KY.HARUNYAHYA.COMhttp://ky.harunyahya.comky.harunyahya.com - Даректүү тасмалар - Акыркы кошулгандарkyCopyright (C) 1994 ky.harunyahya.com 1KY.HARUNYAHYA.COMhttp://ky.harunyahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666ТҮБӨЛҮК ЖАШОО БАШТАЛДЫ «Түбөлүктүүлүк» сөзүнөн эмне түшүнөсүз? Миңдеген жылбы? Миллиондогон жылбы? Же миллиарддаган жылбы? Көп адамдар бул мөөнөттөр абдан узун, эч бүтпөйт деп ойлойт. Бирок булар түбөлүктүүлүктү эч түшүндүрө албайт. Себеби түбөлүктүүлүк эч бүтпөгөн, башы жана аягы жок бир чоңдукту түшүндүрөт. Бирок адам үчүн «түбөлүк, чексиздик» болгон жана ошондуктан адам эч эсептей албаган бул түшүнүк Аллах Кабатында аягына чыккан. Биз үчүн чексиздик эч жете албаган бир түшүнүк, бирок Аллах Кабатында чексиздик болгону бир көз ирмем гана... Бул тасмада дайыма кызыгуу жараткан түбөлүктүүлүк (чексиздик), убакыттын жоктугу, тагдыр, адамдын түбөлүк жашоосу сыяктуу темалардын түшүндүрмөсүн табасыз.

]]>
http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/196962/ТҮБӨЛҮК-ЖАШОО-БАШТАЛДЫhttp://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/196962/ТҮБӨЛҮК-ЖАШОО-БАШТАЛДЫTue, 20 Jan 2015 03:10:11 +0200
УГУУ СИСТЕМАСЫ КЕРЕМЕТИ Үн – жашообузду кооз кылган эң негизги элементтердин бири. Бир саамга ойлонуп көрсөңүз: жымжырт бир дүйнөдө жашоо кандай болмок эле?

Артыбыздан байкоосуз келип калган чоң коркунучту сезе алмак эмеспиз. Айланабыздагы окуялардан кабарыбыз болбой, музыка деген жакшылыкты биле алмак эмеспиз. Жакшы көргөндөрүбүз менен байланыш кура албай, эч кимге оюбузду оңой жеткире албай, билгендерибизди айтып бере алмак эмеспиз.

Угуу сезимибиздин негизин түзгөн ички кулак жана мээдеги угуу борборубуз бир сантиметр кубдан (см3), б.а. бир канттан да аз орунду ээлейт. Бизге айланабыздагы үндөрдү уктурган кулагыбыз өтө татаал механикалык, гидравликалык жана электрондук түзүлүштөрдү камтыган миниатюралык бир инженерия долбоору сыяктуу.

Дүйнөдөгү бүт технологиялык продукциялар, план жана долбоорлор илимий жетишкендиктердин бир натыйжасы. Ар бир жаңы имарат же машина мурдакыларга тиешелүү маалыматтарды чогултуп, жаңылап, кошумчаларды жасап өнүктүрүүдөн келип чыгат. Бирок кулак пайда болушу үчүн инженерия илими жетишсиз болууда.

Абадагы ээнбаш толкундар анализ кылынып, бир сезүү органына булак болушууда. Бул теңдешсиз бир түзүлүш. Угуу системабыздын келип чыгышынын бир гана түшүндүрмөсү бар: инженерия керемети деп айтылган угуу органыбыз «теңдеши жок жаратылган». Тагыраак айтканда, аны жерлерди, асмандарды жана ал экөөнүн арасындагы бүт нерселерди пайда кылган Аллах жараткан (Аллахтын шайтандан коргоосун сурайм):

Ал силер үчүн кулактарды, көздөрдү жана көңүлдөрдү жасаган; канчалык аз шүгүр кыласыңар? (Мүминун Сүрөсү, 78)

]]>
http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/196961/УГУУ-СИСТЕМАСЫ-КЕРЕМЕТИhttp://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/196961/УГУУ-СИСТЕМАСЫ-КЕРЕМЕТИTue, 20 Jan 2015 03:08:52 +0200
КУРАН ДАРВИНИЗМДИ ЖОККО ЧЫГАРАТ 1 Эволюция теориясы деген идеологиялык максаттагы жана Ислам динине карама-каршы келген бир теорияны жактоодон ыймандуу бир адам өтө алыс болушу керек. Мусулмандар эволюция теориясы жөнүндө жакшылап ойлонуп, андан соң терең изилдөө жасап, жүрөктөрүнүн (абийирлеринин) үнүн угуп чечим чыгарышы керек. Бул тасма ушул багытта жол көрсөтүү жана көмөкчү болуу үчүн даярдалган.

]]>
http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/196895/КУРАН-ДАРВИНИЗМДИ-ЖОККО-ЧЫГАРАТ-1http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/196895/КУРАН-ДАРВИНИЗМДИ-ЖОККО-ЧЫГАРАТ-1Mon, 19 Jan 2015 01:57:48 +0200
МЭЭНИН СЫРЛАРЫ: ЖЫТ ЖАНА ДААМ КЕРЕМЕТИ Мээ... Сырлары дагы эле чечиле албаган чексиз сыйымдуулук...

Бул кереметтүү түзүлүштөгү кичинекей эле бир кемчилик өмүрүбүздө көп нерсенин өзгөрүшүнө себеп болушу мүмкүн.

Учурдагы илимий изилдөөлөр болсо бизди бул кереметтүү органдын функциялары менен сырларына дагы бир кадам жакындатты...

Өмүр бою бизди курчап турган жана жашообузду байыткан миңдеген даам жана жыттар менен аралашып жашайбыз.

Табияттагы сансыз гүлдөрдүн, жамгырдан соң жанданган топурактын, жакшы көргөн бир адамыбыздын жыттарын элестетели...

Ошондой эле, ар түркүн тамактардын ар кандай даамдарын...

Эми болсо өмүрүбүздөгү бүт даам менен жыттарды жок деп элестетели...

Аларды бир саамга жок деп элестетүү да жыт менен даамдын биз үчүн канчалык теңдешсиз жакшылык экенин көрсөтөт...

Бул жакшылыкты бизге берген болсо – бүт нерселердин жаратуучусу Аллах.

Даам менен жыттарды ушунча көп түрдүү болсо да, эч кыйынчылыксыз сезе алабыз. Себеби Аллах теңдешсиз сый-жакшылыктарды биз аларды түшүнө ала турган системалар менен бирге жараткан. Ал системалар өмүр бою ката кетирбей, биз үчүн иштешет.

Сиз көрүп жаткан бул тасманын максаты – бул кемчиликсиз системаларды карап, Аллахтын чексиз илими менен кудуретин дагы бир жолу көрсөтүү.

]]>
http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/196894/МЭЭНИН-СЫРЛАРЫ-ЖЫТ-ЖАНА-ДААМhttp://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/196894/МЭЭНИН-СЫРЛАРЫ-ЖЫТ-ЖАНА-ДААМMon, 19 Jan 2015 01:56:09 +0200
Ааламдагы кемчиликсиз жаратылыш кокустук эмес «Кокустуктар атеизм катары көрүнүп, тымызын сыйынылган бир кудай абалына келген.» (Pierre Paul Grassé, Evolution of Living Organisms, New York, Academic Press, 1977, s.107). Бул сөздөр өзү да эволюционист болгон, Франция илимдер академиясынын мурдакы башчысы атактуу зоолог Пьер Поль Грассеге тешелүү. Грассе эволюционисттердин «кокустук» түшүнүгүн кандайча өздөрүнө кудай кылып алгандыгын бул сөздөрү менен таамай айткан. Эволюция теориясы боюнча, жандуулар толугу менен табигый себептер аркылуу кокустуктар натыйжасында пайда болгон жана кайра эле кокустуктар менен өнүккөн. Чындыгында болсо бүгүнкү күндө биология, палеонтология, генетика, биохимия, микробиология сыяктуу илим тармактары жандуулардын эч качан кокустуктар жана табигый шарттардын натыйжасында өзүнөн-өзү пайда боло албай турганын далилдеди. Бул фильмде ааламдагы кемчиликсиз системалардын жана жандуулардагы кереметтүү түзүлүштөрдүн дарвинисттердин «жашоо кокустан пайда болгон» деген көз-карашын кандайча кыйратаарын көрөбүз.

]]>
http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/196400/Ааламдагы-кемчиликсиз-жаратылыш-кокустук-эмесhttp://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/196400/Ааламдагы-кемчиликсиз-жаратылыш-кокустук-эмесThu, 08 Jan 2015 02:21:26 +0200
Бул дүйнөнүн убактылуу кооздугу жана чыныгы мекен – акырет Адамдын алтымыш-жетимиш жылдык кыска өмүрү бар. Жана бул өмүр кум сааты сыяктуу тынымсыз азайып отурат. Жана ар бир адам акыретти көздөй жакындай берет. Бул дүйнө - Аллахтан коркуп-сактангандар менен Ага шүгүр келтирбегендерди айыруу үчүн даярдалган сыноо мекени. Ушул себептен, адамдар ыймандары белгилүү болушу үчүн ар кандай жолдор менен сыналууда. Аягында Аллахты чындап таанып, Аны урматтап, Андан корккондор чындыктан баш тартуучулардан айырмаланышат жана кутулууга жетишет. Куранда акырет жашоосу «чыныгы жашоо» деп айтылат. Бул сөз дүйнө жашоосунда чындык кабыл алынган бардык нерселердин биз ойлогондон такыр башкача экендигин көрсөтөт. Дүйнөдө адамдардын өмүр бойу артынан чуркаган нерселер, ээ болууга аракет кылган байлыктар акырет менен салыштырганда, «чыныгы» эмес «жасалма» болуп калат. Ар бир адам акыр аягында Аллахка кайтарылат жана акыретте бүт нерсенин чыныгы жүзүн көрөт.

]]>
http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/196399/Бул-дүйнөнүн-убактылуу-кооздугу-жанаhttp://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/196399/Бул-дүйнөнүн-убактылуу-кооздугу-жанаThu, 08 Jan 2015 02:19:02 +0200
Шайтандын бир куралы: романтизм Тарых бою адамдарга жана коомдорго көптөгөн кыйынчылык жана азаптарды алып келген тымызын бир коркунуч бар... Бул коркунуч адамдарды фанатизм жана өжөрдүк менен жашоого чакырат. Кээде бир фашисттин түйгөн муштумунда, коммунист ырдаган бир маршта, кээде болсо бир кыздын жакшы көргөн жигитине жазган ашыктык катынан муну көрүүгө болот. Бул коркунучтун аты – романтизм. Романтизм – динсиз адамдарга жана коомдорго тиешелүү бир өзгөчөлүк. Шайтандын адамзатты Аллахтын жолунан чыгаруу үчүн колдонгон бир куралы. Акылдын ордуна сезимдер менен жашоого үндөйт. Акылын колдоно албагандар болсо Аллахтын кудуретин түшүнө алышпайт жана Анын жаратуу далилдерин терең ойлоно алышпайт. Сад Сүрөсүндө айтылгандай, Аллах Куранды «аяттарын жакшылап терең ойлонушсун жана акылы тазалар сабак алышсын деп» (Сад Сүрөсү, 29) түшүргөн. Адамды акылдан алыстаткан романтизм ошол эле учурда адамды динден да алыстатат. Бул фильмде романтизмдин жакынкы тарыхта жана күнүмдүк жашообузда кандай чоң кыйынчылыктарга себеп болгону каралат. Курандын жол көрсөтүүсү менен бул коркунучтан алыс болуунун канчалык жеңил экенин көрөсүз.

]]>
http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/196398/Шайтандын-бир-куралы-романтизмhttp://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/196398/Шайтандын-бир-куралы-романтизмThu, 08 Jan 2015 02:16:57 +0200
Жашоонун булагы бир жылдыз: КҮНhttp://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/160937/Жашоонун-булагы-бир-жылдыз-КҮНhttp://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/160937/Жашоонун-булагы-бир-жылдыз-КҮНThu, 04 Apr 2013 10:43:58 +0300Ислам террорго наалат айтат 2001-жылы 11-сентябрь күнү эрте менен Нью-Йорктогу Дүйнөлүк Соода Борборуна уюштурулган кол салуу он миңдеген күнөөсүз адамдардын өмүрүн алып кетти...

Бул чоң зөөкүрдүк адамзаттын тынчтык жана бейпилдигине коопсуздук жараткан чоң бир коркунучту дагы бир жолу эсибизге салды: Терроризм.

Терроризм – бүтүндөй адамзатка багытталган чоң кылмыш. Күнөөсүз адамдарды максат кылат. Максаты – адамдарды өлтүрүү менен коомго коркуу салуу жана ушундай жол менен саясий максаттарына жетүү үчүн күчкө ээ болуу. Бүгүнкү күнгө чейин ар кандай идеологиялар терроризмди колдонуп келишти. Бирок, акыркы жылдары дүйнөдө актуалдуу болуп жаткан, толугу менен тескери түшүнүк болгон башка бир террор бар. Бул түшүнүктүн аты – «Ислам терроризми»...

Бул түшүнүк тескери, туура эмес, себеби Исламда террорго орун жок.

Аллах Куранда бардык Мусулмандарга дүйнөгө тынчтык, бейпилдик жана бир туугандык алып келишин буйрук кылган.

Ислам ахлагы – террордун булагы эмес, анын чечүү жолу...

]]>
http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/29886/Ислам-террорго-наалат-айтатhttp://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/29886/Ислам-террорго-наалат-айтатSat, 21 Aug 2010 13:10:00 +0300
АЛЛАХ АКЫЛ МЕНЕН ТААНЫЛАТ Таж-Махал... Кытай дубалы... Рим антикалык театры Колизей... Рушмор (Rushmore)тоосундагы 4 АКШ президентинин ташка чегерилген эстеликтери же Египет пирамидалары... Бул курулуштардын баарын абдан чоң эмгек менен пландап курган архитекторлор жана усталар бар. Англиянын Стоунхендж аймагындагы таш калдыктары да бул жерде бир убактарда эски бир маданият болгондугунун далили катары кабыл алынат. Бардык бул мисалдар бизге абдан маанилүү бир чындыкты көрсөтөт: кичине же чоң болсун, тыкан пландалган жана атайын түзүлүшкө ээ болгон ар бир курулуштун, нерсенин сөзсүз түрдө бир пландоочусу жана куруучусу бар. Денебизден баштап абдан ири чоңдуктагы ааламдын эң учтарына чейин байкалган план, долбоор жана тең салмактуулуктун албетте жогорку бир Жаратуучусу бар. Адам ал Жаратуучуну көрө албайт, бирок Анын бар экендигин, Анын күчүн жана акылын Ал жараткан нерселер жөнүндө ойлонуп, акыл жүгүртүү аркылуу түшүнөт. Чындап Аллахтан корккон ар бир адам мындай акыл жүгүртүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бул тасма акыл жүгүртүүгө чакырат. Аллах жараткан аалам жана жандуулар жөнүндө ой жүгүртүүгө жана алардын канчалык кемчиликсиз бир абалда жаратылгандыгын көрүүгө бир чакырык... Бул тасмадагы мисалдар – Аллахтын табияттагы сансыз далилдеринин бир канчасы гана.

]]>
http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/28226/АЛЛАХ-АКЫЛ-МЕНЕН-ТААНЫЛАТhttp://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/28226/АЛЛАХ-АКЫЛ-МЕНЕН-ТААНЫЛАТTue, 13 Jul 2010 11:20:09 +0300
Аллахтын ысымдары Сизди ким жаратты? Денеңизди, көздөрүңүздүн өңүн, чачтарыңыздын түсүн ким берди? Мойнуңуздун узундугун, териңиздин өңүн ким аныктады? Сиз менен бирге башка адамдарды, асмандарды, жерди жана бул экөөсү арасында жашаган жандууларды ким жаратты? Космостогу планеталардын, күндүн жана жылдыздардын тең салмактуулугун ким пайда кылды?

Адамдардын көпчүлүгү бардык бул суроолорго бир жоопту беришет: “Бизди Аллах жараткан”. Шек жок, бардык бул суроолордун туура жообу да ушул. Андай болсо, бизди жана бүт ааламды эң майда деталдарына чейин жараткан Улуу Аллахты канчалык тааныйбыз?

Бул тасма бизге күрөө тамырыбыздан да жакыныраак болгон Раббибизди Куранда билдирилген сыпаттары аркылуу таанытуу үчүн даярдалган. Бул тасманын максаты – адамдардын жогорку күч-кудурет ээси Аллахты талап кылынган деңгээлде жакшылап таанууларына, жана натыйжада Ага жакыныраак болууларына жардамчы болуу.

Тасманын узундугу: 43 мүнөт

]]>
http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/27443/Аллахтын-ысымдарыhttp://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/27443/Аллахтын-ысымдарыWed, 30 Jun 2010 12:03:27 +0300
Чыгуу жолу: Куран ахлагы Азыр сиз бул жазууну окуп жатканыңызда, көптөгөн адамдар азап тартууда... Кээ бирлери ачарчылык менен алышууда... Кээ бири жаш кезинен иштөөгө мажбур... Кээ бири болсо үйүнөн, үй-бүлөсүнөн, балдарынан ажыратылып, мекенинен айдалган абалда... Дээрлик күн сайын гезиттерде, телевизорлордо мындай адамдар жөнүндө кабарлар чыгат.

Көп адамдар окуп жаткан гезитинин бетин же көрүп жаткан телевизор каналын котороору менен мындай адамдардын бар экенин унутат.

Бүт дүйнө жүзү ушинтип бейкапар мамиле кылуусун уланта берсе, жер бетиндеги адилетсиздик жана азаптар эч түгөнбөйт. Мындан чыгуунун жолу – адамдардан эч нерсе күтпөстөн, жардам кылууну максат кылган бир ариет болмокчу.

Мындай ариет түшүнүгүнүн жалгыз булагы – бул дин. Чын жүрөктөн динге ишенген адамдар Аллахтын ыраазычылыгына жетүү үчүн башка адамдарга жардам колун сунушат.

Тасманын узундугу: 30 мүнөт

]]>
http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/27442/Чыгуу-жолу-Куран-ахлагыhttp://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/27442/Чыгуу-жолу-Куран-ахлагыWed, 30 Jun 2010 12:01:30 +0300
Терең ой жүгүртүү Ой жүгүрткөн адам дүйнө жашоосунун чыныгы жүзүн түшүнөт. Ар бир көргөн нерсесинде Аллахтын сыпаттары менен таанышат. Көпчүлүк адамдардын тескерисинче, эмне үчүн жаралганын ойлонуп жашайт. Аллах адамга үйрөткөн хикматтарды аңдап-түшүнөт жана Аллах буйруган негизде ойлонуп баштайт.

Мунун натыйжасында Аллах берген нематтардан башкалардан көбүрөөк ырахат алат жана керексиз тынчсыздануу, дүнүйөлүк амбицияларга кабылып, өзүн азапка салбайт.

Булар – ой жүгүрткөн бир адам бул дүйнөдө ээ боло турган жакшылыктардын кээ бирлери гана. Ойлонуу менен дайыма чындыкты көргөн адамдын түбөлүктүү акырет жашоосундагы утугу болсо – Аллахтын сүйүүсү, ыраазычылыгы, рахматы жана бейиши.

Бул тасманын максаты – сизге ой жүгүртүшүңүз керек болгон чындыктарды дагы бир жолу эсиңизге салуу жана Аллахка мындан да жакын болушуңузга жардамчы болуу.

Тасманын узундугу: 38 мүнөт

]]>
http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/27441/Терең-ой-жүгүртүүhttp://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/27441/Терең-ой-жүгүртүүWed, 30 Jun 2010 11:59:36 +0300
Жаратылыштагы архитекторлор Эч кемчиликсиз алты бурчтуу уяча салуучу бал аарылар, абдан так инженердик эсептөөлөргө ылайыктуу тосмо курган кундуздар (бобр), көр болгонуна карабастан, “бийик имараттар” курган термиттер, токуучу канаттуулар, кагаздан үйлөр курган сары аарылар, тор устасы жөргөмүштөр жана жаратылыштагы башка уста архитекторлор...

Бардык бул жандуулар таң калаарлык архитектордук эмгектер жасоо менен түпкүрүндө Аллах аларга берген мүмкүнчүлүктөрдү бизге көрсөтүшүүдө. Ар бири Аллахтын аларга берген илхамы менен кыймыл-аракет жасашат. Бир Куран аятында кабар берилгендей, “Ал (Аллах) маңдайынан кармап, көзөмөлдөбөгөн эч бир жандуу жок.” (Худ Сүрөсү, 56)

Бул тасмада жаратылыштагы мындай таң калаарлык архитекторлорду көрүп, Аллах бул жандыктарга илхам кылган өзгөчөлүктөргө таң калбай койо албайсыз.

Тасманын узундугу: 53 мүнөт

]]>
http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/27440/Жаратылыштагы-архитекторлорhttp://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/27440/Жаратылыштагы-архитекторлорWed, 30 Jun 2010 11:57:38 +0300
Дүйнө жашоосунун чыныгы жүзү Адамдарды динден алыстаткан эң негизги нерселердин бири – бул алардын бул дүйнөнү чексиз мекен катары кабыл алуулары. Чындыгында болсо, дүйнө - Аллахтын адамдарды сыноо үчүн атайын кемчиликтери менен жараткан бир убактылуу мекен гана.

Дүйнөдөгү ар бир сулуулук, кооздук көп өтпөй бузулат же жок болот. Бул абал - дүйнө жашоосунун эч өзгөрбөс акыйкаттарынын бири.

Дүйнө жашоосунун акыйкаты тасмасы Харун Яхьянын көп тилдерге которулган китептеринин негизинде даярдалган.

Тасманын узундугу:53 мүнөт

]]>
http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/27439/Дүйнө-жашоосунун-чыныгы-жүзүhttp://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/27439/Дүйнө-жашоосунун-чыныгы-жүзүWed, 30 Jun 2010 11:55:28 +0300
Эволюция теориясынын кыйрашы Көп адамдар Дарвиндин эволюция теориясын илимий чындык деп ойлошот. Чындыгында болсо, бул теория бүгүнкү күндүн заманбап илими тарабынан жараксыз кылынган бир 19-кылымдын жомогу. Теория ортого койулгандан бүгүнкү күнгө чейин өнүккөн биохимия, микробиология, генетика, палеонтология, анатомия сыяктуу илим тармактары эволюция теориясынын ойдон чыгарылган бир сценарий гана экендигин көрсөттү.

Илим эволюция теориясын жараксыз кылуу менен бирге жашоонун чыныгы булагын ортого койууда: Жаратылуу! Бардык жандууларды Аллах кемчиликсиз бир абалда жараткан жана жандуулар эч кандай эволюция процессинен өткөн эмес.

Бул тасма үч негизги бөлүмдөн турат;

1) Жашоонун булагы,

2) Ойдон чыгарылган эволюция механизмдери,

3) Фосилдер.

Тасманын узундугу:62 мүнөт

]]>
http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/27438/Эволюция-теориясынын-кыйрашыhttp://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/27438/Эволюция-теориясынын-кыйрашыWed, 30 Jun 2010 11:53:35 +0300
Курандын кереметтери 3 (Куран эң чоң керемет) Аллах мындан 14 кылым мурда адамдарга жол көрсөтүүчү бир китеп болгон Куран-ы Керимди түшүрдү. Бүт адамзатты кутулууга жетишүүгө чакырды. Түшүрүлгөн күндөн кыяматка чейин адамзаттын жападан жалгыз жол көрсөтүүчүсү да ушул акыркы илахий китеп болот.

Курандын теңдешсиз калыбы жана терең акыл (хикмат) – анын Аллахтын сөзү экендигинин так далили. Муну менен бирге, Курандын Аллах кабатынан түшүрүлгөнүн тастыктаган көптөгөн кереметтүү өзгөчөлүктөрү да бар. Бул өзгөчөлүктөрдүн бири – адамзат 20-кылымдын технологиясы менен араң жетишкен кээ бир илимий чындыктардын 1400 жыл мурун Куранда билдирилген болушу.

Албетте, Куран бир илимий китеп эмес, бирок анын ар кайсы аяттарында абдан нуска жана хикматтуу негизде билдирилген кээ бир илимий чындыктар 20-кылымдын технологиясы менен гана аныкталды. Куран түшүрүлгөн доордо илимий аныкталышы мүмкүн болбогон бул маалыматтар азыркы адамзатка Курандын Аллах сөзү экендигин дагы бир жолу далилдөөдө.

Тасманын узундугу: 50 мүнөт

]]>
http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/27437/Курандын-кереметтери-3-(Куран-эңhttp://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/27437/Курандын-кереметтери-3-(Куран-эңWed, 30 Jun 2010 11:51:42 +0300
Курандын кереметтери 2 (Курандын сырлары) Аллах мындан 14 кылым мурда адамдарга жол көрсөтүүчү бир китеп болгон Куран-ы Керимди түшүрдү. Бүт адамзатты кутулууга жетишүүгө чакырды. Түшүрүлгөн күндөн кыяматка чейин адамзаттын жападан жалгыз жол көрсөтүүчүсү да ушул акыркы илахий китеп болот.

Курандын теңдешсиз калыбы жана терең акыл (хикмат) – анын Аллахтын сөзү экендигинин так далили. Муну менен бирге, Курандын Аллах кабатынан түшүрүлгөнүн тастыктаган көптөгөн кереметтүү өзгөчөлүктөрү да бар. Бул өзгөчөлүктөрдүн бири – адамзат 20-кылымдын технологиясы менен араң жетишкен кээ бир илимий чындыктардын 1400 жыл мурун Куранда билдирилген болушу.

Албетте, Куран бир илимий китеп эмес, бирок анын ар кайсы аяттарында абдан нуска жана хикматтуу негизде билдирилген кээ бир илимий чындыктар 20-кылымдын технологиясы менен гана аныкталды. Куран түшүрүлгөн доордо илимий аныкталышы мүмкүн болбогон бул маалыматтар азыркы адамзатка Курандын Аллах сөзү экендигин дагы бир жолу далилдөөдө.

Тасманын узундугу: 50 мүнөт

]]>
http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/27436/Курандын-кереметтери-2-(Курандын-сырлары)http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/27436/Курандын-кереметтери-2-(Курандын-сырлары)Wed, 30 Jun 2010 11:49:03 +0300
Курандын кереметтери 1 Аллах мындан 14 кылым мурда адамдарга жол көрсөтүүчү бир китеп болгон Куран-ы Керимди түшүрдү. Бүт адамзатты кутулууга жетишүүгө чакырды. Түшүрүлгөн күндөн кыяматка чейин адамзаттын жападан жалгыз жол көрсөтүүчүсү да ушул акыркы илахий китеп болот.

Курандын теңдешсиз калыбы жана терең акыл (хикмат) – анын Аллахтын сөзү экендигинин так далили. Муну менен бирге, Курандын Аллах кабатынан түшүрүлгөнүн тастыктаган көптөгөн кереметтүү өзгөчөлүктөрү да бар. Бул өзгөчөлүктөрдүн бири – адамзат 20-кылымдын технологиясы менен араң жетишкен кээ бир илимий чындыктардын 1400 жыл мурун Куранда билдирилген болушу.

Албетте, Куран бир илимий китеп эмес, бирок анын ар кайсы аяттарында абдан нуска жана хикматтуу негизде билдирилген кээ бир илимий чындыктар 20-кылымдын технологиясы менен гана аныкталды. Куран түшүрүлгөн доордо илимий аныкталышы мүмкүн болбогон бул маалыматтар азыркы адамзатка Курандын Аллах сөзү экендигин дагы бир жолу далилдөөдө.

Тасманын узундугу: 50 мүнөт

]]>
http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/27435/Курандын-кереметтери-1http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/27435/Курандын-кереметтери-1Wed, 30 Jun 2010 11:45:36 +0300
Канаттуулардагы кереметтер Жер бетиндеги эң кемчиликсиз учактар – бул канаттуулар. Бул тасмада канаттуулардын абага көтөрүлүү техникаларын, денелериндеги аэродинамикалык түзүлүштү, учууларын эң алдыңкы учактардан жакшыраак башкаруу системалары, атайын учактардай тизилип учкан келгин куштарды, аарылардын өзгөчө канаттарын, саатына 300 км ылдамдык менен көтөрүлгөн канаттууларды, атлеттерден ылдам чуркаган, сүзгүчтөрдөн ылдам сүзгөн канаттууларды, бири-биринен кооз чиймелүү канаттуу түктөрүн жана канаттуулар менен байланыштуу дагы көптөгөн кереметтүү өзгөчөлүктөрдү көрө аласыз жана абдан маанилүү бир чындыкка дагы бир жолу күбө болосуз. Бул чындык – Аллахтын кемчиликсиз жаратуусу жана Аллахтын бүт нерсени курчаган илими. Бир Куран аятында мындай буйурулат:

«Асмандарда жана жердегилер, жана топ-топ учкан канаттуулардын чындыгында Аллахты тасбих кылышканын көрбөдүңбү. Ар бири өз дубасын жана тасбихин шек жок билет. Аллах алардын кылгандарын билүүчү.(Нур Сүрөсү, 41)

]]>
http://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/27434/Канаттуулардагы-кереметтерhttp://ky.harunyahya.com/ky/Даректүү-тасмалар/27434/Канаттуулардагы-кереметтерWed, 30 Jun 2010 11:43:01 +0300
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.