radiolarians.

Right: Architect Eugene Tsui is known for using the designs in nature in his structures. Tsui does not employ the right angles and straight lines we are accustomed to, but instead prefers the soft lines found in nature. Structures planned along these lines, he says, are better able to withstand the destructive effects of earthquakes, wind and water. (National Georaphic Channel (Turkey), Animal Inventors, 25/11/2001)123

Бекем Жана Жеңил Чатырларга Өрнөк Болгон Устрица Кабыктары

Мидия жана устрица кабыктарынын (раковина) көрүнүшү карама-каршы багыттардагы ийриликтери себебинен «тармал чачтарга» окшош. Мындай калып кабыктарга ичке болгонуна карабастан, абдан чоң басымдарга чыдай алуу өзгөчөлүгүн берүүдө. Алардын мындай формалары архитекторлорго ар кандай чатыр жана үйдүн төбөсүн долбоорлоодо модель болгон.124 Мисалы, Канадада Royan базарынын чатыры устрица кабыгынын ушул өзгөчөлүгү өрнөк алынуу менен даярдалган.

An oyster shell and the Royan Market

 

The oyster shell's curved shape makes it especially resistant. Corrugated cardboard duplicates the curved lines found in oyster shells, making it stronger than ordinary, flat cardboard.

 

evren

The Munich Olympic Stadium

 

The Munich Olympic Stadium and Dragonfly Wings

Dragonfly wings are one three-thousandth of a millimeter thick. Despite being so thin, however, they are very strong since they consist of up to 1,000 sections. Thanks to this compartmental structure the wings do not tear, and are able to withstand the pressure that forms during flight. The roof of the Munich Olympic Stadium was designed along the same principle.

Лилия Гүлүнөн Кристалл Сарайга...

Лондондо 1851-жылкы 1-дүйнөлүк көргөзмө үчүн курулган «Кристалл сарай» айнек менен темирдин аралашмасынан жасалган бир технология керемети эле. Бул сарай 35 м бийиктикте жана болжол менен 7500 м2 аянтты ээлеп турган. Мындан тышкары, 30 х 120 см чоңдугунда 200000ден ашуун айнек панельди өзүнө камтыган эле.

Кристалл сарай Джозеф Пакстон (Joseph Paxton) аттуу бир пейзаж архитектору тарабынан долбоорлонгон эле. Пакстон бул эмгегинде идея катары Victoria amazonica (Виктория Амазоника) аттуу бир лилия гүлүнөн таасирленген. Бул лилия түрү назик көрүнсө да, адамдарды да көтөрө ала турганчалык күчтүү, чоң жалбырактарга ээ.

Пакстон бул жалбырактардын астын изилдегенде, булардын кабырга сыяктуу бир түзүлүш менен кубатталганын байкаган: жалбырактын борборунан айлананы көздөй жайылган жипче абалындагы тамырлар бар. Бул тамырлардын арасы да ичкерээк кайчылаш жайгашкан башка бир кыртыш менен кубатталат. Пакстон лилия жалбырагындагы кабыргага окшош түзүлүштү темир көтөргүчтөр, жалбырактын негизги кыртышын болсо айнек менен туураган. Натыйжада айнек жана темирден жасалган, жеңил бирок ошол эле учурда чоң аянтты ээлей турганчалык бекем чатырдуу бир имарат кура алган.125

Лилия өсүмдүгү Амазонка дарыясынын түбүндөгү саздактын ичинде чоңойуп баштап, дарыянын бетин көздөй өсөт. Максаты жашашы үчүн керектүү болгон жарыкка жетүү. Суунун бетине жеткенде, чоңойушун токтотот. Андан соң ал жерде үстү тикендүү тоголок бүчүрлөр пайда кылып баштайт. Бүчүрлөр бир канча саат, т.а. кыска убакыт ичинде бою дээрлик эки метрге жеткен ири жалбырактарга айланышат. Себеби канчалык көп жалбырак менен дарыянын бети ээленсе, ошончолук көп күн нурунан пайдаланып, фотосинтез жасалат.

The structure of the water lily was used when building the Pan Am Terminal at New York's John F. Kennedy Airport.

The diagram at above how a roof designed along the lines of a water lily leaf distributes the load.

 

evren

The Crystal Palace in London

Лилия өсүмдүгү муктаж болгон дагы бир нерсе – бул кычкылтек. Өсүмдүктүн тамырлары жайгашкан суунун ылай түбүндө кычкылтек жок. Ошондуктан лилиялар тамырларынан чыккан бутактарды жогору, жалбырактар турган суунун бетин көздөй узатышат. Кээде бою 11 метрге жеткен бул бутактар жалбырактарга туташат жана жалбырак менен тамыр арасында кычкылтек ташуучу бир канал кызматын аткарышат.126

Бир дарыянын түбүндө жаңы жашап баштаган бүчүр жарыкка жана кычкылтекке муктаж экенин, алар жок жашай албашын, муктаж болгон нерселеринин суунун үстүндө бар экенин кайдан билет болду экен? Жашоосун жаңы баштаган бир жандык суунун бүтүү чегин да, күн, кычкылтектин бар экенин да билбейт.

Ошондуктан, эволюционисттердин логикасы менен карасак, анда бул өсүмдүктөр качан эле чөйрө шарттарынан жеңилип, тукум курут болушу керек эле. Чынында болсо лилиялар кемчиликсиз түзүлүшү менен бирге бүгүн да жашап жатат.

Амазонка лилиялары суунун үстүндөгү жарыкка жана кычкылтекке жеткен соң, ири жалбырактары сууга толуп, чөкпөшү үчүн чекелерин жогору көздөй ийишет. Бардык мындай көргөн чаралары менен өмүрүн улантышат, бирок урпагынын уланышы үчүн көбүрөөк нерсеге муктаж. Чаңчаларын башка бир лилияга алпара турган жандыкка муктаж болушат. Бул жандык кынканаттуу курт-кумурскалар, себеби кынканаттуулар ак түскө жакын болуп жаратылган. Ошондуктан конуу үчүн Амазонка дарыясынын ошончо көп гүлдөрүнүн арасынан апапак болгон ушул лилияларды тандашат. Амазонка лилиялары болсо алардын урпагынын уланышын камсыздай турган бул коноктору келгенде, бардык жалбырактарын жаап, качпашы үчүн аларды камашат жана аларга көп көп чаңча сунушат. Аларды эртеси күнү түнгө чейин камаган соң койо беришет жана кайра ушундай чаңчаларды аларга алып келиши үчүн түстөрүн өзгөртүшөт. Апапак болгон бул кооз лилиялар эми пушту (розовый) абалга келип Амазонка дарыясын кооздоп башташат.

Албетте, биринин артынан экинчиси ишке ашкан бардык мындай кемчиликсиз жана абдан тыкан пландар – эч нерседен кабары жок бир лилия бүчүрүнүн чыгармасы эмес.

Бул жерде кыскача сөз болгон бул деталдардын баары ааламдагы бүт нерселер сыяктуу өсүмдүктөрдү да жашашы үчүн эң ыңгайлуу системалары менен бирге Аллахтын жаратканын бизге көрсөтөт.

Left: Cross section of the water lily.

Below: The water lily's leaf and flower on the water's surface.

Сөөктөрдү Бекем Кылган Түзүлүш

The Eiffel Tower was built with a structure similar to that of the thigh bone head. Thanks to this design, the tower acquired an unshakable structure that also solved the ventilation problem.

Бир инженердик керемет катары кабыл алынган Эйфель мунарасынын долбооруна себеп болгон окуя мунаранын курулушунан 40 жыл мурдага таянат. Бул окуя ошол жылдары Швейцариянын Цюрих шаарында «бел сөөктүн анатомиялык түзүлүшүн» аныктоону максат кылган изилдөө.

1850-жылдардын башында анатомист Герман Фон Майер (Hermann Von Meyer) бел сөөгүн бел ашыгына туташтырган бөлүктү изилдеген эле. Бел сөөгү жамбаш сөөгүнө отурган жер өз огунан башка бир ийриде турган эле. Фон Майер тик турганда 1 тонна оордукту көтөрө алчу бир потенциалга ээ бел сөөгүнүн ичинин жалгыз бөлүкчө абалында эмес, бири-биринин ичине өткөн капас сыяктуу кичинекей чыбыкчалардан (trabeculae) турганын көргөн.

1866-жылы Швейцариялык инженер Карл Кульман (Karl Cullman) Фон Мейердин лабораториясын зиярат кылды. Анатомист Мейер Куллманга изилдеген сөөктүн бир бөлүгүн көрсөттү. Куллман сөөктүн үстүндө пайда болчу жүк жана басым таасирин төмөндөтө турган бир долбоорго ээ экенин байкады. Бул долбоор сөөктүн ичиндеги чыбыкчалардын адам тик турганда сөөктөргө таасир берген күч линиялары боюнча калыптанган болушу эле. Инженер Куллман ушул эле өзгөчөлүктү бир катар мык жана таяныч системасы менен камсыз кылууга болот деп ойлоду. Кийинчерээк Эйфель мунарасы курулуп жатканда, бул ойлорун ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн тапты.

Эйфель мунарасы да бел сөөгүндөгү сыяктуу ийри темирлер, металл мык жана таянычтардан турган аралаш бир капас өрүмү менен курулган. Бул өрүм урматында мунара шамалдын ийүү жана түртүү күчтөрү натыйжасында пайда болгон басымга оңой гана туруштук бере алууда.127

 

The latticework, copied from bones, has become one of the basic elements employed in construction techniques today. It requires fewer materials, and makes for a building framework that's both strong and flexible.

 

Many architects and construction engineers duplicate the internal structure of bone, which increases its load-bearing capabilities and provides enormous strength. Roofs can be built to cover large areas thanks to the use of ribbed structures similar to those in bone.

Өсүмдүктөрдөн Өрнөк Алынган Купол Долбоору

Курулуш жана архитектурада көбүнчө жайпаң жана түз чатырлар тандалат. Ал эми табиятта болсо мындай чатырларды көбүрөөк кыйшайып жайгашкан жипчелер абалында кезиктире аласыз. Мисалы, банан өсүмдүгү ушундай түзүлүшкө ээ. Архитекторлор жана курулуш инженерлери банандын мындай формасын колдонушуп «геодезиялык купол» деп аталган түзүлүш формасын иштеп чыгышкан. Геодезиялык купол урматында чоң аянттарды аз материал колдонуп жабууга мүмкүн болгон. Мындан тышкары, аянтча көп көлөмдө күн нуру ала алууда жана системаны монтаж кылуу абдан бат. Ошондуктан, бул түзүлүш теплица жана көргөзмө (жармаңке) аянтчаларын курууда колдонулуп жатат.

«Жалтырактардын» Купол Архитектурасына Өрнөк Болгон Долбоору

Сууда жашоочу организмдерден болгон «жалтырактар» жана диатомдор теңдешсиз бир архитектуралык каталог болуп саналат. Көп архитекторлор долбоорлорун бул жандыктардан таасирленип, даярдашууда. 1976-жылы Канаданын Монреаль шаарында ачылган ЭКСПО 76 жармаңкесиндеги АКШ павильону мындай түзүлүштөргө бир мисал. Павильондун куполу долбоорлонуп жатканда, «жалтырактардан» таасирленишкен.128

Аарылардын Уюктарындагы Жер Титирөөгө Чыдамкай Долбоор

Аары уюктарын курууда абдан маанилүү детальдар бар. Бул детальдардын бири уюктардын чыдамкайлыгы. Аарылар бири-бирине багытты сүрөттөп жатышканда, уюкта анчалык чоңдуктагы бир курулуш үчүн жер титирөө катары кабыл алууга мүмкүн болгондой титирөөлөр болот. Уюктун дубалдары бул кичинекей жер титирөөлөрдү өзүнө сиңирет. Nature журналы бул улуу түзүлүштүн архитекторлорго жер титирөөгө чыдамкай имараттарды курууда пайдалуу болоорун айткан. Кабарда Германиянын Wurzburg университетинин кызматкери Юрген Таутц (Jurgen Tautz) бул темада мындай дейт:

Уюктардагы титирөөлөр аарылар тарабынан жасалган кичинекей жер титирөөлөр сыяктуу, ошондуктан курулуштун буга кандай жооп берээрин көрүү абдан кызык. Титирөөлөрдүн сиңирилишин түшүнүү архитекторлорго имараттардын жер титирөөлөргө карата кайсы тараптарынын чыдамсызыраак болоорун аныктоодо жардамчы болот. Андан соң ал тараптарды бекемдей алышат же имараттардын кооптуу болбогон тараптарына зыяндуу титирөөлөрдү сиңире турган алсыз чекиттерди койо алышат.129

Булардан да байкалгандай, аарылар чоң бир усталык менен курган уюк – кемчиликсиз бир долбоор керемети. Ошондуктан, уюктагы мындай түзүлүш архитекторлорго жана илимпоздорго жол көрсөтүүдө, жаңы идеялар сунууда. Аарылардын уюктарын мынчалык кемчиликсиз кылышын камсыз кылган нерсе – бул эволюционисттер догма кылгандай кокустуктар эмес. Аарыларга мындай өзгөчөлүктөрдү, мындай таң калыштуу жөндөмдөрдү берген – бул чексиз илим жана кудурет ээси Аллах.

Жөргөмүш Торлорунан Өрнөк Алынган Архитектуралык Долбоорлор

Кээ бир жөргөмүштөр курган торлор бадалдардын үстүнө ташталган бир жапкычка окшошот. Жер боюнча жайылган тор бадалдардын учтарына карматылган чоюлган жипчелер менен кармалып турат. Мындай кармап туруу системасы жөргөмүшкө бекемдигин азайтпастан, абдан кеңири аянтты ээлеген тор жасашына шарт түзөт.

Бул кереметтүү ыкма чоң аянттардын үстүн жабуу максатында адамдар тарабынан көп курулуштарда тууралган. Мындай курулуштардын кээ бирлерүү төмөнкүлөр: Жедда аэропортунун ажылык терминалы, Мюнхен олимпиада стадиону, Сиднейдеги улуттук атлетика стадиону, Канада жана Мюнхендеги айбанат бакчалары, АКШда Денвер аэропорту жана Кэмбридждеги Schlumberger изилдөө борборунун имараты.

Жөргөмүштүн мындай ыкмаларды өз башынча иштеп чыга алышы үчүн көп жылдар бою инженерлик билим алышы керек болот. Албетте, бул мүмкүн эмес. Жөргөмүштөр курулуш статикасын да, архитектуралык долбоорлоону да билишпейт. Жөргөмүштөр курган торлор «Жаратылуу (креационизм) чындыгын» көз алдыга тартуулаган далилдердин бирөөсү гана.

 

1. Sydney's National Athletic Stadium
2. Munich Zoo
3. Jeddah Airport

4. Denver's Airport
5. The Munich Olympic Stadium

 

Бележки

122 http://www. cruzio. com/~devarco/nature. htm

123 Natiaonal Georaphic Channel (Türkiye), Animal Inventors, 25/11/2001

124 "Biyonik, Doğayı Kopya Etmektir", Science et Vie'den Çev. : Dr.Hanaslı Gür, Bilim ve Teknik Temmuz 1985, s. 21

125 http://www. fonz. org/zoogoer/zg1999/28(4)biomimetics. htm

126 David Attenborough, The Private Life Of Plants, Princeton University Press, 1995, s.291

127 http://www. fonz. org/zoogoer/zg1999/28(4)biomimetics. htm

128 "Biyonik, Doğayı Kopya Etmektir", Science et Vie'den Çev. : Dr.Hanaslı Gür, Bilim ve Teknik Temmuz 1985, s. 21

129 http://www. nature. com/nsu/011206/011206-4. html Erica Klarreich, Good Vibrations, Nature Science Update, 3 Nisan 2001

9 / total 12
You can read Harun Yahya's book Биомиметика Технология Табиятты Өрнөк Алууда online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."