< <
11 / total: 12

10-Бөлүм: Табияттагы Технология

Технология – бул бир өнөр-жай тармагы менен байланыштуу жасоо ыкмаларын жана колдонулган аспаптарды камтыган маалыматтардын баары. Технология өндүрүү оңой жумуш эмес. Аныктамадан да байкалгандай, чогултуу керек болгон элементтердин саны абдан көп. Бир багытта технология өндүрө алуу үчүн алгач толук маалыматка ээ болушубуз керек. Андан соң бул маалыматты колдоно турган илимпоздор жана техникалык кызматкерлер болушу шарт. Бул кызматкерлер ишке жарашы үчүн керектүү материалдар жана бул материалдар иштетиле турган ишкана да болушу керек. Мына ушул сыяктуу көп себептерден улам технологиялык продукт өндүрүү оңой эмес. Ансыз деле «технологиялык» деп атоого мүмкүн болгон продукттардын тарыхы көп узакка барбайт. Бүгүнкү күндө да технология өндүрүүчү өлкөлөрдүн саны абдан аз.

Учурда илим чөйрөлөрү бир катар инвестиция, маалымат жана изилдөө натыйжасында пайда болгон технологиялык продукттардын көпчүлүгүнүн табиятта бар экенине күбө болушту.

Wild Technology китебинин автору, атактуу илимпоз Фил Гейтс (Phil Gates) бул чындык жөнүндө мындай сөз кылган:

Ачылыштарыбыздын эң жакшыларынын көпчүлүгү, же ошол бойдон башка жандыктардан тууралган же болбосо алар тарабынан ансыз деле колдонулууда. Алигиче бир планетада жашаган көп сандагы жандуу организмдин абдан аз бөлүгүн гана аныктап түшүнө алдык. Бир жерлерде, миллиондогон организм арасында, жашообузду оңойлотуп, алдыга жылдыра алчу табигый ачылыштар бар. Булардан жаңы дарыларды, курулуш материалдарын, зыяндуу курт-кумурскаларды башкаруу ыкмаларын жана булганычтык менен күрөшүү жолдорун үйрөнүүгө болот.150

Асмандан жер бетине жана деңиздердин тереңдерине чейинки айланабыздын туш тарабы сансыз жаратылуу өрнөгү болгон «табигый технология кереметтери» менен жабдылган. Эң жөнөкөй бир өнөр-жай продуктусунун да бир долбоорчусу жана өндүрүш жайы бар. Демек, ири заводдор менен же болбосо татаал машиналар менен салыштырууга мүмкүн болбогончолук кемчиликсиз системаларга ээ болгон жандыктарды кокустан жана өзүнөн-өзү, табигый шарттар натыйжасында пайда болду деген пикирди жактоо, албетте, абдан чоң бир акылсыздык болот.

Ар бир жандык улуу жана кемчиликсиз бир долбоорго ээ. Мындай толук кандуу долбоорлор алгач жаратылганда кемчиликсиз болуп пайда болгон. Себеби Аллах - «кемчиликсиз пайда кылуучу».

Бул бөлүмдө табияттагы жаратылуу кереметтеринин кээ бирлерин колдогу кээ бир технология продукттары менен салыштырып, анализ кылабыз. Бул өрнөктөрдү биз үчүн бир ой жүгүртүүгө себеп катары көрүшүбүз керек. Себеби Аллах Куранда мындай буюрууда:

(Булар) «Чын жүрөктөн Аллахка багытталган» ар бир кул үчүн «хикмат менен караган бир ич көз» жана бир зикир. (Каф Сүрөсү, 8)

Өсүмдүктөрдөгү Жарык Сенсорлору

Кээ бир өсүмдүктөр жарык күчүнө карата сезгич болушат. Түнкүсүн жалбырактарын жыйнап, жабышат. Ал тургай муну абаны булут каптап, жарык азайганда кылган гүлдүү өсүмдүктөр да бар. Илимпоздор бул нерсе гүлдөрдөгү чаңчаларды түнкүсүн пайда болгон кыроо жана жамгырдан коргоо максатында жасалат дешет. Биз да жарыктын күчүн кабылдоочу сенсорлорду колдонобуз. Бул сенсорлор түн кирип караңгы болгондо жануучу, жарык болгондо болсо өчүүчү чырактарда колдонулат.151

Bitkilerin bir kısmı ışığa karşı duyarlıdır. Bazıları hava kararınca günün ilk ışıklarına kadar çiçeklerini kapalı tutar. Kimileri ise gündüz boyunca çiçeklerinin yüzünü güneşe dönük tutar.

 

Yukarıda bir ışık sensörünün elektronik devresi görülüyor. Devre çok sayıda elektronik parçalardan oluşur. Eğer tek bir parça çıkarılacak olsa veya bağlantılardan biri değiştirilse devre çalışmayacaktır. Bitkilerdeki ışık algılayıcıları da bu devre ile benzer özelliğe sahiptir: Sistemdeki bir eksiklik bitkideki algılayıcıyı tamamen işe yaramaz hale getirecektir.

Өрдөк (Гага) Жана Жылуулук Изоляция Системасы

Денелерибиз күн бою алган азыктарды сиңирип, жылуулук өндүрөт. Бул жылуулукту жоготпоонун эң жакшы жолу – бул жылуулуктун ылдам чыгышына тоскоол болуу. Бул үчүн кээде кабат кабат кийим кийебиз. Натыйжада жылуу аба кабаттар арасында кармалып, сыртка кача албайт. Ушундай жол менен энергия жоготууга тоскоол болуу «изоляция» деп аталат.

Өрдөк да ушул ыкманы колдонот. Бул канаттуунун түктөрү башка көптөгөн канаттуу сыяктуу бир тараптан учушун камсыздайт, экинчи тараптан аны жылуу кармайт. Өрдөктүн абдан жумшак жана үрпөйгөн төш түктөрү бар. Өрдөк төш түктөрүн колдонуп уя жасайт. Ушундайча жумурткаларынын да, жумурткадан чыккан балапандарынын да үшүп, тоңушуна тоскоол болот. Өрдөктүн түктөрү жылуу аба катмарларын кармагандыктан, эң жакшы табигый жылуулук коргоочусу болот.152

Учурда альпинисттер жылуулукту сактоо мүмкүнчүлүгү жогору болгон түктөрдөн жасалган өзгөчө кийимдерди кийишип, денелерин жылуу кармашууда. Бул кийимдердеги түктөрдүн изоляция өзгөчөлүгү өрдөктүкүнүн дал өзүндөй.

Жандыктардагы Була-Оптика Технологиясы

evren

1. Fiber optik kablo

2. Kablo içinde yansıyarak ilerleyen ışık

Була-оптика технологиясында бир күзгү сыяктуу жарыкты чагылтуу өзгөчөлүгүнө ээ жалтырак айнек кабельдер колдонулат. Була-оптикалык кабельдер оңой гана ийилип-бүгүлгөндүктөн, ичтериндеги жарык эң кыйын бурчтарга да алпарылып колдонула алат. Мындан тышкары, була-оптикалык кабельдер аларга жүктөлгөн электрондук кабарларды башка кабельдерден бир топ жакшы өткөрүү өзгөчөлүгүнө да ээ.

Уюл аюусунун жүнү (мех) – табигый бир була-оптикалык кабель сыяктуу. Алсыз уюл нурларын түздөн-түз аюунун денесине ташыйт. Түктөрдүн мындай өзгөчөлүгү ушунчалык жакшы болгондуктан, жаныбардын териси уюл климатына карабастан, күнгө күйүп карарат (түктөр була-оптикалык кабель өзгөчөлүгүндө болгондуктан, күн нурлары аюунун жүнү жок сыяктуу түздөн-түз терисине жетет). Ал жерде нур жылуулукка айлантылып, аюунун денеси тарабынан сорулат. Аюу терисиндеги түктөрдүн мындай өзгөчөлүгү урматында суук уюл климатында да денесин жылуу кармай алат.153

Fiber optik teknolojisinin bulunduğu tek canlı kutup ayısı değildir. Güney Afrika çöllerinde yaşayan Fenestraria adlı bitki de bu özelliğe sahiptir. Bitkinin yapraklarının neredeyse tamamı kumun altında gömülüdür. Fenestraria bu şekilde su kaybından ve otlayan hayvanlardan korunur. Bitkinin her bir yaprağının ucu şeffaftır, ışık buradan içeri girerek yaprakta ilerleyebilir.154

Аюулардан өрнөк алууга мүмкүн болгон нерсе бир гана түктөрүнүн түзүлүшү эмес: аюулар кыш уйкусун толук 6 айга чейин уланта алышат жана муну бөлүп чыгаруу системаларын токтотуп, өздөрүн уулабастан жасашат. Мунун кандайча болоорун изилдөө диабет менен күрөшүүдө жардамчы болушу мүмкүн.155

«Карама-Каршы Агуучу Жылуулук Өзгөртүүчүлөрүн» Колдонгон Уюл Канаттуулары

Суук климаттарда жашаган канаттуулардын буттары көбүнчө же муздак суунун ичинде же болбосо муздун бетинде болот. Ошого карабастан, бул жандыктардын буту эч тоңбойт. Себеби баарынын жылуулук жоготушун минимум кылуучу бир айлануу системалары бар. Бул канаттууларда ысык жана муздак кан ар башка кан-тамырларда агат. Бирок бул кан-тамырлар бири-бирине абдан жакын. Натыйжада ылдый көздөй аккан жылуу кан жогору көздөй аккан муздак канды жылытат. Бул ошол эле учурда буттардан денеге кайра кайткан кандын абдан муздак болушу себебинен пайда болчу шок таасирин да азайтат. «Карама-каршы агуучу» деп аталган бул табигый жылуулук алмашуу системасы машиналарда колдонулган система менен бирдей.156

Инженерлер мындай системаларды «карама-каршы агуучу жылуулук өзгөртүүчүсү» деп аташат. Мындай системаларда бири-биринен башка, бирок бириккен каналдардагы эки агуучу (суюктук же газ) бири-бирине карама-каршы багытта агышат. Бир каналдагы агуучу берки каналдагыдан жылуураак болсо, жылуулук жылуу агуучудан муздагына өтөт.

Өсүмдүктөр Электрдик Ажыраткычты Колдоно Алабы?

Чолпон эч жегич – бир өсүмдүк. Өсүмдүк үстүнө конгон бир курт-кумурсканы капканындагы түктөргө тийер замат кармайт. Түктөр бир электрдик фаза сыяктуу кыймылдайт. Түккө тийээр замат электрдик сигналдар таркайт жана өсүмдүк клеткаларындагы суу тең салмактуулугу өзгөрөт. Суу алып шишиген клеткалар болсо капканды жабышат.157

evren

K1. Anahtar 1,

K2. Anahtar 2

Электрдик фазаларда да агымды башкаруу үчүн колдонулган ажыраткычтар Чолпондун түктөрү сыяктуу иштейт. Ажыраткыч ачык турганда фазадан ток акпайт. Ажыраткыч бириктирилип, фаза толукталганда, ток кайрадан зымдарда агып баштайт (натыйжада мисалы чырак күйөт). Жаныбарлар жана өсүмдүктөр ушуга окшогон көптөгөн ажыраткычты организмдеринин тиешелүү бөлүктөрүнө сигнал алып барган электрдик агымдарды баштоо же токтотуу үчүн колдонушат.158

evren

1. Anahtar kapalı, devre açık
2. Anahtar açık, devre tamamlanmış
3. Akım geçiyor

 

Негизи Чолпондун электрдик фазасы бири-бирине бекем туташкан эки ажыраткыч сыяктуу иштейт: капкандын жабылышы үчүн эки түктүн сигналы керек.159 Бул – жамгыр сыяктуу бир себеп менен капкандын керек эмес учурда жабылбашы үчүн алынган бир чара.

Негизи Чолпон өсүмдүгүнүн электрдик ток жөнүндө да, бул токтордун өтүшүн камсыз кылган электрдик ажыраткычтар жөнүндө да эч маалыматы жок. Чолпон өсүмдүгүнүн бул темада билим алышы да мүмкүн эмес. Андай болсо бир өсүмдүк бир адам да атайын бир изилдөө жасабастан биле албай турган бул маалыматтарды кайдан билүүдө жана эч катасыз кантип колдонууда?

Албетте, өсүмдүктүн бир акылы, жана натыйжада кандайдыр бир үйрөнүү жөндөмү жок. Бул өсүмдүктү мынчалык кемчиликсиз бир система менен бирге жараткан – бул бүт нерсенин Ээси Улуу Аллах.

evren

Salyangozun Kayaları Oyabilen Delme Sistemi

Salyangozların "radula" adı verilen dilleri, iri dişli bir eğe gibidir. Hayvan, dilindeki bu tasarım sayesinde yaprak yüzeylerinde delik açabilir ya da yosunları toplayarak yiyebilir. Radulanın üzerindeki dişler son derece serttir. Öyle ki bazı çöl salyangozlarının radulaları kayalarda bile delik açabilecek sertliktedir.160 İnsanların tünel açmak için kullandıkları kazıcı dev araçlar da radulalara benzer işler yapar. Ancak bu araçların ucu sık sık aşındığı için değiştirilir. Ayrıca araç çok hantal olduğu için çoğu zaman tünelden çıkarılması yerine tünelde açılan dev bir oyuğa gömülür.

Нерв Клеткаларындагы Изоляция Болбогондо

Нерв жипчелери мээден булчуңдарга жана башка органдарга кабарлар жөнөтөт жана бул кабарларды мээге кайра өткөрөт. Нерв жипчелеринин сырты «миелин» деп аталган майлуу атайын бир зат менен капталган. Эгер миелин заты болбогондо же электрдик импульстар айланадагы кыртыштарга сиңип кабарды бузмак же болбосо денеге зыян бермек. Миелин электрдик кабельдердин айланасындагы пластикалык изоляция сыяктуу милдет аткарат.161

Электрдик кабельдер бир тараптан ага тийгендердин жабыр тартпашы, экинчи тараптан болсо ток башка жакка чыгып кубаты азайбашы үчүн изоляция кылынат. Бул кызмат үчүн катуу жана чыдамкай болгондуктан пластикалык материалдар колдонулат.

1. Sinir Hücresi
2. Elektrik Kablosu

3. Yalıtkan
4. Miyelin

Чайыр Иттеринин Желдетүү Ыкмасы

Көп жаныбарлар душмандарынан коргонуу үчүн атайын бир жөндөм талап кылган жердин астында башпаанектерди курушат.

Бул башпаанектердеги тунельдер жерден белгилүү бир бийиктикте жана жерге параллельдүү болушу керек. Антпесе ал жерлерди оңой гана суу басышы мүмкүн. Тунельдер эгер кескин ийилип жасалса, бул жолу бузулуу риски пайда болот. Тунель курууда дагы бир жагдай – бул аба муктаждыгынын көйгөйсүз канааттандырылышы.

Чайыр иттери коомдук жаныбарлар. Чоң топтор болуп жер астында казган уяларында жашашат. Саны көбөйгөн сайын жаңы уялар ачышат жана уяларын тунельдер менен бир-бирине туташтырышат. Кээде уялардын аянты бир шаар чоңдугунда да болушу мүмкүн. Мындай жер астындагы шаарда желдетүү абдан маанилүү. Ошондуктан чайыр иттери тунельдер жер бетине ачылган жерлерде вулканга окшогон желдетүү мунараларын курушат. Бул мунаралар жер астындагы шаарларга аба агымынын тартылышын камсыздайт.

Аба жогорку басым чөйрөлөрүнөн төмөнкү басым чөйрөлөрүн көздөй кыймылдайт. Чайыр иттери жасаган мунаралардын кээ бирлери жапыс, кээ бирлери болсо бийик. Ортодогу мындай айырма тунельдин чыга беришинде басым айырмасынын пайда болушуна себеп болот. Натыйжада аба үстүндө төмөн басым пайда болгон мунарадан кирип, жогорку басым пайда болгон мунарадан чыгат. Тунельдерге тартылган аба бардык уялардан өтөт, натыйжада кемчиликсиз бир желдетүү системасы курулган болот.162

Чайыр иттеринин тунельдериндеги сыяктуу бир желдетүү кура алуу үчүн тунель ачуу ыкмасын, төмөн жана жогорку басымдын эмне экенин, булардын бийиктикке жараша өзгөрүшүн билүү керек. Булардын баары болсо аң-сезим талап кылган, акыл жана логиканын бар экенине ишарат кылган кыймыл-аракеттер. Демек чайыр иттериндеги мындай акылдын булагын изилдөө керек, жана бул акылдын чайыр иттерине тиешелүү эмес экендиги же болбосо эволюционисттер жактагандай сокур кокустуктардын натыйжасында пайда болбошу апачык.

 

Чайыр иттерин да дүйнөдөгү бардык жандыктар сыяктуу Аллах жараткан. Аллах адамдар ой жүгүртүшү үчүн сансыз өрнөк жаратат. Акылы бар ар бир адамдын милдети – бул ой жүгүртүү жана абийиринин добушун угуп, көргөн ар бир сулуулукта Аллахка багытталуу. Себеби Аллах кечиримдүү, чексиз адилеттүү. Аллах Куранда ыйман келтирген пенделерине мындай сүйүнүчтүү кабар берүүдө:

Раббиңер силердин ичиңердегини жакшыраак билет. Эгер силер ыкластуу болсоңор, албетте Ал да (Ага) багытталып, кайткандарды кечирүүчү. (Исра Сүрөсү, 25)

 

1. Havalandırma Kanalları
2. Tünel Delme Kanlları

3. Metro Tüneli
4. Servis Tüneli

Жапайы аарылар жана кагаз өнөр-жайы

Адамдар дарак тоголокторун бир катар химиялык процесстен өткөрүп, андан соң кагазга айлана турган бир камырга айлантышат. Кагаз жасоонун табияттагы ачуучулары болсо – бул жапайы аарылар.

Üstteki resim bir kağıt fabrikasında üretim sırasında yapılan işlemlerin tümünü sırasıyla gösteriyor. Eğer bu aşamalardan sadece biri olmazsa kağıt üretimi yapılamaz. Tüm bu işlemlere eşdeğer bir iş de yaban arısının birkaç santimetre boyundaki vücudunda yapılmaktadır.

Жапайы аарылар уяларындагы уюктарды жасоо үчүн кагаз колдонушат. Аары бул кагазды өз шилекейи менен аралаштырган чайналган тактай бөлүктөрүнөн жасайт. Эмерек жасоодо колдонулган ДСПлар да жапайы аары колдонгон ыкманын дал өзүндөй ыкма менен жасалат. ДСП өндүрүүдө аарынын шилекейинин ордуна клей колдонулат.163

Жапайы аарылар өнүккөн бир дарак иштетүү жана кагаз заводу сыяктуу. Бирок алар абдан ири өнөр-жай мекемелери жасаган бардык процесстерди кичинекей денелеринде жасашат. Бул кагаз өнөр-жайынын жапайы аарылардан үйрөнө турган көп нерсеси бар экенин көрсөтөт.

Пилдин мурду өрнөк алынып жасалган робот-кол

Илимпоздор робот-колду долбоорлоп жатканда эң кыйналган нерселердин бири – бул колдун кыймылдоо өзгөчөлүгү. Бир робот-кол ишке жарашы үчүн ал иш талап кылган бардык кыймыл-аракеттерди жасай алышы шарт. Аллах табияттагы жандыктардын органдарын алардын муктаждыктарын толук камсыздай турганчалык кыймылдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып жараткан. Буга эң даана мисалдардын бири – бул пилдердин мурду.

Пилдин 50 миң даана булчуң менен курчалган мурду 164 кемчиликсиз түзүлүшү урматында көптөгөн аярдыкты, назиктикти талап кылган кыймылдарды жасай алат. Мындан тышкары, жаныбар мурдун каалаган багытта кыймылдата алат.

АКШдагы Rice университетинде жасалган робот-кол пилдин мурдунун канчалык улуу бир долбоор экенин бир топ даана көрсөттү.

Пил мурдунда скелетке окшогон бир даана да түзүлүш жок. Мындай өзгөчөлүк мурунга абдан ийкемдүүлүк (кыймылдуулук) мүмкүнчүлүгүн берет жана жеңил болушун камсыздайт. Ал эми робототехникалык колдун бир омурткасы бар. Пил мурду бүт тарапка бурула ала турганчалык кыймыл эркиндигине ээ. Ал эми робототехникалык кол ээ болгон 16 байланышы жардамында болгону 32 түрдүү кыймыл жасай алат.165

Булардын баары пилдин мурдунун бүт өзгөчөлүктөрү менен бирге Аллахтын жаратуу чеберчилигиндеги кемчиликсиздикти көз алдыга тартуулаган өзгөчө бир түзүлүш экенин көрсөтүүдө.

a. Bel
b. Omuz
c. Dirsek

d. Bilek
e. Kıvırma

f. Sallama
g. Yalpa

Üst solda 6 çeşit hareket yapabilen bir robot kol görülüyor. Ortada ise filin hortumundan örnek alınarak hazırlanan ve 32 çeşit hareket yapabilen robot hortum görülüyor. Eğer filler kendi hortumları yerine bu yapay hortumu kullansalardı büyük güçlüklerle karşılaşırlardı. Çünkü fillerin hortumu yapay hortumla kıyaslanamayacak kadar büyük bir hareket kapasitesine ve yeteneğe sahiptir.

 

Бележки

150 Wild Technology, Phil Gates, s. 5

151 Wild Technology, Phil Gates, s. 55

152 Wild Technology, Phil Gates, s. 64

153 Wild Technology, Phil Gates, s. 67

154 Wild Technology, Phil Gates, s. 67

155 http://www.yourplanetearth.org/terms/details.php3?term=Biomimicry

156 Wild Technology, Phil Gates, s. 65

157 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: Harun Yahya, Düşünen insanlar için, Vural Yayıncılık, Aralık 2000, 4. baskı ss. 99-101

158 Wild Technology, Phil Gates, s. 66

159 http://www.bitkidunyasi.net/ilgincbitkiler/ilgincbitkiler1.html

160 Wild Technology, Phil Gates, s. 44

161 Wild Technology, Phil Gates, s. 67

162 Natiaonal Georaphic Channel (Türkiye), Animal Inventors, 25/11/2001

163 Wild Technology, Phil Gates, s. 16

164 Richard Dawkins, Climbing Mount Im probable, W.W. Norton & Company; ISBN: 0393039307, September 1996, s.92

165 http://ece.clemson.edu/crb/labs/biomimetic/elephant.htm

11 / total 12
You can read Harun Yahya's book Биомиметика Технология Табиятты Өрнөк Алууда online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."