< <
10 / total: 12

9-Бөлүм: Жандууларды Туураган Роботтор

Терең деңиз, океандын түбү, радиоактивдүү аймактар же космос мейкиндиги сыяктуу жерлер адамдардын иштеши үчүн дайыма рисктүү аймактар болуп келүүдө. Өнүккөн электрондук жана компьютер технологиясы ушул сыяктуу жерлерде жумуш жасай алган жана робот деп аталган машиналарды жасоого мүмкүнчүлүк берди. Натыйжада робот илими да электроника жана механикадан бөлүнүп, «робототехника» аттуу жаңы бир илим тармагына айланды. Учурда роботтор менен алектенгендердин актуалдуу жаңы бир түшүнүгү бар: «биомиметикалык робототехника».

Dalgalar

Робот жасоо менен алектенген илимпоздор жана инженерлер эми жасаган жумушуна ылайыктуу роботторду долбоорлоо анчалык ыңгайлуу эмес деп ойлошууда. Ошондуктан жумуш жасала турган чөйрөдө жашаган бир жандыкты же ал жандыктын бир өзгөчөлүгүн туураган роботторду жасоону акылдуу жана оңой жол дешүүдө. Мисалы, чөлдө жасала турган бир ачылыш үчүн чаянга же кумурскага окшогон, деңиз түбүндөгү бир изилдөө үчүн болсо балыкка же омарга окшогон бир робот жасоо сыяктуу... «Биомиметикалык робототехниканын» изилдөө чөйрөсүнө ушундай роботтор кирет. «Neurotechnology for Biomimetic Robots» (Биомиметикалык роботтор үчүн нерв технологиясы) аттуу китепте бул жөнүндө мындай деп айтылат:

Биомиметикалык роботтор ыкчам, арзаныраак жана чыныгы дүйнө шарттарын аша алганы үчүн кадимки роботтордон айырмалуу. Бул роботтордун инженериясы биологиялык системалардын биомеханикалык жана физиологиялык деңгээлдерде түшүнүлүшүнө таянат.

...Түпкү максат – адам операторлорго муктаж болбостон, бир гана сезгичтик реакцияга таянып, айланасы менен байланыш кура алган жана багытын таба алган өз алдынча бир робот өндүрө алуу.130

Илимпоздорду табияттагы жандыктарды тууроого түрткөн нерсе – бул алардын кемчиликсиз дене долбоору. «Karlsruhe колу» катары таанылган робот колун жасаган Ганс Шнибели (Hans J. Schneebeli) бул жөнүндө мындай дейт:

Робот колдор багытында эмгектенген сайын адамдардын колдоруна таң калуум артууда. Адам колу жасаган жумуштун бир бөлүгүнө эле жете алышыбыз үчүн дагы көп убакыт өтүшү керек.131

Кээде бир жандыктын жалгыз бир өзгөчөлүгүн эле туурай алуу үчүн компьютер, механика, электроника, математика, физика, химия жана биология сыяктуу илим тармактарынын алдыңкы илимпоздору биргелешип иштеши керек болууда. Бирок эволюционист көз-караш абдан татаал бир системага ээ жандыктар бир пландоо болбостон, өзүнөн өзү пайда болушу мүмкүн деген догманы дагы эле жактоодо.

Робототехника Илими Тең Салмактуулук Көйгөйүн Жеңүү Үчүн Жыландарды Туурап Жатат

Робот илими менен алектенгендер эң көп жолуккан көйгөйлөрдүн бири – бул тең самактуулук. Эң акыркы технологиялык жабдыктар менен жасалган роботтор да басып баратканда кээде тең салмактуулуктарын жоготуп алышууда. 3 жаштагы бир наристе эч кыйналбастан жасай алчу «тең салмактуулукту кайрадан куруу» өзгөчөлүгүнө ээ болбогон роботтор натыйжада пайдасыз болуп калууда. НАСА Марс кызматы үчүн даярдаган бир робот ушул көйгөй себебинен эч колдонула алган эмес. Робототехника адистери натыйжада тең салмактуулук камсыздоочу бир система куруу ордуна тең салмактуулугу эч бузулбаган бир жандыкты, жыландарды туурап, көйгөйдү чечүүгө аракет кылышкан.

Жыландардын денелери башка жандыктар кыла албай турган абалда, тешик жана жарыктарга кире ала турган болуп жаратылган. Омурткалуулар сыяктуу катуу скелеттери жана органдары жок. Денелеринин чоңдугун чоңойтуп, кичирейте алышат. Бутактарга оролуп, аска-таштардын үстүнөн өтө алышат. Жыландардын мындай өзгөчөлүктөрү НАСА изилдөө борбору тарабынан иштелип чыккан жана «snakebot» деп аталган бир адамсыз космос инструментине илхам болгон. Долбоорлонгон бул жылан-роботто роботтун эч бир тоскоолдукка токтобостон, дайыма тең салмактуулук менен алдыга жылышы максатталган.132

Ички Кулактагы Тең Салмактуулук Борбору Робототехника Адистерин Таң Калтырууда

evren

1. Ampullary nerves
2. Saccule
3. Cochlea
4. Endolymph-filled canals
5. Semicircular canals

6. Ampullae
7. Posterior semicircular canal
8. Anterior semicircular canal
9. Horizontal semicircular canal
10. Cristae and ampullary nerves

Бүт денебизди дайыма тынымсыз көзөмөлдөгөн жана жип үстүндө баскан бир акробат муктаж болгон тактыкта жөнгө салууларды жасай алган тең салмактуулук системабыздын маанилүү бир бөлүгү ички кулакта жайгашкан.

Ички кулактагы бул тең салмактуулук борбору «лабирент» деп аталат. Лабирент ар бири жарым айлана абалындагы үч кичинекей сөөктөн турат. Бул сөөктөрдүн ичи бир колба сыяктуу бош. Жарым айланалардын чоңдугу 6,5 миллиметр, ичиндеги боштуктун, т.а. туурасынын чоңдугу болсо 0,4 миллиметр. Үч жарым айлананын ар бири абдан өзгөчө бурчтар менен бири-бирине байланышкан. Бул бурчтар изилденгенде, ар бир жарым айлананын үч өлчөмдүү геометриянын негизи болгон x, y жана z координаттарына туура келээри аныкталган.

Лабирентте жайгашкан бул үч жарым айлананын ар биринин ичинде атайын бир суюктук бар. Бул суюктуктун ичинде сүзүп жүргөн бетте да түкчөлүү клеткалар бар. Биз башыбызды оңго-солго бурганыбызда, басканыбызда же кандайдыр бир кыймыл жасаганыбызда, бул жарым айланалардын ичиндеги суюктук кыймылдайт жана түкчөлөрдү титирештирет. Түкчөлөрдөгү мындай титирешүү үлүлдөгүдөй түкчөлөр байланган клеткалардын ион тең салмактуулугун өзгөртөт жана электрдик импульс чыгарат.

Ички кулактагы лабирентте чыгарылган бул элетрдик импульстар лабиренттен чыккан нервдер аркылуу мээбиздин арткы тарабындагы «мээче» аттуу органга жиберилет. Лабиренттен мээчеге кабар ташуучу нервдер изилденгенде, булардын арасында 20 миң ар башка кичинекей нерв жипчеси бар экендиги аныкталган.

Мээче ички кулактагы лабиренттен келген бул маалыматтарды тынымсыз жоромолдойт. Бирок тең салмактуулукту камсыздоо үчүн башка маалыматтарга да муктаждык бар. Ошондуктан, мээче көздөрдөн жана дененин төрт тарабындагы булчуңдардан да тынымсыз маалымат алып турат. Бул маалыматтардын баарын абдан бат анализ кылат жана дененин жердин тартылуу күчүнө жараша абалын эсептейт. Андан соң болсо бул эсептөөгө таянып, булчуңдар кандай кыймыл жасашы керек экенин аныктайт. Натыйжа булчуңдарга кайра эле нервдер аркылуу буйрук катары билдирилет.

Мындай кереметтүү процесстер секунданын жүздө биринчелик да болбогон кыпкыска убакыт ичинде ишке ашат. Биз болсо ичибизде ишке ашкан бул кереметти эч билбестен, бейпилдик менен басып, чуркап, эң кыйын спорттук кыймылдарды жасайбыз. Чынында болсо бул кыймылдардын жалгыз бир көз ирмеми үчүн денебизде ишке ашырылган эсептөөлөрдү кагазга түшүрсөк, миңдеген беттик формула жазышыбыз керек болот.

Balance is brought about by a most extraordinarily complicated system, since the human body is in constant motion. That means the brain must constantly recalculate the body's center of gravity, and send instructions to the muscles in light of this.

Тең салмактуулук системасы – бул бири-бири менен абдан тыгыз байланыштуу көптөгөн комплекстүү механизмдин төп келишип иштеши менен ишке ашкан кемчиликсиз бир система. Заманбап илим жана технология болсо бул системаны тууроо мындай турсун, иштөө принциптерин да майда-бараттарына чейин толук аныктап түшүнө албады.

Албетте, мынчалык комплекстүү бир системанын эволюция теориясы догма кылгандай, кокустуктар натыйжасында пайда болушу мүмкүн эмес. Бул система Улуу Аллахтын бар экендигинин жана чексиз кудуретинин далилдеринин бири.

Бул чындыкты түшүнгөн бир адамдын милдети болсо ага мындай бир органды берген Аллахка шүгүр кылуучу болуу.

Чөлдүн Татаал Шарттарына Чыдай Алган Робот Чаян

АКШда кызмат кылган DARPA аттуу уюм эмгектенген долбоорлордун бири – бул робот чаян. Долбоордо чаян моделинин тандалышынын себеби – роботтун чөлдө иштей турган болушу. Чаян табиятынан абдан оор шарттарга ээ чөлдөрдө да жашай алат. Чаяндын тандалышынын дагы бир себеби – бул анын топуракта оңой гана алдыга жыла алышына карабастан, рефлекстеринин сүт эмүүчүлөрдүкүнөн бир топ жөнөкөй жана тууроого мүмкүн болушу.133

Изилдөөчүлөр роботту иштеп чыгуудан мурда чыныгы чаяндарды изилдөө үчүн көп убакыт коротушкан. Чаяндын бардык муундары ишаратталып, басышы эки камера менен тартылган.134

Андан соң бул чаяндын басуу учурундагы буттары арасындагы төп келишкендик жана координация чыгарылып, модель чаянга колдонулган.

Чаян долбоорунда роботтун милдети бир гана чөлдө 40 киллометр алдыда турган бир максатка кирүү жана кайра кайтуу. Бирок роботтун бул милдети эч бир көрсөтмө албастан, өз башынча жасашы максатталган.135

Boston North Eastern университетинен Франк Киршнер (Frank Kirchner) жана Алан Рудольф (Alan Rudolph) тарабынан долбоорлонгон 50 сантиметрлик чаяндын татаал көйгөйлөрдү чечүү жөндөмү жок. Робот чаян бир маселеге кабылганда, бир гана рефлекси менен кыймылдоодо. Бул аны токтото турган кандайдыр бир нерседен, мисалы бир ташка токтобостон өтүшүнө шарт түзүүдө. Роботтун алдында эки даана ультрасоник кабылдагыч бар. Эгер боюнун жарымынан жогору бир тоскоолдукка кабылса, айланасын айланып өтүүгө аракет кылат. Эгер сол тараптагы детектор бир тоскоолдукту аныктаса, автоматтык түрдө оңго багытталат. Бул роботтон белгилүү бир аймакка барып, куйругундагы камера менен базага сүрөт жөнөтүшүн да талап кылууга болот.

АКШ армиясы чаяндын Аризонадагы эксперименттеринен абдан таасирленген. Роботтун жолун табуу жөндөмүнүн өзгөчө шаарлар сыяктуу, тоскоолдуктарга толо болгон согуш майдандарында пайдалуу болоору үмүт кылынууда.136

evren

1. Camera and radio connections
2. Ultrasound sensors

3. Infrared sensors
4. Rocky terrain

5. Target

a. When the robot scorpion encounters a rock, first it scans it with ultrasound to decide whether it's too high to climb.
b. The robot moves away from the obstacle and goes around it, looking for a gap with one sensor and looking forward with the other.
c. On finding a gap, it determines whether it is wide enough to pass through.
d. Once it moves through the gap, the scorpion moves on towards its target.

 

1. Control chip, which determines which step will be taken first
2. Interface, used for reprogramming the control chip
3. Drive chips using 100 mAmp apiece
4. R2 connection permitting two-directional movement
5. Two-directional air valves6. External air cable, which feeds the air valves with 6-bar air

7. 6-volt regulator for the control and drive chips
8. Warning lamps for indicating chip malfunctions
9. Unit serving as leg muscle
10. Power transmission cable

The scorpion robot, built using advanced technology, possesses a complex structure. Even though a great many scientists and engineers worked on this robot, it can only travel towards a pre-established target.

Робот-Омар Суудагы Агымдарды Омар Сыяктуу Аныктайт

Омарлар (он буттуу рактар) толкундуу жана булганыч сууларда, таштуу, кумдуу же балырлуу беттерде да эч кыйналбастан кыймылдай алышат. Мындай оор чөйрөлөрдө толук жабдылган чумкугуч адамдар (водолаздар) да алдыга жылууда кыйналышат. Бүгүнкү күнгө чейин деңиз түбүндө колдонулуу үчүн жасалган эч бир робот мындай жерде ийгиликке жете алган жок.

Northeastern университети (Boston MA) Деңиз илимдери бөлүм башчысы Йозеф Айерс (Joseph Ayers) омарды туураган бир робот жасоо долбоорун жетектөөдө. Айерс долбоордун максатын мындайча түшүндүрүүдө:

Техникалык максатыбыз – максат чөйрөдөгү жандык системасынын натыйжалуулук артыкчылыктарына жетүү.137

Роботтун кен байлыктарды табууда жана табылган кен байлыктарда иштетилиши пландалууда. Айерс бул жумуштар үчүн омардын канчалык ыңгайлуу экенин мындайча айткан:

Роботтун суу астында кен байлыктарды издеп жатканда кыла турган кыймылдарынын бир омардын тамак издеп жаткандагы кыймылдарына окшошушун күтүп жатабыз.138

Омарлардын ылдам аккан сууда тоголонуп тайышына тоскоол боло турган бир түзүлүшү бар. Жандык эң оор шарттарда да каалаган багытында кыймылдай алат жана түз болбогон жерлерде алдыга жыла алат. Ошол сыяктуу робот да токтоо же ордунда жылбай туруу үчүн куйругун жана манжаларын колдонот.

Роботтогу микро электромеханикалык кабылдагычтар (MEMS) омардын дүйнөнү кабылдашын тууроодо. Робот кыймылдарын суу ичиндеги агымдарга жана толкундарга ылайык жөнгө сала ала турган түзүлүшкө ээ. Бул үчүн омар-роботко өзгөчө суу агымы кабылдагычтары жана антенналар тагылган. Чыныгы бир омар агымдын багытын түктүү органдары аркылуу аныктайт. Робот-омарда болсо бул ишти электромеханикалык кабылдагычтардын кылышы пландалган.139

Lobster

Robo-lobster

Омардын Жыт Алуу Үчүн Колдонгон Ыкмасы

Сууда жашаган омар жана рак сыяктуу жандыктар ылайыктуу бир жуп же азык табуу же болбосо аңчылардан качуу үчүн жыт алуу сезимдерин колдонушат. Калифорния Беркли жана Стэнфорд университеттеринен изилдөөчүлөр катышкан бир изилдөө омарлардын айланадагы дүйнөнү кандайча жыттаарын аныктаган.

Омарлар абдан сезгич бир жыт алуу сезимине ээ. Бул сезим жыт алуу сенсорлорун иштеп чыгууга аракет кылган робот инженерлерге жол көрсөтүшү мүмкүн. Калифорния Беркли университетинде биология профессору жана College of Letters & Science аттуу журналдын башкы автору Мими А. Р. Кель (Mimi A. R. Koehl) бул жөнүндө мындай дейт:

Эгер чумкугучтарды жөнөткүңүз келбеген уулуу аймактарга жөнөтө турган адамсыз унаалар же роботторду жасагыңыз келип жатса жана алардын жытка карап орун аныкташын каалап жатсаңыз, анда алар үчүн мурун же жыт кабылдоочу антенналар долбоорлошуңуз керек.140

Hairs on the lobster antennule

Омарлар жана башка деңиз кабыктуулары антенналарын жыт булагына акырын уруу менен жыт алышат. Мындагы максат антенналардын учунда жайгашкан жана химиялык жолдор менен кабылдай алган түктөрдү жыт молекулаларына тийгизүү. Кариб деңизинде жашаган Panulirus argus аттуу омардын антенналарынын бою 30 смге жетет. Учтарында жарыгы бар антеннанын сырткы тарабы түктүү бир щеткага окшошот. Бул жер жыттарга карата абдан сезимтал.

Калифорния Беркли университетинен Мими А. Р. Кель башчылыгындагы бир изилдөөчүлөр тобу антенналарын уруучу механикалык бир омар жасашкан. Rasta Lobsta деп аталган робот менен жасалган эксперименттер аркылуу омарлардын жыт алуу үчүн колдонгон ыкмасынын майда-бараттары изилденген.

Омар антеннасын жыттагысы келген нерсенин үстүнө бат уруп, бирок кайра тартып жатканда жайыраак кыймылдоодо. Натыйжада жыт аралашкан суу түктөрдүн арасында кыймылдабай көбүрөөк турууда.

Омардын жытты кабылдай алышы үчүн идеалдуу бир антенна уруу жана кайра тартуу ылдамдыгы бар. Жасалган эксперименттер антенна ар кандай ылдамдыкта кыймылдаганда, суунун сезимтал түктөр арасында акпашын жана жандыктын жыт алуу сезимталдыгынын азайаарын көрсөткөн. Мунун мааниси мындай: омар абдан кичинекей бир жердеги эң кичинекей жыт айырмаларын да түктөрү аркылуу кармай алууда. Бул үчүн болсо антеннасын өзгөчө бир ыкма менен колдонууда.141

Жаңы Механикалык Системалардын Алды: Сөөлжандардын Булчуң Түзүлүшү

Сөөлжандын териси абдан натыйжалуу бир долбоорго ээ. Жандыктын цилиндр формасындагы денесин каптаган териси кайчылаш спиральдар абалында курчалган жипчелерден турат. Дене дубалындагы булчуңдардын жыйрылышы теридеги кыска жана калың жипчелердин узун жана ичке бир формага келип, жандыктын денесиндеги ички басымдын жогорулашына, натыйжада формасынын өзгөрүшүнө себеп болот. Сөөлжандардын кыймылдашын камсыздаган механизмдин негизи да – мына ушул.

Учурда мындай теңдешсиз механикалык система Reading университетинин биомиметика борборунда жаңы долбоорлорго илхам берүүдө: аталган долбоорлордун бирөөсүндө көп санда цилиндрдик түзүлүш сөөлжандагы сыяктуу жайгаштырылган. Ал ортодо цилиндрлердин ичинин суу соро алуучу полимер бир гель менен толтурулушу пландалган. Сууну колдонуу менен гельдин шишиши жана жыйрылышы камсыздалат. Натыйжада химиялык энергия бир гана керектүү жерде механикалык энергияга айланат жана пайда болгон басым толугу менен коопсуз абалда спираль формасындагы бир идиште камалат. Гельдин шишиши жана жыйрылышынын ушундайча башкарылышы аркылуу пайда болгон системанын жасалма бир булчуң катары натыйжалуу иштеши күтүлүүдө.142

Адамдар өрнөк алган ар бир жандык, алар ээ болгон ар бир система – ыйман келтирген адамдар үчүн Аллахтын бир аяттары (далилдери). Бул чындык Жасия Сүрөсүндө мындайча билдирилген:

Силердин жаратылууңарда жана көбөйтүп-жайган жандууларда так илим менен ишенген бир коом үчүн аяттар бар. (Жасия Сүрөсү, 4)

 

evren

Changing shape, expanding and contracting by the use of pressure, is frequently used in nature. The worm, octopus, starfish and anemone are some of the best examples; yet shape-changing is found much less frequently in technological equipment. In those few examples that do exist, hydraulic pressure is employed. In lifts, for example, hydraulic liquid is pumped into a thin cylinder to raise heavy objects. To lower the lift, the cylinder is emptied again. Starfish also use hydraulic pressure to move. Along the undersides of its arms, the echinoderm possesses tube-like feet, attached to an internal, fluid-filled tubing system. When its muscles contract the tubes, the resulting hydraulic pressure sends fluid to the feet. Using its muscles, the starfish uses hydraulic power to set up a wave motion in its feet, moving forward and back and allowing the starfish to progress in one direction.

Геко Кескелдиригинин Буттары Технологияга Жол Көрсөтүүдө

Геко аттуу кескелдириктер дубалдарга ылдам тырмышып чыгып, шыпка жабыша алышат жана ал жерде эч кыйналбай баса алышат. Көп жылдардан бери уланган изилдөөлөр натыйжасында жандыктын мындай жөндөмүнүн кайсы жогорку долбоорго таянаары аныкталган. Бүгүнкү күнгө чейин ойдон чыгарылган тасма каарманы «жөргөмүш адам» сыяктуу тик беттерге ыкчам жабышып чыгууну камсыздай турган бир жөндөмдүүлүктүн кантип мүмкүн болоору белгисиз эле. Бирок геконун жалгыз бир кадамы өзгөчө робот долбоорчулары үчүн абдан чоң өнүгүүлөргө жол ачты. Булардын кээ бирлери төмөнкүлөр:

- Калифорниялык изилдөөчүлөр кескелдириктин жабышчаак манжалары кургак жана өзүн-өзү тазалоочу жаңы бир синтетикалык клейди иштеп чыгууда жардамчы болот дешүүдө.143

- Геколор буттары менен сүрүлүү күчүнөн 600 эсе чоң бир жабышчаак күч өндүрүшөт. Мындай жабышуу ыкмасына ээ, гекого окшош буттар менен жасалчу роботтор дубалдарда басып, күйүп жаткан бир имаратта жардамсыз калган адамдарды куткарууда колдонулушу мүмкүн. Кичинекей инструменттер колдонулган медициналык иштерде жана компьютер инженериясында болсо кургак бир клей катары чоң пайдалар бериши мүмкүн.144

- Буттары менен бир бетке тийишкенде, автоматтык түрдө реакция берүүчү жаалар сыяктуу кыймылдашат. Бул болсо мээси болбогон роботтор үчүн абдан жакшы бир ыкма. Геконун буттары кайра кайра колдонулганда бузулбайт; өзүн-өзү тазалайт жана вакуум чөйрөлөрүндө жана суу астында да иштейт.145

- Нано-операциялар учурунда тайгак дене органдарын чогуу кармоого жарашы мүмкүн.146

- Унаа дөңгөлөктөрүнүн жолдо азыраак тайышы камсыздалышы мүмкүн.147

- Кайыктарды, көпүрөлөрдү, кеме токтоочу жердеги жарылууларды оңдоодо, спутниктерди үзгүлтүксүз кароону камсыздоодо колдонууга болот.148

- Геко менен жасала турган роботтор аркылуу жерлерди, айнектерди, шыптарды, тик полдорду тазалоого мүмкүн. Тик беттерге тырмышуудан тышкары алдынан чыкчу тоскоолдуктардан да таасирленбейт.149

 

Бележки

130 http://mitpress. mit. edu/catalog/item/default. asp?sid=059CE164-6183-4410-8320-D5828734B95A&ttype=2&tid=8812

131 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: Harun Yahya, Düşünen insanlar için, Vural Yayıncılık, Aralık 2000, 4. baskı ss. 71-74.

132 http://www. howstuffworks. com/snakebot. htm

133 http://www. newscientist. com/news/news. jsp?id=ns9999637

134 http://ais. gmd. de/BAR/SCORPION/biology. htm

135 http://ais. gmd. de/BAR/SCORPION/

136 http://www. newscientist. com/news/news. jsp?id=ns9999637

137 http://www. spie. org/web/oer/september/sep00/cover1. html

138 http://www. spie. org/web/oer/september/sep00/cover1. html

139 http://www. spie. org/web/oer/september/sep00/cover1. html

140 http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2001/11/30_lobst.html

141 http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2001/11/30_lobst.html

142 http://www. rdg. ac. uk/Biomim/projects. htm

143 http://news. bbc. co. uk/low/english/sci/tech/newsid_781000/781611. stm; BBC News Online, 7 June, 2000

144 http://www. worldwealth. net/samplemag/ArticleGeckoPrint. html; World Wealth International, February 2001, Vol 1, Issue No.1

145 http://www. discover. com/sept_00/featGecko. html; Fenella Saunders, Discover, September 2000, vol.21, No.9

146 http://www. discover. com/sept_00/featGecko. html; Fenella Saunders, Discover, September 2000, vol.21, No.9

147 http://www. discover. com/sept_00/featgecko. html; Fenella Saunders, Discover, September 2000, vol.21, No.9

148 http://www. discover. com/sept_00/featgecko. html; Fenella Saunders, Discover, September 2000, vol.21, No.9

149 http://www. discover. com/sept_00/featgecko. html; Fenella Saunders, Discover, September 2000, vol.21, No.9

10 / total 12
You can read Harun Yahya's book Биомиметика Технология Табиятты Өрнөк Алууда online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."